Drepturile și libertățile fundamentale în AP

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 81965
Mărime: 279.79KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

TEMA 1

APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA ISTORICĂ A DREPTURILOR OMULUI

1. Evoluția istorică a Drepturilor Omului

Drepturile omului - ca fenomen social - iși are originea in antichitate. - ca fenomen juridic -iși are originea in doctrina dreptului natural.

- Giorgio del Vecchio afirma “ideea că ființă umană posedă prin natura sa anumite drepturi, valabile chiar dacă acestora nu le corespund sau le corespund doar imperfect, dispozițiile legilor pozitive, s-a ivit in mintea omenească încă din timpuri străvechi și a fost redată in cuvinte strălucite, grație filosofiei stoice, a jurisprudenței romane ca și in epocile următoare, inspirandu-se uneori din dogmele religiei creștine, iar alteori doar din lumina rațiunii”.

- Criteriile concludente pentru determinarea rolului omului în societate și, în consecință, a determinarii nivelului de dezvoltare al acesteia sunt:

- existența;

- măsura în care sunt garantate și respectate drepturile omului;

- promovarea drepturilor omului, care reprezintă o prioritate a societății democratice și a devenit, o importantă parte componentă a politicii României pe plan intern și extern.

- Ca urmare a extinderii relațiilor economice, politice și culturale ale Greciei antice, în preajma anului 410 î.e.n., gânditori ai acestei țări au încercat să explice relația dintre statul cetate laic, religie și individ. (Acest lucru se întâmplă după ce în anul 700 î.c. Hesiod în lucrarea sa “Munci și zile” vorbea despre o relativă legalitate naturală a oamenilor, iar Platon în “Republica” dezvoltă aceleași idei și concepții).

- S-a născut astfel o teză revoluționară -sofistă- pentru epoca respectivă, după care omul este stăpânul destinului său și nu se află la discreția zeilor, cum se gândea înainte.

- Cu toate acestea, gânditorii perioadei în discuție nu au reușit să înțeleagă existența normelor sau valorilor universale.

- Generalizarea gândirii din Grecia antică s-a materializat de fapt în lucrarea lui Aristotel “Politica” și “Etica”.

- Astfel, în “Politica”, acesta justificând sclavia, considera că “numai prin lege devine cineva sclav sau liber, prin natura oamenii nu se deosebesc întru nimic”ideile sale mergeau mai departe, susținând că “ natura ar năzui să creeze deosebite corpurile celor liberi de ale sclavilor, primii fiind predestinați acțiunii politice, iar cei din urmă muncii”

- Cunoscutul filozof Protagoras din Abdera, ridicând omul pe un adevărat piedestal, emitea fără rețineri ideea că “omul este măsura tuturor timpurilor” elementul său de referință pentru toate fenomenele, fiind indiscutabil omul.

- Putem aprecia că gânditorii din Grecia antică au fost într-un anumit mod, pionierii teoriei dreptului natural de mai târziu.

- În Roma antică filozofii și-au propus și ei să dea răspunsuri la astfel de întrebări, dar acestea, într-o oarecare măsură, reflectă același conținut de idei și concepții. Astfel, apologia, “dreptului uman” o regăsim în lucrările “Despre obligații”, “Despre Republică” și Despre regi” a lui Cicero (106 - 43 î.c.) și în lucrarea “Despre natura lucrurilor” a lui Titus Lucrețius (99-55 î.c.)

- Jurisconsultul roman Ulpian sintetizând în plan juridic marile idei umaniste, aprecia în esență că principiile dreptului trebuiau să fie următoarele:

1. să duci o viață onestă,

2. să nu vatămi ceea ce aparține altuia și

3. să atribui fiecăruia ce este al său.

Dincolo de aceste aspecte morale, deloc neglijabile, trebuie subliniat faptul că antichitatea a elaborat nu numai o viziune cuprinzătoare despre om, incluzând recunoașterea demnității sale și valoarea normelor juridice de conduită, dar și conceptul de “homo politicus” înțelegând prin aceasta vocația nelimitată de care trebuiau să se bucure toți oamenii pentru a participa în condiții de egalitate deplină la conducerea treburilor cetății.

- Filozofii antici din Egipt, Babilon, India și China au dat și ei, la rândul lor, diferite explicații cu privire la ființa umană, la locul și rolul ei în societate, fapt ce demonstrează că problematica legată de om era prezentă în sistemele de drept respective, făcându-se referire, în special, la puterile regilor, ale împăraților, etc.

- În pofida acestor idei generoase , societatea antică cunoștea totuși sclavia și o considera ca fiind un fapt pe deplin firesc.

2.Religiile și drepturile omului.

- Religiile au avut un rol esențial în promovarea concepțiilor umaniste.

