Criminalistică

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 158 în total
Cuvinte : 65535
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Publicat de: Aristide Balint
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: NIŢĂ NELU

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALISTICA

Cap. I Noţiunea, obiectul, metodele şi principiile criminalisticii

Apărarea ordinii de drept, cercetarea, descoperirea şi judecarea faptelor de natură penală, în general a faptelor ilicite, necesită ca întreaga activitate judiciară să se desfăşoare, în spiritul legii, pe baze ştiinţifice, prin folosirea celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, a celor mai noi metode şi tactici de efectuare a actelor procedurale.

Normele de drept nu sunt suficiente nu sunt suficiente pentru asigurarea eficacităţii în descoperirea şi probarea actului infracţional, în dovedirea vinovăţiei celor implicaţi în comitere, sens în care este necesară şi conceperea unui anumit mod de acţiune, din partea instituţiilor de aplicare a legii. În acest sens, profesionistii în cercetarea şi aplicarea dreptului, au înţeles că pentru soluţionarea cauzelor penale, numai simpla aplicare a regulilor de drept este insuficientă. Penaliştii dreptului modern au argumentat cu succes, că trebuie să se recurgă la diverse metode ştiinţifice de investigare a realităţii, precum şi la reguli tactice specifice, de efectuare a unor acte procedurale. În acest fel s-a manifestat necesitatea creării unui sistem ştiinţific coerent, destinat investigării faptelor penale.

Pentru prima dată, noţiunea de criminalistică a fost folosită de judecătorul de instrucţie austriac Hans Gross, în lucrarea sa „Manualul judecătorului de instrucţie” publicată în anul 1893, lucrare prin care investigarea faptelor penale este considerată o ştiinţă. Această lucrare a fost reeditată, în scurt timp, sub denumirea „Manualul judecătorului de instrucţie în sistemul criminalisticii”.

Anterior acestei date, activitatea de cercetare a infracţiunilor, cu ajutorul mijloacelor tehnice, era denumită „poliţie tehnică” sau „poliţie ştiinţifică”.

După ce în anul 1902, Hans Gross defineşte criminalistica, drept o „ştiinţă a stărilor de fapt în procesul penal”, ulterior, majoritatea autorilor, au adoptat definiri apropiate, uneori mai ample, dar cu preponderenţă orientate spre rolul acestei ştiinţe, în cercetarea infracţiunilor în faza de urmărire penală.

Astfel, şi-a făcut apariţia, pe lângă ştiinţa investigării faptelor penale şi „Criminalistica”, care în timp s-a impus ca o adevărată ştiinţă.

Criminalistica este percepută în sens larg, comun, marii majorităţi a populaţiei, ca o metodă de investigare şi probare a faptelor antisociale, fapte comise prin mijloace dintre cele mai seducătoare, o luptă între „bine”- anchetatorul şi „rău”- criminalul,

hoţul, violatorul, etc., luptă care conduce la descoperiri neaşteptate, bazate pe perspicacitatea investigatorului ieşită din comun.

În realitatea complexă, Criminalistica este definită de diverşi autori astfel: P.F. Ceccaldi „un ansamblu de procedee aplicabile în cercetarea şi studiul crimei (în sens larg) pentru a se ajunge la descoperirea ei”. I. Ceterchi, I. Demeter „ştiinţa despre mijloacele (tehnice şi tactice) ce urmăresc descoperirea, strângerea şi studierea probelor judiciare utilizate în procesul penal, în scopul stabilirii şi descoperirii infracţiunilor şi a celor vinovaţi, precum şi despre măsurile de preîntâmpinare a infracţiunilor”. I. Mircea „o ştiinţă care elaborează metode tactice şi mijloace tehnico-ştiinţifice de descoperire, cercetare şi prevenire a infracţiunilor”.

Criminalistica este definită şi ca o „ştiinţă a stabilirii stărilor de fapt necesare unei corecte încadrări juridice a faptelor ilicite comise, prin elaborarea şi folosirea metodelor tactice şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice de cercetare, de identificare, cunoaştere şi judecare a infractorului”.1

Cu privire la ştiinţa Criminalistică, profesioniştii în materie o consideră, fie "Ştiinţa care elaborează metodele tactice şi mijloacele tehnico-ştiinţifice de descoperire, cercetare şi prevenire a infracţiunilor", fie „Ştiinţa judiciară cu caracter autonom şi unitar, care însumează un ansamblu de cunoştinţe despre metodele, mijloacele tehnice şi procedeele tactice destinate descoperirii şi cercetării infracţiunilor, precum şi a identificării persoanelor implicate în săvârşirea lor şi a prevenirii faptelor antisociale”2.

