Drept Civil și Comercial

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 285 în total
Cuvinte : 91928
Mărime: 277.80KB (arhivat)
Publicat de: Crin Sandu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect. univ.drd. Stela Mihailescu
UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA Facultatea de Stiinte Economice

Cuprins

 1. PARTEA I – INSTITUŢII DE DREPT CIVIL
 2. CAPITOLUL I. NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL.4
 3. 1. Noţiunea de drept în general.4
 4. 2. Definiţia dreptului civil.4
 5. 3. Analiza elementelor esenţiale ale definiţiei.4
 6. 4. Izvoarele dreptului civil.5
 7. 5. Scurtă privire asupra izvoarelor dreptului civil în general.6
 8. 6. Norma juridica.7
 9. 7. Actiunea normei juridice.8
 10. CAPITOLUL II : RAPORTUL JURIDIC CIVIL.14
 11. 1. Noţiune, caractere şi structură.14
 12. 2. Elementele raportului juridic civil.14
 13. 3. Noţiuni generale privind părţile raportului juridic civil.15
 14. 4. Capacitatea civilă.16
 15. 5. Conţinutul raportului juridic civil. Dreptul subiectiv civil. Obligaţia civilă.17
 16. 6. Obiectul raportului juridic civil.23
 17. CAPITOLUL III : IZVOARELE SI PROBA RAPORTURILOR JURIDICE CIVILE CONCRETE.28
 18. 1. Definiţie.28
 19. 2.Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete.28
 20. 3. Proba raportului juridic civil concret.29
 21. 4. Mijloace de probă.30
 22. CAPITOLUL IV : ACTUL JURIDIC CIVIL.33
 23. 1. Definiţia actului juridic civil.33
 24. 2. Condiţiile actului juridic civil.33
 25. 3. Clasificarea condiţiilor actului juridic.33
 26. CAPITOLUL V : Nulitatea actului juridic civil.48
 27. 1. Definiţie.48
 28. 2. Funcţiile nulităţii.49
 29. 3. Delimitarea nulităţii.49
 30. 4. Clasificarea nulitatii.52
 31. 5. Cauzele de nulitate.54
 32. 6. Regimul juridic al nulităţii.55
 33. 7. Efectele nulităţii.57
 34. 8. Principiile efectelor nulităţii si excepţiile lor.57
 35. CAPITOLUL.VI.CONTRACTUL DE VINZARE CUMPARARE.61
 36. 1.Notiunea caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare.61
 37. 2.Condiţii de validitate a contractului de vânzare-cumpărare.63
 38. 3. Efectele contractului de vânzare-cumpărare.70
 39. 4. Vânzarea de drepturi litigioase şi retractul litigios.76
 40. PARTEA A II-A – INSTITUTII DE DREPT COMERCIAL
 41. CAPITOLUL I : DEFINITIA, OBIECTUL, IZVOARELE SI SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL.78
 42. 1. Definiţia dreptului comercial.78
 43. 2. Obiectul dreptului comercial.78
 44. 3. Izvoarele dreptului comercial.79
 45. 4. Subiectele Dreptului Comercial.80
 46. CAPITOLUL II : SOCIETĂŢILE COMERCIALE.104
 47. 1. Noţiune si clasificare.104
 48. 2. Formele societăţii comerciale.112
 49. 3. Contractul de societate.124
 50. 4. Constituirea societăţilor comerciale.135
 51. 5. Funcţionarea societăţilor comerciale.168
 52. 6. Modificarea societăţilor comerciale.227
 53. 7. Dizolvarea societăţilor comerciale.235
 54. CAPITOLUL III : TITLURILE DE CREDIT.255
 55. 1. Cambia.256
 56. 2. Biletul la ordin.259
 57. 3. Cecul.260
 58. CAPITOLUL.IV:CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE.265
 59. 1. Contractul de vânzare-cumpărare comerciala.265
 60. 2. Contractul de mandat comercial.268
 61. 4. Contractul de leasing.274
 62. 5. Contractul de franciza.279
 63. Bibliografie.283

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN

1.Noţiunea de drept în general

Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau reguli de conduită instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare şi respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale : administrativă şi judecătorească .

