Dreptul Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13747
Mărime: 88.51KB (arhivat)
Publicat de: Aristide Balint
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Damian

Extras din curs

NOŢIUNI GENERALE

ASUPRA

DREPTULUI MEDIULUI

Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei.

Termenul de “ecologie” vine de la grecescul oikos - loc de trai, adăpost, mediu de viaţă.

În literatura de specialitate “mediul înconjurător” reprezintă ansamblul factorilor ecologici în conjunctura cărora activitatea umană a provocat modificări profunde, de cele mai multe ori ireversibile.

Această definiţie are profunde semnificaţii metodologice şI decizionale, reflectate în reglementările legislaţiei ecologice.

În literatura juridică de specialitate şI în reglementările existente în diferite state, precum şI în unele documente ale organizaţiilor internaţionale se utilizează în acelaşi timp cu noţiunea de mediu înconjurător, expresiile “mediu biologic”, “mediu ambiant” sau “mediu uman”.

Legiuitorul român atunci când se referă la mediul înconjurător se referă la:

“ansamblul de condiţii şI elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şI subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şI anorganice, precum fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, inclusiv valorile materiale şI spirituale.”

POLUAREA ŞI IMPLICAŢIILE EI

Cuvântul “poluare” vine din latină unde polluore = a pângări, a murdări.

actuala lege a protecţiei mediului exemplifică “poluarea” ca fiind “orice introducere de către om în mediu, direct sau indirect, a unor substanţe ori energii cu efecte vătă mătoare, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şI proprietatea materială, să diminueze beneficiile, să împiedice alte utilizări legitime ale mediului.”

Prin “poluant” în sensul legii 137/95 se înţelege “orice substanţă solidă, lichidă, sub formă de gaz, de vapori sau formă de energie(radiaţii electromagnetice, ionizantă, termică, fonciă sau vibraţii, care introdusă în mediu modifică echilibrul constituenţilor acestuia şI al organismelor vii şI aduce daune bunurilor materiale.”

Poluantul este un factor care aflat în mediu în cantităţi ce depăşesc limita de toleranţă a uneia sau a mai multor specii de vieţuitoare, împiedică înmulţirea sau dezvoltarea normală a acestora, printr-o acţiune toxică.

a. FACTORII POLUĂRII MEDIULUI

1. Dezvoltarea economică;

2. Înmulţirea populaţiei globului;

3. Aspiraţia generală spre bunăstare;

4. Reziduurile radioactive datorate experienţelor nucleare şI centalelor atomice;

5. Folosirea pesticidelor în exces pe suprafeţele agricole, fără a ţine cont de cerinţele privind perioada degradării şI remanenţa lor. Spălate de ploe ele ajung în pânza freatică, în circuitul natural al apei - cel mai important cărăuş al poluanţilor; deversate în râurile interioare ajung în fluviile internaţionale afectând crestele şI resursele biologice (fără faună) ale platoului continental.

6. Fenomenul subdezvoltării în anumite zone ale lumii, poluarea fiind considerată “fiică a mizeriei şI penuriei”.

7. Războaiele locale şI industriile de război care în prezent provoacă mari dezechilibre ecosistemelor şI care, prin potenţialitatea extinderii lor, a transformării într-o conflagraţie mondială pot să pună sub semnul incertitudinii însăşi supravieţuirea speciei umane.

8. Modul de viaţă urban - reziduuri industriale şI menajere;

9. Agricultura intensivă şI industrializată - cel mai poluat este solul;

10. Transporturile.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • DM1.DOC
  • DM2.DOC
  • DM3.DOC
  • DM4.DOC
  • DM5.DOC
  • DM6.DOC
  • DM7.DOC

Alții au mai descărcat și

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Drept Constituțional Național și European

Noţiuni generale privind ramura de drept constituţional (concepte, raporturi, norme, izvoare, importanţǎ, raporturile cu celelalte ramuri de...

Legistica Formală

Determinarea conţinutului funcţiei legislative. Guvernarea unei ţări pe baza principiilor democraţiei este legată de manifestarea poporului ca...

Dreptul Muncii

CURSUL Nr. 1 NOŢIUNEA DREPTULUI MUNCII. OBIECT. RAPORTURILE JURIDICE INDIVIDUALE DE MUNCĂ. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII. PINCIPIILE DREPTULUI...

Instrumente de garantare a proprietății

Tema I – Buna-credintã si elementele sale 1. Onestitatea - fundament moral al bunei credinte. 2. Elementele bunei-credinte. 3. Teoriile cu...

Introducere în medicina legală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICO-LEGALE Medicina legală, criminalistica, toxicologia legală, psihiatria şi...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI GENERALE ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei....

Drept constituțional

Partea I Notiunea. Teoria constitutiei. Teoria statului Capitolul I Dreptul constitutional ca stiintă în sistemul stiintelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?