Regimul politic Românesc

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8638
Mărime: 38.03KB (arhivat)
Publicat de: Ana-Maria I.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta Slavu

Cuprins

 1. 1.PERSOANA FIZICA
 2. 1.Definiţie, sediul materiei;
 3. 2.Capacitatea de folosinţă:
 4. a.Definiţie; caractere juridice, conţinut
 5. b.Începutul capacităţii de folosinţă; prezumţia timpului legal de concepţie;
 6. c.Sfârşitul capacităţii de folosinţă; momentul morţii - moartea fizic constatată şi declararea judecătorească a morţii;
 7. d.Incapacităţi de folosinţă ale persoanei fizice
 8. 3.Capacitatea de exerciţiu:
 9. a.Definiţie; caractere juridice, feluri;
 10. b.Incapacităţi de exerciţiu şi sancţiunea lor
 11. 4.Identificarea persoanei fizice;
 12. a.Definire, natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice, caractere juridice;
 13. b.Numele; definiţie, caractere juridice, natura juridică;
 14. c.Numele de familie (definiţie, dobândire, modificare, schimbare, retranscriere)
 15. d.Prenumele (definiţie, stabilire, schimbare, efecte juridice); pseudonimul, porecla
 16. e.Domiciliul (definiţie, caractere juridice, efecte, feluri-domiciliul de drept comun, domiciliul legal şi domiciliul convenţional);
 17. f.Reşedinţa (definiţie, caractere, stabilire şi dovadă);
 18. g.Starea civilă (definiţie, clasificare, efecte, caractere juridice, proba stării civile);
 19. h.Actele de stare civilă
 20. 2.PERSOANA JURIDICĂ
 21. 1.Definiţie, natură juridică, sediul materiei,
 22. 2.Elementele constitutive ale persoanei juridice;
 23. a.Organizarea proprie;
 24. b.Patrimoniul propriu;
 25. c.Scopul propriu
 26. 3.Clasificare;
 27. 4.Capacitatea persoanei juridice:
 28. a.capacitate de folosinţă, dobândire, încetare, principiul specialităţii.
 29. b.capacitate de exerciţiu, dobândire, încetare.
 30. 5.Identificarea persoanei juridice;
 31. a.Atribute generale de identificare a persoanei juridice (denumirea; sediul; naţionalitatea; contul bancar);
 32. b.Atribute speciale de identificare a persoanei juridice (codul unic de înregistrare, capitalul social, firma, marca.
 33. 6.Înfiinţarea persoanei juridice. Înregistrarea ;
 34. a.Moduri de înfiinţare;
 35. b.Nulitatea persoanei juridice;
 36. 7.Reorganizarea şi încetarea persoanei juridice:
 37. a.Noţiune,
 38. b.Moduri de reorganizare (fuziune, divizare, transformare)
 39. 8.Încetarea persoanei juridice;
 40. a.Noţiune şi moduri de încetare;
 41. b.Dizolvarea persoanei juridice;
 42. c.Desfiinţarea persoanei juridice.

Extras din curs

Noţiunea de persoană fizică. Ca subiect de drept civil, persoana fizică reprezintă omul privit ca titular de drepturi subiective civile şi obligaţii civile.

Sub aspect etimologic, termenul de “persoană” provine de la cuvântul latin persona, ce desemna la teatru masca pe care o purta pe scenă actorul, sugerând rolul său în piesă. Preluându-se acest cuvânt în drept, s-a dorit să se exprime rolul omului de actor pe scena vieţii juridice.

Clasificarea persoanelor fizice

Categoria persoanelor fizice ca subiecte de drept civil, este susceptibilă de mai multe clasificări.

Astfel într-o primă clasificare deosebim:

- minorii până la împlinirea vârstei de 14 ani;

- minorii cu vârsta între 14 şi 18 ani;

- majorii, adică persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, precum şi minorul care se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Într-o altă clasificare , putem distinge:

- persoane fizice cu cetăţenie română;

- persoane fizice cu cetăţenie străină;

- persoane fizice fără cetăţenie (apatrizii).

În fine într-o altă clasificare putem face distincţie între:

- persoane fizice cu domiciliul în România;

- persoane fizice cu domiciliul în străinătate.

Sediul materiei

Actele normative prin care este reglementată persoana fizică sunt în principiu următoarele:

-Constituția României ( art.16, art.25, art.49);

-Codul civil ( Cartea I - Despre persoane/art.25-257;Cartea a II-a - Despre familie/art.258-534)

-Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr.117/2006;

-O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

-O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de stare civilă, aprobată cu modificări prin Legea nr.290/2005, ş.a.

Identificarea persoanei fizice

Noţiune: Identificarea persoanei fizice reprezintă individualizarea

persoanei fizice în raporturile juridice, deci determinarea poziţiei sale în viaţa juridică.

Identificarea persoanei fizice reprezintă o necesitate generală, în sensul că însăşi societatea are interesul ca fiecare membru al ei să poată fi identificat în multiplele raporturi juridice la care participă şi permanentă întrucât fiinţa umană participă continuu (de la naştere şi până la moarte) la cele mai diverse raporturi juridice.

Identificarea persoanei fizice se face cu ajutorul mijloacelor sau atributelor de identificare a persoanei fizice şi anume: numele, domiciliul, starea civilă şi codul unic persoanal.

Natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice

Ca natură juridică, atributele de identificare a persoanei fizice sunt drepturi subiective civile nepatrimoniale ce prezintă următoarele caractere juridice:

-au ca obligaţie civilă corelativă, obligaţia negativă şi generală de a nu li se aduce atingere, obligaţie ce revine tuturor celorlalte subiecte de drept, motiv pentru care în doctrină se spune că aceste drepturi sunt opozabile erga omnes;

-sunt inalienabile, în sensul că nu pot fi înstrăinate;

-sunt imprescriptibile extinctiv (cu excepţia unor acţiuni de stare civilă) şi achizitiv (nu pot fi dobândite prin posesie îndelungată);

-aparţin oricărei persoane fizice.

Numele

Noţiune şi caractere juridice

Numele reprezintă acel atribut de identificare a persoanei fizice care

constă în cuvintele prin care aceasta se individualizează în familie şi în societate, cuvinte stabilite, în condiţiile legii, cu această semnificaţie.

Din punct de vedere structural, numele este alcătuit din numele de familie pentru care se utilizează şi expresia de nume patronimic şi prenumele cunoscut şi sub denumirea de nume de botez.

Numele de familie individualizează persoana fizică în societate în timp ce prenumele asigură individualizarea acesteia în familie.

Lato sensu prin nume se desemnează atât numele de familie cât şi prenumele.

Stricto sensu, prin nume se desemnează numai numele de familie.

Ca drept subiectiv civil nepatrimonial numele prezintă următoarele caractere juridice:

-este un drept subiectiv absolut în sensul că poate fi exercitat de titularul său fără a fi nevoie de concursul altei persoane;

-este un drept subiectiv inalienabil în sensul că persoana fizică nu poate renunţa la nume după cum nici nu-l poate înstrăina;

-este un drept subiectiv insesizabil în sensul că nu poate forma obiect al executării civile;

-este un drept subiectiv imprescriptibil atât extinctiv cât şi achizitiv în sensul că pe de o parte prin neutilizarea îndelungată a numelui, dreptul la nume nu se stinge iar pe de altă parte simplul fapt al posesiei numelui respectiv nu poate conduce la dobândirea dreptului asupra acelui nume;

Bibliografie

- Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generală.Persoanele, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

- Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

- Codul civil art.25-57; 82-103 (persoana fizică); art.187-251 (persoana juridică).

- Daniela Ciochină, Drept civil. Persoanele, ed.C.H.Beck, București 2014

Preview document

Regimul politic Românesc - Pagina 1
Regimul politic Românesc - Pagina 2
Regimul politic Românesc - Pagina 3
Regimul politic Românesc - Pagina 4
Regimul politic Românesc - Pagina 5
Regimul politic Românesc - Pagina 6
Regimul politic Românesc - Pagina 7
Regimul politic Românesc - Pagina 8
Regimul politic Românesc - Pagina 9
Regimul politic Românesc - Pagina 10
Regimul politic Românesc - Pagina 11
Regimul politic Românesc - Pagina 12
Regimul politic Românesc - Pagina 13
Regimul politic Românesc - Pagina 14
Regimul politic Românesc - Pagina 15
Regimul politic Românesc - Pagina 16
Regimul politic Românesc - Pagina 17
Regimul politic Românesc - Pagina 18
Regimul politic Românesc - Pagina 19
Regimul politic Românesc - Pagina 20
Regimul politic Românesc - Pagina 21
Regimul politic Românesc - Pagina 22
Regimul politic Românesc - Pagina 23
Regimul politic Românesc - Pagina 24
Regimul politic Românesc - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Regimul politic Romanesc.docx

Alții au mai descărcat și

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de...

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil

CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiintă juridică • Stiinta ca sistem...

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Regimul politic al României

REGIMUL POLITIC AL ROMANIEI INTRODUCERE De obicei, conceptul de „regim politic” este strâns legat de acela de „forma de guvernământ”. Uneori...

Regimul comunist din România - crearea noilor elite politice - cazul județului Mureș

INTRODUCERE Comunism, „democraţie populară”, „epoca de aur” – există în mintea noastră atâtea denumiri pentru o perioadă pe care noi, cei tineri,...

Instituția șefului statului în România între 1938-1948

INSTITUTIA SEFULUI STATULUI IN ROMANIA INTRE ANII 1938-1948 Societatea romaneasca in perioada interbelica In perioada interbelica - 1918-1938 -...

Regimul Politic din România după 1989

Introducere România post-decembristă a urmat un proces gradual de democratizare după revoluţia din decembrie 1989, care a dus la căderea...

Regimul Comunist

1. Regimul comunist in Romania Primii ani de guvernare comunistă au fost marcaţi de numeroase schimbări de curs politic şi de valuri succesive de...

Reglementări Constituționale privind Instituția Șefului de Stat în România

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND INSTUŢIA ŞEFULUI DE STAT ÎN ROMÂNIA MODERNĂ 1.1 Tradiţii ale instituţiei şefului de stat în Ţările Române în...

Adoptarea și revizuirea constittiei

Introducere Etimologic, cuvantul constitutie provine de la latinescul constitutio care insemna ,, asezare cu temei", ,, starea unui lucru"....

Știința Politică

1. scrutinul uninominal în unul sau doua tururi – este acel scrutin în care pentru fiecare circumscriptie exista un singur mandat pus în joc si...

Ai nevoie de altceva?