Economie

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 24782
Mărime: 164.25KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

Piaţa financiară

Cuvinte cheie: sistem financiar, piata financiara, piata de capital, active, actiuni, obligatiuni, cursul actiunilor, randamentul obligatiunii.

1. Piaţa financiară. Concept şi forme

În orice economie, economisirea şi investirea veniturilor se realizează de agenţii economici autonomi şi este diferit de cel al investiţiilor, pentru fiecare volum al economiilor. Cei cu lichidităţi excedentare vor pune la dispoziţia celor cu nevoi mai mari de investiţii, economiile rezultate din activitatea lor.

Sistemul financiar - reprezintă ansamblul de instituţii, instrumente şi reglementări corespunzătoare, care creează posibilitatea (pentru persoanele fizice şi/sau juridice) ca, în cadrul unei perioade de timp, să cheltuiască mai mult decât economisesc, iar altora le creează posibilitatea de a găsi o utilizare a excedentului de resurse.

Sistemul financiar are două componente de bază:

1. instituţiile financiare;

2. pieţele de capital.

1. Instituţiile financiare (intermediari financiari) - sunt reprezentată de bănci (inclusiv banca centrală), casele de economii, băncile de investiţii, băncile de credit ipotecar şi financiar, societăţile specializate în vânzarea mărfurilor pe credit, societăţile de asigurare etc.

2. Pieţe de capital - pe piaţa de capital se poate apela le două modalităţi principale: finanţare directă; finanţare indirectă.

Piaţa de capital reprezintă totalitatea operaţiunilor şi tranzacţiilor efectuate prin confruntarea cererii şi a ofertei de capital şi care au drept rezultat formarea şi plasarea capitalului de împrumut pe termen scurt, mijlociu şi lung. În funcţie de durata împrumuturilor, piaţa de capital are două componente:

a. piaţa de capital pe termen scurt - cunoscută şi sub numele de piaţă monetară, în cadrul căreia deosebim:

- piaţa interbancară;

- noile pieţe de capital pe termen scurt (pieţe ale titularilor de creanţe negociabile, pe termen scurt şi mijlociu);

b. piaţa de capital pe termen lung - în cadrul ei, obţinerea de capital se realizează pe seama emisiunii şi negocierii de valori mobiliare sub formă de acţiuni, obligaţiuni, rente, fapt ce a determinat o separare a acestui compartiment sub denumirea de piaţa financiară.

În literatura de specialitate se pune uneori semnul de egalitate între aceste pieţe sau între componentele acestora, în contradicţie cu noile realităţi de pe piaţa de capital contemporană. Procurarea de capitaluri pe termen lung şi scurt, pe baza titlurilor negociabile, are loc pe ambele pieţe (pe termen lung şi scurt).

Piaţa financiară - reprezintă totalitatea operaţiunilor de emisiune şi plasare a titlurilor de valoare negociabile, pe termen scurt, mijlociu şi lung, precum şi operaţiunile cu instrumente financiare derivate sau sintetice, efectuate cu scopul mobilizării directe de capital, de pe piaţă.

Funcţionarea pieţei financiare se bazează pe activitatea a două componente de bază şi anume:

a. piaţa primară - piaţa emisiunilor şi plasării titlurilor de valoare negociabile, care îndeplineşte funcţia de finanţare directă, de alocare a capitalului bănesc, în urma întâlnirii cererii cu oferta, formulate de agenţii economici pe această piaţă. Pe această piaţă, se lansează şi se vând hârtiile de valoare nou emise. Vânzarea se realizează prin intermediul băncilor comerciale şi a altor instituţii financiare, contra unui comision. Vânzarea se face la valoarea nominală, iar în cazul obligaţiunilor, uneori sub valoarea nominală, dar, răscumpărarea se face la valoarea nominală. Întreaga activitate promoţională se realizează de către vânzătorul hârtiilor de valoare

b. piaţa secundară - a cărei instituţie principală este bursa de valori mobiliare, asigură cadrul reglementat pentru care titlurile de valoare (deja emise pe piaţa primară) să se poată transforma în capital bănesc. Funcţia economică a acestei pieţe constă în crearea cadrului adecvat de negociere a titlurilor aflate la investitori, pentru recuperarea capitalurilor investite, în schimbul cedării titlurilor, în condiţiile unei pieţe libere, transparente şi operative.

Un alt rol al pieţei secundare constă în posibilitatea oferită, de evaluare permanentă a titlurilor de valoare, un "barometru" al evoluţiei economiei de ansamblu.

Pentru a cunoaşte şi înţelege piaţa financiară, se impune cunoaşterea conceptului de active.

Activele - sunt bunuri mobile şi imobile, creanţe şi disponibilităţi băneşti, pe care le predă o întreprindere şi care au capacitatea de a genera fluxuri de venituri în viitor.

Există două categorii principale de active:

a. activele fizice (corporale, reale, tangibile) - cuprind bunuri de capital fix (echipamente, construcţii, maşini, utilaje, animale de muncă etc.), suprafeţe de teren, stocuri, bunuri de folosinţă îndelungată, creanţe, titluri de plasament şi disponibilităţi băneşti. Aceste active generează venituri sub formă de: profit, rentă, chirii, sau generează fluxuri de servicii de consum (în cazul bunurilor de folosinţă îndelungată).

b. activele financiare - cuprind: depozite monetare şi semimonetare (inclusiv hârtiile de valoare pe termen scurt şi lung). Ele pot fi: active financiar-bancare care generează dobânzi, având un grad redus de risc şi nefiind negociabile, precum şi activele financiare nebancare ce se pot concretiza în titluri financiare negociabile pe piaţa financiară secundară.

