Concurența și ajutorul de stat în dreptul european

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 60105
Mărime: 218.89KB (arhivat)
Publicat de: Anca Alexandru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Gabriela Nemtoi
Facultatea de Științe Economice și Administație Publică

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I 5
 3. I. Concurenţa şi politica de concurenţă-conceptele de bază a UE 5
 4. I.1. Sediul materiei 5
 5. I.2. Politica de concurenţă în Uniunea Europeană 6
 6. I.3 Principalele reglementări ale politicii în domeniul concurenţei 7
 7. I.4.Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei 8
 8. I.5. Interzicerea abuzului de poziţie dominantă 11
 9. Capitolul II 13
 10. Practicile concurenţiale transpunse în mediul economic Românesc 13
 11. II.1. Consideraţii generale privind mediul economic Românesc 13
 12. II.2. Atribuirea ajutoarelor de stat potrivit legislaţiei naţionale şi impactul lor economic asupra firmelor româneşti 16
 13. II.3.Măsurile de ajutor social adoptate de România în perioada de criză economică 21
 14. Atragerea fondurilor europene măsură de ajutor social pentru redresare economică 22
 15. Capitolul III 23
 16. Reglementarea ajutorului de stat în contextual integrarii Uniunii Europene 23
 17. III.1. Terminologie sau conceptul de ajutorul de stat în perspectiva legislaţiei comunitarei 25
 18. III.2. Statul şi ajutoarele de stat 25
 19. III.3.Ajutorul de stat în Tratatul CE 28
 20. III.4. Importanţa şi rolul ajutoarelor de stat 30
 21. Capitolul IV 37
 22. Evoluţii legislative privind ajutorul de stat în contextul acquis-ului comunitar în condiţiile integrării României în UE 37
 23. VI.1. Opţiuni strategice privind ajutoarele de stat acordate României în momentul integrării în Uniunea Europeană 37
 24. Capitolul V 42
 25. Evoluţiile politicii de concurenţă privind practicile restrictive în plan Comunitar 42
 26. V.1. Primi paşi în domeniul concurenţei 42
 27. V.2. Istoricul politicii concurenţei privind practicile restrictive 42
 28. V.3.Politica în domeniul cartelurilor şi a altor practici restrictive 45
 29. V.4.Controlul concentrărilor 48
 30. V.5. Domeniul de aplicare a controlului concentrărilor 54
 31. V.6. Operaţiunile de concentrare - incompatibilitate 56
 32. Capitolul VI 59
 33. Controlul concentrărilor în spaţiul Românesc 59
 34. VI.1. Cadrul juridic naţional privind controlul concentrărilor 59
 35. VI.2. Definirea sintagmei – „dobândirea controlului” 60
 36. VI.3. Operaţiuni exceptate de la controlul instituit prin Legea nr. 21/1996 (actualizată prin Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2010) 63
 37. VI.4. Procedura autorizării operaţiunilor de concentrare 66
 38. VI.2.Ajutorul de stat în România în cadrul procesului de concentrare 71
 39. VI.2. Schemele româneşti de ajutor regional şi acquis-ul comunitar în materie de ajutor de stat 75
 40. VI.3. Conceptul de ajutor de stat “legal” sau “ilegal” perceput de România 79
 41. Capitolul VII 82
 42. Politica de concurenţă - Protecţia juridică a practicilor restrictive 82
 43. VII.1.Sediul materiei privind practicile restrictive 82
 44. VII.2.Evoluţiile politicii de concurenţă privind practicile restrictive în plan Comunitar 84
 45. 1. Primi paşi în domeniul concurenţei 84
 46. I.2. Istoricul politicii concurenţei privind practicile restrictive 84
 47. I.3.Politica în domeniul cartelurilor şi a altor practici restrictive 87
 48. Studiu de caz - T 197/06 FMC Corp Concurenţă 91
 49. Concluzii 101
 50. Bibliografie 101

Extras din curs

Introducere

Reflectarea asupra procesului integrarii europene presupune o clarificare în prealabil a conţinutului acestuia.Termenul de integrare este folosit şi în sens sociologic pentru a desemna stabilirea unei stranse interdependente între părţile unei fiinţe vii sau între membrii unei societăţi, a unei uniuni formate din multiple entităţi sau din mai multe grupari de indivizi. Literatura de specialitate conferă noţiunii de integrare economică internaţională numeroase sensuri: trecerea de la microspaţii la macrospaţii, crearea unor ansambluri economice tot mai vaste, absenţa discriminărilor sau eliminarea progresivă a acestora din raporturile economice între diferite state, stabilitatea şi eficienţa economică a relaţiilor dintre state.

