Sistemul de Drept și Ramurile de Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3717
Mărime: 21.15KB (arhivat)
Publicat de: Achim Nechifor
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definiţia dreptului : Dreptul poate fi definit ca ansamblul regulilor de conduită instituite sau sancţionate de către o autoritate publică recunoscută de comunitate, de obicei statul, reguli a căror aplicare este realizată de bună voie şi în ultimă instanţă prin forţa de constrângere a statului.

Definiţia sistemului de drept : Sistemul de drept este ansamblul normelor juridice în vigoare într-un stat şi este strâns legat de existenţa autorităţii publice.

Trăsăturile sistemului de drept :

- Dreptul este o totalitate de norme juridice.

- Sistemul dreptului este un sistem deschis, dinamic, aflat într-un proces de permanentă devenire.

Componentele sistemului de drept :

- Normele juridice

- Instituţiile juridice

- Ramurile de drept

Normele juridice : Reprezintă elementul constitutiv fundamental al dreptului, ele pot fi definite ca reguli de conduită, instituite de puterea publică sau recunoscute de aceasta, a căror respectare este asigurată la nevoie prin forţa de constrângere a statului. Scopul normelor juridice : este asigurarea ordinii sociale.

Instituţiile juridice : Desemnează totalitatea normelor juridice care reglementează anumite categorii de relaţii sociale ( căsătoria, proprietatea etc. )

Ramurile de drept : Repezintă ansamblul distinct de norme juridice şi instituţii juridice, legate organic între ele şi care reglementează relaţii sociale ce au acelaşi obiect.

Dreptul comunicării : Cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile sociale ce se formează în cadrul comunicării directe sau indirecte, adică relaţiile ce se stabilesc între individ – societate – autoritate şi mass – media.

În cadrul comunicării publice au fost fixate drepturi şi obligaţii cu valoare juridică referitoare la toţi cei patru actori principali ai comunicării sociale ( individul – societatea – autoritatea – mass – media )

Izvoarele dreptului comunicării sunt :

- acte juridice internaţionale la care România a aderat.(declaraţii, convenţii, tratate, etc.)

- constituţia României .

- legile adoptate de Parlament .

- ordonanţele şi hotărârile Guvernului .

- alte acte normative emise de autorităţile publice .

Dreptul comunicării ca ramură a dreptului public se constituie din totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile soaciale ce se formează în cadrul comunicării.

Conţinutul dreptului comunicării :

- Dreptul de a informa

- Dreptul de a fi informat

- Dreptul de acces la sursele de informare

- Dreptul de a verifica informaţia

- Dreptul de a-ţi face cunoscută informaţia

- Dreptul la replică sau răspuns

- Dreptul la propria imagine

- Dreptul la viaţă privată

- Dreptul la confidenţialitate

- Dreptul la apărarea surselor de informare ( secretul profesional )

- Dreptul la noninformare

- Dreptul la toleranţă şi demnitate la respectul convingerilor şi credinţelor al valorilor sociale şi naţionale.

În evoluţia societăţii distingem trei etape de dezvoltare a dreptului comunicării :

1. Dreptul de a comunica, văzut ca libertate de opinie şi de exprimare.

2. Dreptul de a comunica extensiv, care cuprinde libertatea de a informa pe ceilalţi şi de a fi tu însuţi informat.

3. Dreptul de comunicare văzut ca posibilitate de interacţiune şi de dialog ca mijloc de acces şi de participare care implică obligaţii şi responsabilităţi.

Preview document

Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 1
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 2
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 3
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 4
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 5
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 6
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 7
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 8
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 9
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 10
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 11
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 12
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 13
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Drept si Ramurile de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Contencios Administrativ

Legea 554/2004 modificata stabileste in Art.2 ca notiune de contencios administrativ poate fi definita ca activitatea de solutionare de catre...

Dreptul Familiei

Curs 1 FAMILIA - este un grup social realizat prin casatorie alcatuit din persoane care traiesc impreuna, au o gospodarie casnica comuna, sunt...

Administrația Publică Locală

În esenţă, în afara competenţelor exclusive ale Uniunii, principiul subsidiarităţii prevăzut de alineatul (3) al noului articol 5 TUE, presupune că...

Dreptul Comunitar al Mediului

Protecţia mediului constituie un element esenţial al dezvoltării durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale pentru termen...

Construcție Europeană

Ideea europeană, având la bază o identitate şi un patrimoniu comun, nu este nouă Aceasta a apărut la împăraţii creştini în secolele IX-X, când s-a...

Curs TGD

NORMA JURIDICĂ Conceptul de normă juridică şi trăsăturile acesteia. Norma juridică este un element constitutiv al dreptului. Ea este o regulă de...

Drept român - administrarea medicamentelor

INTRODUCERE : Administrarea medicamentelor este una dintre cele mai mari responsabilităţi ale asistentului medical. Pentru a asigura pacientului o...

Drept Comunitar

Principiile generale de drept aplicabile în sistemele judiciare din statele membre, precum şi în ordinea juridică comunitară Principiile care stau...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Gradul, dovada și întinderea rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc

I.DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE – RAMURĂ DISTINCTĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC I.1. CONSIDERAŢII GENERALE Dreptul concurenţei are două...

Ramurile sistemului de drept contemporan

Teoria generală a dreptului este o disciplină ce oferă o vedere de ansamblu asupra fenomenului juridic și a realității juridice cu...

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Ai nevoie de altceva?