Dreptul Comerțului Internațional

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3931
Mărime: 23.29KB (arhivat)
Publicat de: Doru Dan Buzatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vilcu Elise
Universitatea din Pitesti

Extras din curs

Contractele comerciale internaţionale se deosebesc net de raporturile extracontractuale care pot fi ocazionate, deşi numai marginal, de activitatea economică.

Totuşi întrucât anumite interferenţe între domeniile menţionate survin uneori, se impune să precizăm criteriile utilizate pentru a le putea separa.

Disocierea menţionată prezintă pe lângă interesul teoretic, contribuind la configurarea exactă a sferei raporturilor contractuale, de asemenea valoare practică fiindcă termenele de prescripţie extinctivă, precum şi legea aplicabilă fiecărui izvor de obligaţii pot fi diferite.

Delimitări în faza precontractuală

În acest stadiu preliminar, faptele şi actele juridice îndeplinite de participanţii la negocierile comerciale (reclamă, ofertă, refuz sau acceptare condiţionată) se situează în afara razei contractului precedându-i momentul încheierii.

În consecinţă subiectele de drept care au săvârşit un fapt ilicit în materia comerţului internaţional, în sarcina lor nu se poate naşte eventual decât o răspundere de natură delictuală.

Nici refuzul de contractare nu le angajează răspunderea, afară numai dacă se invocă o clauză de preferinţă sau o altă formă de antecontract care a fost încheiat.

Delimitări în faza executări obligaţiilor asumate

În acest stadiu pot lua naştere raporturi paralele cu obligaţia comercială, izvorâte din fapte ilicite conexe, astfel în cursul transportului, o explozie pe nava angajată de vânzător cu clauză CIF sau de cumpărător cu clauză FOB, poate să distrugă sau să degradeze marfa aflată la bord.

Asemenea dedublări de raporturi juridice ridică problema cumulului răspunderii contractuale (izvorâte în exemplul menţionat din chearter-party) şi răspunderea delictuală (născută din faptul ilicit civil). Se pune întrebarea dacă navlosantul are sau nu opţiune între aceste două modalităţi de a obţine despăgubiri.

Se impune o soluţie pragmatică menită să dea satisfacţie exigenţei vieţii comerciale, îndeosebi principiului previzibilităţii. În consecinţă despăgubirile ar urma să fie cerute în situaţii de felul celor arătate, exclusiv în temeiul contractului ce leagă părţile.

Delimitări în cazul nulităţii contactului

Caracterizarea raporturilor juridice consecutive anulării contractului necesită discuţii. O concepţie tradiţională le clasifică în domeniul extracontractual, pe când teza opusă le menţine în sfera contractuală.

În sensul arătat s-a decis că în lipsa unui contract valabil de comerţ internaţional, dacă vânzătorul a efectuat livrarea mărfii aşa cum s-a angajat, cumpărătorul este obligat în conformitate cu principiul îmbogăţirii fără justă cauză să plătească valoare echivalentă preţului curent, altfel pus jurisprudenţa pare fidelă soluţiei clasice.

Momentul încheierii contractului de comerţ internaţional

Tipic pentru contractul comercial internaţional este încheierea acestuia prin corespondenţă, altfel spus “între persoane depărtate” aşa cum prevede art. 35 din Codul Comercial. Negocierea prin scrisori, telefon, fax, între parteneri din ţări diferite separă locul şi data ofertei de locul şi data acceptării, implicând pe lângă decalajul temporar dintre cele două manifestări de voinţă, riscurile transmiterii comunicărilor la distanţă.

Contractul negociat prin corespondenţă poate fi socotit ca încheiat în momentul când are loc: emisiunea voinţei acceptantului; expedierea răspunsului acestuia, soluţie adoptată îndeosebi în sistemul common low şi sistemul american; recepţia corespondenţei de către propunătorul ofertei (ofertant); informarea acestuia asupra conţinutului comunicării pe care a primit-o.

Legiuitorul român a înlăturat atât sistemul emisiunii cât şi pe cel al expedierii acceptării.

Potrivit art. 35 din Codul Comercial care enunţă regula de generală aplicare în materie comercială, contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea a ajuns la cunoştinţa persoanei care a propus oferta sau a autorului comenzii. Legea priveşte aşadar ca decisivă informarea acestei părţi. Prin derogare de la regula generală menţionată de art. 36 din Codul Comercial se devansează momentul încheierii contractului făcându-l să coincidă cu data executării obligaţiilor pe care le implică, anterior comunicării actului de acceptare.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International
    • Dr com int 1.doc
    • Dr com int 2.doc
    • Dr com int 3.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului...

Principiul lex voluntaris

Abstract: AS AN IMPORTANT CONNECTING POINT IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW, THE DISCUSSIONS ON AUTONOMY OF THE PARTIES (LEX VOLUNTATIS) NEVER STOP. IN...

Clauza de hardship

Clauza de hardship Dupa cum s-a remarcat in doctrina,participantii la raporturile de comert international un sunt si nici nu pot fi considerati...

Principiul Lex Voluntatis

Principiul lex voluntatis constituie un caz particular de aplicare a princi¬piului libertăţii convenţiilor în domeniul raporturilor de comerţ...

Principiul Libertății Contractuale

Principiul libertăţii contractuale 1. Noţiuni generale privitoare la contract Pentru a începe sa vorbim despre un principiu specific...

Drept Comercial Internațional

Norme de drept care sunt folosite în relaţiile comerciale internaţionale: întâlnim două categorii de norme: - normele conflictuale; - norme de...

Dreptul comerțului internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE RAMURI DE DREPT. 1. Noţiunea şi importanţa...

Executarea silită

Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile apartinand debitorului. Executarea silita asupra...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?