Drept Civil

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 213 în total
Cuvinte : 81420
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Publicat de: Haralamb Murariu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iodif R. Urs
Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu ID

Extras din curs

CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN

I : Notiunea si obiectul dreptului civil

1. Dreptul civil ca stiintă juridică

• Stiinta ca sistem de cunostinte se constituie în subsisteme de stiinte: stiintele naturii; stiintele sociale

(despre societate); stiintele gândirii.

• Subsistemul stiintelor sociale studiază legile generale ale existentei si dezvoltării societătii, evolutia

tipurilor si formelor istorice de organizare socială, realitatea socială în diferitele ei forme de

manifestare.

• Stiintele juridice sunt o componentă a subsistemului stiintelor sociale ce studiază realitatea juridică ca

parte a realitătii sociale. Stiintele juridice, ca parte a subsistemului stiintelor, formează sistemul

(subsistemul) stiintelor juridice in care sunt incluse: a) Teoria general a statului si dreptului – ca

stiintă ce studiază statul si dreptul în general; b) Stiintele juridice istorice; c) Stiintele juridice de

ramură; d) Stiintele auxiliare (ajutătoare).

• Stiinta dreptului civil face parte din categoria stiintelor juridice de ramură si are ca obiect de studiu,

normele juridice apartinând dreptului civil si relatiile sociale ce formează obiectul de reglementare al

acestei ramuri de drept.

2. Dreptul civil ca ramură a sistemului de drept

• Sistemul unitar de drept cuprinde dreptul public si dreptul privat.

• Notiune. Dreptului civil este acea ramură a dreptului privat care reglementează raporturi

patrimoniale si personale – nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice si/sau între

persoanele juridice, aflate pe pozitii de egalitate juridică, precum si conditia juridică a

persoanelor fizice si persoanelor juridice, în calitatea lor de subiecte ale raporturilor juridice

civile.

• Elemente esentiale:

- este o ramură a sistemului de drept- Dreptul civil se înfătisează ca un ansamblu de norme

juridice cuprinse în acte normative care alcătuiesc izvoarele dreptului civil;

- este principala ramură a dreptului privat, constituind dreptul comun pentru ramurile de

drept învecinate. În cazul în care o ramură de drept nu contine norme proprii pentru a rezolva un

caz concret, se apelează la dreptul civil care « împrumută » principiile sau normele sale;

- reglementează raporturi patrimoniale si nepatrimoniale ce formează obiectul dreptului civil;

- persoanele fizice si juridice sunt subiectele raporturilor juridice de drept civil;

- pozitia de egalitate juridică a subiectelor raportului de drept civil, adică în raportul juridic civil

nici una dintre părti nu este subordonată celeilalte;

- normele de drept civil, de principiu, sunt grupate pe institutii de drept civil, adică formează

grupe omogene de norme sociale, alcătuind subdiviziuni ale obiectului dreptului civil.

• Sunt institutii de drept civil: raportul juridic civil; actul juridic civil; subiectele de drept civil

(persoana fizică si persoana juridică); prescriptia extinctivă; drepturile reale (dreptul de proprietate si

alte drepturi reale derivate din acesta – uzul, uzufructul, abitatia, superficia, servitutea, administrarea);

contractul civil; răspunderea civilă (contractuală si delictuală); dreptul de proprietate intelectuală

(dreptul de autor si dreptul de inventator sau de proprietate industrială); dreptul de mostenire sau de

succesiune (mostenire legală, mostenire testamentară) etc.

3. Obiectul de reglementare

• Normele de drept civil reglementează relatii sociale patrimoniale si nepatrimoniale pe care le

convertesc în raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale.

• Categorii de raporturi sociale reglementate:

A. Raporturi patrimoniale care cuprind:

– raporturi reale, adică acelea care au în continutul lor drepturi reale, respectiv dreptul de

proprietate si celelalte drepturi reale principale;

– raporturi obligationale (raporturi de obligatii), care contin drepturi de creantă izvorâte din

acte juridice ori fapte juridice (licite sau ilicite).

