Deontologie AN II

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 44721
Mărime: 122.26KB (arhivat)
Publicat de: Mihail Groza
Puncte necesare: 0

Extras din curs

2.2. Etică, morală, deontologie – delimitări conceptuale

Originar în grecescul ηθος / ethos: cutumă, obicei, morav, caracter, comportament habitual, termenul etică desemnează ştiinţa ethos-ului.

Consacrată, în urmă cu circa 2500 de ani în spaţiul european de către Aristotel, ca unul dintre domeniile cunoaşterii practice, etica reprezintă o filosofie şi o ştiinţă care studiază morala. Efectiv, ca ştiinţă, etica s-a impus prin contribuţiile gânditorilor stoici (sec. III î.Hr. - sec. III d.Hr.), care i-au atribuit un sens categorial. Dezvoltându-se continuu, ca o necesitate în viaţa şi în activitatea socio-profesională a omului, cu aplicabilitate atât la nivel individual, cât şi comunitar, etica se înfăţişează în prezent ca o ştiinţă „care vorbeşte despre valori, despre bine şi rău.

Într-o încercare de a o defini, am spune că etica este o disciplină socio-umană, îndrumătoare şi prescriptivă, bazată pe principiile deliberării şi alegerii, vizând natura personalităţii şi vieţii, formarea caracterului, studiul moravurilor. Este o ştiinţă reflexiv-reactivă, critică, a comportamentului şi a standardelor de orientare şi reglementare a acestuia întru starea-de-bine; este filosofie morală ca mod de a trăi, cu relevanţă în planul conştiinţei şi al acţiunii guvernate de reguli, norme, principii, având o semnificativă funcţie educaţională, în scopul determinării şi autodeterminării omului de a face o fundamentală alegere, în temeiul raţiunii şi al voinţei bune, de partea devenirii sale ca fiinţare specific umană.

Morala este obiectul de studiu al eticii. Etimologic, categoria de morală vine din latinescul mos, moris, care se traduce, îndeobşte, prin: morală, moralitate, etică. Morala reprezintă teoria etică, integrând valori şi prescripţii admise într-un cadru social-istoric determinat. Până la cristalizarea în teorie etică, până la morală, schimbarea la nivel de individ şi societate poartă însemnele modei, dreptului şi ale moravurilor, suportând sancţionarea prin ridicol, coerciţia prin instituţionalizare şi, respectiv, controlul opiniei publice. Orice formă de comportament uman conţine probleme morale, axate pe judecăţi de valoare privind diferitele grade ale „bunătăţii” şi „răutăţii”, ale „corectitudinii” şi „incorectitudinii”, ale „dreptăţii” şi „nedreptăţii” în conduita omului.

În genere, noţiunea de morală se referă la întreg ansamblul de valori şi reguli, de principii de judecată şi de conduită care se impun conştiinţei individuale şi de grup ca fondate pe imperativul binelui.

Valori etice fundamentale

Cu „morala în act”, „morala în curs de realizare”, se acoperă sfera moralităţii. Conceptul acesta desemnează atitudinea de conştiinţă şi practică faţă de morala socială şi cea personală. Moralitatea se articulează în „elementele morale pe care le conţin situaţiile de viaţă, de la cele banale şi puţin problematice, până la cele limită”; viaţa cea de toate zilele, în elementaritatea ei, fiind saturată de moralitate.

Morala şi moralitatea au, în sens larg, accepţiunea a tot ceea ce intră în sfera modelării şi reglementării etice, ca unitate dialectică a valorilor şi antivalorilor. Mai exact, sensul acesta angajează tot ceea ce este pozitiv, dar şi negativ din punct de vedere etic; este unitate a „binelui” şi a „răului”. În sens restrâns, noţiunile în discuţie trimit doar la ceea ce este pozitiv, util şi plăcut, benefic, drept, corect, just; adică, ceea ce este ,,moral”; se referă la ceea ce este „bine”, la „virtute” – în rostul de ghid al alegerilor, deciziilor, actelor în direcţia desăvârşirii umane; orientând exclusiv către latura afirmativă a vieţii, către puterea de transformare creatoare a omului în acord cu aspiraţia realizării-de-sine, de fiinţă în libertate şi demnitate.

