Economia Serviciilor

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 63150
Mărime: 740.28KB (arhivat)
Publicat de: Rada Necula
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CATEDRA DE COMERŢ TURISM

Cuprins

 1. 1. CONtINUTUL sI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR 5
 2. 1.1. Conceptul de serviciu 5
 3. 1.2. Caracteristicile serviciilor 8
 4. 1.3. Serviciile si sectorul tertiar 9
 5. 2. LOCUL sI ROLUL SERVICIILOR ÎN ECONOMIA MODERNÃ 12
 6. 2.1. Serviciile - sector distinct al economiei 12
 7. 2.2. Contributia serviciilor la cresterea economicã 15
 8. 2.3. Serviciile si calitatea vietii 16
 9. 3
 10. 3. TIPOLOGIA SERVICIILOR 18
 11. 3.1.Criterii si modalitãti de clasificare a serviciilor 18
 12. 3.2. Progresul tehnic si serviciile 22
 13. 4. PIAtA SERVICIILOR 23
 14. 4.1. Caracteristicile pietei serviciilor 24
 15. 4.2. Interventia statului si tendinte de liberalizare în sectorul serviciilor 25
 16. 4.2.1. Forme de interventie 25
 17. 4.2.2. Tendinte de liberalizare 27
 18. 5. OFERTA, TARIFELE sI CEREREA PENTRU SERVICII 30
 19. 5.1. Oferta de servicii 31
 20. 5.2. Tarifele pentru servicii 36
 21. 5.3. Cererea pentru servicii 37
 22. 5.4. Metode de studiere a cererii pentru servicii 39
 23. 6. SERVICIILE PENTRU PRODUCtIE 42
 24. 6.1. Rolul, structura si organizarea serviciilor pentru productie 43
 25. 6.2. Servicii comerciale prestate agentilor economici 45
 26. 7. SERVICII PENTRU POPULAtIE 49
 27. 7.1. Semnificatii si structurã 50
 28. 7.2. Tendinte în evolutia serviciilor pentru populatie 53
 29. 7.2.1. Servicii finantate de la buget 54
 30. 7.2.2. Servicii comerciale prestate populatiei 55
 31. 8. SERVICII INTERNAtIONALE 56
 32. 8.1. Conceptele de comert si schimburi internationale de servicii 58
 33. 8.2. Avantajul comparativ si schimburile internationale de servicii 60
 34. 8.3. Tendinte în schimburile internationale de servicii 60
 35. 8.4.Perspective de liberalizare a schimburilor internationale de servicii 69
 36. 9. RESURSELE UMANE sI MATERIALE ÎN SECTORUL SERVICIILOR 72
 37. 9.1. Resursele umane 73
 38. 9.1.1. Rolul serviciilor în ocuparea populatiei 73
 39. 9.1.2. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de muncã în servicii
 40. 9.1.3. Productivitatea muncii în servicii 76
 41. 9.2. Resursele materiale 78
 42. 9.2.1. Continutul si rolul capitalului tehnic în dezvoltarea serviciilor 78
 43. 9.2.2. Investitiile si eficienta lor 78
 44. 10. EFICIENtA ECONOMICÃ sI SOCIALÃ A SERVICIILOR 82
 45. 10.1. Continutul si particularitãtile eficientei în sfera serviciilor 82
 46. 10.2. Criterii de evaluare, indicatori de exprimare si cãi de crestere a eficientei 84
 47. 10.3. Relatii între calitate si eficientã în activitãtile de servicii 87
 48. 4

Extras din curs

NOTÃ INTRODUCTIVÃ:

Studii recente au demonstrat cã din pretul perceput consumatorilor sau din totalul costurilor

induse de utilizarea unor produse de înaltã tehnicitate, cum ar fi computerele, pe o perioadã de

aproximativ 5 ani, doar 10% reprezintã costurile de productie, restul de 90% reprezentând costuri

generate de serviciile atasate vânzãrii si utilizãrii bunurilor, devenind evident rolul acestora în

crearea avutiei nationale.

Cursul ECONOMIA SERVICIILOR predat studentilor de la profilul economic, ajutã la o

mai bunã întelegere a acestei noi conceptii revolutionare, privind rolul serviciilor la cresterea si

dezvoltarea economicã în general.

