Metode de Determinare a Prețurilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5081
Mărime: 27.87KB (arhivat)
Publicat de: Noris Barbu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Ecaterina
Preturi si tarife

Cuprins

  1. 1. Metodele de determinare a preţurilor în baza costului.
  2. 2. Metoda de determinare a preţurilor orientată spre recuperarea investiţiilor.
  3. 3. Fundamentarea preţului în funcţie de parametrii cost – volum – profit. (Metoda pragului de rentabilitate (marjei de contribuţie)).
  4. 4. Metode de corelare a preţurilor la produsele noi.
  5. 5. Metode de determinare a preţurilor orientate spre concurenţă.
  6. 6. Determinarea preţurilor în baza echilibrului dintre cost, cerere şi concuremţă (Modelul 3 „C”).

Extras din curs

Costul şi preţul au natură economică comună, ambele exprimând consumul de muncă socială. În acelaşi timp costul reprezintă partea cea mai mare a valorii unei mărfi, cealaltă parte fiind alcătuită din profit, accize, TVA, adaos comercial. Potrivit SNC 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, costul producţiei care stă la baza determinării preţului reprezintă consumurile care se atribuie produsului finit şi serviciilor prestate. Consumurile totale (TC) reflectă resursele utilizate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. Structura consumurilor totale poate fi reprezentată din două aspecte:

- reieşind din modul de atribuire asupra producţiei;

- din evoluţia odată cu modificarea cantităţii de producţie.

Conform primului criteriu, consumurile se divizează în directe şi indirecte.

Consumurile directe (DC) sunt consumurile ce pot fi atribuite în mod direct la un produs concret. Ele sunt reprezentate de:

1. consumurile directe de materiale:

- materia primă şi materialele care formează baza producţiei fabricate;

- articole, accesorii şi semifabricate supuse asamblări sau prelucrării suplimentare;

- combustibilul de toate tipurile consumat în scopuri tehnologice;

- valoarea serviciilor cu caracter de producţie prestate de terţi.

2. Consumurile directe privind retribuirea muncii:

- retribuţiile pentru munca prestată calculate în baza tarifelor de acord, salariile tarifare;

- sporurile la salariile plătite muncitorilor în conformitate cu specificul de lucru din ramură;

- primele;

- remunerarea zilelor de odihnă pentru munca ce depăşeşte durata timpului de muncă;

- remunerarea concediilor, a orelor cu înlesniri pentru adolescenţi, a timpului acordat atribuţiilor de stat.

3. Consumurile directe privind contribuţiile la asigurările sociale şi medicale obligatorii.

Consumurile indirecte (IC) sunt consumurile ce nu pot fi identificate direct pentru un anumit produs. Ele sunt reprezentate de:

- consumurile de întreţinere şi deservire a mijloacelor fixe cu destinaţie productivă;

- uzura mijloacelor de producţie cu destinaţie productivă;

- amortizarea activelor nemateriale utilizate în procesul de producţie

- uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată folosite pentru deservirea capitalului de producţie;

- consumurile aferente perfecţionării tehnologiei, îmbunătăţirii calităţii;

- salariile muncitorilor auxiliari, ale personalului administrativ şi de conducere;

- consumuri de deplasare a presoanului de producere etc.

La finele perioadei de gestiune, consumurile indirecte de producţie se repartizează în funcţie de o anumită bază de repartizare (cantitatea de produse fabricate; consmurile de materiale, etc.)

În funcţie de al doilea criteriu, consumurile totale se divizează din :

Consumurile variabile (VC) sunt acele consumuri care se modifică în raport cu volumul producţiei, lucrărilor executate, serviciilor prestate.

Consumurile fixe (constante) (FC) sunt acele consumuri care rămân constante într-un anumit diapazon de modificări, indiferent de variaţia volumului producţiei sau activităţii de afaceri a personalului de conducere.

La fel problematica determinării preţului impune utilizarea COSTULUI MARGINAL (MC) care este definit ca costul suplimentar antrenat pentru producerea unei unităţi adiţionale (suplimentare) de bun.