În ceea ce priveşte conceptul deontologie, acesta îşi are rădăcina în grecescul δέον / déon, care înseamnă: ceea ce trebuie, ce se cade, ce se cuvine; pe scurt, datorie. În conjuncţie cu λογος / logos – studiu, teorie, disciplină de studiu -, deontologia desemnează teoria datoriei; mai exact, teoria îndatoririlor, deci a obligaţiilor conştientizate, interiorizate, asumate, în baza cărora omul are a se manifesta.

Deontologia reprezintă „teoria datoriilor morale; morala profesională; teoria datoriilor şi drepturilor în exercitarea unei profesiuni”.

Deontologia este o ştiinţă particulară, desprinsă din etică, axată pe morală şi moralitate, antrenând şi elemente de legalitate. În sens restrâns, ea acoperă cadrul de investigare şi interpretare a drepturilor, îndatoririlor şi etaloanelor de acţiune, de apreciere şi comportare într-un domeniu al vieţii social-utile.

În cadrele asumate, se conturează ideea unei etici profesionale, pe ramuri de activitate; în mod vădit, şi a unei etici şi deontologii pentru magistraţi. Este vorba despre întregul teoretic şi aplicativ, axiologic şi normativ în ordine morală, cu particularităţi ale domeniului de raportare – aici, acela al desfăşurării muncii magistratului.

2.3. Referenţialul etic — condiţie sine qua non a progresului uman

Parafrazând o spusă a lui Oscar Wilde, cum că „Nu merită să arunci şi a doua privire pe o hartă, dacă pe ea nu este consemnată şi Utopia”, am zice: nu merită atenţie un design curricular, un scenariu de formare profesională, dacă în acesta nu se găseşte şi chestiunea referenţialului etic; chiar cu – sau, poate, mai ales prin – doza de „utopie”, de pregnant „ideal” pe care eticul îl implică.