2. Definiţia dreptului civil

Definiţia dreptului civil trebuie să releve trăsăturile sale proprii ca ramură de sine stătătoare a dreptului raţional privat român.

Astfel, putem defini dreptul civil ca fiind ramura dreptului unitar român care reglementează raporturile patrimoniale si personal-nepatrimoniale dintre subiectele de drept, persoane fizice sau persoane juridice, pe baza egalităţii lor în drepturi .

3. Analiza elementelor esenţiale ale definiţiei

Din definiţia dată dreptului civil, putem desprinde şi analiza elementele esenţiale ale reglementării sale. Astfel, urmează a se retine:

a) că este format din grupări de norme care reglementează aspecte comune sau apropiate unele de altele. Este de reţinut că grupările de norme juridice civile se numesc instituţii juridice. Aşa, de exemplu, se poate vorbi de instituţia juridică a dreptului de proprietate, a răspunderii civile delictuale sau de instituţia contractelor;

b) că dreptul civil se încadrează şi aparţine dreptului unitar al ţării noastre. Aşa fiind, putem conchide că dreptul civil prezintă aceleaşi trăsături esenţiale pe care le are dreptul naţional român, din care face parte;

c) în ceea ce priveşte obiectul reglementării propriu-zise, este format din două mari categorii de raporturi juridice : patrimoniale şi nepatrimoniale. Raporturile patrimoniale au în vedere drepturile subiective şi obligaţiile lor corelative, care pot fi exprimate şi evaluate în bani. în concret, este vorba de drepturi de creanţă şi drepturi reale;

d) sub aspectul caracterului obligaţiilor lor, normele juridice civile se împart în imperative şi dispozitive. Se consideră că ponderea semnificativă în cadrul dreptului civil o au normele dispozitive, în timp ce normele imperative sunt specifice pentru celelalte ramuri ale dreptului;

e) în ceea ce priveşte calitatea subiectelor care participă la raporturile juridice civile, specificul dreptului civil constă în faptul că acestea sunt persoane fizice şi juridice. Cât priveşte poziţia în cadrul raporturilor juridice civile este de reţinut egalitatea lor juridică, neexistand subordonare una alteia.

4.Scurtă privire asupra izvoarelor dreptului civil în general

Noţiunea de lege are o accepţiune generală. Prin urmare, în sens larg, noţiunea de lege are menirea să acopere toate actele nor¬mative a căror respectare este asigurată prin forţa coercitivă a statului.

In sens strict, noţiunea de lege desemnează numai actele normative emise de puterea legislativă a ţării: Parlamentul (Senatul si Camera deputaţilor). Luând în considerare acest sens, va trebui să observăm că, la rândul lor, legile sunt organice şi ordinare.

Atribuim calificativul de lege fundamentală Constituţiei, care deţine rolul suprem în ierarhia izvoarelor dreptului în general şi, implicit, a dreptului civil. Principalele izvoare de drept civil sunt următoarele:

• Constituţia - reprezintă legea fundamentală a ţării şi stă la baza tuturor celorlalte legi. Dintre instituţiile de bază ale dreptului civil care sunt consacrate în Constituţie reţinem proprietatea, cu cele două forme ale sale, publică şi privată, şi libera iniţiativă a tuturor participanţilor la viaţa economică. In legătură cu cele două forme ale dreptului de proprietate reţinem şi trăsăturile lor caracteristice reglementate prin Constituţie. Astfel, proprietatea publică este inalienabilă, iar proprietatea privată este garantata si ocrotita in mod egal, indiferent de titular .

• Codul civil - este cel mai important izvor de drept civil, deoarece grupează în cuprinsul său majoritatea normelor acestei ramuri de drept. Codul civil român datează din anul 1864 şi a fost pus în aplicare la l decembrie 1865. Este copiat după codul francez de la 1804. Realităţile social-economice din ţara noastră au impus modificarea, completarea şi abrogarea multor dispoziţii cuprinse în codul civil.

