Drept Procesual Civil

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5816
Mărime: 23.62KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: c. paraschiv
Universitatea din Bucuresti, Administratie si Afaceri, notite de curs

Extras din curs

I. Cererea de chemare in judecata

Actul de procedura prin care partea interesata se poate adresa instantei pentru a invoca aplicarea legii intrun caz determinat, punand in miscare actiunea civila.

Prin intermediul cererii, o persoane fizica sau juridica supune judecatii o pretentie declansand astfel procesul civil.

In acest sens art.109, al1, c.pr.civ. dispune ca "oricine pretinde un drept impotriva persoanei trebuie sa faca o cerere inaintea instantei competente".

Unele norme speciale prevad faptul ca sesizarea instantei de judecata se poate face printrun act de procedura care nu este denumit cerere de chemare in judecata.

Astfel, in materie contraventionala se face plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei, de asemenea in materie electorala apare ca act administrativ "contestatia". In consecinta, in asemenea situatie este vorba despre un act de procedura prin care este declansat controlul judecatoresc asupra unor acte cu sau fara caracter jurisdictional, acte care provin insa de la organe din afara sistemului instantelor judecatoresti. In lipsa unoor dispozitii legale exprese actul respectiv trebuie sa respecte conditiile de forma pentru cererea de chemere in judecata intrucat el este actul (sau mijlocul procedural) prin care se investeste instanta de judecata.

De cele mai multe ori, atat in legislatie, cat si in practica sunt folositi si alti termeni ca fiind sinonimi cu cel de "cerere de chemare in judecata", cum ar fi: cerere, cerere principala, petitie, actiune, cerere initiala, cerere introductiva.

Chiar daca, in mod frecvent, notiunea de actiune civila este utilizata pentru a desemna cererea de chemare in judecata este important sa nu se puna semnul egalitatii intre cererea de chemare in judecata si actiunea civila, deoarece cererea de chemare reprezinta numai una din formele concrete de manifestare a actiunii civile, anume aceea prin care se pune in miscare actiunea civila.

II. Elementele cererii de chemare in judecata

Cuprinsul cererii de chemare in judecata este specificat de dispozitiile procedurale civile, nerespectarea unuia dintre elemente atragand o sanctiune specifica (sanctiunea cea mai grava o poate constitui anularea respectivei cereri).

1. Aratarea numelui partilor, precum si specificarea domiciliului acestora

(pentru persoanele juridice se specifica sediul principal, precum si CUI, nr. de inregistrare fiscala, nr. de inmatriculare in Registrul Comertului).

Notiunea de domiciliu are un inteles larg, in sensul ca este avuta in vedere locuinta partii, nu neaparat locul specificat in cartea de identitate ca domiciliu. Oricare dintre parti poate sa indice instantei un domiciliu ales unde urmeaza a i se face comunicarea tuturor actelor procedurale efectuate in cadrul procesului. Odata cu domiciliul ales trebuie indicat si numele persoanel care urmeaza sa primeasca respectivele comunicari.

2. Numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces

Reprezentarea poate fi: conventionala, legala, judecatoreasca.

*reprezentarea conventionala, are ca temei juridic un contract de mandat care a intervenit intre partea din proces si un mandatar ( avocat sau consilier juridic). Prin respectivul contract de mandat sunt precizate limitele imputernicirii mandatarului. Daca, insa un anumit act procedural este prevazut de lege in favoarea partii, mandatarul poate executa acel act chiar daca s-ar depasi limitele mandatului (introducerea unui apel sau a unui recurs).

*reprezentarea legala, are in vedere pe de o parte persoanele care nu au capacitate deplina de exercitiu, si care nu pot sta personal in fata instantei, iar pe de alta parte, are in vedere persoanele juridice in al caror act constitutiv este specificata persoana care are calitatea de reprezentant al acesteia.

*reprezentarea judecatoreasca, este o modalitate de reprezentare care izvoraste nu dintrun contract, nici dintro regula de drept, ci dintro hotarare judecatoreasca (in cazul unei societati comerciale aflate in desfasurarea procedurii falimentului si a lichidarii judiciare, instanta desemneaza un reprezentant al acestei societati care de regula este lichidatorul).

