Caiet Studiu Drept Administrativ

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 36746
Mărime: 127.35KB (arhivat)
Publicat de: Barbu Bratu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Stoica-Constantin
Universitatea OVIDIUS Constanţa Departamentul ZI Facultatea de Drept şi Stiinţe Administrative Specializarea Drept Forma de învăţământ ZI

Extras din curs

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ

Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia publică

1.Dreptul administrativ ramură a dreptului public

A)Definiţia dreptului administrativ

Dreptul românesc este un drept unitar. Această unitate rezultând din unicitatea sursei sale de creaţie, se prezintă într-o diversitate a domeniilor de reglementare a relaţiilor sociale. Normele juridice, în principiu, se grupează în funcţie de specificul relaţiilor pe care le reglementează.

Dacă avem în vedere cele doua mari diviziuni ale dreptului, în drept public şi drept privat, vom întelege mai repede de ce dreptul administativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Instituţiile juridice nu sunt toate de acelaşi fel, ele se diferenţiază prin natura lor, prin scopul urmărit, prin mijloacele care li se pun la dispoziţie. Natura interesului reglementat de fiecare instituţie juridică (privită ca ansamblu de norme juridice cu obiect de reglementare aproape omogen, în cadrul unei ramuri de drept) au o mare valoare în stabilirea limitelor unei ramuri de drept sau a drep- tului public ori a dreptului privat.

Caracteristica generala a dreptului este aceea că se ocupă de reglementarea intereselor publice generale.

Structura celor două mari ramuri ale dreptului, cel privat şi cel public, s-a realizat încă din antichitate. Această distincţie a fost magistral exprimată de Ulpian “Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum est quod ad singulorum utilitatem pertinent”(Dreptul public este cel care se referă la organizarea statului roman, iar dreptul privat-la interesele fiecăruia).

După cum se ştie, un stat de drept este consituit pe cele trei puteri şi anume: puterea legislativă, executivă şi judecătorească. Această teorie a fost promovată pentru prima oară de eminetul jurist francez Montesquieu , care a evidențiat Constituţia, ca lege fundamentală, fiind singurul act care reglementează modul de organizare al puterilor statului. În acest sens, Constituţia României, revizuită şi republicată , consacră această organizare prin dispoziţiile fundamentale ale art.1 alin.(4) în sensul că, ”Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor-legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale”.

Dreptul administrativ reglementează activitatea unei puteri a statului, puterea executivă sau administrativă. Comparativ, administraţia se prezinta ca puterea cea mai dinamică a statului, normele juridice aplicabile administraţiei fiind supuse unui proces necontenit de adaptare.

Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public cuprinde ansamblul de norme juridice privind crearea, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice.

Dreptul administrativ constituie cadrul legal de desfăşurare a activităţii administraţiei, normele sale conferind administraţiei publice puteri, prerogative care nu exista la normele de drept ce reglementeaza relaţiile dintre particulari(în dreptul privat). Această caracteristică face din raporturile juridice administrative raporturi de subordonare, de inegalitate a părţilor, fiindcă dreptul administrativ acţionează în regim de putere publică, normele sale având caracter imperativ.

Dreptul administrativ, ca drept aplicabil administraţiei, poate fi definit ca fiind ramura dreptului public care reglementează raporturile din sfera administraţiei publice active, raporturile acesteia cu celelalte autorităţi publice, cu particularii, cele care privesc organizarea şi funcţionarea ei , precum şi pe cele de natură conflictuală, dintre administraţie, pe de o parte, şi cei vătămaţi în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte.

Ramura dreptului administrativ, reprezintă obiectul de cercetare al ştiinţei dreptului administrativ care, cercetează normele juridice aplicabile administraţiei, evoluţia istorică a ramurii de drept şi aspectele legate de armonizarea dreptului administrativ cu dreptul comunitar european.

B)Izvoarele dreptului administrativ

În literatura de specialitate nu identificăm o opinie unanimă cu privire la sfera izvoarelor de drept, însă Teoria generală a dreptului împarte izvoarele de drept în două categorii: izvoare materiale, care evocă condiţiile materiale, concrete de existenţă care generează norme juridică în sine şi izvoare formale, prin care se evocă formele de concretizare a normei juridice, exprimarea propriu-zisă a dreptului.