B. Raporturi nepatrimoniale care cuprind:

– raporturi care privesc existenta si integritatea fizică ori morală a persoanei, care au în

continutul lor drepturi personale nepatrimoniale, cum sunt: dreptul la viată, dreptul la

sănătate, la integritate fizică, la secretul vieti private etc.;

– raporturi privind elementele de identificare a unei persoane, cum sunt: dreptul la nume, la

pseudonim, la domiciliu (pentru persoana fizică), la denumire, la sediu (pentru persoana

juridică) etc;

– raporturi izvorând din creatia intelectuală, care se referă la dreptul de autor asupra unei

opere stiintifice, literare, artistice sau dreptul de inventator, inovator, etc.

4. Sensurile notiunii „Drept civil“

 Drept civil – drept obiectiv = totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului în scopul

reglementării relatiilor dintre persoanele fizice si juridice.

 Drept civil – drept subiectiv = prerogativa (posibilitatea) unei persoane de a avea o anumită conduită,

de a îndeplini anumite acte juridice, adică de a-si exercita drepturile prevăzute si ocrotite de dreptul

obiectiv, precum si de a pretinde persoanei obligate să aibă o comportare corespunzătoare dreptului

său, ce poate fi impusă la nevoie prin forta de constrângere a statului.

 Drept civil – stiinta juridică de ramură, parte a stiintelor juridice, care are ca obiect studierea

dreptului civil ca ramură a sistemului unitar de drept din România.

 Drept civil – ramură de drept civil, ca ansamblu de norme juridice ce reglementează relatii sociale

ce formează obiectului dreptului civil.

5. Dreptul civil ca disciplină de studiu în facultătile de drept

• Dreptul civil ca ramură a stiintei juridice se studiază pe discipline distincte cuprinse în programe de

învătământ ale diferitilor ani de studiu.

- Drept civil – Partea generală si persoanele;

- Drept civil – Teoria generală a drepturilor reale (Drepturi reale);

- Drept civil – Teoria generală a obligatiilor civile (Obligatii civile);

- Contracte civile;

- Succesiuni (Mostenirea).

6. Precizări

 De-a lungul timpului, s-au dat mai multe definitii dreptului civil. În continuare o să retinem câteva

dintre ele.

D. Alexandresco (1906) « Dreptul civil sau privat este acela care reglementează raporturile

particularilor dintre ei, si care este propriu unei natiuni ».

A. Ionascu (1963) « Dreptul civil este acea ramură a dreptului unitar al statului care reglementează

raporturile patrimoniale în care părtile figurează ca subiecte egale în drepturi, raporturile personale

nepatrimoniale în care se manifestă individualitatea persoanei, precum si conditia juridică a persoanelor

fizice si a persoanelor juridice în calitatea lor de participanti la raporturile juridice civile ».

