Dreptul Administrativ

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 195 în total
Cuvinte : 78020
Mărime: 234.12KB (arhivat)
Publicat de: Codrin Marin
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Introducere în dreptul administrativ

TEMA 1

Dreptul administrativ ca ramură

a dreptului public şi ca ştiinţă.

Sistemul dreptului administrativ

§ 1. Definirea dreptului administrativ; § 2. Obiectul dreptului administrativ; § 3. Metoda dreptului administrativ; § 4. Sistemul dreptului administrativ; § 5. Corelaţia dreptului administrativ cu ramurile înrudite ale sistemului naţional de drept; § 6. Izvoarele dreptului administrativ; § 7. Ştiinţa dreptului administrativ.

§ 1. Definirea dreptului administrativ

Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, a apărut relativ nu demult. Apariţia lui a fost determinată de modificarea relaţiilor sociale existente în societate legate de necesitatea protecţiei drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi intereselor lui legale.

Constituirea dreptului administrativ ca ramură distinctă a sistemului de drept a început odată cu divizarea puterii în diverse verigi.

În literatura juridică atît cea naţională, cît şi a altor state există multiple opinii referitoare la definirea dreptului administrativ.

„În doctrina actuală, menţionează acelaşi autor, dreptul administrativ este definit ca acea ramură a dreptului public care reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice, precum şi cele de natură conflictuală dintre autorităţile publice sau persoanele juridice de drept privat, care exercită atribuţii de putere publică, pentru realizarea unui interes public, asimilate autorităţilor publice, pe de o parte, şi cei vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ale acestor autorităţi, pe de altă parte .“

În viziunea lui C. Manda, în esenţa sa, dreptul reprezintă un ansamblu de soluţii ale problemelor sociale. Ca atare, misiunea esenţială a administraţiei şi a dreptului administrativ constă în realizarea unei raţionale şi eficiente serviri a interesului general al societăţii .

„În doctrina actuală, constată un alt autor, dreptul administrativ a fost definit ca reprezentînd acea ramură a dreptului public român care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează organizarea şi activitatea organelor de stat înfiinţate pentru realizarea sarcinilor puterii executive, raporturile dintre aceste organe şi particulari (persoane fizice sau juridice), precum şi răspunderea şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea acestor norme .“

În doctrina juridică a Federaţiei Ruse, dreptul administrativ este definit ca fiind:

1) cea mai cuprinzătoare ramură de drept public, care reglementează un spectru larg de relaţii privind organizarea şi funcţionarea organelor administraţiei publice, asigurarea legalităţii în funcţionarea puterii executive ;

2) ramura dreptului public, care prezintă în sine totalitatea normelor juridice imperative, în procesul realizării de către stat, în persoana organelor executive şi a altor organe, a funcţiei de dirijare statală a proceselor şi evenimentelor vieţii sociale în scopul racordării lor la interesele publice ;

3) ramură a sistemului rusesc de drept, ce cuprinde totalitatea de norme de drept destinate reglementării relaţiilor sociale, apărute în legătură cu realizarea practică a puterii executive .

Pornind de la cele menţionate şi în baza analizei diverselor opinii privind definirea acestei ramuri a dreptului, considerăm că „Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului public care cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale cu caracter executiv şi de dispoziţie, referitoare la organizarea şi funcţionarea administraţiei publice (puterii executive) pe baza şi în executarea legii“.

