Contencios Administrativ

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6590
Mărime: 37.27KB (arhivat)
Publicat de: Melania Coman
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boanta Adrian

Extras din curs

Legea 554/2004 modificata stabileste in Art.2 ca notiune de contencios administrativ poate fi definita ca activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ. Competente privind legi organice a litigiilor in care cel putin una din tre parti este o autoritate publica iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea dupa caz a unui act administrativ in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termen legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Observatii cu privire la textul legal:

• Anterior anului 2004 nu exista o definitie legala a notiunii de contencios administrativ desi institutia se regaseste consacrata la nivel constitutional sub forma art.48 (52) din Constitutia Romaniei. ,,Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica``. ;

• La nivel legislativ instantei de contencios administrativ a fost reglementata prin Legea 29/1990, Legea anterioara actului fundamental.

• Legea 554/2004 stabileste competenta unor instante specializate (instanta de contencios administrativ) in solutionarea acestor litigii.

• Cel putin una dintre partile conflictului este o autoritate publica.

• Conflictul a luat nastere ca urmare a activitatii sau inactivitatii autoritatii publice.

• Activitatea sau inactivitatea autoritatii sa aduca atingerea unor drepturi sau interese legitime.

2. Formele contenciosului administrativ

Exista mai multe criterii de clasificare a contenciosului administrativ , in functie de o serie de criterii precum: lezarea unui drept subiectiv, intinderea competentei instantei de judecata , etc.

a) dupa cum in fata instantei de judecata sunt cele ce au ca obiect apararea unui drept subiectiv avem:

-contencios subiectiv- este acea forma a contenciosului administrativ (cea mai frecventa) care se bazeaza pe incalcarea unui drept subiectiv sau interes legitim privat.

-contencios obiectiv -este acea forma a contenciosului administrativ care se bazeaza pe apararea unui interes legitim public, sau calitatea speciala a unor subiecti de drept precum Ministerul Public, Agentia Nationala a Finantelor Publice, Prefect.

b) Dupa cum instanta de judecata este competenta sa anuleze actul si sa acorde despagubiri avem :

- contencios in anulare, este acea forma a contenciosului administrativ in cadrul careia instanta sesizata este competenta atat sa anuleze actul cat si sa acorde despagubiri (sub forma daunelor materiale si morale) pe prejudicii de cauza.

c) dupa cum este vorba de activitatea de solutionare sau despre organele competente avem:

-contencios in sens formal ce desemneaza ansamblul de organe si institutii de judecata competente in materia contenciosului administrativ .

-contencios in sens material ce desemneaza activitatea de solutionare a conflictului aparaut intre autoritatile publice si particulare.

3.Texte legale ce consacra institutia contenciosului administrativ

a) Constitutia Romaniei art. 52 si 126 aliniat 6;

b) Legea 554/2004 publicata in Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 Decembrie 2004 cu modificarile si completarile aduse prin O.U.G 190/2005, Deciziile Curtii Constituitonale , Legea 262/2007, publicata in M.O 510 din 2007, Legea 87/2008, L.100/2008;

c) alte reglementari legale care fac trimitere la instantele de contencios administrativ sau la legea contenciosului administrativ precum legea 50/1991 (republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie) , Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica Legea 44/1994 privind veterani de razboi, Legea 188/1999 privind statutul functionarului public, etc;

4. Reclamantul in contenciosul administrativ

Art. 1 al Legii Contenciosului adminstrativ stablieste prin subtitlul ,,subiectele de sesizare`` a instantei de contencios , cine poate avea calitatea de reclamant in acest tip de conflicte juridice , astfel legea confera calitate de reclamant urmatoarelor subiecte:

1. Oricarei persoane vatamate intr-un drept subiectiv sau intr-un interes legitim,

2. O a doua categorie, tertul unui act administrativ ( terta persoana care este vatamata de un act administrativ adresat altui subiect de drept). ,

3. Avocatul Poporului,

4. Ministerul Public,

5. Autoritatea Publica emitenta a actului administrativ ,

6. Agentia Nationala a Functionarilor Publici,

7. Prefectul,

8. Orice alt subiect de drept public care potrivit legii contenciosului administrativ sau legii speciale are calitatea de reclamant in litigiul de contencios administrativ.

Observatii:

Din analiza textului de lege in raport cu prevederile constitutionale se pune intrebarea daca prin orice persoana vatamata se intelege atat persoana fizica cat si persoana juridica.

- Rezolvarea acestei controverse o realizeaza art.2 din legea contenciosului administrativ alineat 1 Lit. A, care defineste orice persoana vatamata ca fiind orice persoana fizica sau juridica .

Preview document

Contencios Administrativ - Pagina 1
Contencios Administrativ - Pagina 2
Contencios Administrativ - Pagina 3
Contencios Administrativ - Pagina 4
Contencios Administrativ - Pagina 5
Contencios Administrativ - Pagina 6
Contencios Administrativ - Pagina 7
Contencios Administrativ - Pagina 8
Contencios Administrativ - Pagina 9
Contencios Administrativ - Pagina 10
Contencios Administrativ - Pagina 11
Contencios Administrativ - Pagina 12
Contencios Administrativ - Pagina 13
Contencios Administrativ - Pagina 14
Contencios Administrativ - Pagina 15
Contencios Administrativ - Pagina 16
Contencios Administrativ - Pagina 17
Contencios Administrativ - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Contencios Administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Condițiile acțiunii directe în contenciosul administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Acțiunea directă în contencios administrativ - excepția de ilegalitate - studiu comparativ

1)Parte introductive In mod traditional, in doctrina administrativa au fost identificate o serie de conditii ale actiunii directe la instanta de...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?