Astfel trebuie înţeles faptul că integrarea economică nu este un scop în sine, ci un mijloc, o cale spre realizarea unor obiective. Unul dintre obiectivele spre care se tinde este realizarea unei concurenţe perfecte, cazul ideal, dacă nu se atinge acest ţel atunci se încearcă prin orice mijloace reducerea factorilor care duc la o concurenţă neloiala.

Ţinând seama de evoluţia legislaţiei naţionale în materie precum şi de adaptarea acesteia la reglementările comunitare, lucrarea îşi propune să ofere o prezentare de ansamblu a practicilor concurenţei în lumina prevederilor legii concurenţei nr. 21/1996, Legii privind concurenţa neloială nr. 11/1991, Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, în concordanţă cu legislaţia comunitară a directivelor şi a instituţiilor comunitare Consiliul Concurenţei şi a Curţii Europene de Justiţie.

Mediul concurenţial poate fi afectat negative de activităţile anticoncurenţiale care au ca obiect efectul înţelegerilor sau a practicilor concentrate între agenţii economici puternici, de abuzul de poziţie dominantă a unor agenţi economici dominanţi, de asemenea concurenţa poate fi distorsionată prin subvenţiile acordate de stat unor agenţi economici, prin care aceştia să dobândească o poziţie avantajoasă faţă de ceilalţi concurenţi pe piaţa respectivă.

Concurenţa trebuie privită ca “o confruntare între agenţii economici cu activităţi similare sau asemănătoare, exercitate în domeniul pieţei, pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi”

Concurenţa este privită şi ca o situaţie de referinţă în cadrul căreia are loc o confruntare liberă completă între toţi agenţii economici la nivelul ofertei cât şi la nivelul cererii de bunuri şi servicii de bunuri de producţie şi de capitaluri.

Analizând din această perspectivă prevederile generale ale Tratatului se poate constatat că principiile concurenţei au la bază realizarea unei politici comerciale comune în sensul de creare a unei pieţe interne în statele member şi de înlăturare a barierelor care pot să apare în circuitul mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor, prin implementarea unui cadru juridic ce nu permite denaturarea concurenţei. Apropierea legislaţiei naţionale de cerinţele funcţionării Pieţei commune, în care consumatorii au deplină libertate de alegere, înseamnă impunerea unor reglementări comunitare . Normele dreptului comunitar, privind Tratatul stabilind Comunitatea Europeană (TCE) precizează că activitate esenţială a Comunităţii Europene este crearea unui sistem care să asigure un mediu concurenţial nedistorsionat în cadrul pieţei interne. Legea comunitară urmăreşte ca prin normativele europene să se protejeze piaţa comuna şi să se stimuleze concurenţa în cadrul spaţiului economic

În consecinţă concurenţa în România poate fi considerat un domeniu sensibil cu un impact major asupra funcţionării economiei de piaţă – în general, iar în particular este un domeniu care trebuie aliniat din mers la practicile concurenţiale europene.

Capitolul I

I. Concurenţa şi politica de concurenţă-conceptele de bază a UE

I.1. Sediul materiei

Termenul de concurenţă desemnează “relaţiile dintre toţi cei care acţionează pe aceeaşi piaţă pentru realizarea propriilor interese în condiţii de libertate economica”. In acelaşi timp concurenţa reflectă “rivalitatea, disputa, dintre entităţile economice respective care urmăresc acelaşi scop şi de aceea interesele lor devin contradictorii”. Concurenţa este o condiţie fundamentală a economiei de piaţă ea fiind considerată cea mai importantă cauză a progresului economic şi tehnico-ştiinţific.