Preview document

Drept Civil și Comercial - Pagina 1
Drept Civil și Comercial - Pagina 2
Drept Civil și Comercial - Pagina 3
Drept Civil și Comercial - Pagina 4
Drept Civil și Comercial - Pagina 5
Drept Civil și Comercial - Pagina 6
Drept Civil și Comercial - Pagina 7
Drept Civil și Comercial - Pagina 8
Drept Civil și Comercial - Pagina 9
Drept Civil și Comercial - Pagina 10
Drept Civil și Comercial - Pagina 11
Drept Civil și Comercial - Pagina 12
Drept Civil și Comercial - Pagina 13
Drept Civil și Comercial - Pagina 14
Drept Civil și Comercial - Pagina 15
Drept Civil și Comercial - Pagina 16
Drept Civil și Comercial - Pagina 17
Drept Civil și Comercial - Pagina 18
Drept Civil și Comercial - Pagina 19
Drept Civil și Comercial - Pagina 20
Drept Civil și Comercial - Pagina 21
Drept Civil și Comercial - Pagina 22
Drept Civil și Comercial - Pagina 23
Drept Civil și Comercial - Pagina 24
Drept Civil și Comercial - Pagina 25
Drept Civil și Comercial - Pagina 26
Drept Civil și Comercial - Pagina 27
Drept Civil și Comercial - Pagina 28
Drept Civil și Comercial - Pagina 29
Drept Civil și Comercial - Pagina 30
Drept Civil și Comercial - Pagina 31
Drept Civil și Comercial - Pagina 32
Drept Civil și Comercial - Pagina 33
Drept Civil și Comercial - Pagina 34
Drept Civil și Comercial - Pagina 35
Drept Civil și Comercial - Pagina 36
Drept Civil și Comercial - Pagina 37
Drept Civil și Comercial - Pagina 38
Drept Civil și Comercial - Pagina 39
Drept Civil și Comercial - Pagina 40
Drept Civil și Comercial - Pagina 41
Drept Civil și Comercial - Pagina 42
Drept Civil și Comercial - Pagina 43
Drept Civil și Comercial - Pagina 44
Drept Civil și Comercial - Pagina 45
Drept Civil și Comercial - Pagina 46
Drept Civil și Comercial - Pagina 47
Drept Civil și Comercial - Pagina 48
Drept Civil și Comercial - Pagina 49
Drept Civil și Comercial - Pagina 50
Drept Civil și Comercial - Pagina 51
Drept Civil și Comercial - Pagina 52
Drept Civil și Comercial - Pagina 53
Drept Civil și Comercial - Pagina 54
Drept Civil și Comercial - Pagina 55
Drept Civil și Comercial - Pagina 56
Drept Civil și Comercial - Pagina 57
Drept Civil și Comercial - Pagina 58
Drept Civil și Comercial - Pagina 59
Drept Civil și Comercial - Pagina 60
Drept Civil și Comercial - Pagina 61
Drept Civil și Comercial - Pagina 62
Drept Civil și Comercial - Pagina 63
Drept Civil și Comercial - Pagina 64
Drept Civil și Comercial - Pagina 65
Drept Civil și Comercial - Pagina 66
Drept Civil și Comercial - Pagina 67
Drept Civil și Comercial - Pagina 68
Drept Civil și Comercial - Pagina 69
Drept Civil și Comercial - Pagina 70
Drept Civil și Comercial - Pagina 71
Drept Civil și Comercial - Pagina 72
Drept Civil și Comercial - Pagina 73
Drept Civil și Comercial - Pagina 74
Drept Civil și Comercial - Pagina 75
Drept Civil și Comercial - Pagina 76
Drept Civil și Comercial - Pagina 77
Drept Civil și Comercial - Pagina 78
Drept Civil și Comercial - Pagina 79
Drept Civil și Comercial - Pagina 80
Drept Civil și Comercial - Pagina 81
Drept Civil și Comercial - Pagina 82
Drept Civil și Comercial - Pagina 83
Drept Civil și Comercial - Pagina 84
Drept Civil și Comercial - Pagina 85
Drept Civil și Comercial - Pagina 86
Drept Civil și Comercial - Pagina 87
Drept Civil și Comercial - Pagina 88
Drept Civil și Comercial - Pagina 89
Drept Civil și Comercial - Pagina 90
Drept Civil și Comercial - Pagina 91
Drept Civil și Comercial - Pagina 92
Drept Civil și Comercial - Pagina 93
Drept Civil și Comercial - Pagina 94
Drept Civil și Comercial - Pagina 95
Drept Civil și Comercial - Pagina 96
Drept Civil și Comercial - Pagina 97