OBIECTIVE:

Dupã parcurgerea continutului disciplinei, studentul va fi capabil sã:

- explice notiunea de servicii si caracteristicile acestora,

- recunoascã factorii care influenteazã cererea pentru servicii

- cunoascã rolul serviciilor în cadrul economiilor aflate în tranzitie spre economia de piatã,

caracteristicile pietei serviciilor, raporturile între piata serviciilor si piata bunurilor

- stãpâneascã indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale a serviciilor si relatiile de

corespondentã între calitatea si eficienta activitãtilor de servicii

FORME DE EVALUARE:

Disciplina este studiatã pe parcursul unui semestru, fiind obligatorie. Disciplinei îi sunt

afectate 4 credite. Pentru obtinerea acestora, studentii au obligatia de a participa la activitãtile

desfãsurate în perioadele intensive de pregãtire - evaluare din timpul semestrului (elaborarea de

proiecte, prezentarea de solutii la diverse studii de caz, sustinerea de referate, lucrãri si probe de

control, etc.)

Evaluarea finalã, sumativã se face pe bazã de examen scris si oral, în nota finalã obtinutã de

student intrând într-un procent de 30% si rezultatele obtinute pe parcursul perioadei de evaluare

continuã.

CUPRINSUL PROGRAMEI ANALITICE:

Teme pentru dezbateri:

Notiunea de servicii si caracteristicile acestora

Rolul serviciilor în cadrul economiilor aflate în tranzitie spre economia de piatã

Dimensiunile serviciilor în cadrul economiei nationale

Criterii si modalitãti de clasificare a serviciilor

Caracteristicile pietei serviciilor

Raporturi între piata serviciilor si piata bunurilor

Caracteristici ale ofertei si tendinte în evolutia acesteia

Factorii care influenteazã cererea pentru servicii

Rolul, structura si organizarea serviciilor pentru productie

Serviciile pentru populatie si tendintele de evolutie a acestora

Serviciile bancare si de asigurãri internationale

Rolul si importanta resurselor umane în sectorul serviciilor

Indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale a serviciilor

Relatiile de corespondentã între calitatea si eficienta activitãtilor de servicii

Bibliografie:

