Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 22345
Mărime: 2.53MB (arhivat)
Publicat de: Eduard Vereș
Puncte necesare: 12
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Capitolul I: Importanţa cercetării urmelor in procesul criminalistic . 3
 2. Capitolul II: Urmele de incendiu . 5
 3. Secţiunea 1: Noţiunea de incendiu şi fazele acestuia .7
 4. Secţiunea 2: Urmele de incendiu. Noţiune. Clasificare . 13
 5. Secţiunea 3: Cauzele de incendiu. Clasificarea incendiilor . 20
 6. Secţiunea 4: Incendiile naturale. 23
 7. 4.1. Razele solare. 23
 8. 4.2. Descărcările electricităţii atmosferice. 25
 9. 4.2.1. Trăsnetul . 26
 10. 4.2.2. Fulgerul . 29
 11. 4.3. Autoaprinderile . 31
 12. Secţiunea 5: Incendiile accidentale. 41
 13. 5.1. Surse de aprindere cu flacără . 42
 14. 5.1.1. Scurtcircuitul . 43
 15. 5.1.2. Chibritul . 47
 16. 5.1.3. Ţigara nestinsă . 47
 17. 5.1.4. Lumânarea . 48
 18. 5.1.5. Arcele electrice .49
 19. 5.1.6. Scânteile electrice. 50
 20. 5.1.7. Focurile în loc deschis . 51
 21. Secţiunea 6: Incendiile intenţionate . 52
 22. 6.1. Incendiile intenţionate . 52
 23. 6.2. Caracteristici ale cercetării la faţa locului a incendiilor intenţionate. 55
 24. Secţiunea 7: Cercetarea la faţa locului a urmelor create de incendii. 56
 25. Capitolul III: Urmele de explozii . 65
 26. Secţiunea 1: Noţiunea de explozie. 65
 27. Secţiunea 2: Felurile exploziei. 66
 28. Secţiunea 3: Explozii miniere. 69
 29. Secţiunea 4: Cercetarea la faţa locului a urmelor create de explozii. 72
 30. Secţiunea 5: Particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. 74
 31. Capitolul IV: Studiu particular . 75
 32. Secţiunea 1: Urme de incendii şi explozii pe cadavru. 75
 33. Secţiunea 2: Urmele de incendiu şi explozii pe obiectele inconjurătoare. 81
 34. Bibliografie . 83

Extras din licență

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA CERCETĂRII URMELOR ÎN PROCESUL CRIMINALISTIC

Studiul urmelor prezintă importanţă pentru un întreg ansamblu de ştiinţe (istorie, sociologie, medicină, antropologie, zoologie, arhitectură, criminalistică etc.), ajutând la stabilirea succesiunii unor evenimente, la determinarea evoluţiei omului, la determinarea gradului său de dezvoltare în raport cu diferite perioade de timp, la stabilirea comportamentului său în diferite situaţii.

Criminalistica, numărându-se printre aceste ştiinte şi fiind cea care elaborează metodele tehnice şi mijloacele tehnico-ştiinţifice de descoperire, cercetare şi prevenire a infracţiunilor , se foloseşte în mod frecvent de urme, ca probe materiale, pentru cercetarea infracţiunilor şi pentru identificarea făptuitorilor. În numeroase studii şi lucrări criminalistice s-au dat variate definiţii noţiunii de "urmă", autorii încercând să sublinieze importanţa studiului urmelor de la locul faptei în cercetarea infracţiunilor şi prinderea infractorilor.

Astfel, sub aspect criminalistic, "urma" poate fi definită ca fiind orice modificare produsă la locul faptei şi în procesul săvârşirii acesteia, ca rezultat material al activităţii persoanelor implicate şi este utilă cercetării criminalistice . Aşadar toate genurile de urme (urme de reproducere a construcţiei exerioare a obiectelor, urme formate ca resturi de obiecte şi materii organice şi anorganice, urme de incendiu) se constituie în probe materiale, adevăraţi martori muţi ai evenimentelor, concurând la posibilitatea stabilirii acţiunilor desfăşurate, a împrejurărilor în care s-a produs fapta penală şi nu în ultimul rând la identificarea făptuitorului .

