Principiile de bază ale administrației publice locale

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4390
Mărime: 33.78KB (arhivat)
Publicat de: Ioana Milea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Consideratii introductive

Constit Romaniei prevede in art 3 alin(3) ca ,,Teritoriul este organizat sub aspect administrative, in comune, orase, judete. In conditiile legii, unele orase sunt declarate municipii’’.

Potrivit art22 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, delimitarea teritoriala a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile admin-teritoriale respective prin referendum, care se organizeaza potrivit legii.

Potrivit Legii admin publice locale, unitatile admin-teritoriale sunt personae juridice de drept public, cu capacitate juridical deplina si patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de dreptfiscal, titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. Unitatile admin.-terit sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care aceastea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.

In virtutea atributiilor de drept public, comunele, orasele, judetele, exercita in conditiile legii, autoritatea in limitele admin.-teritoriale stabilite, avand dreptul de ,,comanda’’ asupra celorlalte persoane juridice si fizice din teritoriu.

In virtutea atributiilor de drept privat, comunele, orasele si judetele apar ca subiecte de drept civil, ca proprietate de bunuri care constituie domeniul lor privat.

Cand este vorba despre bunuri din domeniul public al comunelor, oraselor, judetelor, prerogativele lor de prietote se exercita in virtutea calitatii de pers juridica de drept public.

2. Scurte precizari referitoare la principiile de baza ale administratiei publice locale

Ca urmare a revizuirii Constit din anul 2003, aceasta norma a capataz un nou continut si o noua forma. Astfel, art120 alin1 din Legea fundamentala prevede ca admin. Publica din unitatile admin.-teritoriale se intemeieaza pe principiul descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.

Referitor la principiile care guverneaza admin. publica local, precizam ca, in cf cu prevederile art2 alin1 din Legea admin publice locale nr 215/2001, administratia publica in unitatile admin-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serv publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit. Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat nacional, unitar si indivizibil al Romaniei’’.

Intr.-adevar, art121 alin 1 din Legea fundamentala prevede ca autoritatile admin. publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii, iar art 122 alin2 se refera la consiliul judetean ales.

In aceeasi ordine de idei, trebuie sa amintim si dispozitiile art1 alin5 din Constit potrivit carora in Romania, respectarea Constit, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie, precum si cele ale art 16 alin2 care precizeaza ca ,,Nimeni nu este mai presus de lege’’, astfel ca si principiul legalitatii este consfiintit la nivel constitucional.

De asemenea, art2 alin1, din Constit statueaza ca suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum, fiind astfel recunoscuta constitucional posibilitatea consultatii cetatenilor.

3. Principiul descentralizarii

In esenta, regimul descentralizarii in admin. publica este specific statului de drept si presupune rezolvarea problemelor locale de catre autoritati alese de colectivitatile locale, care nu se subordoneaza ierarhic autoritatilor centrale, functionand autonom, in conditiile legii, iar acetele lor, chiar si cele nelegale, nu pot fui anulate decat de autoritati din sfera altei puteri a statului, respectiv de instantele judecatoresti.

In regimul descentralizarii admin. este recunoscuta personalitatea juridica a unitatilor admin.-teritoriale, precum si existente unor autoritati publice care le reprezinta si care le gestionzaza bunurile si resursele financiare.

Preview document

Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 1
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 2
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 3
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 4
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 5
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 6
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 7
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 8
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 9
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 10
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 11
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 12
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 13
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 14
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 15
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 16
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 17
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 18
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 19
Principiile de bază ale administrației publice locale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Principiile de Baza ale Administratiei Publice Locale.docx

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Principiul Autonomiei Locale

Administratia publica locala Principii contemporane de organizare a administratiei publice locale Doctrina administrativa din ultimii ani,...

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Drept Administrativ

Puterea politica si puterea de stat.Separatia puterilor in stat si puterea executive Puterea-un sistem al relatiilor de autoritate pe care o...

Elemente de Drept Administrativ

• Capitolul I Dreptul administrativ - ramură a dreptului public 1. Delimitări de conţinut Analiza puterii politice a sferei şi modalităţilor sale...

Drept Administrativ

Curs 1 Elemente introductive privind administratia publica si dreptul administrativ Cuvantul “administratie” provine din limba latina :...

Drept Administrativ Contencios

1. Actul administrativ: notiune, caracteristici Actul administrativ este un act unilateral, cu caracter normativ sau individual, emis de o...

Te-ar putea interesa și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019

Introducere Administrația publică locală joacă un rol crucial în gestionarea și dezvoltarea comunităților locale, asigurând servicii publice de...

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și...

Bugetul Local

CAPITOLUL I BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de buget local 1.1.1. Principii si reguli...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani

STAGIUL DE PRACTICA 1. Perioada de desfasurare: De la 8 iulie 2013 pana la 26 iulie 2013 Program zilnic,intre orele 10:00 - 16:00...

Proiect de practică Comuna Mihai Eminescu

1.Organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice 1.1.Prezentarea institutiei Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi...

Ai nevoie de altceva?