Drept Civil - Succesiuni

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 27075
Mărime: 138.66KB (arhivat)
Publicat de: Aristide Balint
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Murzea Cristinel

Cuprins

 1. Unitatea de învăţare 1:
 2. INTRODUCERE. 7
 3. Unitatea de învăţare 2:
 4. PRECIZĂRII PREALABILE. 9
 5. Unitatea de învăţare 3:
 6. REGULI REFERITOARE LA MOŞTENIRE ÎN GENERAL. 13
 7. Unitatea de învăţare 4:
 8. REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII LEGALE. 19
 9. Unitatea de învăţare 5:
 10. REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI. 25
 11. Unitatea de învăţare 6:
 12. DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR AL DEFUNCTULUI. 31
 13. Unitatea de învăţare 7:
 14. REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII TESTAMENTARE. 35
 15. Unitatea de învăţare 8:
 16. DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE. 39
 17. Unitatea de învăţare 9:
 18. REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIŢII TESTAMENTARE. 45
 19. Unitatea de învăţare 10:
 20. LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII. 51
 21. Unitatea de învăţare 11:
 22. DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ. 59
 23. Unitatea de învăţare 12:
 24. TRANSMITEREA ACTIVULUI, PASIVULUI ŞI A POSESIUNII MOŞTENIRII. 63
 25. Unitatea de învăţare 13:
 26. INDIVIZIUNEA ŞI ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII. 67
 27. Unitatea de învăţare 14:
 28. PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ. 71

Extras din curs

– Unitatea de învăţare 1 –

INTRODUCERE

1.1.Obiectivele cursului. 7

1.2.Concepţia curriculară. 7

1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7

1.4.Tematica unităţilor de învăţare. 7

1.5.Bibliografie generală. 8

1.1. OBIECTIVELE CURSULUI.

Obiectivele cursului constau în formarea deprinderilor necesare în vederea însuşirii instituţiilor şi principiilor ce guvernează moştenirea legală şi cea testamentară; cunoaşterea claselor de moştenitori şi a regimului lor juridic pentru înţelegerea reprezentării succesorale, a raportului şi a reducţiunii liberalităţilor excesive; cunoaşterea mecanismului intrinsec vizând procedura succesorală notarială ca jurisdicţie graţioasă.

1.2. CONCEPŢIA CURRICULARĂ.

Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a sa de către toţi juriştii. Iată de ce, prezenta lucrare îşi propune să ofere suportul de bază pentru înţelegerea instituţiilor fundamentale ale dreptului succesoral. Ea este concepută ca o sinteză a vastei problematici a dreptului succesoral român, abordată pe baza tradiţiei doctrinei dreptului succesoral din ţara noastră, însă fără a neglija reglementarea anumitor aspecte ale acestei ramuri a dreptului în viziunea proiectului noului cod civil.

1.3. SCOPUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE.

Unităţile de învăţare selectate au fost astfel alese încât să ajute cursanţii să dobândească o serie de competenţe specifice legate de moştenirea legală şi de moştenirea testamentară, înţelegând prin aceasta capacitatea de a delimita elementele specifice conceptelor fundamentale, instituţiilor şi principiilor ce guvernează această materie.

Astfel, cursul Drept succesoral este structurat în 15 unităţi de studiu (capitole). Fiecare unitate de studiu este presărată cu un număr de teste de autoevaluare care au rolul de elemente active care să asigure comunicarea bidirecţională simulată între autor şi cursant.

Prin urmare scopul unităţilor de învăţare este constituit de aşezarea temeliei teoretice a dreptului succesoral pentru viitorii jurişti.

1.4. TEMATICA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE.

Temele sunt următoarele:

Unitatea de învăţare 1: Introducere;

Unitatea de învăţare 2: Precizări prealabile;

Unitatea de învăţare 3: Reguli referitoare la moştenire în general;

Unitatea de învăţare 4: Reguli generale ale moştenirii legale;

Unitatea de învăţare 5: Reguli speciale diferitelor categorii de moştenitori legali;

Unitatea de învăţare 6: Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului;

Unitatea de învăţare 7: Reguli generale ale moştenirii testamentare;

Unitatea de învăţare 8: Diferite feluri de testamente;

Unitatea de învăţare 9: Regimul juridic al principalelor dispoziţii testamentare;

Unitatea de învăţare 10: Limitele dreptului de dispoziţie aspra moştenirii;

Unitatea de învăţare 11: Dreptul de opţiune succesorală;

Unitatea de învăţare 12: Transmiterea activului, pasivului şi a posesiunii moştenirii;

Unitatea de învăţare 13: Indiviziunea şi împărţeala moştenirii;

Unitatea de învăţare 14: Petiţia de ereditate;

Unitatea de învăţare 15: Procedura succesorală notarială.

