Bazele contabilității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 3995
Mărime: 79.23KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAP.I- CONTABILITATEA ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC

1.1. Sistemul informaţional economic

Organizarea şi conducerea oricărei activităţi economice implică cunoaşterea cât mai completă a datelor, reglementărilor şi contextului în care se desfăşoară activitatea, adica deţinerea a cât mai multor informaţii referitoare la acea activitate.

Informaţia reprezintă o ştire, o comunicare despre o persoană, un obiect de activitate, un fenomen, etc.

Informaţia se concretizează în imagini, simboluri, propoziţii, cifre, formule, etc.

Informaţiile reprezintă elemente noi în comparaţie cu alte cunoştinţe anterioare, mărind gradul de cunoaştere al celui care le primeşte.

Sistemul informaţional economic reprezintă ansamblul metodelor şi mijloacelor utilizate într-o unitate pentru culegerea, prelucrarea, analiza şi valorificarea informaţiei economice, necesare conducerii pentru luarea deciziilor.

Datele despre procesele economice se consemnează în documente scrise sau pe alţi suporţi şi sunt transmise şi prelucrate în cadrul unităţii,spre a putea fi utilizate de conducerea de la diverse niveluri.

Principala sursă de informaţii a sistemului informaţional economic o reprezintă evidenţa economică.

Evidenţa economică este un sistem de înregistrare, urmărire şi control, conform unor principii prestabilite, a mijloacelor economice şi a surelor de provenienţă a acestora, a procesului economic şi a rezultatelor obţinute. Evidenţa economică trebuie să asigure înregistrarea tuturor elementelor din patrimoniul unităţii, modificarea acestor elemente ca urmare a proceselor economice, determinarea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatelor activităţii, urmărirea respectării legalităţii.

Evidenţa economică are trei forme:

- evidenţa operativă

- evidenţa statistică

- evidenţa contabilă.

a) Evidenţa operativă are ca obiect înregistrarea operaţiilor economice în momentul şi la locul producerii lor.

Ex. : înregistrarea consumurilor de apă, energie electrică, termică, etc. cu ajutorul

contoarelor; prezenţa la lucru a salariaţilor cu ajutorul condicilor de prezenţă,

fişelor de pontaj, consumul de materiale cu ajutorul bonurilor de consum etc.

Aceste informaţii se transmit conducerii în mod operativ Ele pot sta si la baza înregistrării în evidenţa contabilă sau statistică.

b) Evidenţa statistică utilizează mijloace specifice pentru înregistrarea, prelucrarea informaţiei economice sub formă de tabele, reprezentări grafice,indici, etc.

Obiectul statisticii este mai amplu, cuprinzând fenomenele demografice, culturale, naturale,sociale, etc.

c) Evidenţa contabilă are ca sarcină înregistrarea cronologică şi sistematică a proceselor ce afectează patrimoniul unei unităţi,cum sunt: existenţa şi mişcarea mijloacelor economice materiale, a disponibilităţilor financiare, a veniturilor şi cheltuielilor, a obligaţiilor faţă de furnizori, angajaţi, stat, actionari,etc.

Înregistrarea informaţiei în evidenţa contabilă se face pe bază de documente scrise, si numai în etalon monetar. De aceea contabilitatea sete considerata prin excelenta o evidenta valorica.

1.2. Funcţiile contabilităţii

Evidenţa contabilă are 4 funcţii :

a) funcţia de înregistrare – constă în înscrierea în documente a informaţiei referitoare la patrimoniul unităţii şi la modificările elementelor patrimoniale.

Toate intrările şi ieşirile de valori materiale si băneşti trebuie înregistrate la data producerii lor, fără nici o excepţie.

b) funcţia de informare – prin prelucrarea, după principii şi reguli proprii contabilităţii, a informaţiilor înregistrate, se obţin date despre existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale, despre valoarea producţiei obţinute şi cheltuielile efectuate, despre profitul sau pierderea realizată de unitatea economică. Funcţia de informare este perfectibilă permanent. Dezideratul de atins este furnizarea de informaţii cât mai operative, de calitate, la un preţ scăzut.

c) funcţia de control – informaţiile furnizate de contabilitate trebuie să ofere o imagine clară, fidelă a oricărui element patrimonial şi a mişcărilor acestuia, asigurând posibilitatea unui control permanent a modului de gestionare a patrimoniului, atat din partea conducerii unitatii, cat si a actionarilor,a organelor de control fiscal, al bancilor,etc.