Intr-un sens destul de cuprinzător, concurenţa este o rivalitate, o luptă dusă cu mijloace economice (reducerea costurilor, lansarea de produse noi, cumpărări de acţiuni) şi extraeconomice (spionaj industrial, acţiuni de sabotaj) între producători sau comercianţi, monopoluri, ţări pentru producerea şi desfacerea unor mărfuri acăpărarea unor pieţe şi obţinerea de profituri mari.

Politica de concurenţă are ca scop punerea în practică şi prezentarea unui sistem ce permite o concurenţă fără distorsiuni în interiorul unui spaţiu economic. In cadrul teoriei economice liberale, politica de concurenţă urmăreşte să realizeze pieţe cu o concurenţă perfectă şi să prevină formarea monopolurilor şi oligopolurilor care îşi impun preţurile lor în detrimentul consumatorului. In Uniunea Europeană au existat monopoluri de stat în domenii cum ar fi: transporturile, serviciile poştale şi telecomunicaţiile.

Preview document

Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 1
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 2
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 3
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 4
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 5
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 6
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 7
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 8
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 9
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 10
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 11
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 12
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 13
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 14
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 15
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 16
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 17
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 18
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 19
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 20
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 21
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 22
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 23
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 24
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 25
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 26
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 27
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 28
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 29
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 30
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 31
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 32
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 33
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 34
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 35
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 36
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 37
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 38
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 39
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 40
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 41
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 42
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 43
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 44
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 45
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 46
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 47
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 48
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 49
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 50
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 51
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 52
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 53
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 54
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 55
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 56
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 57
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 58
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 59
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 60
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 61
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 62
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 63
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 64
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 65
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 66
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 67
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 68
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 69
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 70
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 71
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 72
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 73
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 74
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 75
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 76
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 77
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 78
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 79
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 80
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 81
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 82
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 83
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 84
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 85
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 86
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 87
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 88
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 89
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 90
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 91
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 92
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 93
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 94
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 95
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 96
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 97
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 98
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 99
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 100
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 101
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 102
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 103
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 104
Concurența și ajutorul de stat în dreptul european - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European.doc

Alții au mai descărcat și

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Politica de concurență în cadrul Uniunii Europene

Introducere Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei este una de capătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare...

Dreptul concurenței - ajutorul de stat

INTRODUCERE Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea...

Prezentarea și analiza pandemiei de covid 19 din perspectiva dreptului internațional public

INTRODUCERE ÎN DREPTUL INTRENAȚIONAL PUBLIC Dreptul internațional public reprezintă o ramură a dreptului , un ansamblu de norme juridice și...

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Sisteme Societare. Uniunile de Persoane Juridice, Concernele, Grupurile Financiar-Industriale

7.1. Dispozitii generale Concentrarea capitalului si expansiunea activitatii de intreprinzator pe teritoriul intregului stat si chiar peste hotare...

Sisteme Administrative Europene

Capitolul I. Consideraţii introductive § 1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de...

Te-ar putea interesa și

Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România

Capitolul 1. Mediul de afaceri al întreprinderii 1.1. Caracteristici esenţiale ale mediului economic În prezentul capitol ne propunem să...

Concurența pe Piața de Autoturisme în România

Productia, piata si concurenta în domeniul autoturismelor din România se afla înca de la începuturile lor sub influenta exigentelor interne si,...

Politică în domeniul concurenței - România, Bulgaria, Uniunea Europeană

POLITICA IN DOMENIUL CONCURENTEI – ROMANIA, BULGARIA, UNIUNEA EUROPEANA – “Competitia conduce la continua perfectionare si eficientizare a...

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală - acord multilateral important al OMC

INTRODUCERE Pentru început este extrem de important de afirmat faptul ca lucrarea de fata nu îsi propune o abordare juridica a proprietatii...

Politica Concurenței în România

INTRODUCERE Concurenţa nu are o definiţie unanim acceptată, ea având semnificaţie în funcţie de context. Una dintre caracteristicile generale ale...

Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională

1. INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să surprind unele aspecte generale şi particulare ale ajutoarelor de stat, precum şi legaturile...

Politica concurenței în UE

1. INTRODUCERE Reflectarea asupra procesului integrarii europene presupune o clarificare in prealabil a continutului acestuia.Termenul de...

Ai nevoie de altceva?