Drept Civil și Comercial - Pagina 98
Drept Civil și Comercial - Pagina 99
Drept Civil și Comercial - Pagina 100
Drept Civil și Comercial - Pagina 101
Drept Civil și Comercial - Pagina 102
Drept Civil și Comercial - Pagina 103
Drept Civil și Comercial - Pagina 104
Drept Civil și Comercial - Pagina 105
Drept Civil și Comercial - Pagina 106
Drept Civil și Comercial - Pagina 107
Drept Civil și Comercial - Pagina 108
Drept Civil și Comercial - Pagina 109
Drept Civil și Comercial - Pagina 110
Drept Civil și Comercial - Pagina 111
Drept Civil și Comercial - Pagina 112
Drept Civil și Comercial - Pagina 113
Drept Civil și Comercial - Pagina 114
Drept Civil și Comercial - Pagina 115
Drept Civil și Comercial - Pagina 116
Drept Civil și Comercial - Pagina 117
Drept Civil și Comercial - Pagina 118
Drept Civil și Comercial - Pagina 119
Drept Civil și Comercial - Pagina 120
Drept Civil și Comercial - Pagina 121
Drept Civil și Comercial - Pagina 122
Drept Civil și Comercial - Pagina 123
Drept Civil și Comercial - Pagina 124
Drept Civil și Comercial - Pagina 125
Drept Civil și Comercial - Pagina 126
Drept Civil și Comercial - Pagina 127
Drept Civil și Comercial - Pagina 128
Drept Civil și Comercial - Pagina 129
Drept Civil și Comercial - Pagina 130
Drept Civil și Comercial - Pagina 131
Drept Civil și Comercial - Pagina 132
Drept Civil și Comercial - Pagina 133
Drept Civil și Comercial - Pagina 134
Drept Civil și Comercial - Pagina 135
Drept Civil și Comercial - Pagina 136
Drept Civil și Comercial - Pagina 137
Drept Civil și Comercial - Pagina 138
Drept Civil și Comercial - Pagina 139
Drept Civil și Comercial - Pagina 140
Drept Civil și Comercial - Pagina 141
Drept Civil și Comercial - Pagina 142
Drept Civil și Comercial - Pagina 143
Drept Civil și Comercial - Pagina 144
Drept Civil și Comercial - Pagina 145
Drept Civil și Comercial - Pagina 146
Drept Civil și Comercial - Pagina 147
Drept Civil și Comercial - Pagina 148
Drept Civil și Comercial - Pagina 149
Drept Civil și Comercial - Pagina 150
Drept Civil și Comercial - Pagina 151
Drept Civil și Comercial - Pagina 152
Drept Civil și Comercial - Pagina 153
Drept Civil și Comercial - Pagina 154
Drept Civil și Comercial - Pagina 155
Drept Civil și Comercial - Pagina 156
Drept Civil și Comercial - Pagina 157
Drept Civil și Comercial - Pagina 158
Drept Civil și Comercial - Pagina 159
Drept Civil și Comercial - Pagina 160
Drept Civil și Comercial - Pagina 161
Drept Civil și Comercial - Pagina 162
Drept Civil și Comercial - Pagina 163
Drept Civil și Comercial - Pagina 164
Drept Civil și Comercial - Pagina 165
Drept Civil și Comercial - Pagina 166
Drept Civil și Comercial - Pagina 167
Drept Civil și Comercial - Pagina 168
Drept Civil și Comercial - Pagina 169
Drept Civil și Comercial - Pagina 170
Drept Civil și Comercial - Pagina 171
Drept Civil și Comercial - Pagina 172
Drept Civil și Comercial - Pagina 173
Drept Civil și Comercial - Pagina 174
Drept Civil și Comercial - Pagina 175
Drept Civil și Comercial - Pagina 176
Drept Civil și Comercial - Pagina 177
Drept Civil și Comercial - Pagina 178
Drept Civil și Comercial - Pagina 179
Drept Civil și Comercial - Pagina 180
Drept Civil și Comercial - Pagina 181
Drept Civil și Comercial - Pagina 182
Drept Civil și Comercial - Pagina 183
Drept Civil și Comercial - Pagina 184
Drept Civil și Comercial - Pagina 185
Drept Civil și Comercial - Pagina 186
Drept Civil și Comercial - Pagina 187
Drept Civil și Comercial - Pagina 188
Drept Civil și Comercial - Pagina 189
Drept Civil și Comercial - Pagina 190
Drept Civil și Comercial - Pagina 191
