Drept civil - teoria generală a obligațiilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 53546
Mărime: 196.03KB (arhivat)
Publicat de: Andrian Rus
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Banciu Maria, Popovici Paul

Extras din curs

TITLUL I

CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ.

STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA OBLIGAŢIILOR

1. NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. Definiţie. Obligaţia este raportul de drept civil în care o parte, numită creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte părţi, numită debitor, să execute una sau mai multe prestaţii ce pot fi de a da, a face sau a nu face, de regulă, sub sancţiunea constrângerii de către stat.

Obligaţia civilă are o latură activă, care priveşte dreptul pe care îl are creditorul asupra debitorului - drept de creanţă – şi o latură pasivă, care priveşte datoria sau obligaţia ce incumbă debitorului, corelativă dreptului de creanţă al creditorului.

2. STRUCTURA OBLIGAŢIEI

Elementele raportului juridic obligaţional sunt: subiectele, conţinutul, obiectul şi sancţiunea.

A. Subiectele raportului obligaţional sunt:

- subiectul activ – creditorul - titular al dreptului de creanţă, şi

- subiectul pasiv – debitorul - cel care are obligaţia corelativă dreptului de creanţă.

Intr-un raport juridic obligaţional unilateral, specific contractelor unilaterale, o parte are doar calitatea de creditor, iar cealaltă parte doar pe cea de debitor. Un exemplu îl constituie donaţia, în cadrul căreia donatorul este numai debitor (având obligaţia de a transmite dreptul de proprietate şi de a preda bunul donat), iar donatarul este numai creditor (având dreptul de creanţă corelativ obligaţiei asumate de donator). In raporturile juridice obligaţionale complexe, subiectele au dubla calitate de creditor şi debitor. Un exemplu îl constituie contractul de vânzare-cumpărare, în cadrul căruia vânzătorul este creditor al prestaţiei de plată a preţului şi în acelaşi timp debitor al prestaţiei de transmitere a dreptului de proprietate şi de predare a lucrului vândut, în timp ce cumpărătorul este creditor al prestaţiei de transmitere a dreptului de proprietate şi de predare a bunului şi totodată debitor al prestaţiei de plată a preţului.

B. Conţinutul raportului de obligaţii desemnează drepturile de creanţă şi obligaţiile corespunzătoare acestora, pe care le au subiectele.

Conţinutul raportului obligaţional poate fi determinat de voinţa părţilor (în cazul contractelor) sau de lege (în cazul faptelor licite care constituie izvor de obligaţii şi a faptelor ilicite cauzatoare de prejudicii).

C. Obiectul raportului juridic de obligaţii constă în conduita concretă – acţiunea sau inacţiunea – la care este îndreptăţit subiectul activ şi la care este îndatorat subiectul pasiv sau prestaţia pe care o poate pretinde creditorul şi pe care trebuie să o execute debitorul. Această prestaţie poate fi aceea de: a da (“dare”), a face (“facere”) sau a nu face (“non facere”).

Prestaţia de a da reprezintă îndatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real. Astfel, vânzătorul are datoria de a transmite dreptul de proprietate asupra lucrului vândut.

Prestaţia de a face constă în îndatorirea debitorului de a presta o lucrare, un serviciu sau, generic, orice prestaţie pozitivă (alta decât aceea de a da) în favoarea creditorului. Se încadrează în această categorie prestaţia vânzătorului de a preda lucrul vândut, prestaţia de întreţinere rezultată dintr-un contract de întreţinere, etc.

Prestaţia de a nu face constă în abţinerea debitorului de la a face ceva ce ar fi putut face dacă nu s-ar fi obligat faţă de creditor. Un exemplu pentru această categorie îl constituie obligaţia de a se abţine de la a înstrăina un bun o anumită perioadă de timp, asumată prin contract.

D. Sancţiunea obligaţiei civile constă în dreptul creditorului de a recurge la forţa de constrângere a statului pentru realizarea dreptului său de creanţă, respectiv pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei. Atunci când acest element al raportului obligaţional lipseşte, avem de a face cu o obligaţie imperfectă sau naturală.

Sancţiunile obligaţiilor civile sunt:.