- Biserica creștină a stabilit chiar o ierarhie a diverselor forțe de drept în materie.

- Filozofii creștini au dezvoltat această teorie preluând de la “Decalog“(cele 10 porunci) și au enunțat pe această bază anumite drepturi individuale, fundamentale.

- După Sf.Toma d’Aquino, individul este în centrul unei ordini sociale și juridice, însă legea divină are preeminență absolută asupra dreptului laic, așa cum este el definit de rege sau prinț.

- Ca urmare a apărut un dublu conflict:

1. dintre puterea religioasă și stat,

2. între individ și stat.

Islamul care se baza pe două idei forță, respectiv pe emanația divină, sacră izvorâtă din lipsa islamică și în Coran (sursa esențială a dreptului musulman) promovau drepturile omului prin intermediul unor oameni ai religiilor (Vijal Alah).

- Budismul bazat pe o altă concepție, nu se dovedește o religie distinctă ci fructul unei mediații. Bharna lui Buddha, pornea de la recunoașterea unei inter/relații între necesitățile omului și ale animalului. Această inter/relație se situează în centrul budismului. Scopul ei este: să înfrâneze dezvoltarea excesivă a eu-lui uman și să stabilească o ordine socială aplicabilă fără distincții de culoare, rasă sau ideologii politice.

- De fapt, toate religiile au ridicat toleranța la rang de principiu, ideile umaniste fiind consacrate de altfel în lucrările unor specialiști de prestigiu ai teologiei, în hotărârile unor întruniri eclesiastice.

- Din păcate însă, în practica unor religii, lupta împotriva credințelor ostile s-a transformat în intoleranță, ducând în final la sacrificarea nu numai a necredincioșilor, dar și a persoanelor acuzate de anumite erezii, de încălcări ale normelor de conduită umană propovăduită de biserică.

- Pe ansamblu însă influența religiilor la afirmarea conceptului de drepturi ale omului, reprezintă un fapt notabil, cu multiple implicații în socialul, economicul și chiar politicul vremii, dar și în evoluția viitoare a materiei.

3.Scrieri de referință în domeniul drepturilor omului.

Preview document

Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 1
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 2
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 3
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 4
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 5
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 6
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 7
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 8
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 9
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 10
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 11
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 12
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 13
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 14
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 15
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 16
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 17
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 18
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 19
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 20
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 21
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 22
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 23
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 24
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 25
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 26
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 27
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 28
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 29
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 30
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 31
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 32
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 33
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 34
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 35
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 36
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 37
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 38
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 39
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 40
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 41
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 42
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 43
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 44
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 45
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 46
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 47
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 48
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 49
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 50
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 51
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 52
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 53
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 54
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 55
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 56
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 57
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 58
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 59
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 60
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 61
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 62
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 63
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 64
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 65
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 66
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 67
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 68
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 69
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 70
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 71
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 72
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 73
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 74
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 75
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 76
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 77
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 78
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 79
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 80
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 81
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 82
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 83
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 84
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 85
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 86
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 87
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 88
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 89
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 90
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 91
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 92
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 93
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 94
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 95
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 96
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 97
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 98
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 99
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 100
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 101
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 102
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 103
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 104
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 105
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 106
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 107
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 108
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 109
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 110
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 111
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 112
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 113
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 114
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 115
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 116
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 117
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 118
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 119
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 120
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 121
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 122
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 123
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 124
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 125
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 126
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 127
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 128
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 129
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 130
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 131
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 132
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 133
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 134
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 135
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 136
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 137
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 138
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 139
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 140
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 141
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 142
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 143
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 144
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 145
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 146
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 147
Drepturile și libertățile fundamentale în AP - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Drepturile si libertatile fundamentale in AP.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Sistemul Electoral în România

„Legile, în înţelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi în acest sens, tot ce există are legile sale....

Carta drepturilor fundamentale ale omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht din 1992, care introduce notiunea de “cetatenie europeana” formuleaza principiile libertatii, democratiei, respectarii...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Drepturile și îndatoririle funcționarului public și răspunderea funcționarului public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in Conventia Europeana a Drepturilor Omului Conventia Europeana a Drepturilor...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Drepturile și Libertățile Fundamentale ale Omului

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului constituie nu doar o realitate, ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Dreptul la viață și implicațiile penale în convenția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și dreptul penal român

CAPITOLUL I Dreptul la viaţă valoare socială fundamentală ocrotită de Convenţia europeană a drepturilor omului şi legislaţia penală română...

Drepturile și Libertățile Fundamentale în Constituția României

Analiza dispoziţiilor Constituţiei adoptată prin referendum la 8 decembrie 1991, din punctul de vedere al compatibilităţii lor cu criteriile...

Ai nevoie de altceva?