Master drept comunitar al afacerilor

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 45556
Mărime: 146.26KB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Rădulescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

Extras din curs

1. Uniunea Europeană - repere istorice

Începutul celei mai importante construcţii economice, sociale şi juridice ale Europei şi anume Uniunea Europeană, a constat în declaraţia din 9 mai l950 a lui Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, în care prezenta planul pe care îl elaborase în vederea unificării industriei europene a cărbunelui şi oţelului. Era, cu adevărat, o iniţiativă istorică în favoarea unei "Europe organizate şi vii", care este "indispensabilă civilizaţiei" şi fără de care "pacea în lume nu ar putea fi salvată". Acest plan a devenit o realitate o dată cu încheierea tratatului ce a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECA), semnat la l8 aprilie l95l la Paris.

Câţiva ani mai târziu, tratatele de la Roma din 25 martie l957 au consfinţit constituirea Comunităţii Economice Europeane (CEE) şi Comunităţii Europeane a Energiei Atomice (CEEA sau EURATOM).

Cele 6 state membre fondatoare erau Franţa, Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda şi Republica Federală Germania. La l ianuarie 1973 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Danemarca şi Irlanda au aderat la Comunitate.

Ulterior, Comunitatea europeană s-a extins spre sud prin acceptarea ca membri a Portugaliei şi Spaniei (1 I 1986), precum şi a Greciei (1 I 1981).

Începând cu 1 ianuarie 1995, organizaţia s-a lărgit prin aderarea a trei noi state: Austria, Suedia, Finlanda.

O dată cu intrarea în vigoare a tratatelor de la Roma, au fiinţat 3 comunităţi diferite, bazându-se fiecare dintre ele pe câte un tratat. Se poate considera că aceste 3 comunităţi, care privesc domenii diferite, formează o unitate prin organizarea lor politică şi juridică. Ele au fost instituite de către aceleaşi state membre şi urmăresc aceleaşi obiective de bază, care sunt reluate în preambulele celor 3 tratate: realizarea unei "Europe organizate", stabilirea fundamentelor unei "uniuni tot mai strânse între popoarele europene" şi un efort comun pentru a contribui la "bunăstarea popoarelor lor". Tocmai în acest spirit Parlamentul European a adoptat Rezoluţia din 16 februarie 1978 prin a care propus desemnarea celor trei comunităţi prin expresia Comunitatea Europeană.

Un moment important îl constituie semnarea de către cele 12 state membre la vremea respectivă, în anul 1986, a Actului Unic European. Principal scop al acestui document a fost eliminarea ultimelor bariere în calea creării pieţei unice până la 31 decembrie 1992. In plus, Actul Unic European a extins sfera competenţelor Comunităţii şi a introdus o serie de schimbări procedurale menite să accelereze procesul decizional la nivel comunitar.

La 7 februarie 1992 a fost semnat, la Maastricht, Tratatul privind Uniunea Europeană(T.U.E.). Prin ratificarea sa, la sfârşitul anului 1993, de către toate statele membre ale Comunităţii Europene (numită de-acum oficial Uniunea Europeană), s-a deschis drumul realizării, în etape, atât a unei uniuni politice, cât şi a unei uniuni economice şi monetare, constituind, fără îndoială, un reper fundamental în istoria civilizaţiei europene.

La 1 mai 1999 a intrat în vigoare Tratatul de Amsterdam al cărui obiectiv l-a constituit revizuirea Tratatului de la Maastricht prin luarea unor decizii privind, în principal, următoarele:

1. Perfecţionarea activităţii instituţiilor europene şi adaptarea lor în perspectiva extinderii Uniunii;

2. Progresele necesare în materie de politică externă şi de securitate comună pentru a dota Europa cu o identitate şi cu o influenţă externă puternice;

3.Apropierea Uniunii de membrii săi, ceea ce presupune să fie remediate deficienţele Tratatului de la Maastricht în domeniul social, al justiţiei si al afacerilor interne, în controlul democratic al funcţionării sale.

O Conferinţă interguvernamentală convocată pentru a dezbate problemele instituţionale legate de viitoarea extindere a Uniunii s-a terminat la 11 decembrie 2000 prin adoptarea Tratatului de la Nisa, a cărui ratificare de către statele membre s-a încheiat la sfârşitul anului 2002.

