Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 14299
Mărime: 111.62KB (arhivat)
Publicat de: Carol Nicoară
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. I. Noţiuni generale 1
 2. I.1. Introducere 1
 3. I.2. Legislaţie specifică 3
 4. I.3.1. Legislaţie generală 3
 5. I.3.2 . Legislaţie pentru obţinerea acordului de mediu 3
 6. I.3.3 . Legislaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu de mediu 3
 7. Cap. II. Evaluarea impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu 5
 8. II.1. Date generale 5
 9. II.2. Clasificarea activităţilor/ instalaţiilor după impactul asupra mediului 5
 10. II.3. Comisia de analiză tehnică (CAT) 7
 11. II.4. Competenţe pentru parcurgerea etapelor evaluării impactului asupra mediului 8
 12. II.5. Depunerea notificării şi evaluarea iniţială a acesteia 9
 13. II.6. Evaluarea impactului asupra mediului - etape procedurale 11
 14. II.6.1. Etapa de încadrare a proiectului 11
 15. II.6.2. Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului 13
 16. II.6.3. Etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului 14
 17. II.7. Elaborarea Raportului privind impactului asupra mediului 19
 18. II.7.1. Noţiuni generale 19
 19. II.7.2. Metodele şi tehnicile folosite în “Evaluarea Impactului asupra Mediului” pentru interpretarea şi reprezentare datelor obţinute în studiile de impact 20
 20. II.7.3. Metoda matricei de evaluare rapidă a impactului asupra mediului (MERI) 21
 21. II.7.4. Metoda indicelui de poluare globală 25
 22. III. Emiterea Autorizaţiei de mediu 33
 23. III. 1. Autorizaţia de mediu 33
 24. III.2. Competenţe pentru parcurgerea etapelor evaluării impactului asupra mediului 33
 25. III.3. Emiterea autorizaţiei de mediu 34
 26. III.3. Bilanţurile de mediu 38
 27. Definiţii 39
 28. Abrevieri 47
 29. Bibliografie 49

Extras din curs

I. Noţiuni generale

I.1. Introducere

Unul din instrumentele cele mai eficiente care asigură dezvoltarea durabilă îl constituie evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. Legislaţia din România foloseşte drept componente ale evaluării impactului asupra mediului înconjurător, următoarele [O. 1026 /2009]:

- raportul de mediu (RM);

- raportul la privind Studiul de impact asupra mediului (RIM);

- bilanţul de mediu (BM);

- raportul de amplasament (RA);

- raportul de securitate (RS)

- studiul de evaluare adecvată (EA).

Fig. 1.Tipuri de autorizări

Pentru o activitate noua este necesară realizarea unui studiu de impact asupra mediului în urma căruia se întocmeşte un document intitulat Raportul la privind Studiul de impact asupra mediului (RIM).

Studiul de impact asupra mediului realizează investigarea ştiinţifică a efectelor complexe ce ar rezulta din relaţia cu mediul înconjurător a unei activităţi viitoare, în vederea recomandării măsurilor de minimizare a efectelor negative ale activităţii asupra mediului. Evaluarea impactului asupra mediului, în cazul activităţilor noi, identifică, descrie şi evaluează, în mod corespunzător efectele directe şi indirecte ale proiectului asupra următorilor factori: fiinţe umane, fauna şi flora; sol, apa, aer, clima şi peisaj; bunuri materiale si patrimoniu cultural; interacţiunea dintre factorii menţionaţi.

Pe baza raportului la studiul de impact asupra mediului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, se emite Acordul de mediu, document pe baza căruia titularul activităţii poate începe construcţia proiectului.

Acordul de mediu este emis pe baza Raportului privind impactul asupra mediului (RIM) si reprezintă actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform Ordinului 135/2010 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 şi procedura de reglementare se desfăşoară conform prevederilor Ordinului nr.864/ 2002 Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră.

În cazul activităţilor existente evaluarea impactului asupra mediului se realizează periodic. În urma evaluării impactului asupra mediului pentru activităţile existente se în tocmeşte un document intitulat raport la bilanţul de mediu.

Pe baza bilanţului de mediu şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, se emite Autorizaţia de mediu, document pe baza căruia titularul activităţii îşi poate continua activitatea.

