Drept funciar și publicitate imobiliară

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 23544
Mărime: 594.23KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru C.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. I. 1. Introducere
 2. 2. Obiectivele cursului.
 3. 3. Competenţe conferite.
 4. 4. Structura cursului.
 5. II . Unitatea de învăţare nr.1
 6. 1 Noţiunea, obiectul şi izvoarele dreptului funciar
 7. 2.Fondul funciar al României. Principalele categorii de terenuri.
 8. 3. Bibliografie .
 9. III . Unitatea de învăţare nr.2
 10. 1. Introducere.
 11. 2. Generalităţi.
 12. 3. Prezentarea instituţiei cadastrului.
 13. 4.Istoricul şi evoluţia cadastrului în România.
 14. 5.Bibliografie.
 15. IV. Unitatea de învăţare nr. 3
 16. 1.Importanţa şi sarcinile cadastrului.
 17. 2.Competenţa cadastrului funciar la stabilirea graniţelor proprietăţii.
 18. 3.Părţile şi conţinutul cadastrului.
 19. 4.Bibliografie.
 20. V. Unitatea de învăţare nr. 4
 21. 1.Realizarea ,întreţinerea şi avizarea lucrărilor de cadastru.
 22. 2. Funcţiile cadastrului- enumerare.
 23. 3. Componentele cadastrului.
 24. 4.Bazele cadastrului general.
 25. 5.Funcţia tehnică a cadastrului.
 26. 6. Funcţia economică a cadastrului.
 27. 7. Bibliografie.
 28. VI. Unitatea de învăţare nr. 5
 29. 1. Sisteme de publicitate în România.
 30. 2. Prezentarea celor 2 sisteme de publicitate.
 31. 8. Bibliografie.
 32. VII. Unitatea de învăţare nr. 6
 33. 1.Organizarea şi funcţionarea cărţilor funciare.
 34. 2. Funcţiunile cărţii funciare.
 35. 3. Obiectul cărţilor funciare.
 36. 4. Principiile cărţilor funciare.
 37. 5. Înscrierile în cartea funciară.
 38. 6. Conducerea şi organizarea activităţii de carte funciară.
 39. 7. Bibliografie.
 40. VIII. Unitatea de învatare nr.7
 41. 1. Proceduri de lucru în materie de carte funciară
 42. 2. Organizarea şi funcţionarea birourilor de carte funciară.
 43. 3. Procedura de înscriere în cartea funciară.
 44. 4. Condiţiile admisibilităţii cererii de înscriere în cartea funciară .
 45. 5. Bibliografie.
 46. IX . Teme de lucru .

Extras din curs

I. INTRODUCERE.

Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ face o incursiune în interesanta lume a cadastrului şi publicităţii imobiliare , abordând câteva dintre cele mai importante noţiuni şi concepte. Scopul nobil al cărţilor funciare a fost şi este dificil de atins în România , unde introducerea şi aplicarea noii legi a Cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 au fost şi sunt marcate de turburenţe.

Problemele au continuat : conflictele dintre noua lege şi Decretul-Lege nr. 115/1938 au făcut obiect de serioase analize în literatura de specialitate , după cum discuţii importante a suscitat şi oportunitatea de lege ferenda a consacrării prin lege a efectului constitutiv sau translativ de carte funciară .

Obiectivele cursului.

Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ are ca obiectiv principal îmbogăţirea cunoştinţelor din sfera disciplinei drept, forma de învăţământ F.R. În acest sens, la sfârşitul acestui curs, studenţii vor fi capabili să:

- însuşească cunoştinţele din domeniul cadastrului şi cărţilor funciare ;

- selecteze şi să aplice corect metodele şi principiile de bază în soluţionarea problemelor practice şi a speţelor de publicitate imobiliară ;

- aplice cunoştinţele dobândite prin soluţionarea unui caz practic.

Competenţe conferite.

După parcurgerea cursului studentul va fi capabil :

- să explice terminologia juridică a cadastrului şi publicităţii imobiliare, să înţeleagă sensurile proprii ale fiecărei categorii mai sus enunţate ;

- să rezume conţinutul şi semnificaţia instituţiilor tratate în curs ,

- să-şi coreleze cunoştinţele teoretice cu abilitatea de a le pune în practică , inclusiv prin soluţionarea unor speţe privind aplicarea principiilor şi normelor cadastrului şi publicităţii imobiliare.

Structura cursului

Cursul este structurat pe 7 unităţi de învăţare .

II. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1.

Încă de la apariţia vieţii pe pământ, toate fiinţele şi deci şi oamenii au fost, sunt şi vor fi dependenţi de pământ. Pământul, prin natura sa, a constituit în decursul veacurilor obiect al muncii şi în acelasi timp mijloc de producţie, diferit de toate celelalte, fiind limitat ca întindere, de neînlocuit, stabil şi indestructibil. Întrucât nu poate spori după dorinţă, oamenii l-au transformat, de timpuriu, într-un bun propriu a cărui valoare a crescut continuu. Ca obiect al proprietăţii private a devenit o posibilitate de acumulare de capital, sursă sigură de investiţii şi garant al creditului, întrucât, conform unei expresii populare : “pământul nu îl arde focul, nu îl duce apa şi nu cere de mâncare “.