Pentru a scoate şi mai bine în evidenţă importanţa mijloacelor materiale de probă, legiuitorul român a considerat necesar ca acestea să fie reglementate pe plan juridic. Astfel, art. 94 C.pr.pen. prevede: obiectele care conţin sau care poartă o urmă a faptei săvârşite precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului sunt mijloace materiale de probă.

Rolul şi importanţa mijloacelor materiale de probă sporesc odată cu perfecţionarea metodelor de cercetare criminalistică a urmelor infracţiunii. Mijloacele materiale de probă au valoare probantă diferită, constituindu-se în probe directe sau indirecte. În aprecierea probelor materiale, însă, trebuie să se ţină seama de faptul că unele urme pot fi create artificial în scopul de a îngreuna activitatea de cercetare .

De asemenea, o importanţă deosebită revine nu numai descoperirii urmelor de la locul faptei ci şi consemnării acestora, evitării distrugerii, pierderii, alterării lor, astfel încât cercetarea să fie într-adevăr utilă şi să conducă la o serie de concluzii conforme realităţii. Există o adevărată datorie, pentru cei ce investighează locul producerii faptei, de a conserva urmele şi probele materiale descoperite în timpul cercetării ("duty to preserve evidence" ).

Pentru valorificarea în bune condiţii a mijloacelor materiale de probă se impune a se proceda cu mare atenţie atât în vederea depistării lor, cât şi în vederea conservării şi cercetării lor în laborator. În acest sens, organele judiciare penale trebuie să procedeze cu mare grijă la cercetările ce se fac la locul săvârşirii infracţiunii, pentru a descoperi şi ridica obiectele şi alte probe materiale care pot fi folosite în vederea aflării adevărului.

Alături de art. 94 din C.pr.pen., pe care l-am amintit mai sus, legiuitorul român aminteşte tot ca mijloace materiale de probă şi obiectele care au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni, precum şi obiectele care sunt produsul infracţiunii .

Mijloacele materiale de probă pot fi încadrate în patru grupe :

-obiecte care au fost folosite sau care au fost destinate să servească la comiterea infracţiunii;

-obiecte care sunt produsul infracţiunii;

-obiecte care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite;

-orice alte obiecte care servesc la aflarea adevărului în cauza penală.

Mijloacele materiale de probă au importanţă deosebită în rezolvarea cauzelor penale, ele furnizând informaţii preţioase legate de infracţiune sau de autorul ei. Însă evaluarea informaţiilor pe care le pot furniza aceste categorii de mijloace de probă trebuie făcută cu circumspecţie, urmărindu-se coroborarea datelor ce pot fi desprinse din cercetarea mijloacelor materiale de probă cu celelalte dovezi din dosarul cauzei.

Bibliografie

1) I. MIRCEA „Valoarea criminalistică a unor urme de la locul faptei", Ed.Vasile Goldiş, Arad, 1996;

2) I. MIRCEA Criminalistică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978;

3) I. MIRCEA Criminalistică, Ed. Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1994;

4) I. ANDREI, Natura şi utilitatea urmelor de contur, „FIAT JUSTIŢIA", Nr.1, Cluj-Napoca, 1997;

5) I. ANDREI, Contribuţii la studiul urmelor de contur în criminalistică, "Revista română de drept", nr. 2/1974;

6) I. NEAGU, Tratat de procedură penală, Ed.Pro, Bucureşti, 1997;

7) V. BELIŞ, Medicina legală în practica judiciară, Ed.Juridic;

8) V. BELIŞ, în colectiv, Tratat de medicină legalâ, Vol. 1, Ed. Medicală, Bucureşti, 1995;

9) N. VASILIUC, Tratat de criminalistică, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1981;

10) S. CALOTĂ, I. CRĂCIUN, V. LENCU, Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1993;

11) C. SUCIU, Criminalistică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972;

12) I. BEJAN, Prescripţii tehnice la „norme specifice de protecţia muncii pentru minele de cărbune, şisturi sau nisipuri bituminoase", Ed. Tehnicâ, 1997;

13) SORIN ALĂMOREANU, Elemente de criminalistică, Ed.Alma Mater, Cluj-Napoca, 2000;