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64
Drept Civil - Pagina 65
Drept Civil - Pagina 66
Drept Civil - Pagina 67
Drept Civil - Pagina 68
Drept Civil - Pagina 69
Drept Civil - Pagina 70
Drept Civil - Pagina 71
Drept Civil - Pagina 72
Drept Civil - Pagina 73
Drept Civil - Pagina 74
Drept Civil - Pagina 75
Drept Civil - Pagina 76
Drept Civil - Pagina 77
Drept Civil - Pagina 78
Drept Civil - Pagina 79
Drept Civil - Pagina 80
Drept Civil - Pagina 81
Drept Civil - Pagina 82
Drept Civil - Pagina 83
Drept Civil - Pagina 84
Drept Civil - Pagina 85
Drept Civil - Pagina 86
Drept Civil - Pagina 87
Drept Civil - Pagina 88
Drept Civil - Pagina 89
Drept Civil - Pagina 90
Drept Civil - Pagina 91
Drept Civil - Pagina 92
Drept Civil - Pagina 93
Drept Civil - Pagina 94
Drept Civil - Pagina 95
Drept Civil - Pagina 96
Drept Civil - Pagina 97
Drept Civil - Pagina 98
Drept Civil - Pagina 99
Drept Civil - Pagina 100
Drept Civil - Pagina 101
Drept Civil - Pagina 102
Drept Civil - Pagina 103
Drept Civil - Pagina 104
Drept Civil - Pagina 105
Drept Civil - Pagina 106
Drept Civil - Pagina 107
Drept Civil - Pagina 108
Drept Civil - Pagina 109
Drept Civil - Pagina 110
Drept Civil - Pagina 111
Drept Civil - Pagina 112
Drept Civil - Pagina 113
Drept Civil - Pagina 114
Drept Civil - Pagina 115
Drept Civil - Pagina 116
Drept Civil - Pagina 117
Drept Civil - Pagina 118
Drept Civil - Pagina 119
Drept Civil - Pagina 120
Drept Civil - Pagina 121
Drept Civil - Pagina 122
Drept Civil - Pagina 123
Drept Civil - Pagina 124
Drept Civil - Pagina 125
Drept Civil - Pagina 126
Drept Civil - Pagina 127
Drept Civil - Pagina 128
Drept Civil - Pagina 129
Drept Civil - Pagina 130
Drept Civil - Pagina 131
Drept Civil - Pagina 132
Drept Civil - Pagina 133
Drept Civil - Pagina 134
Drept Civil - Pagina 135
Drept Civil - Pagina 136
Drept Civil - Pagina 137
Drept Civil - Pagina 138
Drept Civil - Pagina 139
Drept Civil - Pagina 140
Drept Civil - Pagina 141
Drept Civil - Pagina 142
Drept Civil - Pagina 143
Drept Civil - Pagina 144
Drept Civil - Pagina 145
Drept Civil - Pagina 146
Drept Civil - Pagina 147
Drept Civil - Pagina 148
Drept Civil - Pagina 149
Drept Civil - Pagina 150
Drept Civil - Pagina 151
Drept Civil - Pagina 152
Drept Civil - Pagina 153
Drept Civil - Pagina 154
Drept Civil - Pagina 155
Drept Civil - Pagina 156
Drept Civil - Pagina 157
Drept Civil - Pagina 158
Drept Civil - Pagina 159
Drept Civil - Pagina 160
Drept Civil - Pagina 161
Drept Civil - Pagina 162
Drept Civil - Pagina 163
Drept Civil - Pagina 164
Drept Civil - Pagina 165
Drept Civil - Pagina 166
Drept Civil - Pagina 167
Drept Civil - Pagina 168
Drept Civil - Pagina 169
Drept Civil - Pagina 170
Drept Civil - Pagina 171
Drept Civil - Pagina 172
Drept Civil - Pagina 173
Drept Civil - Pagina 174
Drept Civil - Pagina 175
Drept Civil - Pagina 176
Drept Civil - Pagina 177
Drept Civil - Pagina 178
Drept Civil - Pagina 179
Drept Civil - Pagina 180
Drept Civil - Pagina 181
Drept Civil - Pagina 182
Drept Civil - Pagina 183
Drept Civil - Pagina 184
Drept Civil - Pagina 185
Drept Civil - Pagina 186
Drept Civil - Pagina 187
Drept Civil - Pagina 188
Drept Civil - Pagina 189
Drept Civil - Pagina 190
Drept Civil - Pagina 191
Drept Civil - Pagina 192
Drept Civil - Pagina 193
Drept Civil - Pagina 194
Drept Civil - Pagina 195
Drept Civil - Pagina 196
Drept Civil - Pagina 197
Drept Civil - Pagina 198
Drept Civil - Pagina 199
Drept Civil - Pagina 200
Drept Civil - Pagina 201
Drept Civil - Pagina 202
Drept Civil - Pagina 203
Drept Civil - Pagina 204
Drept Civil - Pagina 205
Drept Civil - Pagina 206
Drept Civil - Pagina 207
Drept Civil - Pagina 208
Drept Civil - Pagina 209
Drept Civil - Pagina 210
Drept Civil - Pagina 211
Drept Civil - Pagina 212
Drept Civil - Pagina 213

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Probele prin înscrisuri

Definirea notiunii de proba În literatura juridica si în practica juridica, notiunea de proba este folosita cu mai multe sensuri. Într-un prim...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Grile Drept Civil

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a) persoana fizică [X] b) persoana juridică [X] c) statul 2. Răspunderea pentru fapta...

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Grile la Drept Civil

1. Obiectul de reglementare al dr civil e alcatuit din : a) raporturi patrimoniale (cu continut ec. evaluabil in bani) in care partile se afla in...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?