Drept Comunitar

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 36626
Mărime: 126.97KB (arhivat)
Publicat de: Anton Șerban
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Caracterele dreptului comunitar
 2. Aplicabilitatea imediată a dreptului comunitar
 3. Aplicabilitatea directă a dreptului comunitar
 4. Supremaţia dreptului comunitar
 5. Izvoarele dreptului comunitar
 6. 1. Izvoare scrise
 7. Dreptul originar (primar)
 8. Dreptul derivat
 9. Acordurile internaţionale încheiate de Uniunea Europeană
 10. Dreptul complementar
 11. 2. Izvoare nescrise
 12. Jurisprudenţa
 13. Principiile generale de drept aplicabile în sistemele judiciare din statele membre, precum şi în ordinea juridică comunitară
 14. Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării instituţiilor comunitare
 15. Principiul legalităţii
 16. Autonomia dreptului comunitar faţă de ordinea juridică internă
 17. Principiul subsidiarităţii
 18. Principiul atribuirii
 19. Principiul proporţionalităţii
 20. Principiul unităţii instituţionale sau al cadrului instituţional unic
 21. Principiul echilibrului instituţional
 22. Sistemul instituţional comunitar
 23. Consiliul UE (Consiliul de Miniştri)
 24. Comisia Europeană
 25. Parlamentul European
 26. Curtea de Justiţie
 27. Tribunalul de Primă Instanţă (ca instituţie asociată Curţii de Justiţie începând din 1988)
 28. Tribunalul Funcţiei Publice
 29. Curtea Europeană de Conturi
 30. Consiliul European
 31. Comitetul Economic şi Social (ECOSOC)
 32. Comitetul Regiunilor
 33. Mediatorul European
 34. Banca Centrală Europeană
 35. Banca Europeană de Investiţii
 36. Colaborarea instituţiilor comunitare în procesul de luare a deciziilor
 37. Colaborarea instituţiilor comunitare în vederea elaborării şi adoptării bugetului comunitar
 38. Colaborarea instituţiilor în cadrul procedurii legislative a Uniunii Europene
 39. Procedura de adoptare a deciziilor în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene
 40. Etapele extinderii Comunităţilor Europene şi Uniunii Europene
 41. 1. Consideraţii introductive
 42. 2. Fundamentele juridice ale extinderii
 43. Comunităţilor Europene şi Uniunii Europene
 44. 3. Criteriile extinderii Comunităţilor Europene şi Uniunii Europene
 45. 4.Etapele extinderii Comunităţilor Europene şi Uniunii Europene
 46. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern al statelor
 47. Negocierile multilaterale şi bilaterale
 48. cu şi în cadrul Uniunii Europene
 49. Specificul negocierilor în cadrul UE
 50. Realizarea propriu-zisă a negocierilor dintre UE
 51. şi statele candidate la aderare
 52. Negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană
 53. Caracterele dreptului comunitar
 54. Aplicabilitatea imediată a dreptului comunitar presupune faptul că normele juridice de drept comunitar sunt aplicabile imediat ce au fost adoptate în ordinea juridică a statelor membre.
 55. Acest principiu este corelat cu alte două principii ce stau la baza raporturilor existente între dreptul internaţional ce rezultă din tratate şi dreptul intern al statelor semnatare ale tratatelor – principiul monist şi principiul dualist.
 56. Aplicabilitatea directă a dreptului comunitar are în vedere două aspecte.
 57. Primul se referă la raportarea acestei trăsături a dreptului comunitar la principiul monist de receptare a normelor internaţionale în legislaţia internă a unui stat.
 58. Al doilea aspect are în vedere efectul direct al dreptului comunitar, adică instituirea prin normele comunitare de drepturi şi obligaţii pentru toţi subiecţii acestei ordini juridice.
 59. Supremaţia dreptului comunitar se referă la aplicarea cu prioritate a dreptului comunitar în ordinea juridică naţională a statelor membre în raport cu dreptul intern al acestora.
 60. Acest principiu are două efecte principale:
 61. prin legi naţionale posterioare nu pot fi modificate sau abrogate acte normative comunitare;
 62. normele comunitare posterioare pot modifica sau face inaplicabile normele juridice naţionale.
 63. Izvoarele dreptului comunitar
 64. 1.Izvoare scrise
 65. Dreptul originar (primar)
 66. Dreptul derivat
 67. Acordurile internaţionale încheiate de Uniunea Europeană
 68. Dreptul complementar

