Ape de suprafață

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9218
Mărime: 96.20KB (arhivat)
Publicat de: Selina Mihalcea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Totalul cursurilor de apă codificate ale ţării noastre este de 78.905 km. Activitatea de supraveghere a calităţii apelor a fost organizată în anul 2007 în principal pe cursurile mijlocii şi inferioare ale cursurilor de apă (pe o lungime de 26.506 km), unde se manifestă impactul acţiunilor umane asupra mediului, respectiv asupra calităţii apelor. S-au realizat de asemenea şi măsurători în secţiuni de referinţă ale cursurilor de apă, situate în special în zonele superioare, unde acest impact este minim.

Starea calităţii râurilor interioare

Pentru evaluarea, din punct de vedere fizico-chimic, a calităţii globale a apei, în fiecare secţiune de supraveghere, au fost calculate pentru fiecare indicator în parte, valorile cu asigurare de 90%, respectiv 10% în cazul oxigenului dizolvat, sau valorile medii, iar acestea au fost comparate cu valorile limită ale claselor de calitate prevăzute de normativul cu cinci clase de calitate, rezultând astfel încadrarea într-una din cele cinci clase de calitate. Indicatorii cuprinşi în Ordinul nr. 161/2006 au fost împărţiţi în 5 grupe principale:

-grupa “regim de oxigen” ce cuprinde: oxigenul dizolvat, CBO5 , CCO-Mn, CCO-Cr ;

-grupa “nutrienţi” ce cuprinde: amoniu, azotiţi, azotaţi, azot total, ortofosfaţi, fosfor total, clorofila a ;

-grupa “ioni generali, salinitate” ce cuprinde: reziduu filtrabil uscat, sodiu, calciu, magneziu, fier total, mangan total, cloruri, sulfaţi;

-grupa “metale” ce cuprinde: zinc, cupru, crom total, arsen. Metalele plumb, cadmiu, mercur, nichel au fost încadrate la grupa de substanţe prioritare;

-grupa “micropoluanţi organici şi anorganici” ce cuprinde: fenoli, detergenţi, AOX, hidrocarburi petroliere. Alte substanţe precum PAH-uri, PCB-uri, lindan, DDT, atrazin, triclormetan, tetraclormetan, tricloretan, tetracloretan, etc. au fost încadrate la grupa substanţelor prioritare.

Fiind variabile aleatoare, afectate de o mulţime de cauze, prelucrarea datele de calitatea apelor se face cu ajutorul unor proceduri statistico-matematice. În consecinţă, caracterizarea calităţii apei, pe bazine hidrografice şi la nivel naţional, rezultă din estimarea numerică şi procentuală a cazurilor înregistrate, relativ la încadrarea secţiunilor de supraveghere pe categorii de calitate; repartiţia lungimii cursurilor de apă pe categorii de calitate din punct de vedere chimic.

Elaborarea sintezei calitatii apelor curgatoare de suprafata pe anul 2007 s-a bazat pe prelucrarea datelor primare privind analizele fizico-chimice a apelor, date obtinute în peste 824 de sectiuni de monitorizare, amplasate astfel: 26 în b.h.* Tisa; 69 în b.h. Somes; 97 în b.h. Crisuri; 79 în b.h. Mures; 43 în b.h. Bega-Timis; 12 în b.h. Nera-Cerna; 50 în b.h. Jiu; 131 în b.h. Olt; 18 în b.h. Vedea; 75 în b.h. Arges; 43 în b.h. Ialomita; 124 în b.h. Siret; 27 în b.h. Prut; 30 in b.h. Dunare.

b.h.* - bazin hidrografic

In anul 2007, analiza biologica a calitatii cursurilor de apa in cadrul celor 11 bazine hidrografice s-a efectuat pe baza monitorizarii urmatoarelor elemente biologice: macronevertebrate, microfitobentos, fitoplancton, macrofite acvatice si pesti.

In caracterizarea saprobiologica a calitatii cursurilor de apa rolul determinant l-a avut macrozoobentosul. S-a tinut seama in mod special de evolutia indicelui saprob calculat si stabilit conform metodei Pantle-Buck.

În cursul anului 2007, calitatea globală a apelor curgătoare de suprafaţă, evaluată în funcţie de situaţia celor 824 secţiuni de supraveghere, conform datelor din tabelul 4.4.1.2. a fost distribuită astfel: clasa I – 23.8 %; clasa a II-a - 45 %; clasa a III-a – 18.8 %; clasa IV - 7.9 %; clasa a V-a – 4.5 %.

Conform datelor cuprinse în tabelul 4.4.1.3., din lungimea totală a râurilor monitorizate în anul 2007 de 26.506 de km: 6.211 km (23.4 %) s-au încadrat în clasa I de calitate, 11.783 km ( 44.5 %) în clasa a II-a, 5.638 km (21.3 %) în clasa a III-a, 1.921 km (7.2 %) în clasa a IV-a şi 953 km (3.6 %) în clasa V-a.

Raportat la totalul cursurilor de apă codificate de 78.905 km, neluand in consideratie poluarea datorita fondului natural şi considerând că lungimea cursurilor de apă nesupravegheată are apa de calitatea III, rezultă că 1.2 % se încadrează în clasa V, 2.4 % în clasa a IV-a, 7.1 % în clasa a III-a si 89.2 % se încadrează în clasa III-a.

