Dreptul transporturilor și asigurărilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 10068
Mărime: 240.67KB (arhivat)
Publicat de: Leonard Burlacu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector dr. PANDELE Adina
note de curs

Extras din curs

Ca şi în alte domenii ale cercetării juridice pentru a desluşi temeinic raporturile juridice

care au loc în activitatea de transport a bunurilor şi persoanelor se impune cu acuitate

examinarea evoluţiei istorice a acestei activităţi. Este lesne de înţeles că transportul pe ape, pe

calea ferată, aerian sau rutier a apărut şi s-a dezvoltat într-un anumit context istoric şi ca

urmare a evoluţiei ştiinţei şi tehnicii.

Relaţii sociale care sunt reglementate de norme de drept, privind activitatea de

transport nu pot fi înţelese şi însuşite în cadrul unei instruiri universitare fără a examina

evoluţia în diverse perioade istorice a mijloacelor şi căilor de transport.

I. EVOLUŢIA TRANSPORTURILOR PE CALEA FERATĂ

Noţiunea de cale ferată nu trebuie confundată cu calea de rulare, adică cu linia de cale

ferată, deorece calea ferată presupune existenţa a minimum trei elemente: gările, linia (ca

element fix) şi trenul ca element mobil.

Denumirea de cale ferată îşi are originea în cuvintele latine via-ae care înseamnă drum şi

firreus-a-un care înseamnă fier.

În antichitate, egiptenii, grecii şi romanii foloseau pentru deplasare vehiculele cu

tracţiune animală, şanţuri sau făgaşe care au fost numite de ultimii “via-ferrare”.

Conceperea şi utilizarea sistemului şină-traversare, prevăzut cu schimbătoare de cale ,

cu ac şi inimă, au fost inventate de Ion Pop, fiind folosit în prima jumătate a secolului XVIlea

la Minele de la Brad.

Schimbătorul de cale ferată, acul sau macazul reprezintă o instalaţie feroviară, care

prin manevrarea limbilor permite trecerea vagoanelor de pe o linie pe alta.

Cercetările întreprinse au descoperit că transporturile minereurilor cu ajutorul

vagoneţilor din lemn, pe şine şi cu macazuri din lemn se realizează la toate minele din Nordul

Transilvaniei.

Din examinarea unui inventar păstrat în condiţii acceptabile până astăzi efectuat la

Minele Cămării din Baia Mare la data de 10.01.1556 rezultă folosire unor astfel de mijloace

de transport a minereului.

Iniţial Şinele erau aşezate direct pe pământ, însă ulterior ele au fost amplasate pe

traverse din lemn.

Odată cu mărirea producţiilor şi în funcţie de cerere , vagonetele au căpătat

proporţii mai mari şi au fost tractate de animale. Aceleaşi cerinţe au determinat modernizarea

căi de rulare, astfel că în anul 1767 în anglia au fost înlocuite cu şine din fontă cu şanţ central

de ghidare.

Prima cale ferată din lume, tractată de cai a apărut în Anglia între oraşele

Cardif şi Mester în anul 1927, o astfel de cale ferată apare în Austria - între Budweis şi

Kirschbaum.

În multe ţări din Europa calea ferată se dezvoltă rapid, din motive pur economice,

preţul fiind mult mai scăzut decât la diligenţele cu cai iar viteza de deplasare mai mare.

Aşa se explică apariţia primului tren tractat de o locomotivă cu abur în Anglia, ţară

în plin avânt economic.

Această realizare istorică se datorează legendarului George Stephefenson, care şi-a

îmbunătăţit propria locomotivă cu aburi prin cuplarea roţilor cu ajutorul bielelor exterioare iar

la 27 septembrie 1825 a realiza ,,Locomotiva nr. 1,, pe care o conduce personal la

inaugurarea liniei Stockton-Darlington când, pentru prima dată apare o cale ferată publică pe

care sunt transportate mărfuri şi călători *. Stephefensona numit maşina cu aburi

,,Locomotion nr. 1,,.

Substantivul locomotion a fost format din combinarea a două cuvinte latine

,,locus,, care înseamnă loc şi ,,moţio - motionis,, care se traduce prin mişcare, deplasare între

două puncte prestabilite.

Între 1707, anul descoperirii forţei aburului de către francezul Denis papin şi anul

1830 care marchează utilizarea trenurilor pentru trasportul de mărfuri şi călători au avut loc

numeroase experimente, încercări de supunere a forţei aburului, succese dar şi insuccese.

Astăzi putem afirma, cu certitudine că revoluţia industrială din Anglia a

impulsionat apariţia unui nou mijloc de transport, mai rapid şi mai ieftin.

Prima cale ferată a început să fie construită în România în 1846 între Oraviţa şi

portul de la Dunăre Baziaş, cu o lungime de 62,5 Km. În acea perioadă Banatul făcea parte

din Imperiul Habsburgic- Transportul minereului, manganul şi produselor finite către şi de la

uzinele din Reşiţa cu ajutorul carelor cu boi deveniseră nesatisfăcătoare.

