Suport Curs Contracte Civile și Comerciale

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 50 în total
Mărime: 42.78KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Ducu Ion
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucia Uta

Cuprins

 1. Capitolul I Noţiuni generale privind obligaţiile civile şi comerciale
 2. Capitolul II Contractul de vânzare-cumpărare civilă şi comercială
 3. Capitolul III Contractul de locaţiune şi varietăţile sale
 4. Contractul de locaţiune
 5. Contractul de închiriere a locuinţelor
 6. Contractul de arendare
 7. Capitolul IV Contractul de mandat civil şi comercial
 8. Capitolul V Varietăţi de contracte comerciale subsumate categoriei de mandat fără reprezentare
 9. Contractul de comision
 10. Contractul de consignaţie
 11. Capitolul VI Contractul de donaţie
 12. Capitolul VII Împrumutul de folosinţă
 13. Capitolul VIII Împrumutul de consumaţie (mutuum)
 14. Capitolul IX Caracterizare generală a altor contracte civile şi comerciale
 15. Contractul de depozit
 16. Contractul de report
 17. Contractul de cont curent

Extras din curs

Dreptul civil reprezintă dreptul comun faţă de alte ramuri de drept, în special pentru ramurile de drept privat

Dreptul comercial este o ramură de drept privat care reglementează raporturile patrimoniale sau nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, considerate de lege fapte de comerţ, care se nasc, de regulă, între persoane care au calitatea de comerciant şi care se află pe poziţie de egalitate juridică.

Dacă subiectele raporturilor juridice civile sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice, cărora nu li se cere o calitate specială, în cazul raporturilor juridice comerciale, cel puţin una dintre părţi trebuie să aibă calitatea de comerciant.

Prin săvârşirea, cu caracter profesional, a unor fapte de comerţ obiective, dintre cele enumerate la art. 3 din Codul comercial, persoana care le săvârşeşte dobândeşte calitatea de comerciant, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Codul comercial, potrivit cărora „sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ, având comerţul ca profesiune obişnuită, şi societăţile comerciale.”

Au calitatea de comerciant persoanele fizice care săvârşesc fapte de comerţ ca profesiune obişnuită şi societăţile comerciale.

Devenind comerciant, toate actele şi faptele juridice ale persoanei respective sunt prezumate a fi comerciale şi sunt supuse legii comerciale, potrivit art. 4 din Codul comercial.

Dispoziţiile art. 4 din Codul comercial instituie o prezumţie de comercialitate pentru toate obligaţiile comerciantului, prezumţie care poate fi răsturnată, dar numai prin dovedirea fie a caracterului civil al obligaţiei, fie a caracterului necomercial al acesteia, care rezultă din însuşi actul săvârşit de comerciant.

Aplicarea prezumţiei de comercialitate tuturor actelor şi operaţiunilor comerciantului are drept consecinţă supunerea acestora regimului juridic special al obligaţiilor comerciale, guvernat de reguli speciale, derogatorii de la dreptul comun.

În conformitate cu prevederile art. 56 din Codul comercial, „dacă un act juridic este comercial numai pentru una dintre părţi, toţi contractanţii sunt supuşi, încât priveşte acest act, legii comerciale, afară de dispoziţiile privitoare la persoana chiar a comercianţilor şi de cazurile în care legea dispune altfel.” Aşadar, chiar dacă, prin încheierea de acte juridice cu comercianţii, necomercianţii nu devin comercianţi, totuşi actul juridic respectiv, cu excepţiile prevăzute de lege, va avea natură comercială, va fi supus legii comerciale, iar litigiile cărora le dă naştere vor fi de competenţa instanţei comerciale.

Art. 942 din Codul civil defineşte contractul ca fiind „acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic.”

Esenţa contractului constă în realizarea acordului de voinţe al părţilor, astfel încât contractul nu se poate forma în lipsa consimţământului uneia dintre părţi.

Dispoziţiile noului Cod civil privind definiţia, clasificarea şi încheierea contractelor (art. 1166-1200)

Conținut arhivă zip

 • Suport Curs Contracte Civile si Comerciale.ppt

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice Privind Contractul de Depozit

1. Prezentare generală 1.1. Noţiune Contractul de depozit este reglementat în principal, în Codul Civil - Titlul Xll din Cartea a lll-a (art....

Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Familia, ca formă specifică de comunitate umană,...

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Donația Deghizată

1. NOŢIUNE Donaţia deghizată reprezintă acea donaţie ascunsă sub forma unui act juridic cu titlu oneros. Există deci o simulaţie: între părţi se...

Răspunderea Juridică a Funcționarului Public

Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a funcţiilor...

Contracte Civile

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPǍRARE Secţiunea I. Sediul materiei Contractul de vânzare-cumpărare este cel mai folosit contract în trecut...

Procedură Penală

Obiectivele cursului. Criteriile de evaluare a cunoştinţelor §1 Obiectivele cursului Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii...

Noțiuni generale în drept

– CURSUL 1 – NOŢIUNI ELEMENTARE DESPRE STAT ŞI DREPT DREPTUL AFACERILOR – RAMURĂ DE DREPTUL DREPT Ca membru al unei colectivităţi, omul a...

Te-ar putea interesa și

Contractul de vânzare cumpărare comercială

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Contractul de schimb

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Organizarea și funcționarea societăților comerciale pe acțiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Contractul de societate civilă

CAPITOLUL I Introducere in studiul contractelor I.1 Consideratii generale privind contractele. Definitia contractului In literatura de...

Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI S.C. PRODPLAST S.A. Denumirea societății : S.C. PRODPLAST S.A. Sediul social : Buftea, Șoseaua...

Contractul de Mandat Comercial

1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE 1.1.Noţiune şi definiţie Deoarece, în multe cazuri, activităţile comerciale se realizează prin intermediari, Codul...

Ai nevoie de altceva?