Extras din curs

Principiile generale de drept aplicabile în sistemele judiciare din statele membre, precum şi în ordinea juridică comunitară

Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării instituţiilor comunitare

Ordinea juridică comunitară – acquis comunitar (totalitatea actelor juridice normative adoptate la nivelul Uniunii Europene)

1. Principiul legalităţii implică respectarea normelor comunitare atât de către instituţiile europene, cât şi de către statele membre ale Uniunii.

2. Autonomia dreptului comunitar faţă de ordinea juridică internă constituie baza întregului sistem juridic comunitar şi constă în aceea că dreptul comunitar dispune pentru toate domeniile aflate în competenţa Comunităţii şi instituţiilor sale şi nu poate fi modificat prin norme de drept intern, iar dreptul intern dispune pentru tot ceea ce nu este reglementat la nivel comunitar.

În baza acestui principiu, instituţiile comunitare au dreptul de a-şi adopta propriile regulamente interne de organizare şi funcţionare şi îşi pot numi proprii funcţionari comunitari.

3. Un alt principiu care stă la baza activităţii instituţiilor comunitare şi care reflectă raporturile dintre Uniunea Europeană şi statele membre este subsidiaritatea care afirmă că fiecare nivel de putere nu trebuie să aibă alte competenţe decât cele pe care este în măsură să le exercite.

Principiul subsidiarităţii este consacrat în dreptul comunitar :

în Tratatul de la Paris din 1951 instituind C.E.C.O. ;

în Tratatul asupra Uniunii Europene;

în proiectul de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa (în domeniile care nu relevă competenţa sa exclusivă, Comunitatea nu intervine, conform principiului subsidiarităţii decât dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii avute în vedere nu pot fi realizate de o manieră suficientă de statele membre şi pot fi, deci, datorită dimensiunilor sau efectelor acţiunii dorite, mai bine realizate la nivel comunitar).

4. Delimitarea competenţelor instituţiilor Uniunii are la bază şi principiul atribuirii ce este în deplin acord cu „teoria puterilor implicite” consacrată de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a C.E. Potrivit acestui principiu, Uniunea acţionează în limitele competenţelor ce i-au fost atribuite de către statele membre pentru atingerea obiectivelor fixate în tratatele constitutive. Prin această prevedere, Uniunea capătă competenţă de drept comun, orice altă competenţă neatribuită Uniunii aparţinând statelor membre.