În anul 2004, a avut loc cea mai consisentă lărgire a Uniunii, 10 noi state căpătând statutul mult râvint d estat membru.

În sfîrşit, la 18 iunie 2004, şefii de stat sau de guvern din cele 25 de state membre au adoptat, în unanimitate, Tratatul ce stabileşte o Constituţie pentru Europa. El va intra în vigoare după ratificarea sa de fiecare din statele membre şi va aduce schimbări majore în structura şi activitatea instituţiilor europene.

Preview document

Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 1
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 2
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 3
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 4
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 5
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 6
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 7
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 8
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 9
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 10
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 11
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 12
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 13
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 14
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 15
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 16
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 17
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 18
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 19
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 20
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 21
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 22
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 23
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 24
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 25
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 26
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 27
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 28
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 29
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 30
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 31
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 32
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 33
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 34
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 35
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 36
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 37
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 38
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 39
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 40
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 41
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 42
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 43
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 44
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 45
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 46
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 47
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 48
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 49
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 50
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 51
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 52
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 53
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 54
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 55
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 56
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 57
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 58
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 59
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 60
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 61
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 62
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 63
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 64
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 65
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 66
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 67
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 68
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 69
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 70
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 71
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 72
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 73
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 74
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 75
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 76
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 77
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 78
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 79
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 80
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 81
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 82
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 83
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 84
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 85
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 86
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 87
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 88
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 89
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 90
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 91
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 92
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 93
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 94
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 95
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 96
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 97
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 98
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 99
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 100
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 101
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 102
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 103
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 104
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 105
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 106
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 107
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 108
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 109
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 110
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 111
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 112
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 113
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 114
Master drept comunitar al afacerilor - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Master Drept Comunitar al Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Sisteme Societare. Uniunile de Persoane Juridice, Concernele, Grupurile Financiar-Industriale

7.1. Dispozitii generale Concentrarea capitalului si expansiunea activitatii de intreprinzator pe teritoriul intregului stat si chiar peste hotare...

Sisteme Administrative Europene

Capitolul I. Consideraţii introductive § 1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de...

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Psihologie Juridică

Cursul 1 CULTURA SI DREPTUL 1.1 NORMELE SOCIALE SI NORMA JURIDICA. 1.2 VALORILE. Sociologia acorda o importanta aparte normelor , adica...

Precizări preliminare. poziția procesuală a părților

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Puterea de Lucru de Judecat

Prezentare Una dintre cele mai importante exceptii de procedura este aceea a puterii lucrului judecat^1 . Elementele lucrului judecat sunt acelea...

Cererea reconvențională

Cererea reconventionala In procesul civil, paratul nu adopta intotdeauna o pozitie defensiva, de aparare, ci poate avea si o atitudine agresiva,...

Te-ar putea interesa și

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene și Consecințele Sale Economice la Nivel Inter și intra-regional

1. Rezumat Prezentul referat include momentele extinderii Uniunii Europene precum si consecințele rezultate in urma acestui proces. Extinderea...

Libera circulație a serviciilor

În tara noastra institutia drepturilor fundamentale a fost consfintita pentru întâia oara într-o conceptie moderna în Constitutia din 1866. Aceasta...

Ajutorul de stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Constituirea Uniunii Europene

Principalele obiective Principalele obiective sunt: - promovarea progresului economic si social (piata unica a fost instituita in 1993, iar moneda...

Libera Circulație a Mărfurilor

1. Noţiuni introductive privind Uniunea Europeană. 1.1. Premisele apariţiei Comunităţilor Europene În decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi...

Dreptul comunitar al falimentului instituțiilor de credit

Scurt istoric Dreptul comunitar a inregistrat rezultatele poate cele mai semnificative in zona preocuparilor de elaborare a unor reglementari...

Consiliul de miniștrii

Art. Articol AUE Actul Unic European BCE Banca Centrala Europeana CE Comunitatea Europeana CECO Comunitatea Europene a Carbunelui si Otelului...

Ai nevoie de altceva?