1. Angelescu, C., Jula, D.,Cetinã, I. – Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si timpul liber,

Editura Politicã, Bucuresti, 1989

2. Bressand, A., Nikolaidis, K. – Strategic Trends in Services, Editura Harper and Row, New

York, 1989

3. Darbelet, M. – Economie d’entreprise, Les Editions Ferecher, Paris, 1993

4. Rusu, P. – Economia serviciilor, Editura Univ. Bacãu, 1996

5. Dogan, M., Pellasy, D. – Economia mixtã, Editura Alternative, Bucuresti,1992

6. Dumazedier, J. – Vers une civilisation du loisir, Editions du Seuil, Paris, 1962

7. Flipo, J.P. – Le management des entreprises de services, Les Editions d’Organisation, Paris,

1984

8. Grigorescu, C., Mihai, st. – Dezvoltarea si specializarea serviciilor, Editura Academiei

Române, Bucuresti, 1992

9. Ioncicã Maria - Economia serviciilor, Editura Uranus, Bucuresti, 2000

10. Olteanu, V., Cetinã, I. – Marketingul serviciilor, Coeditie Marketer, Expert, Bucuresti, 1994

Titular curs,

Conf. univ. dr. Valentin HAPENCIUC

Preview document

Economia Serviciilor - Pagina 1
Economia Serviciilor - Pagina 2
Economia Serviciilor - Pagina 3
Economia Serviciilor - Pagina 4
Economia Serviciilor - Pagina 5
Economia Serviciilor - Pagina 6
Economia Serviciilor - Pagina 7
Economia Serviciilor - Pagina 8
Economia Serviciilor - Pagina 9
Economia Serviciilor - Pagina 10
Economia Serviciilor - Pagina 11
Economia Serviciilor - Pagina 12
Economia Serviciilor - Pagina 13
Economia Serviciilor - Pagina 14
Economia Serviciilor - Pagina 15
Economia Serviciilor - Pagina 16
Economia Serviciilor - Pagina 17
Economia Serviciilor - Pagina 18
Economia Serviciilor - Pagina 19
Economia Serviciilor - Pagina 20
Economia Serviciilor - Pagina 21
Economia Serviciilor - Pagina 22
Economia Serviciilor - Pagina 23
Economia Serviciilor - Pagina 24
Economia Serviciilor - Pagina 25
Economia Serviciilor - Pagina 26
Economia Serviciilor - Pagina 27
Economia Serviciilor - Pagina 28
Economia Serviciilor - Pagina 29
Economia Serviciilor - Pagina 30
Economia Serviciilor - Pagina 31
Economia Serviciilor - Pagina 32
Economia Serviciilor - Pagina 33
Economia Serviciilor - Pagina 34
Economia Serviciilor - Pagina 35
Economia Serviciilor - Pagina 36
Economia Serviciilor - Pagina 37
Economia Serviciilor - Pagina 38
Economia Serviciilor - Pagina 39
Economia Serviciilor - Pagina 40
Economia Serviciilor - Pagina 41
Economia Serviciilor - Pagina 42
Economia Serviciilor - Pagina 43
Economia Serviciilor - Pagina 44
Economia Serviciilor - Pagina 45
Economia Serviciilor - Pagina 46
Economia Serviciilor - Pagina 47
Economia Serviciilor - Pagina 48
Economia Serviciilor - Pagina 49
Economia Serviciilor - Pagina 50
Economia Serviciilor - Pagina 51
Economia Serviciilor - Pagina 52
Economia Serviciilor - Pagina 53
Economia Serviciilor - Pagina 54
Economia Serviciilor - Pagina 55
Economia Serviciilor - Pagina 56
Economia Serviciilor - Pagina 57
Economia Serviciilor - Pagina 58
Economia Serviciilor - Pagina 59
Economia Serviciilor - Pagina 60
Economia Serviciilor - Pagina 61
Economia Serviciilor - Pagina 62
Economia Serviciilor - Pagina 63
Economia Serviciilor - Pagina 64
Economia Serviciilor - Pagina 65
Economia Serviciilor - Pagina 66
Economia Serviciilor - Pagina 67
Economia Serviciilor - Pagina 68
Economia Serviciilor - Pagina 69
Economia Serviciilor - Pagina 70
Economia Serviciilor - Pagina 71
Economia Serviciilor - Pagina 72
Economia Serviciilor - Pagina 73
Economia Serviciilor - Pagina 74
Economia Serviciilor - Pagina 75
Economia Serviciilor - Pagina 76
Economia Serviciilor - Pagina 77
Economia Serviciilor - Pagina 78
Economia Serviciilor - Pagina 79
Economia Serviciilor - Pagina 80
Economia Serviciilor - Pagina 81
Economia Serviciilor - Pagina 82
Economia Serviciilor - Pagina 83
Economia Serviciilor - Pagina 84
Economia Serviciilor - Pagina 85
Economia Serviciilor - Pagina 86
Economia Serviciilor - Pagina 87
Economia Serviciilor - Pagina 88
Economia Serviciilor - Pagina 89
Economia Serviciilor - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Economia Serviciilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Managementul serviciilor în domeniul sănătății

INTRODUCERE Dat fiind faptul că îmi desfăşor activitatea în cadrul sistemului sanitar, când a venit vorba să-mi aleg tema pentru lucrarea de...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Politică de transport în România și Uniunea Europeană

Istoricul politicii de transport în Uniunea Europeană Principiile fundamentale ale Politicii Comune de Transport (PCT) au fost stabilite în 1957...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Șomajul - analiză concretă pe exemplul României 2008-2009 - previziuni pentru 2010

SOMAJUL Şomajul este unul din fenomenele negative care se manifestă cu mare intensitate în perioada de tranziţie. Este un fenomen inerent,...

Tendințe în Dezvoltarea Serviciilor în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A ROMÂNIEI Locul României din punct de vedere al poziționării geografice se află în centrul Europei, la nord de Peninsula...

Rata șomajului în România în perioada 2010-2011

1. Şomajul. Noţiuni teoretice. Din punct de vedere statistic, indicatorii prin care se apreciază şomajul sunt de două feluri: - indicatori...

Te-ar putea interesa și

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Analiza pieței serviciilor de sănătate

INTRODUCERE În ultimii ani, serviciile au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economiei și a societății, aducând o contribuție...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor

INTRODUCERE În domeniul fenomenelor şi proceselor economice, iau naştere o serie de legături, de interdependenţe, determinate de acţiunea unor...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane

Introducere Creşterea rolului serviciilor în viata economica si sociala pe plan mondial, în special pentru tarile dezvoltate, a fost interpretata...

Ai nevoie de altceva?