In anul 2007, din punct de vedere saprobiologic, analiza globala a celor 26.374 km lungime de râuri, monitorizata in 778 de sectiuni a evidentiat urmatoarele:

- 6.652 km (25.22 %) s-au incadrat in clasa I-a de calitate, stare ecologica foarte buna;

- 12.887 km (48,86 %) s-au incadrat in clasa a II a de calitate, stare ecologica buna;

- 5.262km (19,95 %) in clasa a III - a de calitate,stare ecologica moderata;

- 1.168 km (4,43 % ) in clasa a IV-a de calitate, stare ecologica slaba;

- 405 km (1,54 %) in clasa a V-a de calitate, stare ecologica proasta.

În continuare sunt prezentate pe bazine hidrografice, cazuri de depăşiri, mai mult sau mai puţin semnificative, ale limitelor admisibile ale clasei a IV-a de calitate, la unul sau mai mulţi parametri, la secţiunile de supraveghere de ordinul I, precum şi cauza potenţială a acestor depăşiri: cauze naturale, poluări punctiforme, poluări difuze.

În general, cota cea mai mare din potenţialul de poluare în cazul surselor de poluare punctiforme aparţine unităţilor din domeniile gospodăriei comunale, industriei chimice; urmează, apoi, agenţii economici dîn industriile extractivă şi metalurgică.

Poluarea difuză se referă la intrări de poluanţi în mediul acvatic cu o provenienţă mai greu de identificat şi controlat. Este aici inclusă în special poluarea din agricultură, depunerile solide şi /sau lichide dîn atmosferă. Sursele difuze, de asemenea, includ poluările cauzate de consumul de produse/materii prime prin industrie (industria extractivă) sau populaţie.

Preview document

Ape de suprafață - Pagina 1
Ape de suprafață - Pagina 2
Ape de suprafață - Pagina 3
Ape de suprafață - Pagina 4
Ape de suprafață - Pagina 5
Ape de suprafață - Pagina 6
Ape de suprafață - Pagina 7
Ape de suprafață - Pagina 8
Ape de suprafață - Pagina 9
Ape de suprafață - Pagina 10
Ape de suprafață - Pagina 11
Ape de suprafață - Pagina 12
Ape de suprafață - Pagina 13
Ape de suprafață - Pagina 14
Ape de suprafață - Pagina 15
Ape de suprafață - Pagina 16
Ape de suprafață - Pagina 17
Ape de suprafață - Pagina 18
Ape de suprafață - Pagina 19
Ape de suprafață - Pagina 20
Ape de suprafață - Pagina 21
Ape de suprafață - Pagina 22
Ape de suprafață - Pagina 23
Ape de suprafață - Pagina 24
Ape de suprafață - Pagina 25
Ape de suprafață - Pagina 26
Ape de suprafață - Pagina 27
Ape de suprafață - Pagina 28
Ape de suprafață - Pagina 29
Ape de suprafață - Pagina 30
Ape de suprafață - Pagina 31
Ape de suprafață - Pagina 32
Ape de suprafață - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Ape de Suprafata.doc

Alții au mai descărcat și

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Silvicultură - stratul arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Globalizare și Regionalizare

Capitolul 1 GLOBALIZAREA – CONTINUT SI SEMNIFICATII Intensificarea globalizarii constituie trasatura fundamentala a economiei mondiale la...

Dezvoltare durabilă și protecția mediului

istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii...

Elemente de Ecologie

1. Definirea si evolutia ecologiei 1.1.Definirea ecologiei Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOTIUNI GENERALE 1.1. Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de...

Te-ar putea interesa și

Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A BAZINULUI VĂII JIULUI 1.1.Aşezarea geografică a bazinului Văii Jiului. În depresiunea Petroşani, înainte de...

Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș

INTRODUCERE Descrierea generala a problemelor de mediu Județul Argeș este un județ cu probleme complexe de protecția mediului care își găsesc...

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Poluarea apelor de suprafață - depoluare Râului Bahlui

Argument Numim planeta noastra PAMÂNTUL, si tot asa numim si suprafetele de uscat, de parca ele ar fi predominante. În realitate pe Terra marile...

Județul Buzău

1. CADRUL NATURAL 1.1 Pozitia geografica Judetul Buzau este situat in partea de sud-est a tarii si se învecineaza cu judetele Brasov si Covasna...

Studiu privind evoluția unor indicatori de calitate ai apei pe cursul râului Bega

Introducere „Apa este cel mai bun lucru” (Pindar, sec. V î. Ch.) Corpul nostru este alcătuit în proporţie de 80% apă. La naştere proporţia este...

Circuitul Apei în Natură

ARGUMENT Apa are o importanţă covârşitoare pentru existenţa vieţii. Putem afirma cu toată certitudinea că pe pământ nu există organism animal sau...

Poluanți ai apelor de suprafață și de adâncime, monitorizarea lor

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APA 1.1. Importanta apei în natura Apa este un factor indispensabil existentei si continuitatii...

Ai nevoie de altceva?