Preview document

Deontologie AN II - Pagina 1
Deontologie AN II - Pagina 2
Deontologie AN II - Pagina 3
Deontologie AN II - Pagina 4
Deontologie AN II - Pagina 5
Deontologie AN II - Pagina 6
Deontologie AN II - Pagina 7
Deontologie AN II - Pagina 8
Deontologie AN II - Pagina 9
Deontologie AN II - Pagina 10
Deontologie AN II - Pagina 11
Deontologie AN II - Pagina 12
Deontologie AN II - Pagina 13
Deontologie AN II - Pagina 14
Deontologie AN II - Pagina 15
Deontologie AN II - Pagina 16
Deontologie AN II - Pagina 17
Deontologie AN II - Pagina 18
Deontologie AN II - Pagina 19
Deontologie AN II - Pagina 20
Deontologie AN II - Pagina 21
Deontologie AN II - Pagina 22
Deontologie AN II - Pagina 23
Deontologie AN II - Pagina 24
Deontologie AN II - Pagina 25
Deontologie AN II - Pagina 26
Deontologie AN II - Pagina 27
Deontologie AN II - Pagina 28
Deontologie AN II - Pagina 29
Deontologie AN II - Pagina 30
Deontologie AN II - Pagina 31
Deontologie AN II - Pagina 32
Deontologie AN II - Pagina 33
Deontologie AN II - Pagina 34
Deontologie AN II - Pagina 35
Deontologie AN II - Pagina 36
Deontologie AN II - Pagina 37
Deontologie AN II - Pagina 38
Deontologie AN II - Pagina 39
Deontologie AN II - Pagina 40
Deontologie AN II - Pagina 41
Deontologie AN II - Pagina 42
Deontologie AN II - Pagina 43
Deontologie AN II - Pagina 44
Deontologie AN II - Pagina 45
Deontologie AN II - Pagina 46
Deontologie AN II - Pagina 47
Deontologie AN II - Pagina 48
Deontologie AN II - Pagina 49
Deontologie AN II - Pagina 50
Deontologie AN II - Pagina 51
Deontologie AN II - Pagina 52
Deontologie AN II - Pagina 53
Deontologie AN II - Pagina 54
Deontologie AN II - Pagina 55
Deontologie AN II - Pagina 56
Deontologie AN II - Pagina 57
Deontologie AN II - Pagina 58
Deontologie AN II - Pagina 59
Deontologie AN II - Pagina 60
Deontologie AN II - Pagina 61
Deontologie AN II - Pagina 62
Deontologie AN II - Pagina 63
Deontologie AN II - Pagina 64
Deontologie AN II - Pagina 65
Deontologie AN II - Pagina 66
Deontologie AN II - Pagina 67
Deontologie AN II - Pagina 68
Deontologie AN II - Pagina 69
Deontologie AN II - Pagina 70
Deontologie AN II - Pagina 71
Deontologie AN II - Pagina 72
Deontologie AN II - Pagina 73
Deontologie AN II - Pagina 74
Deontologie AN II - Pagina 75
Deontologie AN II - Pagina 76
Deontologie AN II - Pagina 77
Deontologie AN II - Pagina 78
Deontologie AN II - Pagina 79
Deontologie AN II - Pagina 80
Deontologie AN II - Pagina 81
Deontologie AN II - Pagina 82
Deontologie AN II - Pagina 83
Deontologie AN II - Pagina 84
Deontologie AN II - Pagina 85
Deontologie AN II - Pagina 86
Deontologie AN II - Pagina 87
Deontologie AN II - Pagina 88
Deontologie AN II - Pagina 89
Deontologie AN II - Pagina 90
Deontologie AN II - Pagina 91
Deontologie AN II - Pagina 92
Deontologie AN II - Pagina 93
Deontologie AN II - Pagina 94
Deontologie AN II - Pagina 95
Deontologie AN II - Pagina 96
Deontologie AN II - Pagina 97
Deontologie AN II - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Deontologie AN II.doc

Alții au mai descărcat și

Etica Datoriei în Concepția lui Immanuel Kant

ETICA DATORIEI ÎN CONCEPŢIA LUI IMMANUEL KANT 1. FILOSOFIA KANTIANĂ Născută ca cel mai frumos dar pe care zeii l-au făcut oamenilor, filosofia a...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice

Etică și deontologie juridică Termenul de etică provine din grecescul ethos care înseamnă în traducere liberă, caracter, obișnuință, datină. În...

Caiet de practică Parchetul de pe lânga Judecătoria Sectorului 6

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Nume Stuent: CNP: Facultatea de Drept si Administratie Publica Specializare: Drept Forma de invatamant: Zi An...

Te-ar putea interesa și

Teorii despre etica și deontologia contemporană

INTRODUCERE Petrecând trei ani printr-o mulțime de informații juridice legate de toate acțiuniile și inacțiunile ființei umane și văzând că omul...

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Deontologia în Procesul Comunicării

ARGUMENT Comunicarea, indiferent de felul său, verbală, scrisă sau nonverbală reprezintă cel mai uzual şi totodată necesar mijloc de relaţionare...

Deontologia funcționarului public în sistemul penitenciar

1. Noţiuni introductive 1.1. Noţiunea de “deontologie” Termenul „deontologie" provine din cuvintele greceşti „deon, deontos” care înseamnă ceea...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Necesitatea unui Cod Deontologic al Misionarului în Contextul Modern

PREFAŢĂ Lucrarea de faţă este o chintesenţă a colaborării pe parcursul a patru ani de studiu, cu minunaţii profesori pe care i-am avut. Ea...

Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic

INTRODUCERE Dintre toate mijloacele de comunicare în masă, mass-media este principalul suport prin care se pun în practică strategiile de...

Etica și Deontologia Funcționarilor Publici

Argument Una dintre cărămizile societăţii moderne, dacă o putem numi aşa, este funcţia publică. Această parte importantă a dezvoltării umane a...

Ai nevoie de altceva?