Drept Civil și Comercial - Pagina 192
Drept Civil și Comercial - Pagina 193
Drept Civil și Comercial - Pagina 194
Drept Civil și Comercial - Pagina 195
Drept Civil și Comercial - Pagina 196
Drept Civil și Comercial - Pagina 197
Drept Civil și Comercial - Pagina 198
Drept Civil și Comercial - Pagina 199
Drept Civil și Comercial - Pagina 200
Drept Civil și Comercial - Pagina 201
Drept Civil și Comercial - Pagina 202
Drept Civil și Comercial - Pagina 203
Drept Civil și Comercial - Pagina 204
Drept Civil și Comercial - Pagina 205
Drept Civil și Comercial - Pagina 206
Drept Civil și Comercial - Pagina 207
Drept Civil și Comercial - Pagina 208
Drept Civil și Comercial - Pagina 209
Drept Civil și Comercial - Pagina 210
Drept Civil și Comercial - Pagina 211
Drept Civil și Comercial - Pagina 212
Drept Civil și Comercial - Pagina 213
Drept Civil și Comercial - Pagina 214
Drept Civil și Comercial - Pagina 215
Drept Civil și Comercial - Pagina 216
Drept Civil și Comercial - Pagina 217
Drept Civil și Comercial - Pagina 218
Drept Civil și Comercial - Pagina 219
Drept Civil și Comercial - Pagina 220
Drept Civil și Comercial - Pagina 221
Drept Civil și Comercial - Pagina 222
Drept Civil și Comercial - Pagina 223
Drept Civil și Comercial - Pagina 224
Drept Civil și Comercial - Pagina 225
Drept Civil și Comercial - Pagina 226
Drept Civil și Comercial - Pagina 227
Drept Civil și Comercial - Pagina 228
Drept Civil și Comercial - Pagina 229
Drept Civil și Comercial - Pagina 230
Drept Civil și Comercial - Pagina 231
Drept Civil și Comercial - Pagina 232
Drept Civil și Comercial - Pagina 233
Drept Civil și Comercial - Pagina 234
Drept Civil și Comercial - Pagina 235
Drept Civil și Comercial - Pagina 236
Drept Civil și Comercial - Pagina 237
Drept Civil și Comercial - Pagina 238
Drept Civil și Comercial - Pagina 239
Drept Civil și Comercial - Pagina 240
Drept Civil și Comercial - Pagina 241
Drept Civil și Comercial - Pagina 242
Drept Civil și Comercial - Pagina 243
Drept Civil și Comercial - Pagina 244
Drept Civil și Comercial - Pagina 245
Drept Civil și Comercial - Pagina 246
Drept Civil și Comercial - Pagina 247
Drept Civil și Comercial - Pagina 248
Drept Civil și Comercial - Pagina 249
Drept Civil și Comercial - Pagina 250
Drept Civil și Comercial - Pagina 251
Drept Civil și Comercial - Pagina 252
Drept Civil și Comercial - Pagina 253
Drept Civil și Comercial - Pagina 254
Drept Civil și Comercial - Pagina 255
Drept Civil și Comercial - Pagina 256
Drept Civil și Comercial - Pagina 257
Drept Civil și Comercial - Pagina 258
Drept Civil și Comercial - Pagina 259
Drept Civil și Comercial - Pagina 260
Drept Civil și Comercial - Pagina 261
Drept Civil și Comercial - Pagina 262
Drept Civil și Comercial - Pagina 263
Drept Civil și Comercial - Pagina 264
Drept Civil și Comercial - Pagina 265
Drept Civil și Comercial - Pagina 266
Drept Civil și Comercial - Pagina 267
Drept Civil și Comercial - Pagina 268
Drept Civil și Comercial - Pagina 269
Drept Civil și Comercial - Pagina 270
Drept Civil și Comercial - Pagina 271
Drept Civil și Comercial - Pagina 272
Drept Civil și Comercial - Pagina 273
Drept Civil și Comercial - Pagina 274
Drept Civil și Comercial - Pagina 275
Drept Civil și Comercial - Pagina 276
Drept Civil și Comercial - Pagina 277
Drept Civil și Comercial - Pagina 278
Drept Civil și Comercial - Pagina 279
Drept Civil și Comercial - Pagina 280
Drept Civil și Comercial - Pagina 281
Drept Civil și Comercial - Pagina 282
Drept Civil și Comercial - Pagina 283
Drept Civil și Comercial - Pagina 284
Drept Civil și Comercial - Pagina 285

