Analiza economico-financiară

Curs
9/10 (8 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 200 în total
Cuvinte : 63575
Mărime: 762.00KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Pavel
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

Continutul aplicativ si metodologic

al analizei activitatii economico-financiare

1.1. Necesitatea, tipurile si rolul analizei economico-financiare

în realizarea procesului decizional al conducerii

Orice activitate de conducere economico-financiara la toate nivelurile organizatorice – la nivel macroeconomic, microeconomic si în profil teritorial – este în esenta ei o activitate permanenta de cunoastere profunda si complexa a starii economice si financiare, în structura timpului trecut, prezent si viitor, o activitate permanenta de fundamentare a unor pachete de decizii operative, tactice si strategice în vederea stabilirii cailor de actiune pentru realizarea obiec¬tivelor de program, precum si o activitate permanenta de aplicare a deciziilor adoptate si de urmarire sistematica a înfaptuirii acestora. Atât în activitatea de fundamentare si aplicare a deciziilor curente si de perspectiva, cât si în etapa de control a realizarii deciziilor adoptate, un rol important revine analizei economico-financiare.

În procesul operational de conducere a activitatilor economico-financiare se contureaza doua tipuri sau modalitati de fundamentare a deciziilor de conducere:

a) conducerea de tip intuitiv (bazata pe experienta practica), în care caz, deciziile adoptate au un grad relativ scazut de certitudine privind realizarea integrala si cu eficienta scontata a obiectivelor programate.

b) conducerea rationala sau stiintifica, care se bazeaza pe utilizarea metodelor analizei economico-financiare la fundamentarea deciziilor. Practica a confirmat pe deplin faptul ca, în conditiile economiei moderne, a complexitatii si caracterului ei dinamic, conducerea activitatii economico-financiare nu poate fi conceputa decât prin adoptarea unor decizii fundamentate pe o analiza ampla si obiectiva a fenomenelor si proceselor din economie.

Analiza economico-financiara confera procesului decizional al conducerii un continut profund stiintific, corespunzator situatiei conjuncturale din fiecare etapa, bazat pe luarea în considerare a factorilor interni si externi, a impactului pro¬gresului tehnico-stiintific asupra dezvoltarii economice, a tendintelor canti¬ta¬¬tive si, îndeosebi, calitative asupra cererii de consum productiv si neproductiv.

Analiza activitatii desfasurate de un agent economic are în vedere studierea fenomenelor economice si financiare care au avut loc, în mod analitic si interdependent, pe componente de detaliu, iar pe baza asamblarii concluziilor rezultate se ajunge la sinteza. Se dovedeste astfel ca analiza si sinteza reprezinta etape interdependente proprii oricaror cercetari îndreptate asupra activitatii economico-financiare.

Analiza constituie un instrument general de cunoastere folosit în toate stiintele. Analiza fenomenelor de natura economico-financiare, spre deosebire de analiza fenomenelor fizice, chimice, biologice, prezinta câteva particularitati esentiale:

a) Analiza economico-financiara se bazeaza pe puterea de a cunoaste în mod analitic comportamentul fenomenelor si proceselor economico-financiare desfasurate într-o unitate economica, ramura sau la nivelul economiei nationale, deci la diferite nivele organizatorice, precum si în profil teritorial.

b) Analiza economico-financiara constituie un proces complex de cerce¬tare determinat de însasi complexitatea fenomenelor din domeniul economico-financiar, sub aspectul studierii relatiilor cauza-efect localizate strict în acest domeniu, precum si al relatiilor de interdependenta dintre fenomenele econo¬mico-financiare cu cele demografice, sociologice, psihologice, sanitare etc.

c) Datorita caracterului dinamic al fenomenelor economico-financiare, al corelatiilor multiple care se formeaza si functioneaza între aceste fenomene si mediu, analiza economico-financiara abordeaza în mod inseparabil latura canti¬tativa si cea calitativa a acestora.

