Drept Constituțional Național și European

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 7076
Mărime: 42.44KB (arhivat)
Publicat de: Florea Marinescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Marin si Elena Munteanu
baza de curs anul 2 , facultatea de jurnalism

Extras din curs

Noţiuni generale privind ramura de drept constituţional (concepte, raporturi, norme, izvoare, importanţǎ, raporturile cu celelalte ramuri de drept). Instituţiile politice. Dreptul constituţional şi comunicarea mediaticǎ.

II. Constituţia. Noţiune. Apariţie, adoptare, modificare, abrogare, conţinut normativ, supremaţia, controlul constituţional. Constituţiile apǎrute în România. Constituţiile din 1866, 1923, 1938, 1948, 1952, 1965. Conţinutul Constituţiei din 1991. Modificǎrile survenite prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003. Alte acte normative cu incidenţǎ constituţionalǎ. Tratatele internaţionale.

III. Drepturile, libertǎţile şi îndatoririle fundamentale. Concepte; natura juridicǎ; corelaţia cu reglementǎrile internaţionale. Declaraţia Universalǎ a Drepturilor Omului, principiile constituţionale aplicabile, inviolabilitǎţile, clasificare – drepturi şi libertǎţi social-economice şi culturale, drepturi social-politice, îndatoriri fundamentale.

IV. Principiul separaţiei puterilor şi instituţiile politice. Concepte: popor – naţiune – stat; putere de stat – autoritǎţi publice. Principiul separaţiei puterilor (autoritǎţilor): istorie, evoluţie, organizare actualǎ (principiul fundamental).

V. Cetǎţenia românǎ. Noţiune, naturǎ juridicǎ, reglementare, dobândire, pierdere, retragere, renunţare. Jurǎmântul de credinţǎ. Dovada cetǎţeniei. Cetǎţenia de onoare; dubla cetǎţenie. Apatriţii. Controversa privind autonomia.

VI. Statul. Concept, apariţie, esenţa, funcţiile, elementele (populaţie, teritoriu, resursele naturale, suveranitate), legitimitatea.

VII. Forma de guvernǎmânt. Structura şi caracterele statului. Organizarea administrativǎ. Monarhie, Republicǎ. Structura de stat (unitar; federativ). Caracterele statului român (suveran, independent, social, democratic, stat de drept). Organizarea şi unitǎţile administrativ-teritoriale. Noţiunea de autonomie.

VIII. Parlamentul. Puterea legislativǎ. Noţiuni. Senatul, Camera Deputaţilor. Funcţia legislativǎ, controlul parlamentar. Organizare internǎ - comisiile, comisiile de mediere. Parlamentarii – drepturi, obligaţii, imunitǎţi. Declaraţia de avere. Sancţiuni. Actele Parlamentului. Legea. Moţiunea simplǎ şi de cenzurǎ. Regulamente interne.

IX. Puterea executivǎ. Noţiuni. Raportul cu celelate puteri. Instituţia ministrului parlamentar. Ordonanţele şi asumarea rǎspunderii. Şeful statului – Preşedinte al României. Atribuţii şi rǎspunderi. Raporturile cu instituţia primului-ministru şi guvernul. CSAT. Republicǎ prezidenţialǎ, semiprezidenţialǎ şi parlamentarǎ.

X. Sistemul electoral. Concepte. Drepturile electorale. Scrutinul. Votul uninominal. Organizarea alegerilor. Cǎrţile de alegǎtor. Campanie electoralǎ. Atribuirea mandatelor.

XI. Controlul constituţional. Curtea Constituţionalǎ. Noţiuni; sediul materiei; actele supuse controlului constituţional; procedura; alte atribuţii; actele Curţii; efecte juridice.

XII. Puterea judecǎtoreascǎ. Clarificǎri terminologice. Sistemul judecǎtoresc. Principiile fundamentale de realizare a justiţiei. Nimeni nu este mai presus de lege (principiul egalitǎţii). Celelalte principii (legalitǎţii, dreptul la apǎrare, prezumţia de nevinovǎţie, independenţa judecǎtorului, inamovibilitatea, folosirea limbii materne). Raporturile cu legislativul şi executivul. Aplicarea normelor europene. Raporturile cu CEDO.