În mod necesar, formularea unei definiţii a acestei ştiinţe contra crimei, implică un demers teoretic şi ştiinţific, pe măsura caracterului său complex. Astfel, profesorul Emilian Stancu arată că: ”dacă despre Criminalistică se poate spune, în linii mari, că este destinată descoperirii şi cercetării infracţiunilor, în scopul aflării adevărului, obiectul acestei ştiinţe trebuie privit mult mai nuanţat”, precizând că : „sub raport ştiinţific, principalele direcţii de acţiune ale Criminalisticii sunt următoarele”:

a. Iniţierea de metode tehnice, destinate cercetării urmelor infracţiunii, începând cu urmele specifice omului şi continuând cu cele ale armelor sau instrumentelor, mijloacelor de transport, ale fenomenelor fizico-chimice, etc., în vederea identificării persoanelor sau obiectelor;

b. Adaptarea de metode aparţinând ştiinţelor exacte, la necesităţile proprii Criminalisticii, a unor metode din alte domenii ale ştiinţei, cum sunt cele proprii fizicii, chimiei, biologiei, matematicii etc.;

1 Bădilă Mircea, Tactica ascultării inculpatului în instanţă, Editura Omnia UNI S.A.S.T., Braşov, 1998, pag. 189

2 Emilian Stancu, Criminalistica , vol.I, Bucureşti, Ed.Actami 1995 pag.10, Lucian Ionescu-Criminalistica Note de Curs (Nepublicate) 1995

c. Elaborarea de reguli şi procedee tactice, destinate efectuării unor acte de urmărire penală, precum şi creşterii eficienţei acestora, prin asigurarea unui fundament ştiinţific investigării;

d. Studierea practicii judiciare, în vederea valorificării ştiinţifice şi generalizării experienţei pozitive, rezultate din activitatea organelor de urmărire penală, pe linia investigării infracţiunilor;

e. Analiza evoluţiei modului de săvârşire a faptelor penale, pentru stabilirea celor mai adecvate procedee de combatere şi prevenire a lor, inclusiv de identificare a autorilor acestora;

f. Perfecţionarea modului de cercetare, a diverselor categorii de infracţiuni;