Preview document

Drept Comunitar - Pagina 1
Drept Comunitar - Pagina 2
Drept Comunitar - Pagina 3
Drept Comunitar - Pagina 4
Drept Comunitar - Pagina 5
Drept Comunitar - Pagina 6
Drept Comunitar - Pagina 7
Drept Comunitar - Pagina 8
Drept Comunitar - Pagina 9
Drept Comunitar - Pagina 10
Drept Comunitar - Pagina 11
Drept Comunitar - Pagina 12
Drept Comunitar - Pagina 13
Drept Comunitar - Pagina 14
Drept Comunitar - Pagina 15
Drept Comunitar - Pagina 16
Drept Comunitar - Pagina 17
Drept Comunitar - Pagina 18
Drept Comunitar - Pagina 19
Drept Comunitar - Pagina 20
Drept Comunitar - Pagina 21
Drept Comunitar - Pagina 22
Drept Comunitar - Pagina 23
Drept Comunitar - Pagina 24
Drept Comunitar - Pagina 25
Drept Comunitar - Pagina 26
Drept Comunitar - Pagina 27
Drept Comunitar - Pagina 28
Drept Comunitar - Pagina 29
Drept Comunitar - Pagina 30
Drept Comunitar - Pagina 31
Drept Comunitar - Pagina 32
Drept Comunitar - Pagina 33
Drept Comunitar - Pagina 34
Drept Comunitar - Pagina 35
Drept Comunitar - Pagina 36
Drept Comunitar - Pagina 37
Drept Comunitar - Pagina 38
Drept Comunitar - Pagina 39
Drept Comunitar - Pagina 40
Drept Comunitar - Pagina 41
Drept Comunitar - Pagina 42
Drept Comunitar - Pagina 43
Drept Comunitar - Pagina 44
Drept Comunitar - Pagina 45
Drept Comunitar - Pagina 46
Drept Comunitar - Pagina 47
Drept Comunitar - Pagina 48
Drept Comunitar - Pagina 49
Drept Comunitar - Pagina 50
Drept Comunitar - Pagina 51
Drept Comunitar - Pagina 52
Drept Comunitar - Pagina 53
Drept Comunitar - Pagina 54
Drept Comunitar - Pagina 55
Drept Comunitar - Pagina 56
Drept Comunitar - Pagina 57
Drept Comunitar - Pagina 58
Drept Comunitar - Pagina 59
Drept Comunitar - Pagina 60
Drept Comunitar - Pagina 61
Drept Comunitar - Pagina 62
Drept Comunitar - Pagina 63
Drept Comunitar - Pagina 64
Drept Comunitar - Pagina 65
Drept Comunitar - Pagina 66
Drept Comunitar - Pagina 67
Drept Comunitar - Pagina 68
Drept Comunitar - Pagina 69
Drept Comunitar - Pagina 70
Drept Comunitar - Pagina 71
Drept Comunitar - Pagina 72
Drept Comunitar - Pagina 73
Drept Comunitar - Pagina 74
Drept Comunitar - Pagina 75
Drept Comunitar - Pagina 76
Drept Comunitar - Pagina 77
Drept Comunitar - Pagina 78
Drept Comunitar - Pagina 79
Drept Comunitar - Pagina 80
Drept Comunitar - Pagina 81
Drept Comunitar - Pagina 82
Drept Comunitar - Pagina 83
Drept Comunitar - Pagina 84
Drept Comunitar - Pagina 85
Drept Comunitar - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Drept Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Consiliul Uniunii Europene

Cap.1 Consiliul Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene reprezintă emanaţia guvernelor statelor membre,exprimând cadrul comunitar de negociere...

Regulile aplicabilității dreptului UE în raport cu dreptul intern al statelor membre

INTRODUCERE Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept autonomă, care este expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, impregnate de...

Dreptul European

,,Europa unită (...) nu este un expedient modern, economic sau politic, ci un ideal pe care toate spiritele moderne, cele departe văzătoare, l-au...

Recunoașterea statelor, studiu de caz Provincia Kosovo

1. RECUNOAŞTEREA STATELOR 1.1 Consideraţii generale In perioada postbelică, a formării numeroaselor noi state independente, pe teritoriile...

Statele care au luptat pentru independență - problema Kosovo

1. Scurt istoric Statele cu recunoaştere limitată oferă o prezentare generală asupra entităţilor geopolitice contemporane, ce tind să fie...

Izvoarele Dreptului Comunitar

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 1. Introducere Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este...

Izvoarele Construcției Europene

1. CONSTRUCTIA SI OBIECTIVUL UNIUNI EUROPENE ISTORICUL CONSTRUCTIEI UE Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, Partea I, Titlul...

Drept Comunitar

Izvoarele dreptului comunitar Sectiunea I: Dreptul originar. Tratatele Comunitatii si Uniunii Europene Ca ansamblu al regulilor de drept...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Principiul Aplicării Prioritare a Dreptului European

1. Elemente de drept comunitar european 1.2. Conceptul de drept european Dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Dreptului Comunitar

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 1. Introducere Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este...

Supremația Dreptului Comunitar în Raport cu Dreptul Național

Argument Lucrarea noastră îşi propune o analiză obiectivă şi pertinentă a unuia dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar, european...

Ai nevoie de altceva?