- acţiunea în justiţie împotriva debitorului, prin care creditorul solicită ca instanţa judecătorească să îl oblige pe debitor la executarea prestaţiei;

- daunele interese moratorii care constau în despăgubirile stabilite pentru executarea cu întârziere a obligaţiei civile;

- clauza penală, care constă în modalitatea convenţională de a evalua anticipat daunele-interese;

- executarea silită în natură asupra bunurilor debitorului sau executarea silită prin echivalent.

In ce priveşte obligaţiile naturale, se consideră că şi acestea beneficiază de o sancţiune, constând în aceea că dacă debitorul a executat voluntar prestaţia datorată şi apoi cere restituirea acesteia, creditorul se poate apăra invocând excepţia prevăzută de art. 1092 alin. 2 din Codul civil, respectiv că repetiţiunea nu mai poate fi admisă.

3. CLASIFICAREA OBLIGATIILOR

Criterii de clasificare.

1) După izvorul lor, obligaţiile se pot naşte din:

- acte juridice

- fapte juridice – acestea pot fi licite sau ilicite

2) După obiectul lor, obligaţiile sunt susceptibile de mai multe subclasificări:

a) obligaţii de a da, a face sau a nu face

Obligaţiile de a da şi de a face sunt obligaţii pozitive, iar obligaţiile de a nu face sunt obligaţii negative.

b) obligaţii de rezultat şi obligaţii de mijloace

Obligaţiile de rezultat (sau determinate) sunt acelea în care debitorul are datoria de a ajunge la un anume rezultat în favoarea creditorului său, astfel încât simpla neajungere la rezultatul scontat prezumă o neexecutare culpabilă din partea debitorului. Se încadrează în această categorie toate obligaţiile de a da şi de a nu face precum şi o parte a obligaţiilor de a face.

Obligaţiile de mijloace (sau de prudenţă şi diligenţă) sunt acelea în care debitorul are datoria de a depune toate diligenţele în vederea obţinerii pentru creditor a rezultatului dorit, fără a garanta însă ajungerea efectivă la acesta. Simpla neajungere la rezultatul dorit nu atrage prezumţia neexecutării culpabile, aceasta rămânând să fie dovedită de către creditor. Intră în această categorie: obligatia de îngrijire a medicului, obligaţia avocatului de a-l reprezenta în proces pe clientul său şi de a-i apăra interesele, obligaţia profesorului de a pregăti un elev pentru un concurs sau examen etc.

Preview document

Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 1
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 2
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 3
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 4
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 5
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 6
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 7
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 8
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 9
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 10
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 11
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 12
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 13
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 14
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 15
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 16
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 17
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 18
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 19
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 20
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 21
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 22
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 23
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 24
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 25
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 26
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 27
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 28
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 29
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 30
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 31
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 32
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 33
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 34
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 35
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 36
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 37
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 38
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 39
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 40
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 41
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 42
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 43
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 44
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 45
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 46
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 47
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 48
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 49
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 50
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 51
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 52
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 53
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 54
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 55
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 56
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 57
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 58
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 59
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 60
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 61
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 62
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 63
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 64
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 65
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 66
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 67
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 68
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 69
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 70
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 71
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 72
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 73
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 74
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 75
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 76
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 77
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 78
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 79
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 80
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 81
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 82
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 83
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 84
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 85
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 86
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 87
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 88
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 89
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 90
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 91
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Clasificarea Obligațiilor

1. Obligatia. Codul civil român, la fel ca si alte coduri civile moderne , nu defineste obligatia civila. Aceasta misiune si-a asumat-o doctrina...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drept civil - obligații

Curs 1 - 11.01.2012 Titlul I:Privire generala asupra obligatiilor civile Cap. I : Notiunea de obligatie Institutele lui Iustinian ne-au transmis...

Drept civil - obligații

PARTEA A II - A TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR Tema I - Notiuni generale despre obligatii 1. Definitia si elementele raportului juridic de...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Acțiunea în Revendicare

. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 1.1. NOŢIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE. Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt...

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce...

Importanța juridică a posesiei

Capitolul I. Noţiunea şi caracterele posesiei §. 1.1. Definiţia posesiei Posesiunea are semnificaţie juridică pentru că este pusă realitatea...

Ai nevoie de altceva?