MC = ∆TC/ ∆Q

Metodele de determinare a preţului în baza costului sunt:

METODA COSTULUI COMPLET (TOTAL)

Esenţa şi modul de aplicare: se determină costurile totale prin suma dintre consumurile directe şi indirecte (sau fixe şi variabile), la care se adaogă o marjă de profit ce corespunde efortului depus şi riscului asumat. Marja trebuie dimensionată astfel încât să nu constituie o atracţie de a intra în ramură pentru noii concurenţi. Pentru anumite articole de consumuri, precum şi pentru rentabilitatea anumitor produse statul stabileşte plafoane sau limitează mărimea.

Relaţia prin care se determină preţul este:

P = ATC + (ATC x Mp), unde

ATC – costul mediu total;

Mp – marja unitară de profit.

De exemplu: dacă ATC constituie 100 lei iar Mp – 20%, preţul unitar va fi:

P = 100 + (100 x 0,2) = 120 lei

Utilizarea metodei "cost-plus" in decizia de preţ a firmei răspunde obiectivului de a obţine un nivel satisfăcător al venitului pe termen lung, nu neapărat maxim. Utilizarea acestei metode în fundamentarea pe termen lung a preţurilor prezintă anumite avantaje, dintre care se remarcă simplitatea, asigurarea unui nivel adecvat de profitabilitate.

Preview document

Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 1
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 2
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 3
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 4
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 5
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 6
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 7
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 8
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 9
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 10
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 11
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 12
Metode de Determinare a Prețurilor - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Metode de Determinare a Preturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Politică de preț

CAP. 1. ELEMENTE DEFINITORII ALE POLITICII DE PRET Politica de pret a intreprinderii poate fi pe deplin utilizata in folosul intrprinderii doar in...

Teoria prețului - formarea prețului în diferite structuri de piață

Capitolul 1 "Teoria preţului" 1.1"Teoria obiectivă a preţului" Teoria economică dominantă a epocii lui Adam Smith,teoria obiectivă a valorii,este...

Costuri de producție

Producerea si desfacerea marfurilor pe piata precum si prestarea serviciilor necesita intotdeauna un anumit consum de munca si de mijloace de...

Stabilirea prețurilor în întreprinderi - metode bazate pe costuri

Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de...

Sistemul de Prețuri în România

INTRODUCERE Prin acest referat se urmăreşte a se reliefa unele aspecte privind stabilirea preţului în pieţe perfecte şi o detaliere mai profundă a...

Inflația

I. INFLAŢIA – elemente definitorii 1.1 Inflaţia – noţiune, forme de manifestare Moneda, ca orice alta marfa, are un pret. Acest pret, care se...

Pragul de rentabilitate și importanța cunoașterii acestuia

Intr-o economie de piata scopul oricarei activitati economico-financiara este obtinerea de profit, adica activitatea respectiva sa fie rentabila....

Te-ar putea interesa și

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Evaluarea întreprinderii ProdPlast

1.Date generale despre intreprindere 1.1Scurt istoric Prodplast S.A. este o companie românească care activează în domeniul prelucrării...

Analiza costurilor de producție

CAPITOLUL I ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND COSTUL DE PRODUCTIE « Costul este o categorie valorica fundamentala a economiei de schimb. In jurul lui...

Prețul de Transfer

Introducere Activităţile economice considerate atât la nivel naţional cât şi mondial sau global prezintă o realitate extrem de complexă şi...

Tehnici și metode promoționale

Capitolul 1. Prezentarea firmei Denumirea: SC COLGATE&PALMOLIVE ROMÂNIA SRL Adresa: Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr. 17-21, sector 1 Cui: J...

Formarea Prețului în Concurența Pură și Perfectă

1.1. Piaţa: concept, rol, funcţii şi clasificare Piaţa poate fi definită ca un spaţiu economic în care se manifestă un sistem de relaţii generate...

Cofetăria Angels

Rezumat introductiv Anul 2008, este anul în care a luat fiinţă Cofetăria “Angels”. O cofetărie mică, cu un ambient plăcut, oferă servicii şi...

Ai nevoie de altceva?