De asemenea, cărbunele de la uzinele Anina şi Seghedin trebuia să ajungă cât mai

repede la Dunăre, fiind folosit drept combustibil pentru vapoare.

Construcţia liniei de la Baziaş la Oraviţa este terminată la 20.08.1854, fiind dată în

exploatare numai pentru transportul cărbunelui iar la 1.11.1856, Societatea

privilegiatăcezaro-crăiască austriacă de căi ferate de stat inaugurează această linie şi pentru

călători.

La data de 15.11.1857 este dată în folosinţă a doua linie de cale ferată în banat pe

traseul Seghedin - Jimbolia - Timişoara. Căile ferate se construiesc din relativ repede şi în

celelalte regiuni româneşti, astfel în Transilvania este dată în funcţiune linia Oradea - Borş la

24.04.1858 iar linia Arad - Curtici la 25.10.1858. Linia Cernavodă - Constanţaeste inaugurată

la 4.10.1860.

Între 1846 - 1879 căile ferate s-au dezvoltat pe întreg teritoriul românesc, însă

numai prin capital străin*.

Prima cale ferată proiectată şi construită de ingineri români este consecinţa

adoptării Decretului Domnesc nr. 1890 din 3.09.1879, prin care a fost înfiinţată Direcţiunea

Căii Ferate Buzău-Mărăşeşti.

Pentru această linie de cale ferată au fost construite opt poduri peste râurile care

străbăteau judeţele Buzău, Râmnicul Sărat şi Putna.

Cu ajutorul statului român linia, în lungime de 92,5 Km a fost inaugurată la 1 iunie

1881, însă inaugurarea oficială a avut loc la Focşani, cu un fast deosebit - la 18.10.1981 -

Ziarul ,,Timpul,, în editorial menţiona importanţa din punct de vedere economic şi politic a

acestei linii care lega Muntenia de Moldova*.

O activitate, care se dezvoltă continuu presupunerea şi existenţa unor reguli

conform cărora aceasta urma să se desfăşoare. Era deci necesară elaborarea unor norme clare

care să asigure corelarea între sectoarele de activitate, între societatea comercială şi clientelă.

Pentru a răspunde acestor cerinţe a fost elaborat ,,Regulamentul pentru exploatarea

căilor ferate,, care a fost semnat de regele carol I şi publicat în Monitorul Oficial nr. 10din

15/27 ianuarie 1871.

Preview document

Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 1
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 2
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 3
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 4
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 5
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 6
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 7
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 8
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 9
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 10
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 11
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 12
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 13
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 14
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 15
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 16
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 17
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 18
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 19
Dreptul transporturilor și asigurărilor - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Transporturilor si Asigurarilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale

Definitia dreptului civil: acea ramura care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si juridice...

Procedură penală

Omisiunea sesizarii organelor judiciare Potrivit articolului 263 aliniatul 1, infractiunea consta in fapta functionarului public care luand...

Dreptul Transporturilor

Transportul ca activitate comercială potrivit Noului Cod Civil(NCC) este acea activitate care presupune deplasarea de persoane bunuri sau bagaje...

Dreptul Transporturilor

Dreptul Transporturilor - Curs 1 - Dreptul transporturilor este o instituţie de drept comercial. Acest aspect rezultă cu mare claritate din Noul...

Răspunderea civilă, contravențională și răspunderea penală

Raspunderea penala: reprezinta chiar consecinta nerespectarii dispozitiei normei juridice penale, respectiv raportul penal de constrangere nascut...

Drept Penal Partea Generală II

CURSUL NR. 1 „CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI” a. Noţiuni generale: Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei constau în...

Dreptul Transporturilor

Curs 1: 08.03.2008 1. Noţiuni introductive. Funcţionalitatea transporturilor. Gradul de dezvoltare a transporturilor ilustrează modul de viaţă...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Asigurarea în Transporturi

Capitolul 1: Conceptul de asigurări în cadrul transporturilor terestre, maritime şi aeriene 1.1. Nevoia de protecţie Întotdeauna omul a simtit...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Capitolul 1. Organizare și funcționalitate la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași 1.1. Scurt istoric Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi a fost înfiinţat...

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală....

Transport multimodal

Tema Să se proiecteze un sistem de transport multimodal pentru ruta Piteşti – Edinburgh pentru un volum anual de mărfuri Q_a. Q_a=50 000(1+0,1*n)...

Contractul de Navlosire

Introducere În straduinta continua a omului de a supune fortele naturii spre a le folosi pentru îmbunatatirea traiului sau, spiritul omenesc a...

Managementul activităților de transport la SC West Eurotrans SRL

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT 1.1 Obiectul şi importanţa activităţii de transport Transporturile reprezintă o...

Fundamentele decizionale prin metode ale cercetării operaționale

CAPITOLUL I Tehnicile de conducere Forrester în managementul sistemelor dinamice.Elemente de bază ale teoriei modelării simulative a sistemelor...

Ai nevoie de altceva?