Evaluarea Impactului Asupra Mediului

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 12 fișiere: doc, ppt
Pagini : 180 în total
Cuvinte : 31241
Mărime: 3.27MB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Soare
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V.Todos

Cuprins

 1. 1.1 Introducere
 2. 1.2 Natura evaluării impactului de mediu
 3. 1.3 Scopul evaluării impactului de mediu
 4. 1.4 Proiecte, mediu şi impacturi

Extras din curs

1.1. Introducere

În ultimii 30 ani s-a constatat o creştere remarcabilă a interesului în ceea ce priveşte problema mediului ambiant – în susţinerea şi în managementul mai bun al dezvoltării în armonie cu mediul.

De la originea sa, 1969 in Statele Unite care pentru prima dată au introdus ca obligatoriu studiul de mediu (NEPA), evaluarea impactului de mediu (EIM) a cunoscut un progres excepţional. Multiple acorduri şi convenţii cer realizează EIM. Actualmente, toate ţările industrial dezvoltate au introdus proceduri legale şi cadrul administrativ pertinent pentru aplicarea lor. Cât priveşte ţările în curs de dezvoltarea, la început au fost impuse să introducă procedurile EIM de catre băncile multilaterale de ajutorare şi dezvoltare, la insistenţa Băncii Mondiale. În particular, după summetul Planetar de la Rio, s-a insistat asupra elaborării planurilor naţionale de acţiuni şi agendele 21 naţionale, adoptarea codurilor de mediu care prevăd EIM, cât şi implementarea structurilor de investiţii şi procedurile administrative necesare pentru a le face eficace. În plus, ţările şi băncile de împrumut, multe întreprinderi au adoptat, de asemenea, coduri de bune practici şi îşi asumă responsabilitatea de mediu privilegiind realizarea auditurilor interne de mediu. Mai pe scurt, organismele internaţionale, intra-naţionale şi întreprinderile recunosc deja importanţa evaluării consecinţelor proiectelor de dezvoltare asupra mediului înainte de realizarea acestor proiecte. Este mult mai usor sa preintampini consecintele decat sa le repari. Multiple probleme de mediu de origine antropică afectează lumea contemporană: deşertificarea, poluarea şi degradarea apei, aerului şi solului, diverse forme de macro-poluări (ploi acide, distrugerea stratului de ozon, efectul de seră), degradarea habitatelor şi a ecosistemelor, cât şi pierderea biodiversităţii – sunt deja recunoscute la scară mondială. Aceste calamităţi au provocat multiple discuţii între naţiuni. Să ne amintim de Conferinţa Naţiunilor Unite de la Stockholm (1972), crearea Comisiei Mondiale de Mediu şi Dezvoltarea (1983), Summitul Planetar de la Rio (1992), cel de la Johannesburg (2002) şi negocierile care au precedat semnarea Convenţiilor respective.

Având scopul de a raţionaliza intervenţiile umane, toate Declaraţiile care au putut fi elaborate si adoptate la reuniunile şi summiturile internaţionale insistă asupra luării în vedere (a ţine cont de) problemele de mediu la etapa adoptării oricăror proiecte, programe, planuri ori politici. Studiul de impact asupra mediului (EIM) face parte din instrumentele privilegiate care permite a ţine cont de acest fapt.

În esenţă, fiecare din marele angajamente, după Rio, au făcut apel explicit la EIM. Se regăsesc aceleaşi elemente în Agenda 21, capitol 8.3 care enunţă: „obiectivul de ansamblu este de a restructura procesul decizional în scopul integrării complete a considerentelor socio-economice şi a întrebărilor de mediu şi de a obţine o mai largă participare a publicului”.

Două din Convenţiile majore legate de mizele mari de mediu (Diversitatea biologică şi Schimbarea Climei) fac un apel explicit la utilizarea EIM pentru a înţelege efectele activităţilor antropice privind obiectul convenţiei respective. Convenţia de la Rio de Jeneiro privind diversitatea biologică în articolul 14, „Studiul de impact şi reducerea efectelor nocive”, precizează că:

Fiecare parte contractantă, în măsura posibilităţii:

a) adoptă proceduri care să permită a cere evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor care ea le-a propus şi care sunt susceptibile de a dăuna sensibil diversităţii biologice în vederea de a evita şi de a reduce la minim astfel de efecte şi de a permite publicului de a participa la aceste proceduri;

b) adoptă dispoziţiile dorite pentru ca să se ţină cont cum se cuvine de efectele de mediu a programelor sale şi politicilor care pot să afecteze sensibil diversitatea biologică.

Modul concret de luare în consideraţie a mediului în deciziile de investiţii nu decurge din sursă. Numeroase discuţii au avut loc în asociaţiile profesionale şi ONG-uri anume privind modul de considerare a chestiunilor ce ţin de biodiversitate în evaluările impactelor de mediu.