Preview document

Dreptul Administrativ - Pagina 1
Dreptul Administrativ - Pagina 2
Dreptul Administrativ - Pagina 3
Dreptul Administrativ - Pagina 4
Dreptul Administrativ - Pagina 5
Dreptul Administrativ - Pagina 6
Dreptul Administrativ - Pagina 7
Dreptul Administrativ - Pagina 8
Dreptul Administrativ - Pagina 9
Dreptul Administrativ - Pagina 10
Dreptul Administrativ - Pagina 11
Dreptul Administrativ - Pagina 12
Dreptul Administrativ - Pagina 13
Dreptul Administrativ - Pagina 14
Dreptul Administrativ - Pagina 15
Dreptul Administrativ - Pagina 16
Dreptul Administrativ - Pagina 17
Dreptul Administrativ - Pagina 18
Dreptul Administrativ - Pagina 19
Dreptul Administrativ - Pagina 20
Dreptul Administrativ - Pagina 21
Dreptul Administrativ - Pagina 22
Dreptul Administrativ - Pagina 23
Dreptul Administrativ - Pagina 24
Dreptul Administrativ - Pagina 25
Dreptul Administrativ - Pagina 26
Dreptul Administrativ - Pagina 27
Dreptul Administrativ - Pagina 28
Dreptul Administrativ - Pagina 29
Dreptul Administrativ - Pagina 30
Dreptul Administrativ - Pagina 31
Dreptul Administrativ - Pagina 32
Dreptul Administrativ - Pagina 33
Dreptul Administrativ - Pagina 34
Dreptul Administrativ - Pagina 35
Dreptul Administrativ - Pagina 36
Dreptul Administrativ - Pagina 37
Dreptul Administrativ - Pagina 38
Dreptul Administrativ - Pagina 39
Dreptul Administrativ - Pagina 40
Dreptul Administrativ - Pagina 41
Dreptul Administrativ - Pagina 42
Dreptul Administrativ - Pagina 43
Dreptul Administrativ - Pagina 44
Dreptul Administrativ - Pagina 45
Dreptul Administrativ - Pagina 46
Dreptul Administrativ - Pagina 47
Dreptul Administrativ - Pagina 48
Dreptul Administrativ - Pagina 49
Dreptul Administrativ - Pagina 50
Dreptul Administrativ - Pagina 51
Dreptul Administrativ - Pagina 52
Dreptul Administrativ - Pagina 53
Dreptul Administrativ - Pagina 54
Dreptul Administrativ - Pagina 55
Dreptul Administrativ - Pagina 56
Dreptul Administrativ - Pagina 57
Dreptul Administrativ - Pagina 58
Dreptul Administrativ - Pagina 59
Dreptul Administrativ - Pagina 60
Dreptul Administrativ - Pagina 61
Dreptul Administrativ - Pagina 62
Dreptul Administrativ - Pagina 63
Dreptul Administrativ - Pagina 64
Dreptul Administrativ - Pagina 65
Dreptul Administrativ - Pagina 66
Dreptul Administrativ - Pagina 67
Dreptul Administrativ - Pagina 68
Dreptul Administrativ - Pagina 69
Dreptul Administrativ - Pagina 70
Dreptul Administrativ - Pagina 71
Dreptul Administrativ - Pagina 72
Dreptul Administrativ - Pagina 73
Dreptul Administrativ - Pagina 74
Dreptul Administrativ - Pagina 75
Dreptul Administrativ - Pagina 76
Dreptul Administrativ - Pagina 77
Dreptul Administrativ - Pagina 78
Dreptul Administrativ - Pagina 79
Dreptul Administrativ - Pagina 80
Dreptul Administrativ - Pagina 81
Dreptul Administrativ - Pagina 82
Dreptul Administrativ - Pagina 83
Dreptul Administrativ - Pagina 84
Dreptul Administrativ - Pagina 85
Dreptul Administrativ - Pagina 86
Dreptul Administrativ - Pagina 87
Dreptul Administrativ - Pagina 88
Dreptul Administrativ - Pagina 89
Dreptul Administrativ - Pagina 90
Dreptul Administrativ - Pagina 91
Dreptul Administrativ - Pagina 92
Dreptul Administrativ - Pagina 93
Dreptul Administrativ - Pagina 94
Dreptul Administrativ - Pagina 95
Dreptul Administrativ - Pagina 96
Dreptul Administrativ - Pagina 97
Dreptul Administrativ - Pagina 98
Dreptul Administrativ - Pagina 99
Dreptul Administrativ - Pagina 100
Dreptul Administrativ - Pagina 101