Construcţiile, la rândul lor, s-au extins şi s-au diversificat mai întâi ca locuinţe, dar şi ca edificii social-culturale, industriale, instalaţii de transport, etc., ocupând o parte însemnată din cele mai bune terenuri. Ca mijloace de mare valoare, menite să satisfacă nevoile omeneşti tot mai pretenţioase, sunt şi ele limitate ca extindere, nemişcate, dar supuse, din păcate, unor avarii sau distrugeri prin războaie, cutremure şi incendii.

Ca bunuri imobile, terenurile şi construcţiile, indiferent de mărime, de natură sau de proprietate, s-a simţit nevoia înregistrării lor pentru stabilirea unor impozite şi taxe echitabile, asigurarea dreptului de proprietate şi transmiterea acestuia, garantarea creditului etc. Realizarea unei asemenea evidenţe pentru un anumit teritoriu administrativ presupune, în prezent, executarea a două categorii de lucrări complexe, legate organic între ele :

 de cadastru, ce urmăresc atât determinări cantitative, prin măsurători specifice, cât şi calitative asupra imobilelor, inclusiv evaluarea lor ;

 de publicitate imobiliară, respectiv înscrierea în registre publice a bunurilor imobiliare precum şi a unor drepturi, acte şi fapte juridice legate de constituirea, transmiterea sau stingerea acestor drepturi.

Necesitatea acestei activitati, ce are ca obiect terenurile si constructiile din intreaga tara ca cele mai importante componente ale avutiei nationale, este evidenta si imerativa pentru noi. Succesul reformelor , realizarea economiei de piata libera si concurentiala, consolidarea structurilor democratice, organizarea societatii in ansamblul ei si stabilirea unor raporturi sociale normale, presupune existenta unei evidente clare si eficiente asupra proprietatilor funciare privind atit starea materiala (marime, calitatea) cit si cea juridica a imobilelor din intregul fond funciar.

Actuala situaţie din ţara noastră este şi din acest punct de vedere, total nesatisfăcătoare: evidenţele amintite sunt realizate in sisteme diferite, fără o bază materială unitară, incomplete şi depăşite in raport cu standardele internationale .

Introducerea cadastrului, pentru eliminarea acestor lipsuri evidente, presupune însă eforturi uriaşe, cu lucrări de anvergură, extinse pe teritoriul naţional, logistică modernă, performantă şi personal cu înalta calificare pentru asigurarea unui randament superior şi recuperarea întârzierilor nejustificate. În caz contrar, consecinţele pot deveni periculoase pentru toate sectoarele economice şi sociale, inclusiv pentru alinierea şi încadrarea noastră în Comunitatea Europeană.

Bibliografie

Legea nr. 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare ,cu modificările şi completările ulterioare.

Codul civil al României.

Hotărârea Guvernului României nr. 1210/2004 , privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2010 privind modificarea şi completare Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 .

Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014.

Preview document

Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 1
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 2
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 3
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 4
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 5
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 6
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 7
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 8
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 9
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 10
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 11
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 12
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 13
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 14
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 15
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 16
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 17
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 18
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 19
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 20
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 21
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 22
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 23
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 24
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 25
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 26
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 27
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 28
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 29
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 30
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 31
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 32
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 33
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 34
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 35
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 36
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 37
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 38
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 39
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 40
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 41
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 42
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 43
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 44
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 45
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 46
Drept funciar și publicitate imobiliară - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Drept funciar si publicitate imobiliara.pdf

Alții au mai descărcat și

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Răspunderea administrativă

1.1 Raspunderea administrativa este o forma a raspunderii juridice, alaturi de raspunderea civila si de cea penala. Aceasta raspundere intervine in...

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce au aparținut fostelor CAP-uri

Regimul juridic al acestei categorii de terenuri este reglementat de Legea nr. 18/1991 cu completarile aduse de Legea nr. 1/2000 si priveste atat...

Dreptul de proprietate - drept funciar și cadastru român

1. Consideraţii generale " Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării,...

Intabularea

Intabularea, reprezintă înscrierea de carte funciară care produce efecte imediate și definitive, de la data înregistrării cererii de înscriere cu...

Carte Funciară (noțiune, structură, obiect)

Noțiunea de Carte Funciară în sens larg și în sens restrâns. Nu există o definiție legală în noul Cod civil a Cărții Funciare , însă din...

Drept funciar

A.STRUCTURA PROPRIETĂȚII AGRARE ȘI EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ ÎN PERIOADA 1863-1945 1.PRINCIPALELE ACTE DE REFORMĂ ÎN PERIOADA 1863-1945...

Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil

Efectul constitutiv sau atributiv de drepturi al înscrierilor în Cartea Funciară a fost reintrodus în sistemul de drept din România, după ce a...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești

Efectuarea înscrierilor în cartea funciară În temeiul hotărârilor judecătoreşti 1. Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al...

Principiul efectului constitutiv (al înscrierilor în cartea funciară)

Introducere Tema acestui referat a fost aleasă din lista de teme pusă la dispoziţie, pe baza gradului de interes pe care l-am avut în momentul...

Sinteza legilor privind proprietățile funciare de după 1989 - prezentare generală, impact social și consecințe

Putem defini dreptul funciar ca un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul...

Publicitate imobiliară

1. Consideratii generale Prin notiunea de publicitate imobiliara se intelege totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care se...

Sistemul de publicitate imobiliară al cărții funciare

I. Consideratii generale privind notiunea de publicitate imobiliara in dreptul civil roman 1. Notiunea de publicitate. Prin instituirea unor...

Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României

Considerații generale : Existența unui sistem de publicitate imobiliară este determinată de necesitatea cunoașterii situației precise a bunurilor...

Ai nevoie de altceva?