XIII. Formaţiuni politice. Partide. Noţiune. Clasificǎri. Partide în România şi în Europa. Ideologii şi curente. Legea partidelor. Legea asociaţiilor şi fundaţiilor.

XIV. Dreptul constituţional român şi integrarea europeanǎ. Elemente de Drept constituţional comparat. Raporturile naţional-european în privinţa suveranitǎţii, cetǎţeniei, liberei circulaţii a persoanelor şi capitalurilor. Europarlamentarii. CEDO şi justiţia românǎ.

XV. Drept constituţional european. Fundamentele juridice ale ideii europene. Tratatele constitutive ale Uniunii Europene.

XVI. Instituţii de drept constituţional european. Parlamentul European. Consiliul. Cetǎţenia europeanǎ.

XVII. Particularitǎţile actelor normative ale Uniunii Europene. Principiile juridice ale exercitǎrii competenţelor Uniunii Europene.

XVIII. Tratatul Constituţional European. De la Constituţia pentru Europa la Tratatul de la Lisabona. Etapele finalizǎrii procesului constituţional. Raporturile cu legile fundamentale naţionale.

XIX. Constituţionalizarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

XX. Particularitǎţi ale sistemului constituţional anglo-saxon în raport cu dreptul european (Marea Britanie, Irlanda, SUA)

XXI. Dreptul constituţional naţional şi dreptul constituţional european. Relaţia dintre suveranitate, identitate naţionalǎ şi integrare. Evoluţie şi perspective.

Obiectivul cursului:

Cursul include noţiuni de drept contituţional naţional şi drept constituţional european şi se va axa pe urmǎtoarele aspecte:

• Relevarea importanţei Dreptului constituţional pentru fundamentele culturii juridice;legǎturile dintre instituţiile politice şi celelalte structuri sociale; instituţiile şi Tratatul Uniunii Europene, într-o abordare sistemicǎ, axatǎ pe fixarea conceptelor şi interferenţelor dintre ştiinţele socio-juridice şi cele ale comunicǎrii.

• Constituţia actualǎ şi istoricul legilor fundamentale.

• Drepturile, libertǎţile şi îndatoririle fundamentale din Constituţia României în raport cu „declaraţiile universale” şi conceptul european actual al drepturilor omului

• Principiul separaţiei puterilor în stat şi particularitǎţile puterii executive în Constituţia României; atribuţiile preşedintelui şi ale primului-ministru; instituţia ministrului-parlamentar

• Sistemul electoral, problema votului uninominal, puterea legislativǎ şi raporturile cu autoritatea executivǎ în privinţa „ordonanţelor – lege” şi asumǎrii rǎspunderii

• Dreptul constituţional român şi integrarea europeanǎ, elemente de drept constituţional comparat; suveranitate şi integrare; cetǎţenia naţionalǎ şi cetǎţenia europeanǎ.

Capitolul I

Drept constituţional şi instituţii politice – noţiuni generale

• Definiţii • Raporturile de drept constituţional • Subiectele • Normele • Izvoarele • Facultativ

Dreptul constituţional este alcǎtuit din sistemul normelor juridice care reglementeazǎ relaţiile sociale fundamentale din cadrul unei societǎţi organizate ca stat, în scopul menţinerii şi funcţionǎrii acestora.

Instituţiile politice sunt reprezentate de normele juridice subsumate noţiunii de putere (statalǎ). Dreptul constituţional este socotit ramura cea mai importantǎ a sistemului normativ naţional, de unde regula conformitǎţii tuturor actelor normative, respectiv a normelor juridice şi a raporturilor juridice cu cele prevǎzute în Constituţie.

Raporturile de drept constituţional sunt relaţiile sociale reglementate de normele juridice circumscrise puterii statale. Acestea sunt norme exclusive dreptului constituţional, referitoare la instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii şi norme cu dublǎ naturǎ juridicǎ, specifice şi altor ramuri de drept (penal, administrativ, financiar etc.).