Documentele contabile sunt documente oficiale, care pot servi ca proba in justitie.

d) funcţia de previziune – informaţiile de sinteză din contabilitate stau la baza elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de dezvoltare, la motivarea deciziilor privind activitatea viitoare a unei unităţi.

CAP.II- OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE CONTABILITĂŢII

2.1. Obiectul contabilităţii

Prima definiţie dată contabilităţii, implicit obiectului său, aparţine lui Luca Paciolo care în lucrarea sa publicată la Veneţia în 1494 intitulată “Summa de arithmetica geometria proporţioni et proportionalita” consideră că obiectul contabilităţii este “tot ceea ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume, precum şi toate afacerile mari şi mărunte în ordinea în care au avut loc”.

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8
Bazele contabilității - Pagina 9
Bazele contabilității - Pagina 10
Bazele contabilității - Pagina 11
Bazele contabilității - Pagina 12
Bazele contabilității - Pagina 13
Bazele contabilității - Pagina 14
Bazele contabilității - Pagina 15
Bazele contabilității - Pagina 16
Bazele contabilității - Pagina 17
Bazele contabilității - Pagina 18
Bazele contabilității - Pagina 19
Bazele contabilității - Pagina 20
Bazele contabilității - Pagina 21
Bazele contabilității - Pagina 22
Bazele contabilității - Pagina 23
Bazele contabilității - Pagina 24
Bazele contabilității - Pagina 25
Bazele contabilității - Pagina 26
Bazele contabilității - Pagina 27
Bazele contabilității - Pagina 28
Bazele contabilității - Pagina 29
Bazele contabilității - Pagina 30
Bazele contabilității - Pagina 31
Bazele contabilității - Pagina 32
Bazele contabilității - Pagina 33
Bazele contabilității - Pagina 34
Bazele contabilității - Pagina 35
Bazele contabilității - Pagina 36
Bazele contabilității - Pagina 37
Bazele contabilității - Pagina 38
Bazele contabilității - Pagina 39
Bazele contabilității - Pagina 40
Bazele contabilității - Pagina 41
Bazele contabilității - Pagina 42
Bazele contabilității - Pagina 43
Bazele contabilității - Pagina 44
Bazele contabilității - Pagina 45
Bazele contabilității - Pagina 46
Bazele contabilității - Pagina 47
Bazele contabilității - Pagina 48
Bazele contabilității - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Venit consum și investiții

2.1. Formele venitului la nivel macroeconomic Venitul naţional (VN) este suma veniturilor obţinute de unităţile economice sau de factorii de...

Fiscalitate

Obligaţia şi creanţa fiscală. Aparatul fiscal. Impozitul pe profit Creanţele fiscale pot fi: - creanţe fiscale principale: impozitele, taxele,...

Legile Succesului

Ce este succesul? Succesul poate fi definit ca „starea de mulţumire faţă de ceea ce ai." Succesul nu este neapărat determinat de bunurile materiale...

Economie

Curs1 - Rolul instituţiilor financiare internaţionale în promovarea cooperării monetare în contextul globalizării Bretoon Woods -actul de...

Statistică

Coeficientul de asimetrie Noţiunea de asimetrie se referă la felul în care frecvenţele unei distribuţii se abat de la curba normală a...

Macroeconomie

LECTIA 1 CAPITOLUL 1 Introducere in studiul economiei Cuvinte cheie: economie, fenomene, procese, resurse, trebuinte, 1.1. Etapele formarii si...

Gestiunea Riscurilor Financiare

Tema 1: „Specificul activităţii de gestiune a riscurilor în bancă” 1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lui. 2. Clasificarea...

Ecologia - Știință Enciclopedică

- Principiile proceselor ecologice - Bazele ecologiei - Unitatea viaţă mediu - Principiul parcimoniei - Principiile termodinamicii - Legile...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?