Sursa cea mai relevantă a dreptului administrativ, emană din conţinutul izvoarelor formale, pe care în cadrul acestei ramuri a dreptului le putem clasifica în două categorii: izvoare formale scrise şi izvoare formale nescrise.

a)Izvoare formale scrise ale dreptului administrativ

1.Constituţia şi legile constituţionale

Constituţia reprezintă principalul izvor de drept în general şi de drept administrativ în special. Art. 1 alin.(5) statuează, printre elemenetele fundamentale ale statului de drept, caracterul obligatoriu al respectării Consituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor. Noţiunea de supremaţie a Consituţiei este definită în literatura de specialitate ca fiind o calitate a Consituţiei, care o situează în vârful insituţiilor politico-juridice dintr-o societate organizată statal, făcând din aceasta sursa tuturor reglementărilor în domeniile economice, politice, sociale şi juridice.Consituţia a fost înţeleasă ca o lege fundamentală a unui stat, a unei naţiuni organizate, având un guvernământ autonom, ca lege ce stabileşte modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice, competenţele lor şi raporturile dintre ele, precum şi raporturile acestora privite ca un tot cu cetăţenii, drepturile şi libertăţile lor.

Cât priveşte legile constituţionale, acestea sunt, potrivit art.73 alin.(2) din Constituţie, cele prin care se revizuieşte Constituţia.

Din punctul de vedere al aptitudinilor de revizuire pe care acestea le relevă, doctrina dreptului public consacră faptul că acestea pot da naştere unor constituţii suple, sau a unor constituţii rigide.

Constituţiile suple se caracterizează prin faptul că regulile de conduită pe care le stabilesc au aceeaşi valoare din punct de vedere juridic ca şi legile ordinare, putând fi modificate potrivit procedurii legislative obişnuite.

Constituţiile rigide sunt cele care răspund nevoii care se resimte în orice stat de a exista anumite reglementări juridice pe care Parlamentul să nu le poată modifica pe calea legislaţiei obişnuite.

2.Legea organică şi legea ordinară

Legea reprezintă regula edictată de puterea legiuitoare, care ordonă, opreşte sau permite ceva şi la care toată lumea este datoare să se supună.

Prevederile art.73 din Constituţie consacră trei categorii de legi şi anume: legile consituţionale, legile organice şi legile ordinare.

Preview document

Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 1
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 2
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 3
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 4
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 5
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 6
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 7
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 8
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 9
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 10
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 11
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 12
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 13
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 14
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 15
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 16
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 17
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 18
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 19
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 20
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 21
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 22
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 23
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 24
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 25
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 26
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 27
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 28
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 29
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 30
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 31
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 32
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 33
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 34
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 35
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 36
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 37
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 38
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 39
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 40
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 41
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 42
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 43
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 44
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 45
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 46
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 47
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 48
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 49
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 50
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 51
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 52
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 53
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 54
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 55
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 56
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 57
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 58
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 59
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 60
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 61
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 62
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 63
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 64
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 65
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 66
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 67
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 68
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 69
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 70
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 71
Caiet Studiu Drept Administrativ - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Caiet Studiu Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Drept Constituțional și Instituții Politice

În cadrul sistemului dreptului românesc , disciplina “Drept constitutional si institutii politice “ face parte din ramura dreptului public....

Drept Constituțional

CURSUL 1 CETĂŢENIA ROMÂNĂ NOŢIUNEA DE CETĂŢENIE Cetăţenia interesează nu numai dreptul constituţional, ci şi dreptul internaţional (public şi,...

Istoria statului și dreptului românesc

Notiuni introductive. 1. Obiectul istoriei dreptului romanesc. 2. Periodizarea istoriei dreptului romanesc. 3. Alte opinii privind periodizarea...

Psihologie Juridică

Cursul 1 CULTURA SI DREPTUL 1.1 NORMELE SOCIALE SI NORMA JURIDICA. 1.2 VALORILE. Sociologia acorda o importanta aparte normelor , adica...

Dreptul Administrativ

Introducere în dreptul administrativ TEMA 1 Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public şi ca ştiinţă. Sistemul dreptului...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Actele Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin.2 din Constituţia României, teritoriul statului nostru este organizat în următoarele unităţi...

Comparație între modul de funcționare și atribuțiile Consiliului Județean și Consiliului Local

Introducere Lucrarea mea poartă titlul „Comparație între modul de funcționare și atribuțiile Consiliului Județean și Consiliului Local” și...

Transparența bugetară în organizația publică

Statul este un teritoriu delimitat şi recunoscut de alte state ce are rolul de a reprezenta poporul şi de a satisface interesele acestuia. Pentru...

Logică Juridică

Unitatea de învăţare Nr. 1 LOGICA. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Cuprins Obiective 1.1 Obiectul logicii 1.2 Definiţia logicii Lucrare de verificare...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DE PROPRIETATE, DOMENIU PUBLIC SI SERVICIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA I. GENERALITATI...

Ai nevoie de altceva?