Pieţele de active financiare - sunt acelea în care se tranzacţionează acţiuni, obligaţiuni, bilete la ordin, ipoteci şi alte drepturi obţinute asupra unor active reale.

Activele financiare se pot grupa după diferite criterii:

a. din punct de vedere al perioadei de valabilitate - pot fi:

- pe termen scurt (mai mic de un an, sau până la un an): titluri comerciale, certificate de depozit, bilete de trezorerie;

- pe termen lung - acelea care mijlocesc finanţările externe, plasamente pe perioade mai mari de un an sau fără termen. Aici intră acţiunile şi obligaţiunile;

b. din punct de vedere al venitului pe care îl aduc:

- active cu venituri fixe (cu acţiuni privilegiate şi obligaţiuni);

- active cu venituri variabile (acţiuni ordinare).

Preview document

Economie - Pagina 1
Economie - Pagina 2
Economie - Pagina 3
Economie - Pagina 4
Economie - Pagina 5
Economie - Pagina 6
Economie - Pagina 7
Economie - Pagina 8
Economie - Pagina 9
Economie - Pagina 10
Economie - Pagina 11
Economie - Pagina 12
Economie - Pagina 13
Economie - Pagina 14
Economie - Pagina 15
Economie - Pagina 16
Economie - Pagina 17
Economie - Pagina 18
Economie - Pagina 19
Economie - Pagina 20
Economie - Pagina 21
Economie - Pagina 22
Economie - Pagina 23
Economie - Pagina 24
Economie - Pagina 25
Economie - Pagina 26
Economie - Pagina 27
Economie - Pagina 28
Economie - Pagina 29
Economie - Pagina 30
Economie - Pagina 31
Economie - Pagina 32
Economie - Pagina 33
Economie - Pagina 34
Economie - Pagina 35
Economie - Pagina 36
Economie - Pagina 37
Economie - Pagina 38
Economie - Pagina 39
Economie - Pagina 40
Economie - Pagina 41
Economie - Pagina 42
Economie - Pagina 43
Economie - Pagina 44
Economie - Pagina 45
Economie - Pagina 46
Economie - Pagina 47
Economie - Pagina 48
Economie - Pagina 49
Economie - Pagina 50
Economie - Pagina 51
Economie - Pagina 52
Economie - Pagina 53
Economie - Pagina 54
Economie - Pagina 55
Economie - Pagina 56
Economie - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Economie
  • C1.doc
  • C10.doc
  • C11.doc
  • C12.doc
  • C2.doc
  • C3.doc
  • C4.doc
  • C5.doc
  • C6.doc
  • C7.doc
  • C8.doc
  • C9.doc

Alții au mai descărcat și

Instituții de Credit

IC 1. Bilanţul bancar şi contul de profit şi pierdere 1.1 Bilanţul bancar ACTIV I. Operaţiuni de trezorerie şi interbancare Casa şi alte valori...

Cursuri achiziții și fuziuni

In general, in tarile actuale U.E. legislatia fuziunilor si achizitiilor a inceput sa devina coerenta incepand cu anii ’60, dar forma actuala a...

Domeniile Econometriei

1) CE ESTE ECONOMETRIA? Interpretată ad literam, noţiunea de econometrie înseamnă „măsurare economică”. Deşi măsurarea sau evaluarea este o parte...

Analiza diagnostică a întreprinderii

Curs 1 Elemente introductive. Generalitati De ce un diagnostic? Inainte de a incepe sa rasp la aceasta intrebare important este de a clarifica...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Dezvoltarea umană

Tema 1. Introducere în dezvoltarea umană (2 ore) Noţiune de dezvoltare umană Premisele apariţiei conceptului dezvoltării umane Evoluţia...

Globalizarea Pieței Bunurilor și Serviciilor

CAP III. GLOBALIZAREA PIETEI BUNURILOR SI SERVICIILOR 3.1. Internationalizarea activitatilor de servicii si particularitatile acestui proces...

Economia - Știință Teoretică și Fundamentală

1.1. ECONOMIA – ŞTIINŢĂ TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTALĂ Ştiinţa economică constă din ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine prin care...

Te-ar putea interesa și

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional

CAP. I - Derularea tranzacţiilor internaţionale de tip comercial 1.1. Tranzacţiile comerciale - element al economiei deschise Categoria...

Comerțul internațional, vehicul esențial al economiei internaționale

Introducere Lucrarea aleasă presupune o analiză a comerţului internaţional, a încasărilor provenite din operaţiunile pe care le cuprinde....

Politica Economică a Franței

Franța Capitolul 1. 1.1 Prezentare generală Franţa este o ţară situată în Europa de Vest, dar care cuprinde şi diverse insule şi teritorii...

Globalizarea și mediul economic concurențial

Introducere Multe dintre problemele globale ale omenirii le-au atras cercetătorilor atenția, în special economiștilor, constituinu-se în obiecte...

Ai nevoie de altceva?