1.5. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ.

& ***Proiectul Noului Cod Civil, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006.

& Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.

& Alexandresco, Dimimitrie, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, tomul III - partea II şi tomul IV - partea II, Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureşti, 1914.

& Bocşan, Mircea Dan, Practică testamentară – jurisprudenţă română 1865-2001, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002.

& Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureşti, 1998.

& Căpăţână, Octavian, Titlul gratuit în actele juridice, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.

& Chirică, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

& Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.

& Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

& Ghigeanu, Gheorghe, Dreptul de moştenire. Rezerva succesorală. Teorie şi practică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998.

& Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesorală notarială, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006.

& Popescu, Romeo, Dreptul de moştenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moştenirii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.

& Stănciulescu, Liviu, Drept civil. Partea specială: contracte şi succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.

– Unitatea de învăţare 2 –

PRECIZĂRI PREALABILE

2.1.Obiective. 9

2.2.Precizări terminologice. 9

2.3.Felurile moştenirii. 10

2.4.Justificarea instituţiei. 10

2.5.Lucrare de verificare. 11

2.6.Bibliografie. 11

2.1. OBIECTIVE.

 introducerea cursanţilor în studiul terminologiei specifice dreptului succesoral;

 familiarizarea cursanţilor cu câteva aspecte generale privind moştenirea legală şi cea testamentară;

2.2. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE.

Noţiunea de moştenire (succesiune):

Termenul „moştenire” desemnează un mod specific de dobândire sau de transmitere a proprietăţii pentru cauză de moarte, respectiv moştenirea legală şi legatul, mod de dobândire a proprietăţii pentru cauză de moarte (mortis causa) care însă care are la bază voinţa celui decedat.

(articolul 7091 al proiectului Codului Civil prevede că “Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă”).

Obiect al transmisiunii succesorale poate fi:

- fie întregul patrimoniu al defunctului (transmisiune universală),

- fie o cotă parte din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu universal),

- fie un bun individual determinat sau de gen din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu particular).

Prin urmare obiectul transmisiunii succesorale poate fi şi un patrimoniu în întregul său sau o cotă parte din acesta, adică un ansamblu de drepturi şi obligaţii cu conţinut patrimonial care a aparţinut unei persoane fizice decedate.

Preview document

Drept Civil - Succesiuni - Pagina 1
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 2
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 3
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 4
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 5
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 6
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 7
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 8
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 9
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 10
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 11
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 12
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 13
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 14
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 15
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 16
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 17
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 18
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 19
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 20
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 21
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 22
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 23
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 24
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 25
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 26
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 27
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 28
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 29
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 30
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 31
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 32
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 33
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 34
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 35
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 36
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 37
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 38
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 39
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 40
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 41
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 42
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 43
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 44
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 45
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 46
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 47
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 48
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 49
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 50
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 51
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 52
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 53
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 54
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 55
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 56
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 57
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 58
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 59
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 60
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 61
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 62
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 63
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 64
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 65
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 66
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 67
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 68
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 69
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 70
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 71
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 72
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 73
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 74
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil - Succesiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Stabilirea și încetarea relațiilor consulare

1.Notiuni introductive Dreptul Consular este acea parte a dreptului international public care reprezinta totalitatea normelor si regulilor care...

Drept internațional public

Drept international public MULTIPLE CHOICE 1. Relatiile diplomatice sunt codificate, in prezent prin : a. Conventia adoptata la Viena in anul...

Drept procesual penal - II

1)Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale Definitia procesului penal Definim procesul penal ca fiind activitatea reglementata de...

Devoluțiunea Legală a Moștenirii

Prin devoluţiunea moştenirii se înşelege atribuirea către anumiţi moştenitori a patrimoniului succesoral. Devoluţiunea legală a moştenirii se...

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Execuțiunea Testamentară

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia execuţiunii testamentare I.1. Noţiunea de execuţiune testamentară Instituţia succesiunii...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Succesiuni

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII A. Definitia mostenirii Art. 644 C. civ. enumeră...

Ai nevoie de altceva?