Dreptul Administrativ - Pagina 102
Dreptul Administrativ - Pagina 103
Dreptul Administrativ - Pagina 104
Dreptul Administrativ - Pagina 105
Dreptul Administrativ - Pagina 106
Dreptul Administrativ - Pagina 107
Dreptul Administrativ - Pagina 108
Dreptul Administrativ - Pagina 109
Dreptul Administrativ - Pagina 110
Dreptul Administrativ - Pagina 111
Dreptul Administrativ - Pagina 112
Dreptul Administrativ - Pagina 113
Dreptul Administrativ - Pagina 114
Dreptul Administrativ - Pagina 115
Dreptul Administrativ - Pagina 116
Dreptul Administrativ - Pagina 117
Dreptul Administrativ - Pagina 118
Dreptul Administrativ - Pagina 119
Dreptul Administrativ - Pagina 120
Dreptul Administrativ - Pagina 121
Dreptul Administrativ - Pagina 122
Dreptul Administrativ - Pagina 123
Dreptul Administrativ - Pagina 124
Dreptul Administrativ - Pagina 125
Dreptul Administrativ - Pagina 126
Dreptul Administrativ - Pagina 127
Dreptul Administrativ - Pagina 128
Dreptul Administrativ - Pagina 129
Dreptul Administrativ - Pagina 130
Dreptul Administrativ - Pagina 131
Dreptul Administrativ - Pagina 132
Dreptul Administrativ - Pagina 133
Dreptul Administrativ - Pagina 134
Dreptul Administrativ - Pagina 135
Dreptul Administrativ - Pagina 136
Dreptul Administrativ - Pagina 137
Dreptul Administrativ - Pagina 138
Dreptul Administrativ - Pagina 139
Dreptul Administrativ - Pagina 140
Dreptul Administrativ - Pagina 141
Dreptul Administrativ - Pagina 142
Dreptul Administrativ - Pagina 143
Dreptul Administrativ - Pagina 144
Dreptul Administrativ - Pagina 145
Dreptul Administrativ - Pagina 146
Dreptul Administrativ - Pagina 147
Dreptul Administrativ - Pagina 148
Dreptul Administrativ - Pagina 149
Dreptul Administrativ - Pagina 150
Dreptul Administrativ - Pagina 151
Dreptul Administrativ - Pagina 152
Dreptul Administrativ - Pagina 153
Dreptul Administrativ - Pagina 154
Dreptul Administrativ - Pagina 155
Dreptul Administrativ - Pagina 156
Dreptul Administrativ - Pagina 157
Dreptul Administrativ - Pagina 158
Dreptul Administrativ - Pagina 159
Dreptul Administrativ - Pagina 160
Dreptul Administrativ - Pagina 161
Dreptul Administrativ - Pagina 162
Dreptul Administrativ - Pagina 163
Dreptul Administrativ - Pagina 164
Dreptul Administrativ - Pagina 165
Dreptul Administrativ - Pagina 166
Dreptul Administrativ - Pagina 167
Dreptul Administrativ - Pagina 168
Dreptul Administrativ - Pagina 169
Dreptul Administrativ - Pagina 170
Dreptul Administrativ - Pagina 171
Dreptul Administrativ - Pagina 172
Dreptul Administrativ - Pagina 173
Dreptul Administrativ - Pagina 174
Dreptul Administrativ - Pagina 175
Dreptul Administrativ - Pagina 176
Dreptul Administrativ - Pagina 177
Dreptul Administrativ - Pagina 178
Dreptul Administrativ - Pagina 179
Dreptul Administrativ - Pagina 180
Dreptul Administrativ - Pagina 181
Dreptul Administrativ - Pagina 182
Dreptul Administrativ - Pagina 183
Dreptul Administrativ - Pagina 184
Dreptul Administrativ - Pagina 185
Dreptul Administrativ - Pagina 186
Dreptul Administrativ - Pagina 187
Dreptul Administrativ - Pagina 188
Dreptul Administrativ - Pagina 189
Dreptul Administrativ - Pagina 190
Dreptul Administrativ - Pagina 191
Dreptul Administrativ - Pagina 192
Dreptul Administrativ - Pagina 193
Dreptul Administrativ - Pagina 194
Dreptul Administrativ - Pagina 195

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Competenta administrației publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?