Prin definitie, analiza economico-financiara este un proces complex de cunoastere a starii economico-financiare a unui agent economic, a unei ramuri sau a economiei nationale în ansamblul ei, în conditii concrete de loc si timp, folosind metode adecvate si indicatori specifici în vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin decizii tactice si strategice a echilibrului dintre lichiditatea activelor si exig¬i¬b¬i¬li¬tatea elementelor de pasiv, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate, precum si a corelatiei globale a costului resurselor cu randa¬mentul întrebuintarilor.

Din definitia data, rezulta ca obiectul analizei economico-financiare nu se limiteaza la stricta constatare si interpretare a modului de realizare a indica¬to¬rilor prevazuti în programul economic, ci are o sfera mult mai larga de cerce¬tare, ea extinzându-se si asupra unor aspecte conexe, care nu sunt cuprinse si exprimate prin nivelul indicatorilor programati, dar cu o importanta deosebita atât pentru asigurarea echilibrului economico-financiar, cât si pentru fundamen¬tarea masurilor care vizeaza expansiunea si cresterea economica.

Preview document

Analiza economico-financiară - Pagina 1
Analiza economico-financiară - Pagina 2
Analiza economico-financiară - Pagina 3
Analiza economico-financiară - Pagina 4
Analiza economico-financiară - Pagina 5
Analiza economico-financiară - Pagina 6
Analiza economico-financiară - Pagina 7
Analiza economico-financiară - Pagina 8
Analiza economico-financiară - Pagina 9
Analiza economico-financiară - Pagina 10
Analiza economico-financiară - Pagina 11
Analiza economico-financiară - Pagina 12
Analiza economico-financiară - Pagina 13
Analiza economico-financiară - Pagina 14
Analiza economico-financiară - Pagina 15
Analiza economico-financiară - Pagina 16
Analiza economico-financiară - Pagina 17
Analiza economico-financiară - Pagina 18
Analiza economico-financiară - Pagina 19
Analiza economico-financiară - Pagina 20
Analiza economico-financiară - Pagina 21
Analiza economico-financiară - Pagina 22
Analiza economico-financiară - Pagina 23
Analiza economico-financiară - Pagina 24
Analiza economico-financiară - Pagina 25
Analiza economico-financiară - Pagina 26
Analiza economico-financiară - Pagina 27
Analiza economico-financiară - Pagina 28
Analiza economico-financiară - Pagina 29
Analiza economico-financiară - Pagina 30
Analiza economico-financiară - Pagina 31
Analiza economico-financiară - Pagina 32
Analiza economico-financiară - Pagina 33
Analiza economico-financiară - Pagina 34
Analiza economico-financiară - Pagina 35
Analiza economico-financiară - Pagina 36
Analiza economico-financiară - Pagina 37
Analiza economico-financiară - Pagina 38
Analiza economico-financiară - Pagina 39
Analiza economico-financiară - Pagina 40
Analiza economico-financiară - Pagina 41
Analiza economico-financiară - Pagina 42
Analiza economico-financiară - Pagina 43
Analiza economico-financiară - Pagina 44
Analiza economico-financiară - Pagina 45
Analiza economico-financiară - Pagina 46
Analiza economico-financiară - Pagina 47
Analiza economico-financiară - Pagina 48
Analiza economico-financiară - Pagina 49
Analiza economico-financiară - Pagina 50
Analiza economico-financiară - Pagina 51
Analiza economico-financiară - Pagina 52
Analiza economico-financiară - Pagina 53
Analiza economico-financiară - Pagina 54
Analiza economico-financiară - Pagina 55
Analiza economico-financiară - Pagina 56
Analiza economico-financiară - Pagina 57
Analiza economico-financiară - Pagina 58
Analiza economico-financiară - Pagina 59
Analiza economico-financiară - Pagina 60
Analiza economico-financiară - Pagina 61
Analiza economico-financiară - Pagina 62
Analiza economico-financiară - Pagina 63
Analiza economico-financiară - Pagina 64
Analiza economico-financiară - Pagina 65
Analiza economico-financiară - Pagina 66
Analiza economico-financiară - Pagina 67
Analiza economico-financiară - Pagina 68
Analiza economico-financiară - Pagina 69
Analiza economico-financiară - Pagina 70
Analiza economico-financiară - Pagina 71
Analiza economico-financiară - Pagina 72
Analiza economico-financiară - Pagina 73
Analiza economico-financiară - Pagina 74
Analiza economico-financiară - Pagina 75
Analiza economico-financiară - Pagina 76
Analiza economico-financiară - Pagina 77
Analiza economico-financiară - Pagina 78
Analiza economico-financiară - Pagina 79
Analiza economico-financiară - Pagina 80
Analiza economico-financiară - Pagina 81
Analiza economico-financiară - Pagina 82
Analiza economico-financiară - Pagina 83
Analiza economico-financiară - Pagina 84
Analiza economico-financiară - Pagina 85
Analiza economico-financiară - Pagina 86
Analiza economico-financiară - Pagina 87
Analiza economico-financiară - Pagina 88