Subiectele raporturilor de drept constituţional sunt fiinţele umane, privite sub aspect individual sau colectiv. Acestea sunt: cetǎţeanul, strǎinul şi apatridul, respectiv, poporul, statul, organele de stat, formaţiunile politice, între care partidele şi alte organizaţii politice.

Normele de drept constituţional sunt norme veritabile de drept, chiar dacǎ incomplete, în sensul cǎ sancţiunea nu este prevǎzutǎ în mod expres. În plus, unele norme constituţionale sunt de trimitere, fiind aplicate prin alte acte normative.

Preview document

Drept Constituțional Național și European - Pagina 1
Drept Constituțional Național și European - Pagina 2
Drept Constituțional Național și European - Pagina 3
Drept Constituțional Național și European - Pagina 4
Drept Constituțional Național și European - Pagina 5
Drept Constituțional Național și European - Pagina 6
Drept Constituțional Național și European - Pagina 7
Drept Constituțional Național și European - Pagina 8
Drept Constituțional Național și European - Pagina 9
Drept Constituțional Național și European - Pagina 10
Drept Constituțional Național și European - Pagina 11
Drept Constituțional Național și European - Pagina 12
Drept Constituțional Național și European - Pagina 13
Drept Constituțional Național și European - Pagina 14
Drept Constituțional Național și European - Pagina 15
Drept Constituțional Național și European - Pagina 16
Drept Constituțional Național și European - Pagina 17
Drept Constituțional Național și European - Pagina 18
Drept Constituțional Național și European - Pagina 19
Drept Constituțional Național și European - Pagina 20
Drept Constituțional Național și European - Pagina 21
Drept Constituțional Național și European - Pagina 22
Drept Constituțional Național și European - Pagina 23
Drept Constituțional Național și European - Pagina 24
Drept Constituțional Național și European - Pagina 25
Drept Constituțional Național și European - Pagina 26
Drept Constituțional Național și European - Pagina 27
Drept Constituțional Național și European - Pagina 28
Drept Constituțional Național și European - Pagina 29
Drept Constituțional Național și European - Pagina 30
Drept Constituțional Național și European - Pagina 31
Drept Constituțional Național și European - Pagina 32
Drept Constituțional Național și European - Pagina 33
Drept Constituțional Național și European - Pagina 34
Drept Constituțional Național și European - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Drept Constitutional National si European.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Constituțională

Potrivit dispozitiilor constitutionale tratatele internationale privind protectia drepturilor omului ratificate de statul român fac parte din...

Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană

Ordinea constitutionala este impusa si mentinuta de legea fundamentala , respectiv de Constitutie si de întregul sistem juridic national supus...

Regimurile constituționale contemporane

I. Introducere Inca din cele mai vechi timpuri dreptul comparat a constituit un obiect de preocupare si de studiu. Elaborand diverse legi si...

Curtea Constituțională a României

1. Controlul Constituţionalităţii în România În România, controlul Constituţionalităţii işi găseşte reglementarea în art. 142-147 din Constituţie,...

Controlul constituționalității legilor - prezentare comparată între modelul american și cel european

1.Apariţia controlului constituţionalităţii legilor în SUA şi Europa Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia...

Modelul european de justiție constituțională

Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia dintre guvernanţi şi guvernaţi se înclină în favoarea celor din urmă, când...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Evoluția Constituțională a României

Arhivele atesta ca Romania a avut pâna acum sapte Constitutii, dar si 15 revizuiri ale acestora, de multe ori în functie de interesele clasei...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Administrația publică în contextul UE

1.1 Conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică este una extrem de de controversată atunci când vine vorba de definirea...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Supremația dreptului comunitar asupra dreptului național

1.Ordinea juridica comunitara Ordinea internationala actuala-din care face parte ,evident,si Uniunea Europeana –constituie rezultatul unei...

Ai nevoie de altceva?