Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4807
Mărime: 43.86KB (arhivat)
Publicat de: Eleonora Tudor
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Efectul constitutiv sau atributiv de drepturi al înscrierilor în Cartea Funciară a fost reintrodus în sistemul de drept din România, după ce a stârnit numeroase dispute în jurisprudenţa şi doctrina anterioară apariţiei Noului Cod Civil. Abia prin dispoziţiile codul civil actual s-a ajuns la instituirea unui regim riguros şi complet al publicităţii imobiliare, în sensul că acesta are caracter real, iar efectul înscrierilor în cartea funciară este constitutiv de drepturi între părţi. Acest efect constitutiv va asigura atât securitatea dinamică a circuitului civil, dar mai ales circulația statică a acestuia. Diferenţele dintre modul în care apare reglementat astăzi în Noul Cod Civil şi cum era reglementat în Decretul lege nr. 115/1938 sunt minore, subtile, după cum vom observa în cele ce urmează.

Înainte de a trece la analiza modului în care este reglemetat astăzi acest principiu, trebuie să facem anumite precizări. Astfel, sub regimul Decretului Lege nr. 115/1938, în Transilvania şi Bucovina, aveau efect constitutiv de drepturi înscrierea provizorie şi intabularea, pe când notarea era făcută doar în scop de opozabiltate. În schimb, în sistemul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni, toate însrierile aveau doar efect de opozabilitate faţă de terţi. Sub regimul Legii nr. 7/1996 însă, înscrierea dobândeşte doar efect de opozabiltate, precum în sistemul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni, iar radierea drepturilor a fost reţinut ca având efect constitutiv de drepturi.

Astăzi, principiul efectului constitutiv de drepturi este prevăzut în Noul Cod Civil, în art. 885 şi 886 şi presupune că drepturile reale având ca obiect un imobil se dobândesc, se modifică sau se sting atât între părţi, cât şi faţă de terţi, prin înscrierea şi respectiv radierea din cartea funciară, pe baza actului sau faptului juridic care o justifică. Observăm încă de la început că, faţă de Decretul lege nr. 115/1938, NCC nu mai este prevede și condiția existenței consimțământului celui împotriva căruia se realizează înscrierea. La o primă vedere, acesta pare a fi un fapt pozitiv, întrucât existența acelei clauze la intabulare a fost criticată ca fiind inutilă . Totuși, lipsa unui al doilea consimțământ diferențiază fundamental sistemul de publicitate imobiliară din noul Cod civil față de cel reglementat de Decretul Lege 115.

Se poate spune că NCC cuprinde, în esenţă, norme de drept substanţial privitoare la înscrierea în cartea funciară şi efectele acestora, pe când, în principiu, normele privitoare la procedura înscrierilor în cartea funciară sunt cele din Legea nr. 7⁄1996.

Prin reglementarea din art. 885 reiese faptul că actul sau faptul juridic, pentru a produce efecte translative, constitutive, modificatoare sau extinctive de drepturi, trebuie să fie supus formalităţilor de publicitate imobiliară. În materia dreptului de proprietate, art. 557 alin. (4) NCC dispune : “cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor imobile dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 888.”

Înscrierea în Cartea Funciară este necesară nu numai pentru opozabilitate, dar şi pentru a se produce însuşi efectul translativ sau constitutiv al actului sau faptului dintre părţi. Acest principiu al efectului constitutiv de drepturi este considerat cel mai important dintre principiile sistemului de publicitate al cărţilor funciare reglementat de Codul civil şi cel care conferă sistemului de pubicitate o putere şi o importanţă juridică specială.

Efectul constitutiv de drepturi se aplică tuturor drepturilor tabulare, indiferent dacă este vorba despre drepturi reale principale sau despre drepturi reale accesorii, despre dreptul de proprietate sau despre dezmembrămintele acestuia, precum uz, uzufruct, abitaţie, superficie, ori despre dreptul de ipotecă. Cu toate acestea, efectul constitutiv nu are un caracter absolut, de exemplu în cazul recunoaşterii dreptului de retenţie asupra unui imobil înscris în cartea funciară, art.2498 NCC prevăzând că “dreptul de retenţie este opozabil terţilor fără îndeplinirea vreunei formalităţi de publicitate”.