Analiza economico-financiară - Pagina 89
Analiza economico-financiară - Pagina 90
Analiza economico-financiară - Pagina 91
Analiza economico-financiară - Pagina 92
Analiza economico-financiară - Pagina 93
Analiza economico-financiară - Pagina 94
Analiza economico-financiară - Pagina 95
Analiza economico-financiară - Pagina 96
Analiza economico-financiară - Pagina 97
Analiza economico-financiară - Pagina 98
Analiza economico-financiară - Pagina 99
Analiza economico-financiară - Pagina 100
Analiza economico-financiară - Pagina 101
Analiza economico-financiară - Pagina 102
Analiza economico-financiară - Pagina 103
Analiza economico-financiară - Pagina 104
Analiza economico-financiară - Pagina 105
Analiza economico-financiară - Pagina 106
Analiza economico-financiară - Pagina 107
Analiza economico-financiară - Pagina 108
Analiza economico-financiară - Pagina 109
Analiza economico-financiară - Pagina 110
Analiza economico-financiară - Pagina 111
Analiza economico-financiară - Pagina 112
Analiza economico-financiară - Pagina 113
Analiza economico-financiară - Pagina 114
Analiza economico-financiară - Pagina 115
Analiza economico-financiară - Pagina 116
Analiza economico-financiară - Pagina 117
Analiza economico-financiară - Pagina 118
Analiza economico-financiară - Pagina 119
Analiza economico-financiară - Pagina 120
Analiza economico-financiară - Pagina 121
Analiza economico-financiară - Pagina 122
Analiza economico-financiară - Pagina 123
Analiza economico-financiară - Pagina 124
Analiza economico-financiară - Pagina 125
Analiza economico-financiară - Pagina 126
Analiza economico-financiară - Pagina 127
Analiza economico-financiară - Pagina 128
Analiza economico-financiară - Pagina 129
Analiza economico-financiară - Pagina 130
Analiza economico-financiară - Pagina 131
Analiza economico-financiară - Pagina 132
Analiza economico-financiară - Pagina 133
Analiza economico-financiară - Pagina 134
Analiza economico-financiară - Pagina 135
Analiza economico-financiară - Pagina 136
Analiza economico-financiară - Pagina 137
Analiza economico-financiară - Pagina 138
Analiza economico-financiară - Pagina 139
Analiza economico-financiară - Pagina 140
Analiza economico-financiară - Pagina 141
Analiza economico-financiară - Pagina 142
Analiza economico-financiară - Pagina 143
Analiza economico-financiară - Pagina 144
Analiza economico-financiară - Pagina 145
Analiza economico-financiară - Pagina 146
Analiza economico-financiară - Pagina 147
Analiza economico-financiară - Pagina 148
Analiza economico-financiară - Pagina 149
Analiza economico-financiară - Pagina 150
Analiza economico-financiară - Pagina 151
Analiza economico-financiară - Pagina 152
Analiza economico-financiară - Pagina 153
Analiza economico-financiară - Pagina 154
Analiza economico-financiară - Pagina 155
Analiza economico-financiară - Pagina 156
Analiza economico-financiară - Pagina 157
Analiza economico-financiară - Pagina 158
Analiza economico-financiară - Pagina 159
Analiza economico-financiară - Pagina 160
Analiza economico-financiară - Pagina 161
Analiza economico-financiară - Pagina 162
Analiza economico-financiară - Pagina 163
Analiza economico-financiară - Pagina 164
Analiza economico-financiară - Pagina 165
Analiza economico-financiară - Pagina 166
Analiza economico-financiară - Pagina 167
Analiza economico-financiară - Pagina 168
Analiza economico-financiară - Pagina 169
Analiza economico-financiară - Pagina 170
Analiza economico-financiară - Pagina 171
Analiza economico-financiară - Pagina 172
Analiza economico-financiară - Pagina 173
Analiza economico-financiară - Pagina 174
Analiza economico-financiară - Pagina 175
Analiza economico-financiară - Pagina 176
Analiza economico-financiară - Pagina 177
Analiza economico-financiară - Pagina 178
Analiza economico-financiară - Pagina 179
Analiza economico-financiară - Pagina 180
Analiza economico-financiară - Pagina 181
Analiza economico-financiară - Pagina 182
Analiza economico-financiară - Pagina 183
Analiza economico-financiară - Pagina 184
Analiza economico-financiară - Pagina 185
Analiza economico-financiară - Pagina 186
Analiza economico-financiară - Pagina 187
Analiza economico-financiară - Pagina 188
Analiza economico-financiară - Pagina 189
Analiza economico-financiară - Pagina 190
Analiza economico-financiară - Pagina 191
Analiza economico-financiară - Pagina 192
Analiza economico-financiară - Pagina 193
Analiza economico-financiară - Pagina 194
Analiza economico-financiară - Pagina 195
Analiza economico-financiară - Pagina 196
Analiza economico-financiară - Pagina 197
Analiza economico-financiară - Pagina 198
Analiza economico-financiară - Pagina 199
Analiza economico-financiară - Pagina 200
Analiza economico-financiară - Pagina 201
Analiza economico-financiară - Pagina 202