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil si Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice Privind Contractul de Depozit

1. Prezentare generală 1.1. Noţiune Contractul de depozit este reglementat în principal, în Codul Civil - Titlul Xll din Cartea a lll-a (art....

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Înscrisurile ca mijloace de probă în deptul civil român

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Comparație între societatea simplă SCS și SRL conform noului cod civil

Societatea simpla Diferente intre societatea simpla si societatile comerciale conform Noului Cod Civil Potrivit noilor reglementări, societăţile...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul European

1. Consideraţii introductive Libera circulaţie a persoanelor, una dintre cele patru libertăţi fundamentale ce caracterizează spaţiul european,...

Principii Fundamentale ale Dreptului

Introducere Principiile fundamentale ale dreptului sunt reguli de bază ce stau la temelia sistemului de drept al unei societăți și se regăsesc în...

Probele în Materie Comercială

Probele în materie comercială Aspecte generale În principiu, în dreptul comercial obligaţiile se dovedesc cu aceleaşi mijloace ca şi obligaţiile...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Diagnosticul Juridic

Capitolul 1 Diagosticul in evaluarea intreprinderii 1.1. Notiuni conceptula privind diagnosticul juridic Diagnosticul juridic are drept scop...

Raport de Evaluare - SC Eon Gaz SA

CAPITOLUL 1 SPECIFICAREA MISIUNII DE EVALUARE 1.1 CERTIFICARE - Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la...

Corelația contractului civil cu alte contracte

GENERALITĂŢI După cum știm în orice sistem național de drept există o mulțime de ramuri de drept care reglementează relații sociale...

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Paralelă între dreptul civil și dreptul comercial

Paralela intre Dreptul Civil si Dreptul Comercial Notiunea dreptului comercial Dreptul comercial, ca disciplina de studiu, se ocupa cu actele...

Comparație între raportul juridic de drept comercial și raportul juridic de drept civil

Dreptul comercial este acea ramură de drept privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale,...

Ai nevoie de altceva?