Etică și Deontologie Profesională

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 25686
Mărime: 115.55KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. Curs introductiv
  2. Profesionalism şi etică profesională
  3. Concepte centrale în etica profesională
  4. Etica în politică
  5. Etica în administraţia publică
  6. Etica în mass-media
  7. Bibliografie

Extras din curs

Tema I

Curs introductiv

I. Etică, deontologie şi morală

1. Obiectul şi problemele eticii

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost interesaţi să reglementeze relaţiile dintre ei prin norme care să aibă ca scop protejarea fiecărui individ al comunităţii sau a anumitor segmente ale acesteia (familie, trib, gintă, popor, naţiune, etnie, organizaţie etc.). Asemenea norme trebuie să aibă cîteva caracteristici fără de care şansa lor de a se impune este puţin probabilă:

- să delimiteze, pentru toţi şi pentru fiecare în parte, obligaţii, interdicţii, permisiuni;

- să fie recunoscute de toţi sau de cel puţin o majoritate;

- să prevadă sancţiuni pentru impunerea lor în folosul comunităţii.

Chiar şi în cele mai autoritare regimuri politice, caracteristicile de mai sus ale reglementărilor s-au menţinut, în general, chiar dacă acestea au convieţuit cu norme de conduită impuse împotriva voinţei majorităţii, în folosul unei persoane sau al unei minorităţi. La baza constituirii acestor norme au stat întotdeauna valorile promovate în diferite momente istorice şi în diferite arii de convieţuire umană, constituite în baza concepţiilor dominante vehiculate în societate despre sursa, valoarea şi sensul existenţei umane. S-au constituit, astfel, o multitudine de perechi valoare-normă, destinate să reglementeze viaţa indivizilor şi a comunităţilor umane, în conformitate cu idealul uman şi cu sistemul de interese promovat la un moment dat. Din multitudinea acestor perechi, s-a desprins o categorie aparte, identificată ca aparţinînd de sfera de preocupări a eticii: sfera moralei. Natura acestei sfere este dată de problematica omului, raportată la sensul şi semnificaţia, valoarea şi scopul fiinţei umane, de valori, norme, atitudini şi manifestări raportate la categoriile de bine şi rău, toate acestea promovate, susţinute şi apărate sub sancţiunea opiniei publice şi a propriei conştiinţe.

2. Delimitări conceptuale. Unul dintre cele mai importante puncte de pornire în studiul eticii îl reprezintă înţelegerea corectă a sensului şi a semnificaţiei termenilor cu care aceasta operează. Aceasta, deoarece la nivelul simţului comun, precum şi în unele studii, analize, interpretări sau discursuri moralizatoare, în lucrări ştiinţifice sau articole de presă termenii de bază ai domeniului moral sînt adesea utilizaţi în mod inadecvat.

Un prim mod de utilizare inadecvată este stabilirea unui raport de identitate între etică şi morală, ca noţiuni, sau între etic şi moral, ca atribute ale unor persoane, acţiuni, comportamente.

Un al doilea mod inadecvat este utilizarea împreună, în acelaşi timp şi sub acelaşi raport, a celor doi termeni, sub forma binomului etic şi moral sau etico-moral, sugerînd cuprinderea lor sub acelaşi gen proxim (primul termen al unei definiţii, care se referã la noţiunea în sfera cãreia intrã obiectul definit), neidentificat, însă.

Termenii etică şi morală au, la începuturile utilizării lor, anumite similitudini. Ei provin din două culturi diferite, dar, în devenirea lor istorică, aflate într-un proces de permanentă influenţă: cultura greacă şi cea latină. Astfel, termenul etică provine din filosofia greacă (gr. ethos = lăcaş, locuinţă, locuire şi gr. ethicos = morav, obicei, caracter), în timp ce termenul morală provine din limba latină (lat. mos-mores-moralis = obicei, datină, obişnuinţă).

Chiar dacă iniţial cei doi termeni au circulat cu relativ acelaşi înţeles, filosofia modernă şi contemporană le-a separat semnificaţiile, astfel că cei mai mulţi eticieni consideră etica drept disciplina filosofică ce studiază morala; aceasta din urmă, morala, are semnificaţia de obiect al eticii, fenomen real, colectiv şi individual, cuprinzînd valori, principii şi norme, aprecieri şi manifestări specifice relaţiilor interumane şi supuse exigenţei opiniei publice şi conştiinţei individuale.

Aderenţa la acest punct de vedere nu este unanimă, ea fiind mai pregnantă în rîndul filosofilor cu afinităţi spre cultura greacă, în timp ce filosofii din spaţiul romanic au preferat, o vreme, să interpreteze ştiinţa despre morală cu acelaşi termen: filosofia morală sau pur şi simplu morală, cu sensul de ştiinţă.

În filosofia contemporană, însă, interpretarea eticii ca ştiinţă despre morală a devenit predominantă, drept pentru care ne-o asumăm şi noi, în cadrul acestui curs.