O altă excepţie de la acest principiu este şi faptul că drepturile reale provenind din moştenire, accesiune naturală, vânzare silită, expropiere pentru cauză de utilitate publică, se dobândesc fără înscriere în cartea funciară.

Bibliografie

1.CHELARU, Eugen , Drept civil : Drepturile reale principale, ed. CH Beck, 2013

2. ULIESCU, Marilena & GHERGHE, Aurelian , Drept civil. Drepturile reale principale, ed. Universul Juridic, 2014

3. STOICA, Valeriu, Drept civil : Drepturile reale principale, ed. CH Beck, 2013

4. BOROI, Gabriel , ANGHELESCU, Carla Alexandra & NAZAT, Bogdan, Curs de drept civil : Drepturile reale principale, ed. Hamangiu, 2013

5. BÎRSAN, Corneliu, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, editura Hamangiu, 2013

6. JORA, Cristian, Drept civil. Drepturile reale principale în noul Cod civil, editura Universul Juridic, 2012

7. BOROI, Gabriel, STĂNCIULESCU, Liviu, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2012

8. POP, L. , POPA, I.F., VIDU, S. I., Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2012

9. PUŞCARIU, Nonu- Gheorghe, Efectul constitutiv de drepturi asociat înscrierilor în cartea funciară, în revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai nr.2⁄2015

10. MIRCIOIU, Ș., Reflecții asupra transferului dreptului de proprietate și obligației de a da în contractul de vânzare cumpărare, în Revista Română de Drept Privat, nr. 4/2011

11. MIRCIOIU, Ș., Principiul abstracțiunii din dreptul privat german – rolul și locul său în cadrul mecanismelor care guvernează transferul derivat al dreptului de proprietate pe plan european, în Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2011

12. Noul Cod civil

13. BODOAŞCĂ, T., Opinii în legătură cu efectul constitutiv sau translativ de drepturi reale imobiliare al înscrierilor în cartea funciară, în Dreptul, nr. 8/2012

14. VIDICAN, G., Discuții în legătură cu interpretarea dispozițiilor art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938, în Dreptul, nr. 8/2007

Preview document

Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 1
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 2
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 3
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 4
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 5
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 6
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 7
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 8
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 9
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 10
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 11
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 12
Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Principiul efectului constitutiv al inscrierii in CF in sistemul de publicitate imobiliara prevazut de Noul Cod Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Spețe drept român

SPEŢA 1 Negustorul grec Palamas, peregrin obişnuit, soseşte în anul 10 îHr. La Roma pentru a comercializa vinuri. În noaptea sosirii sale,...

Principiile cărților funciare

Principiile cartilor funciare Functionarea si organizarea cartilor funciare se bazeaza pe anumite reguli fundamentale numite principii. Aceste...

Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României

Considerații generale : Existența unui sistem de publicitate imobiliară este determinată de necesitatea cunoașterii situației precise a bunurilor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Izvoarele dreptului civil - legea civilă ca izvor al dreptului civil

Intr-un prim sens, prin izvor al dreptului civil intelegem conditiile materiale de existenta care genereaza normele acestei ramuri; se refera...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept funciar și publicitate imobiliară

I. INTRODUCERE. Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ face o incursiune în interesanta lume a cadastrului şi publicităţii...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Principiul efectului constitutiv (al înscrierilor în cartea funciară)

Introducere Tema acestui referat a fost aleasă din lista de teme pusă la dispoziţie, pe baza gradului de interes pe care l-am avut în momentul...

Principiile cărților funciare

Principiile cartilor funciare Functionarea si organizarea cartilor funciare se bazeaza pe anumite reguli fundamentale numite principii. Aceste...

Principiile Cărților Funciare

“Cărţile funciare au luat naştere din interesul ocrotirii drepturilor reale imobiliare şi, implicit, din interesul economic al sporirii bunurilor...

Publicitate Imobiliară

INTRODUCERE Pentru a răspunde cerințelor de natură tehnică, juridică, economică, socială, publicitatea imobiliară și cadastrul funciar s-au impus...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Ai nevoie de altceva?