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economico-Financiara
  • analiza ec-financ curs1.doc
  • analiza ec-financ curs2.doc
  • analiza ec-financ curs3.doc
  • analiza ec-financ curs4.doc
  • analiza ec-financ curs5.doc
  • analiza ec-financ curs6.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de gestiune a portofoliului

Gestionarea portofoliului este arta și știința selectării și supravegherii unui grup de investiții care îndeplinesc obiectivele financiare pe...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice 1.1 Conceptul de cheltuieli publice ,,Cheltuielile publice exprimă...

Analiza tranzacțională

Analiza tranzactionala este: - in primul rand, o filosofie, un punct de vedere asupra oamenilor; - in al doilea rand, este o teorie a...

Investițiile de Portofoliu

Procesul de investire are multiple fatete: el poate sa presupuna a investi bani în obligatiuni sau actiuni comune sau proprietati sau orice alte...

Analiză economico-financiară

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Economia de piata, presupune existenta unor legi specifice, iar...

Analiza economico-financiară

Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză...

Management Bancar

TEMA 1 CONŢINUTUL ŞI TRĂSĂTURILE MANAGEMENTULUI BANCAR 1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar 1.2. Atributele esenţiale ale...

Gestiune bancară

CAPITOLUL I GESTIUNEA BANCARĂ 1.1. Diversificarea serviciilor bancare Băncile, prin ampla lor implicare în viaţa economică şi socială,...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Ai nevoie de altceva?