3. Obiectul eticii. Încă din explicaţiile date termenilor de bază ai eticii, am convenit că obiectul eticii îl constituie morala. Fie că acceptăm acest punct de vedere, fie că îl preferăm pe cel care denumeşte ştiinţa despre morală ca filosofie morală sau morală, obiectul său de studiu rămîne acelaşi: întreaga sferă a moralei, cu determinaţiile sale teoretice, axate pe înţelegerea categoriilor etice, a binelui – reper central al moralităţii şi categorie etică fundamentală şi cu determinaţiile sale practice, legate de problematica generală a vieţii morale.

În Problemele de etică propuse elevilor de liceu, Vasile Macoviciuc defineşte etica drept ,,teoria filosofică şi/sau ştiinţifică asupra moralei, adică ansamblul constructelor conceptuale prin care se explică structura, temeiurile şi rigorile experienţelor practico-spirituale, ce constituie planul moralităţii trăite, reale”. ,,Riguros vorbind – spune autorul – morala este obiectul de studiu al eticii, chiar dacă în întrebuinţarea lor cotidiană cei doi termeni pot avea aceleaşi semnificaţii” (p. 207).

Dicţionarul de filosofie (1978) propune următoarea definiţie: ,,Disciplină filosofică care studiază problemele practice şi teoretice ale moralei”(p. 246), în timp ce în Dicţionarul de filosofie, Julia Didier preferă să denumească disciplina cu termenul morală, definind-o ca ,,ştiinţa binelui şi a regulilor acţiunii umane” şi ca ,,ştiinţă a scopurilor vieţii, a principiilor de acţiune” (p. 217, 218).

Preview document

Etică și Deontologie Profesională - Pagina 1
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 2
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 3
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 4
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 5
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 6
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 7
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 8
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 9
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 10
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 11
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 12
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 13
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 14
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 15
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 16
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 17
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 18
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 19
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 20
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 21
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 22
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 23
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 24
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 25
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 26
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 27
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 28
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 29
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 30
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 31
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 32
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 33
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 34
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 35
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 36
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 37
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 38
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 39
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 40
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 41
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 42
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 43
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 44
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 45
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 46
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 47
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 48
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 49
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 50
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 51
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 52
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 53
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 54
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 55
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Etica si Deontologie Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Codul de Etică și Deontologie al Polițistului

Comportamentul poliţistului în relaţia cu publicul Relaţia dintre structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi public se...

Plagiatul

Plagiatul este un subiect delicat și de întindere mare, care se poate regăsi în mai multe domenii, continuând să fie o problemă majoră în lumea...

Etică

Etica este una din principalele ramuri ale filosofiei şi poate fi numită ştiinţa realităţii morale; încearcă elucidarea problemelor morale...

Drept Internațional

1. NOŢIUNEA Şl TRASATURILE CARACTERISTICE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL Dreptul internaţional reprezintă o emanaţie a statelor societăţii...

Finanțe Publice

Secţiunea 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN TEORIA FINANŢELOR PUBLICE Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a...

Teoria generală a obligațiilor

Obligatia = o legatura de drept in virtutea careia trebuie sa platim ceva unei alte persoane potrivit dreptului cetatenilor (def data de romani)...

Drept și Legislație în Asistență Socială

Cultura juridică şi activitatea de asistenţă socială 1. 1. Rolul şi importanţa disciplinelor juridice în formarea asistenţilor sociali Dacă ar...

Te-ar putea interesa și

Teorii despre etica și deontologia contemporană

INTRODUCERE Petrecând trei ani printr-o mulțime de informații juridice legate de toate acțiuniile și inacțiunile ființei umane și văzând că omul...

Agent patogen în sindromul imunodeficienței dobândite și efectele acestuia asupra sistemului imunodeficitar

TESTAREA SEROLOGICA PENTRU HIV IN LABORATOR INTRODUCERE Probabil singurul lucru stiut cu sigurantă în încercarea de a întelege Sindromul...

Deontologia Profesiei de Asistent Social

TEMA I. ASPECTE GENERALE PRIVIND DEONTOLOGIA PROFESIONALA 1. Delimitari conceptuale Deontologia este o filozofie a profesiei, a lucrului bine...

Legislația privind comunicarea prin presă și demoratizarea ca societate

INTRODUCERE În luna iunie 2005, US MediaSind a devenit membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi al Federaţiei...

Deontologie profesională și drepturile omului - codul etic al profesiei de asistent social

Codul Etic al Profesiei de Asistent Social Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. Codul etic reprezinta un set de...

Operațiunile în afara bilanțului

Cap. 1 Operatiuni în afara bilantului 1. Argument Operatiunile in afara bilantului reprezinta angajamente date si primite in relatiile cu tertii,...

Structura organizațională a centrului medical

CAPITOLUL I. PREZENTAREA CENTRULUI MEDICAL S.C. BIOEXPLOMED S.R.L. DIN JUDETUL TIMIS 1.1 OBICTUL DE ACTIVITATE Laboratorul Bioexplomed...

Etică și deontologie profesională

In mod traditional, politistul este considerat de catre comunitate un simbol al legalitatii si al ordinii, intreaga lui munca fiind guvernata de un...

Ai nevoie de altceva?