Curs Dreptul Mediului

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3685
Mărime: 27.14KB (arhivat)
Publicat de: Marian Rus
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Mediul reprezinta un ansamblu de conditii si elemente naturale ale Terrei, respectiv aer, apa, sol, subsol, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii, dar si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului. ( OG 195/2005)

Poluarea reprezinta introducerea directa sau indirecta ca rezultat al unei activitati desfasurate de om, de substante, de vibratii, de caldura si/sau de zgomot in aer, apa ori in sol care pot aduce prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului care pot dauna bunurilor material ori pot cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime. (OG 195/2005)

Resursele naturale reprezinta totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in activitatea umana. Exista 3 categorii de resurse: resurse neregenerabile (mineralele si combustibilii fosili), resurse regenerabile (apa, aer, sol, flora si fauna salbatica) si resurse permanente (energia solara, eoliana, geotermala si a valurilor).

Prejudiciul reprezinta un efect cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului provocat de poluanti, activitati daunatoare, accidente ecologice sau fenomene naturale periculoase.

Dezvoltarea durabila reprezinta o dezvoltare ce corespunde necesitatilor prezentului fara insa a compromite necesitatile generatiilor urmatoare.

Principii: cooperarii statelor, notificarii prealabile, poluatorul plateste

1. Principiul cooperării statelor

Acest principiu presupune că toate statele lumii sunt obligate să colaboreze în vederea luării unor măsuri de prevenire a poluării sau de combatere a acesteia. statele sunt obligate să aducă la cunoştinţă cercetările efectuate, descoperirile realizate de către cercetători.

2. Principiul notificării prealabile

Presupune că ori de câte ori se demarează un proiect ori se produce un accident, statul care cunoaşte despre acesta trebuie să informeze statele care ar putea fi interesate sau afectate de respectivul proietc sau accident.

3. Principiul „poluatorul plăteşte”

Presupune că persoana fizică sau juridică responsabilă de poluare prin desfăşurarea unei activităţi va achita o sumă de bani ce va intra în bugetul de stat, respectiva sumă de bani fiind folosită exclusiv pentru restabilirea echilibrului natural tulburat.

În prezent, se încearcă înlocuirea acestui principiu, cu principiul prevenirii poluării plătite, deoarece în majoritatea cazurilor este imposibilă restabilirea echilibrului natural, iar cuantificarea pagubelor ecologice produce nu este posibilă.

*Conferinte internationale in domeniul protectiei mediului:

1. Conferinta de la Stockholm din 1972 in cadrul conferintei internationale privind mediul uman pentru a dezbate problema mediului global si a necesitatilor de dezvoltare. In urma acestei conferinte au rezultat Declaratia de la Stockholm continand 26 de principii, Planul de actiune pentru mediul uman , Programul Natiunilor Unite pentru mediu al carui Consiliu de conducere si secretariat au fost infiintate in 1972 de Adunarea Generala a ONU si Fondul voluntar pentru mediu infiintat in 1973 in conformitate cu procedurile financiare ale Natiunilor Unite. Toate acestea au constituit piatra de temelie a primului cadru international pentru tratarea problemelor de mediu.

Activitatile programului Natiunilor Unite pentru mediu pot fi clasificate in 2 mari grupe,

respectiv orientate pe probleme sectoriale ale factorilor de mediu, respectiv poluarea apelor, a aerului si a solului si orientate pe probleme globale de mediu, respectiv ploile acide, epuizaera stratului de ozon, schimbarile climatic, defrisarea si desertificarea, conservarea biodiversitatii, respectiv traficul international de produse si deseuri toxice sau periculoase.

2. Conferinta de la Rio din 1992 sub denumirea Conferinta Natiunilor Unite privind mediul si dezvoltarea. In cadrul acesteia s-au reunit 115 sefi de state. Cu aceasta ocazie, pe plan international a fost recunoscuta oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economica si protectia mediului in obiectivul de dezvoltare durabila si, totodata, s-a afirmat importanta in continua crestere a dreptului international al mediului ca mecanism de codificare si promovare a dezvoltarii durabile. In urma conferintei, au rezultat Declaratia de la Rio continand 27 de principii, Agenda 21 care constituie un plan de actiune pentru dezvoltarea durabila cu incepere din secolul XXI si concretiza in 40 de capitole destinate unor domenii de programe specifice, un document fara putere obligatorie care contine principiile pentru managementul conservarii si dezvoltarii durabile a tuturor tipurilor de paduri, organizarea institutionala a Comisiei Mondiale pentru dezvoltarea durabila si mecanismul de finantare pentru implementarea Agendei 21. Tot in urma acestei Conferinte s-a ajuns la un accord cu privire la 2 conventii obligatorii, respectiv Conventia privind diversitatea biologica si Conventia privind schimbarile climatic

Actele de mediu

Acordul de mediu este actul tehinico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a pericolului din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul d.p.d.v al protecţiei mediului.

Autorizaţia de mediu este un act tehico-juridic emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului necesar pentru punerea acesteia în funcţiune.

Acordul de import pentru organisme modificate genetic este un act tehinico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului să realizeze activitatea de import de organisme modificate genetic şi stabileşte condiţiile în care aceasta se poate desfăşura conform legislaţiei în vigoare.

Autorizaţie integrată de mediu este actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente privind prevenirea şi controlul integral al poluării.

Preview document

Curs Dreptul Mediului - Pagina 1
Curs Dreptul Mediului - Pagina 2
Curs Dreptul Mediului - Pagina 3
Curs Dreptul Mediului - Pagina 4
Curs Dreptul Mediului - Pagina 5
Curs Dreptul Mediului - Pagina 6
Curs Dreptul Mediului - Pagina 7
Curs Dreptul Mediului - Pagina 8
Curs Dreptul Mediului - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Curs Dreptul Mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Principiul - poluatorul plătește și dreptul la indemnizație al victimei poluării

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Dezvoltarea durabilă

CONFERINŢE MONDIALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI AL DEZVOLTĂRII DURABILE Un rol determinant în domeniul protecţiei mediului şi al...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Dreptul Comunitar al Mediului

Protecţia mediului constituie un element esenţial al dezvoltării durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale pentru termen...

Dreptul Mediului

Conferinţele mondiale în domeniul protecţiei mediului a. Conferinţa mondială de la Stocholm: A avut loc între 5 şi 16 iunie 1972 şi au participat...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I COMUNITĂŢILE EUROPENE. EVOLUŢIE ISTORICĂ Secţiunea I - Generalităţi. Premise Studiul dreptului comunitar al afacerilor nu poate fi...

Te-ar putea interesa și

Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului

INTRODUCERE Marile probleme ale lumii de azi nu pot fi rezolvate în mod unilateral, numai de către unele state, datorită faptului că problemele cu...

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Considerații generale privind protecția apelor, solului și a faunei în Republica Moldova

Introducere Dezvoltarea durabilă a sistemului socio-economic al Republicii Moldova, în mare măsură este condiţionat de ponderea şi calitatea...

Dreptul Mediului

NOTA ! De exemplu « 248.000 specii » - nu sunt sigura de raspuns SUBIECTE DE EXAMEN PENTRU CURSUL DREPTUL MEDIULUI 1.Cate specii se estimeaza...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI GENERALE ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei....

Curs Dreptul Mediului

Ca domeniu de cooperare interstatala si reglementare internationala, protectia si conservarea mediului au facut obiectul dreptului relativ recent....

Dreptul mediului 2021

Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane 1.1. Noțiunea de mediu și de protecție...

Ai nevoie de altceva?