3. Obiectul cererii, precum si pretuirea lui (evaluarea) daca este cu putinta.

Cererile se impart in 2 categorii:

a. cereri cu un continut eventual in bani

b. cereri neevaluabile in bani (cererea de divort, cererea de incuviintare a adoptiei, cererea unui sot de a purta numele anterior casatoriei, cererea de anulare a certificatului de mostenitor, cererea de anulare a unui conflict etc).

Evaluarea cererii se face de catre reclamant si nu de catre expert.

In functie de obiectul cererii se stabileste care este instanta competenta, taxa de timbru, admisibilitatea unor categorii de probe. Tot obiectul cererii este cel care leaga instanta, in sensul ca judecatorul nu poate da mai mult decat s-a cerut sau altceva decat s-a cerut.

Pe parcursul procesului este permis reclamantului sa modifice sau sa completeze cererea sau daca temenii sunt neclari, sa-i precizeze.

4. Aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea

Motivele de fapt reprezinta descrierea in concret a situatiei care a generat conflictul dintre reclamant si parat. Se precizeaza astfel, modul de desfasurare a faptelor ce fac obiectul litigiului.

Motivele de drept sunt reprezentate de acele dispozitii legale care se considera a fi fost incalcate de adversar sau care stau la baza pretentiilor juridice ale partii.

Nu este necesar sa se indice cu precizie articolele din lege intrucat acestea vor fi aratate de judecator in temeiul rolului sau activ.

5. Aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere

Daca este vorba despre inscrisuri, atunci copii de pe aceste inscrisuri se ataseaza cererii de chemare in judecata. Daca aceste inscrisuri sunt scrise intro limba straina, reclamantul va depune si traducerea lor in limba romana.

Daca este vorba despre dovada de martori, atunci se arata numele fiecarui martor si domiciliul acestora.

Daca este vorba despre interogatoriul paratului, se precizeaza ca se doreste chemarea personala a paratului.

6. Semnatura

Dintre cele 6 elemente din cuprinsul cererii, doar numele, obiectul si semnatura sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.

In privinta semnaturii, lipsa acesteia poate fi complinita oricand pe parcursul procesului.

Daca din cuprinsul cererii lipsesc dovezile pe care se va sprijini aceasta, sanctiunea este decaderea din drepturile respective.

Timbrarea cererii de chemare in judecata, presupune atasarea taxei de timbru prevazute de lege pentru fiecare categorie de cereri.

Ca regula, cererile evaluabile in bani se taxeaza la valoare, adica percepandu-se un anumit procent din valoarea pretinsa.

Lipsa taxei de timbru are ca sanctiune anularea cererii de chemare in judecata, fie ca netimbrata, fie ca nesuficient timbrata.

Cererea se depune in atatea exemplare cati parati sunt, plus un exemplar pentru instanta.

Ea este primita de judecatorul de serviciu care va acorda reclamantului termen in cunostinta si va dispune citarea paratului cu cel putin 15 zile inainte de termenul fxat, punandu-se in vedere ca intampinarea este obligatorie si ea se depune cu cel putin 5 zile inainte de termen.

Preview document

Drept Procesual Civil - Pagina 1
Drept Procesual Civil - Pagina 2
Drept Procesual Civil - Pagina 3
Drept Procesual Civil - Pagina 4
Drept Procesual Civil - Pagina 5
Drept Procesual Civil - Pagina 6
Drept Procesual Civil - Pagina 7
Drept Procesual Civil - Pagina 8
Drept Procesual Civil - Pagina 9
Drept Procesual Civil - Pagina 10
Drept Procesual Civil - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Probele prin înscrisuri

Definirea notiunii de proba În literatura juridica si în practica juridica, notiunea de proba este folosita cu mai multe sensuri. Într-un prim...

Drept Procesual Civil

Justitie = sentimentul de dreptate Sens tehnic – se refera la functia de a judeca, de a solutiona un litigiu Sens restrans – se refera la...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept Procesual Civil

DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA GENERALĂ I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SI DREPTUL PROCESUAL PENAL 1.1. ACTIVITATEA JUDICIARĂ...

Nulitatea Actului Juridic

- FUNCTIILE NULITATI - DELIMITAREA NULITATII 1. Nulitatea – rezolutiune 2. Nulitatea – reziliere 3. Nulitatea – caducitete 4. Nulitatea –...

Elemente de procedură civilă

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Procedură civilă NCPC

Curs 1 Dr. Procesual Civil 02.10.2013 Vizeaza teoria generala a procedurii civile. Iar partea speciala - normele de procedura, participantii la...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Ai nevoie de altceva?