Analiza statistică a ecosistemelor

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6264
Mărime: 879.87KB (arhivat)
Publicat de: Niculina Dobrin
Puncte necesare: 0
arhiva contine cursul 3 si 6

Extras din curs

STUDIU DE CAZ: Ecosistemul PORTILE de FIER

Schema de baza a realizării studiului

Descrierea amplasamentului

Descrierea mediului înconjurător

Prezentarea principalelor fenomene care conduc la degradarea şi dezechilibrarea sistemului

Modelarea sistemului, a unor subsisteme sau componente

Monitorizarea sistemului şi a modelului propus

Discutarea rezultatelor şi concluzii

3.1. Descrierea amplasamentului

Figura 1: Zona de amplasare a ecosistemului

Dunărea este al doilea fluviu din Europa ca lungime după Volga (3.690 km), având un

curs de 2.912 km şi un bazin de recepţie de 817.000 km 2 . Între confluenţa râurilor Nera (km.D 1075 + 000) şi Timoc (Km.D 8.455 +000) pe o distanţă de 229,5 km, fluviul constituie frontiera între România şi Serbia.

Pe acest sector, Dunărea posedă un potenţial hidroenergetic deosebit de important, în medie 8.050 kW/km, concentrat în proporţie de 80% in sectorul “cataractelor”, denumit Porţile de Fier, unde pe alocuri atinge 81.800 KW/km. Până la intrarea în defileul Porţile de Fier, Dunărea a primit toţi afluenţii săi mari, debitul mediu

multianual la Orşova fiind de 5.540 m 3 .

Posibilităţile utilizării potenţialului hidroenergetic al Dunării în avantajul celor două ţări riverane, ca şi a rezolvării problemelor de navigaţie în sectorul cataractelor au determinat cele două ţări, s ă studieze realizarea unor sisteme hidroenergetice şi de navigaţie în sectorul cuprins între gurile râurilor Nera şi Timoc.

a. Localizare şi topografie

Amenajarea hidroenergetică Porţile de Fier II se află pe teritoriul judeţului Mehedinţi, în apropierea oraşului Drobeta-Turnul Severin şi a comunelor Simian, Hinova, Devesel, Burila Mare, Gogoşu.

Lacul se întinde între km.D 942 + 950 (nodul hidrotehnic Poţile de Fier I) şi km.D 862 + 800 (nodul hidrotehnic Porţile de Fier II).

Suprafaţa totală de teren ocupată este de 8.736.210 m 2 .

b. Descrierea amenajărilor principale

Lacul de acumulare Porţile de Fier II are un volum de 600*106 m 3 şi permite o regularizare zilnic-orară şi exploatarea la vârf şi semivârf a centralelor. Coronamentul frontului de retenţie se situează la cota 43,50 m; nivelul maxim al apei în amonte este de 41,00, iar nivelul minim de 39,50.

Cota maximă de retenţie la baraj a fost aleasă încât debitele mai mici de 11.000 m 3 /s să nu depăşească cota de control 24,00 m în secţiunea Turnu Severin –Klodov.

Cota minimă de retenţie este impusă de condiţia ca în secţiunea Turnu Severin să nu

se depăşească nivelul natural corespunzător debitului cu asigurarea 1% ( 16.350 m 3 /s) cu mai mult de 60 cm.

Figura 2: Schema de baza a obiectivului entropic care va influenţa ecosistemul; în cazul analizat, barajul de retenţie

Tabel 1: Date tehnice

Râul Dunăre

Tip baraj Baraj de greutate şi de

pământ

Tip etanşare Nucleu intern de argilă

Tip teren fundare Roci stâncoase şi

nestâncoase

Înălţime 35 m

Lungime coronament 412 m

Volum lac 600 mil. mc

Suprafaţă lac 5200 ha

Folosinţe energie electrică

navigaţie

Suprafaţă bazin 2

579200 km

Debit deversor 11700 m3/s

Tip deversor Vane

Deţinător HIDROLECTRICA

S.A.

Proiectant I.S.P.H.

Pentru partea română, amenajările principale ale „SHEN Porţile de Fier II” sunt

următoarele:

a) Nodul hidrotehnic principal amplasat la km. D 862 +800 care

- barajul deversor Gogoşu, de tip prag lat, cu 7 câmpuri deversoare cu deschiderea de 21 m, despărţite prin pile de 7 m lăţime, lungimea frontului de retenţie fiind de 196,00 m.

Preview document

Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 1
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 2
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 3
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 4
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 5
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 6
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 7
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 8
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 9
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 10
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 11
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 12
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 13
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 14
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 15
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 16
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 17
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 18
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 19
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 20
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 21
Analiza statistică a ecosistemelor - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • CURS 03.doc
  • CURS 06.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluționism

1. INTRODUCERE ÎN EVOLUłIONISM Conceptul de evolutie este unul dintre cele mai importante din biologia si ecologia contemporană. Nu există nici o...

Modelarea Proceselor Ecologice

1. INTRODUCERE În conformitate cu dictionarul Oxford de ecologie modelul este o reprezentare a realitătii, care prezintă în manieră simplificată...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Sisteme Ecologice

Mediul de viaţă al unei biocenoze este biotopul. Din considerente didactice, studiile prin care este cercetat biotopul sunt separate de cele prin...

Ecologie și Protecția Mediului

INTRODUCERE Ecologia: de la ştiinţă la conştiinţă Ca în cazul multor discipline, numele şi definiţia conferite ecologiei, spun mult pentru cei...

Analiza statistică a ecosistemelor

1. Stări de echilibru şi praguri de influenţă în sistemele ecologice Realizarea stării de echilibru într-un sistem ecologic Pornind de la...

Analiza statistică a ecosistemelor

Realizarea stării de echilibru într-un sistem ecologic Pornind de la modelele matematice prezentate, se poate arăta interacţiunea dintre...

Amenajări

Cursul nr.1, APA ESENŢA VIEŢII, Apa se poate afla în stare solidã, lichidã sau gazoasă şi poate trece dintr-o stare în alta. Când îngheaţă, apa...

Te-ar putea interesa și

Ecoturismul și dezvoltarea sustenabilă

Introducere Titlul lucrării de disertație abordată este “Ecoturism și dezvoltare sustenabilă”. Alegerea acestei teme a fost influențată de...

Analiză Comparativă Privind Cultura Organizațională

„Organizaţiile au culturi tot aşa cum oamenii au personalitate”, conform afirmaţiei celor doi cercetători ai mediului corporatist Oswick si Grant,...

Modelarea Proceselor Ecologice

Introducere Conceptul de model în ecologie, fără a fi astfel denumit, a fost utilizat încă de la începutul sec. XX. În 1900, Emil Racoviţă ste...

Hrănirea unei populații de rana arvalis în funcție de sexe și activitate circadiană - zona Reci, Județul Covasna

1. Introducere Rana arvalis este considerată una dintre cele mai rare specii din herpetofauna României (Fuhn, 1960; Poliş, 1977), aflându-se la...

Ecosistemul Lacului Victoria

INTRODUCERE Primele informaţii despe Lacul Victoria au provenit de la negustorii arabi de sclavi sub denumirea de Ukerewe. Lacul a fost descoperit...

Indicele Capitalului Natural

Natural Capital Index (NCI) este un indice pentru biodiversitatea habitatelor. NCI considera biodiversitatea unui ecosistem ca stocul speciilor...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Elemente de Ecologie

1. Definirea si evolutia ecologiei 1.1.Definirea ecologiei Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der...

Ai nevoie de altceva?