Convenţia Cadru Schimbarea Climei în secţiunea angajamente, articolul 4 aliniatul f, precizează că părţile semnatare:

ţin cont, în măsură posibilităţilor, de consideraţiile legate de schimbările climatice în politicile lor şi acţiunile sociale, economice şi de mediu, şi utilizează metode potrivite, de exemplu studii de impact, formulate şi definite pe plan naţional, pentru a reduce la minim efectele prejudiciabile pentru economie, sănătatea publică şi calitatea mediului a proiectelor ori măsurilor care ele le întreprind în vederea atenuării schimbărilor climatice ori de adoptare la aceste schimbări.

Planul de acţiuni, adoptat la Johonnesburg, preconizează de asemenea în numeroase rânduri utilizarea EIM. De exemplu, în secţiunea 135 se stipulează: „a elabora studii de impact asupra mediului şi a promova utilizarea lor la o scară mai mare, ca instrument naţional esenţial de a ajuta la luarea deciziilor pentru proiectele care sunt susceptibile de a avea efecte negative importante asupra mediului”. Se cere efectuarea EIM în cazul proiectelor ce ţin de domeniile turismului, mineritului, de gestiunea resurselor marine şi de costiere, ca şi pentru „promovarea responsabilităţii ecologice şi sociale şi a transparenţii în lumea afacerilor” şi pentru „a face ca comerţul, mediul şi dezvoltarea să se sprijine mutual în scopul de a realiza o dezvoltare durabilă.”

Preview document

Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 1
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 2
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 3
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 4
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 5
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 6
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 7
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 8
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 9
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 10
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 11
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 12
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 13
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 14
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 15
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 16
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 17
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 18
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 19
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 20
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 21
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 22
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 23
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 24
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 25
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 26
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 27
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 28
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 29
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 30
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 31
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 32
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 33
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 34
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 35
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 36
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 37
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 38
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 39
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 40
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 41
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 42
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 43
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 44
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 45
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 46
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 47
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 48
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 49
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 50
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 51
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 52
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 53
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 54
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 55
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 56
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 57
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 58
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 59
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 60
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 61
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 62
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 63
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 64
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 65
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 66
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 67
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 68
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 69
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 70
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 71
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 72
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 73
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 74
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 75
Evaluarea Impactului Asupra Mediului - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Impactului Asupra Mediului
  • Cursul 1. Introducere Definitii si principii.doc
  • Cursul 2m.doc
  • Cursul 3m.2011.doc
  • Cursul 4m. 2011.doc
  • Cursul 5m.doc
  • Cursul 6.4-6.5mdoc.doc
  • Prezentare la Curs 1m.ppt
  • Prezentare la Curs 2m. 23.02,2012.ppt
  • Prezentare la curs 3m.EIM 23.02.2912.ppt
  • Prezentare la Curs 4m.1.03.2012.ppt
  • Prezentare la Curs 5m.1.03.2012.ppt
  • Prezentare la Curs 6m. 2011..ppt

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad

Etapa I I.Date generale 1.1 Denumirea societăţii : S.C HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE ORADEA 1.2 Amplasarea Punctul de lucru se...

Evaluarea Riscului de Mediu în Cadrul Depoului CFR - Jibou

1.INTRODUCERE Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o planificare strategică a dezvoltării,...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea impactului asupra mediului prin metoda indicelui de poluare globală - SC Elmet Internațional SRL

INTRODUCERE Societatea ELMET INTERNATIONAL S.R.L. are sediul şi punctul de lucru în localitatea Bacău, str. Constanţei, nr. 1, jud. Bacău, fiind...

Sistemul de Management Integrat de Mediu

Etapa I . Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu 1.DESCRIEREA FIRMEI Firma X este o companie dedicata...

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru închiderea depozitului de deșeuri menajere din orașul Ulmeni

I.Informatii generale 1.1. Titularul proiectului „ Universitatea de Nord ” Baia Mare Adresa : Str. Dr. Victor Babeş nr. 62/A, cod poştal 430083...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Evaluarea Impactului asupra Mediului a Complexului Energetic Rovinari

Capitolul I Energia electrică în România I.1. Istoric În România, istoria producerii şi folosirii electricităţii începe în secolul 19, prin...

Evaluarea impactului asupra mediului al producției de lapte

I. Introducere Producţia industrială de lapte reprezintă o componentă importantă a producţiei industriale de alimente şi implică o serie de...

Evaluarea Impactului asupra Mediului

1. Generalitati Multiple probleme de mediu de origine antropică afectează lumea contemporană: deşertificarea, poluarea şi degradarea apei, aerului...

Bilanțul de mediu a instalațiilor de polipropilenă

1. Descrierea amplasamentului Compania la care se face referire reprezintă un complex de societăţi cu instalaţii chimice şi petrochimice, situat...

Ai nevoie de altceva?