14) P. BĂLULESCU, Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1971;

15) A.CIOPRAGA, Tratat de criminalistică, Ed. Gama, Bucureşti, 1996;

16) I. IERONIM URSU, DORU CRISTESCU, Ghidul procurorului criminalist, Ed. Helicon, Timişoara, 1994;

17) S. A. GOLUNSKI, Criminalistica, Ed.ştiinţifică, Bucureşti, 1961;

18) E. STANCU, Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor, Universitatea din Bucureşti, 1968;

19) E. STANCU, Criminalistică, vol. 1, Ed.Actami, Bucureşti, 1995;

20) C. AIOANIŢOAIE, Tratat de tehnică criminalistică, Ed. Carpaţi, Craiova, 1992;

21) N. DAN, I. ANGELESCU, Dicţionar de criminalistică, Ed.ştiintifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984;

22) MIRCEA ELIADE, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Ed.ştiintifică, Bucureşti, 1999;

23) D. PERJU-DUMBRAVĂ, Teorie şi practică medico-legală, Ed.Argonaut, Cluj-Napoca, 1996;

24) V. PANAITESCU, Metode de investigaţie în practica medico-legală, Ed.Litera, Bucureşti, 1994;

25) CORPORATE INVESTIGATIVE SERVICES -www.arson-codes.com;

26) The Courmercial Explosives Industry- www.ime.org.

Preview document

Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 1
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 2
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 3
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 4
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 5
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 6
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 7
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 8
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 9
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 10
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 11
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 12
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 13
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 14
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 15
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 16
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 17
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 18
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 19
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 20
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 21
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 22
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 23
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 24
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 25
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 26
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 27
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 28
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 29
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 30
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 31
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 32
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 33
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 34
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 35
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 36
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 37
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 38
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 39
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 40
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 41
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 42
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 43
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 44
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 45
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 46
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 47
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 48
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 49
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 50
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 51
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 52
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 53
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 54
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 55
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 56
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 57
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 58
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 59
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 60
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 61
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 62
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 63
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 64
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 65
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 66
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 67
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 68
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 69
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 70
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 71
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 72
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 73
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 74
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 75
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 76
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 77
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 78
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 79
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 80
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 81
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 82
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 83
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 84
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 85
Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Cercetarea Criminalistica in Cazul Incendiilor si Exploziilor.doc

Alții au mai descărcat și

Urmele Instrumentelor de Spargere

- CAPITOLUL 1 - CONSIDERAŢII GENERALE "Persoanele răspunzătoare de aplicarea legii trebuie să se achite permanent de datoria pe care le-o impune...

Cercetarea criminalistică a urmelor de incendii și de explozii

Incendiile și exploziile constituie o reală amenințare atât pentru viața, integritatea corporală și sănătatea oamenilor, cât și pentru proprietatea...

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Psihologie criminalistică

Personalitatea este la nivelul omului integral, un nivel bio-psiho-socio cultural, ce se constituie fundamental in conditiile existentei si...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Bullying-ul școlar ca fenomen deviant criminogen

REZUMAT: Studiul este axat pe prezentarea și analiza bullying-ului școlar ca fenomen deviant criminogen. Autorii argumentează că bullying-ul...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Incendii

CAPITOLUL 1 CADRU LEGAL. GENERALITĂȚI PRIVIND INCENDIILE Cercetarea incendiului poate fi văzută atât ca o artă, dar și ca o știință. Investigarea...

Caracteristica procedeelor de ridicare a probelor

Introducere Situaţia unei vădite creşteri a criminalităţii, cu care se confruntă în prezent societatea, în perioada de tranziţie, impune în mod...

Cercetarea la fata locului

Introducere Eficacitatea întregului arsenal de descoperire și cercetare a infracțiunilor este condiționată de oportunitățile și dezvoltarea...

Particularități ale Cercetării la Fața Locului în Cazul Infracțiunilor de Distrugere

1.LOCUL FAPTEI ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR DE DISTRUGERE Distrugerea este fapta persoanei care, prin forţa fizică ori utilizând alte mijloace, produce...

Ai nevoie de altceva?