g. Elaborarea de metode şi prefigurarea

Preview document

Criminalistică - Pagina 1
Criminalistică - Pagina 2
Criminalistică - Pagina 3
Criminalistică - Pagina 4
Criminalistică - Pagina 5
Criminalistică - Pagina 6
Criminalistică - Pagina 7
Criminalistică - Pagina 8
Criminalistică - Pagina 9
Criminalistică - Pagina 10
Criminalistică - Pagina 11
Criminalistică - Pagina 12
Criminalistică - Pagina 13
Criminalistică - Pagina 14
Criminalistică - Pagina 15
Criminalistică - Pagina 16
Criminalistică - Pagina 17
Criminalistică - Pagina 18
Criminalistică - Pagina 19
Criminalistică - Pagina 20
Criminalistică - Pagina 21
Criminalistică - Pagina 22
Criminalistică - Pagina 23
Criminalistică - Pagina 24
Criminalistică - Pagina 25
Criminalistică - Pagina 26
Criminalistică - Pagina 27
Criminalistică - Pagina 28
Criminalistică - Pagina 29
Criminalistică - Pagina 30
Criminalistică - Pagina 31
Criminalistică - Pagina 32
Criminalistică - Pagina 33
Criminalistică - Pagina 34
Criminalistică - Pagina 35
Criminalistică - Pagina 36
Criminalistică - Pagina 37
Criminalistică - Pagina 38
Criminalistică - Pagina 39
Criminalistică - Pagina 40
Criminalistică - Pagina 41
Criminalistică - Pagina 42
Criminalistică - Pagina 43
Criminalistică - Pagina 44
Criminalistică - Pagina 45
Criminalistică - Pagina 46
Criminalistică - Pagina 47
Criminalistică - Pagina 48
Criminalistică - Pagina 49
Criminalistică - Pagina 50
Criminalistică - Pagina 51
Criminalistică - Pagina 52
Criminalistică - Pagina 53
Criminalistică - Pagina 54
Criminalistică - Pagina 55
Criminalistică - Pagina 56
Criminalistică - Pagina 57
Criminalistică - Pagina 58
Criminalistică - Pagina 59
Criminalistică - Pagina 60
Criminalistică - Pagina 61
Criminalistică - Pagina 62
Criminalistică - Pagina 63
Criminalistică - Pagina 64
Criminalistică - Pagina 65
Criminalistică - Pagina 66
Criminalistică - Pagina 67
Criminalistică - Pagina 68
Criminalistică - Pagina 69
Criminalistică - Pagina 70
Criminalistică - Pagina 71
Criminalistică - Pagina 72
Criminalistică - Pagina 73
Criminalistică - Pagina 74
Criminalistică - Pagina 75
Criminalistică - Pagina 76
Criminalistică - Pagina 77
Criminalistică - Pagina 78
Criminalistică - Pagina 79
Criminalistică - Pagina 80
Criminalistică - Pagina 81
Criminalistică - Pagina 82
Criminalistică - Pagina 83
Criminalistică - Pagina 84
Criminalistică - Pagina 85
Criminalistică - Pagina 86
Criminalistică - Pagina 87
Criminalistică - Pagina 88
Criminalistică - Pagina 89
Criminalistică - Pagina 90
Criminalistică - Pagina 91
Criminalistică - Pagina 92
Criminalistică - Pagina 93
Criminalistică - Pagina 94
Criminalistică - Pagina 95
Criminalistică - Pagina 96
Criminalistică - Pagina 97
Criminalistică - Pagina 98
Criminalistică - Pagina 99
Criminalistică - Pagina 100
Criminalistică - Pagina 101
Criminalistică - Pagina 102
Criminalistică - Pagina 103
Criminalistică - Pagina 104
Criminalistică - Pagina 105
Criminalistică - Pagina 106
Criminalistică - Pagina 107
Criminalistică - Pagina 108
Criminalistică - Pagina 109
Criminalistică - Pagina 110
Criminalistică - Pagina 111
Criminalistică - Pagina 112
Criminalistică - Pagina 113
Criminalistică - Pagina 114
Criminalistică - Pagina 115
Criminalistică - Pagina 116
Criminalistică - Pagina 117
Criminalistică - Pagina 118
Criminalistică - Pagina 119
Criminalistică - Pagina 120
Criminalistică - Pagina 121
Criminalistică - Pagina 122
Criminalistică - Pagina 123
Criminalistică - Pagina 124
Criminalistică - Pagina 125
Criminalistică - Pagina 126
Criminalistică - Pagina 127
Criminalistică - Pagina 128
Criminalistică - Pagina 129
Criminalistică - Pagina 130
Criminalistică - Pagina 131
Criminalistică - Pagina 132
Criminalistică - Pagina 133
Criminalistică - Pagina 134
Criminalistică - Pagina 135
Criminalistică - Pagina 136
Criminalistică - Pagina 137
Criminalistică - Pagina 138
Criminalistică - Pagina 139
Criminalistică - Pagina 140
Criminalistică - Pagina 141
Criminalistică - Pagina 142
Criminalistică - Pagina 143
Criminalistică - Pagina 144
Criminalistică - Pagina 145
Criminalistică - Pagina 146
Criminalistică - Pagina 147
Criminalistică - Pagina 148
Criminalistică - Pagina 149
Criminalistică - Pagina 150
Criminalistică - Pagina 151
Criminalistică - Pagina 152
Criminalistică - Pagina 153
Criminalistică - Pagina 154
Criminalistică - Pagina 155
Criminalistică - Pagina 156
Criminalistică - Pagina 157
Criminalistică - Pagina 158

Conținut arhivă zip

  • Criminalistica.pdf

Alții au mai descărcat și

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Înșelăciunea

Cuvânt înainte Deşi avem o constituţie nouă, potrivit căreia avem şi o structură politică şi statală nouă, cu sute de partide politice şi cel...

Criminalistică - noțiune și sistem

CAPITOLUL I. CRIMINALISTICA- NOTIUNE SI SISTEM 1. Notiunea si importanta criminalisticii Impunerea unui caracter modern activitatii juridice a...

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Constatările tehnico - științifice și expertizele criminalistice

Introducere În ultimele decenii, criminalistica mondiala a înregistrat progrese deosebite, vizibile, pentru toata lumea. Acest lucru i-a...

Cercetarea criminalistică a infracțiunilor de furt și tâlhărie

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Principalul motiv pentru care am ales să studiez tema Cercetarea criminalistică a infracțiunilor de furt și...

Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii

CAPITOLUL I Expertizele-mijloace de probă Literatura de specialitate prezintă un caz semnificativ , care demonstrează cât de personală este...

Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri

INTRODUCERE Numai în primele săptămâni ale anului 2007, în rezultatul accidentelor de circulaţie rutieră au decedat mai mult de 30 de persoane. La...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA CERCETĂRII URMELOR ÎN PROCESUL CRIMINALISTIC Studiul urmelor prezintă importanţă pentru un întreg ansamblu de ştiinţe...

Ai nevoie de altceva?