Evaluarea Întreprinderilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 40643
Mărime: 160.51KB (arhivat)
Publicat de: Iosif Popovici
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1. Introducere

A evalua înseamnă a aprecia, a stabili o valoare, a calcula, a socoti, a preţui, a determina nivelul unui preţ de la care să înceapă o tranzacţie.

A reevalua înseamnă a evalua din nou pentru aducerea valorii la condiţiile zilei (preţuri, conjunctura economică etc.).

În esenţă, valoarea unei firme reflectă rezultatul unor judecăţi care se bazează pe o apreciere în funcţie de anumite criterii de comparaţie, de diferite analize, calcule, expertize economice, juridice şi tehnice.

Evaluarea unei firme vizează determinarea valorii unei afaceri la un moment dat, măsurarea avuţiei acesteia şi, mai ales, a potenţialului acesteia de a-şi multiplica bogăţia în perioada care urmează, deci capacitatea firmei de a genera în viitor fluxuri (cash-flow, profit etc) la dispoziţia proprietarului.

La achiziţia unei firme, cumpărătorul – investitor poate întâlni:

- Un patrimoniu imobiliar, deci mijloace de producţie ce încorporează un potenţial tehnic ce poate genera profituri viitoare;

- O activitate profitabilă, respectiv o sursă de câştig;

- O bună organizare, un management performant, resurse umane calificate şi motivate etc;

- Un segment de piaţă sigur şi stabil; el poate asigura un consum al produselor/serviciilor generatoare de profituri.

Evaluatorul prin metode specifice stabileşte valoarea afacerii, valoare ce va fi apreciată diferit de părţile ce tranzacţionează:

- cumpărătorul doreşte să cumpere mai ieftin

- iar vânzătorul să obţină un preţ cât mai ridicat.

1.2. Valoare şi preţ

În teoria economică există 2 curente referitoare la problema valorii şi a preţului:

- Curentul marxist, care consideră munca izvor al valorii, valoarea fiind dată de cantitatea de muncă încorporată într-o marfă, iar preţul fiind expresia bănească a acestei valori. Preţurile se pot abate de la valoare, însă pe total economie suma preţurilor este egală cu suma valorilor;

- Curentul nemarxist, incluzând mai multe teorii, de la cea a utilităţii, a rarităţii sau a valorii de schimb, ca fiind explicaţii ale valorii. Conform acestui curent, valoarea nu este un fapt, ci în mai mare măsură o opinie. Preţul este rezultatul negocierii între vânzător şi cumpărător, respectiv suma plătită pentru încheierea tranzacţiei. Preţul este singurul element obiectiv, fiind un fapt tangibil, real, verificabil.

Valoarea, în sens pragmatic – comercial, rezultă în urma operaţiunii de evaluare şi reprezintă o mărime relativ convenţională, stabilită de evaluator, fiind independentă de părţile aflate în negociere.

Valoarea reprezintă “calitatea convenţională a unui bun sau a unui serviciu ce îi este atribuită acestuia ca urmare a estimărilor şi calculelor. Această calitate există în sine, dar ea nu poate fi exprimată, exteriorizată decât printr-o apreciere teoretică, bazată pe concepte de valoare de întrebuinţare, raritate sau valoare de schimb, realizată de evaluator sau investitor”

Asupra valorii acţionează 4 factori:

- Utilitatea – care reprezintă capacitatea unui bun de a satisface o anumită nevoie;

- Raritatea – exprimată în funcţie de raportul cerere/ofertă;

- Dorinţa celui care nu o deţine “ab initio” bunul respectiv pentru a avea acel bun;

- Puterea de cumpărare dată de capacitatea celui interesat de a cumpăra bunul respectiv.

deci: nu există o valoare a întreprinderii ci o mulţime de valori posibile în funcţie de personalitatea agentului doritor să cumpere şi de natura proiectelor pe care el le poate avea privind întreprinderea

Valoarea este dificil de măsurat. Practicianul utilizează această noţiune într-o manieră foarte intuitivă, puţin explicită

Spre deosebire de valoare, preţul “este un element tangibil, o informaţie reală, un rezultat al unei tranzacţii. El poate exprima de “n” ori valoarea. Preţul poate fi egal cu valoarea, mai mic sau mai mare decât aceasta”.

Preţul este influenţat de elemente obiective şi subiective.

- Criterii obiective – determinate de cheltuielile de producţie, de metodele de calcul capabile să stabilească un nivel al valorii corecte a firmei;

Preview document

Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 1
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 2
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 3
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 4
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 5
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 6
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 7
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 8
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 9
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 10
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 11
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 12
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 13
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 14
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 15
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 16
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 17
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 18
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 19
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 20
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 21
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 22
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 23
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 24
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 25
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 26
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 27
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 28
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 29
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 30
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 31
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 32
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 33
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 34
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 35
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 36
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 37
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 38
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 39
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 40
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 41
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 42
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 43
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 44
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 45
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 46
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 47
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 48
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 49
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 50
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 51
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 52
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 53
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 54
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 55
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 56
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 57
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 58
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 59
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 60
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 61
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 62
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 63
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 64
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 65
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 66
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 67
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 68
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 69
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 70
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 71
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 72
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 73
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 74
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 75
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 76
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 77
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 78
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 79
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 80
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 81
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 82
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 83
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 84
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 85
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 86
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 87
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 88
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 89
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 90
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 91
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 92
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 93
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 94
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 95
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 96
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 97
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 98
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 99
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 100
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 101
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 102
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 103
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 104
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 105
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 106
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 107
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 108
Evaluarea Întreprinderilor - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Intreprinderilor.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Presiunea fiscală în cadrul tărilor UE

INTRODUCERE Presiunea fiscală reprezintă gradul în care ansamblul contribuabililor dintr-o țară suportă, pe seama rezultatelor obținute din...

Evaluarea Întreprinderilor

Noţiuni introductive privind evaluarea întreprinderilor 1.1. Importanţa şi necesitatea evaluării întreprinderii Evaluarea întreprinderii poate...

Impactul Presiunii Fiscale asupra Investițiilor din România

1. Consideraţii teoretice privind politica fiscală şi investiţiile Problematica investiţiilor în contextul economiei de piaţă nu poate face...

Credit

1.1 Conceptul și funcțiile creditului 1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare 1.3 Formele creditului 1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE...

Noțiuni Generale ale Cadastrului

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale...

Fundamente economice ale investițiilor

Note de curs INVESTITIA – in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului

INTRODUCERE „Cel mai mare dintre toate darurile este puterea de a estima lucrurile la adevărata lor valoare” ( La Rochefoucauld). În acest...

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei...

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Evaluarea Activelor Necorporale (Intangibile)

Capitolul I. Clasificarea activelor necorporale 1.1. Activele necorporale – consideraţii generale Activele intangibile cuprind toate elementele...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Good-will-ul - conținut și metode de determinare

Introducere Evaluarea întreprinderii poate răspunde unor cerinţe diverse pentru diferiţi uilizatori interni sau externi întreprinderii. Sfera...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Evaluarea întreprinderii - metoda activului net

Metoda activului net corectat (ANC) Aplicarea în contabilitate a principiului prudenţei, care presupune neînregistrarea diferenţelor în plus între...

Ai nevoie de altceva?