Bilanţul de mediu (BM) reprezintă o procedură care permite obţinerea de informaţii privind cauzele şi consecinţele efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale unei activităţi existente asupra mediului. Bilanţurile de mediu sunt solicitate mai ales în cazul perfectării unor tranzacţii (schimbarea proprietarului). Bilanţul de mediu trebuie să includă o evaluare a amplasamentului din punct de vedere ecologic, care să stabilească siguranţa proprietăţii şi a resurselor ei naturale, care nu sunt afectate de contaminarea mediului. Bilanţul trebuie de asemenea să cuprindă menţionarea oricărei acţionări în justiţie sau orice încălcare în trecut a legilor de mediu. Un bilanţ de mediu trebuie să respecte următoarele condiţii:

- Să se asigure de respectarea în trecut a reglementărilor;

- Să definească răspunderile civile potenţiale sau existente;

- Să identifice sursele de poluare;

- Să descrie natura reziduurilor generate;

- Să ofere informaţii cumpărătorului;

- Să identifice costurile de respectare a reglementărilor;

- Să reducă incertitudinea datelor cunoscute despre obiectiv.

Bilanţ de mediu nivel 0 “reprezintă fişa de verificare conţinând elemente caracteristice activităţii şi care permite autorităţii de mediu competente să identifice şi să stabilească necesitatea efectuării unui bilanţ de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evaluări a riscului, înainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societăţii comerciale”[O 184/1997].

Bilanţ de mediu nivel I „reprezintă studiu de mediu constând din culegere de date şi documentare (fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potenţial sau efectiv de pe un amplasament” [O 184/1997].

Bilanţ de mediu nivel II „reprezintă investigaţii asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanţ de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu” [O 184/1997].

Preview document

Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 1
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 2
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 3
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 4
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 5
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 6
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 7
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 8
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 9
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 10
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 11
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 12
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 13
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 14
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 15
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 16
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 17
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 18
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 19
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 20
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 21
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 22
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 23
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 24
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 25
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 26
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 27
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 28
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 29
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 30
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 31
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 32
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 33
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 34
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 35
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 36
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 37
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 38
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 39
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 40
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 41
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 42
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 43
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 44
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 45
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 46
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 47
Evaluarea Impactului asupra Mediului și Tehnici de Reabilitare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Impactului asupra Mediului si Tehnici de Reabilitare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Starea factorilor de mediu la nivelul județului Teleorman

Starea atmosferei Atmosfera este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluantilor. Poluarea aerului are numeroase cauze, unele...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Te-ar putea interesa și

Sistemul de Calitate în Transporturile Feroviare

Implementarea unui sistem al calitatii care sa asigure cadrul european de actiune si integrarea României in sistemul de transport feroviar al...

Plan de Afaceri - SC Conpet SA

INTRODUCERE Orice intreprinzator are nevoie de un plan de afaceri eficient. Acesta este documentul cel mai importanta in conducerea unei afaceri...

Diagnosticul și strategiile societății comerciale Ceprohart Brăila

I. Caracterizarea strategică a societăţii. I.1 Scurt istoric şi descriere. Societatea comercială CEPROHART Brăila este continuatoarea...

Evaluarea Impactului asupra Mediului a Complexului Energetic Rovinari

Capitolul I Energia electrică în România I.1. Istoric În România, istoria producerii şi folosirii electricităţii începe în secolul 19, prin...

Plan de Afaceri la Rompetrol

CAPITOLUL I DATE GENERALE DESPRE FIRMĂ 1.1 DENUMIREA FIRMEI: S.C. ROMPETROL S.A. 1.2 FORMA JURIDICA: societate pe acţiuni – S.A. 1.3 DATA...

Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE 1.1 Definirea conceptului de cogenerare (CHP) Termenul de cogenerare exprimă sintetic procesul tehnologic de...

Politici Guvernamentale Privind Implementarea Măsurilor de Securitate în Cazul Calamităților și Accidentelor Naturale

CAPITOLUL I. SEDIUL JURIDIC AL MATERIEI ȘI NECESITATEA REGLEMENTĂRII RĂSPUNDERII Protectia mediului înconjurator (denumit în continuare mediu)...

Politicile Durabile de Mediu ale Petrom

CAPITOLUL 1 Principiile dezvoltarii durabile. Identificarea aspectelor determinante pentru zona transfrontaliera Dolj-Vidin Ce se intelege prin...

Ai nevoie de altceva?