Finanțe și Bugete Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 29630
Mărime: 552.03KB (arhivat)
Publicat de: Sabin Roșu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Felicia C . Macarie

Extras din curs

Noţiuni introductive

1.1. Geneză, concept, ştiintă

1.1.1. Geneza finantelor

Comuna primitiva nu a cunoscut conceptul de stat. În această perioadă diferitele

funcţii publice erau îndeplinite de oameni aleşi de către comunitate. Diviziunea socială a

muncii care duce la creşterea productivităţii muncii şi la apariţia proprietăţii private duce

şi la scindarea societăţii în clase.

Odată cu această scindare a societăţii în clase antagoniste apare şi necesitatea unei

instituţii care să protejeze proprietatea privată. Această instituţie este statul.

Instituirea forţei publice nu presupune doar oameni înnarmaţi ci şi accesorii

materiale şi instituţii de constrângere.

Separarea statului de societate în sfera relaţiilor economice se exprimă prin faptul

că statul are propriile venituri, cheltuieli şi datorii.

Statul îşi procură resursele necesare funcţionării şi îndeplinirii funcţiilor sale cu

ajutorul constrângerii, pe care o aplică asupra membrilor societăţii.

În primele stadii de dezvoltare ale orânduirii sclavagiste unele funcţii publice erau

onorifice iar resursele necesare aşa-ziselor cheltuieli publice erau asigurate prin prestaţii

în muncă şi în natură. Spre sfârşitul acestei perioade când începe dezvoltarea economiei

de schimb statul sclavagist foloseşte şi resursele băneşti pentru acoperirea cheltuielilor

publice. Acesta este momentul istoric în care putem vorbi despre primele elemente de

finanţe.

În feudalism statul a continuat să folosească pe scară largă prestaţiile şi dările în

natură. Abia în capitalism când producţia de mărfuri devine predominantă, relaţiile

băneşti capătă o largă dezvoltare şi în consecinţă cheltuielile publice sunt acoperite

aproape exclusiv din resurse băneşti. În această perioadă activitatea statului se

caracterizează prin 2 funcţii:

- funcţia internă care constă în menţinerea ordinii interne şi asigurarea

funcţionării instituţiilor sale;

- funcţia externă de apărare a ţării sau de extindere a teritoriului prin acţiuni

militare.

În procesul procurării şi repartizării resurselor statului se nasc anumite relaţii

sociale. Aceste relaţii de natură economică exprimă repartizarea unei părţi din produsul

social prin intermediul statului între diferite grupuri sociale. Aceste relaţii exprimate

băneşte sunt relaţii financiare sau finanţe. Existenţa finanţelor este legată deci de

existenţa statului ,de folosirea banilor în repartizarea produsului social.

1.1.2. Conceptul de finanţe

6

În legatură cu conceptul de finanţe părerile specialiştilor sunt impartite. Unii

economişti consideră finanţele ca fiind fonduri băneşti la dispoziţia statului.

Alte opinii : finanţele reprezintă bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea

instituţiilor publice. Alt grup de economişti definesc finanţele ca fiind totalitatea

resurselor şi a sarcinilor referitoare la activitatea instituţiilor publice. Finanţele

reprezintă gospodăria statului precum şi regulile şi principiile administrării bunurilor

şi banilor.

Altă definiţie spune că finanţele reprezintă mijloace de intervenţie a statului în

economie.

Concepţiile despre finanţe au evoluat de-a lungul timpului conturându-se 2 etape

distincte:

1.Conceptiile clasice( sec. XVIII –sec. XX ) reflectă doctrina liberală potrivit

căreia activitatea economică trebuie să se desfăşoare în conformitate cu principiul

laissez-faire, laissez-passer prin care se urmăreşte evitarea oricărei intervenţii din partea

autorităţilor publice ce ar putea perturba iniţiativa privată, libera concurenţă şi acţiunea

legilor pieţii.

Principiile formulate de liberali care stau la baza finanţelor clasice sunt:

- cheltuieli publice reduse la minim;

- cheltuielile publice determină diminuarea capitalului productiv al ţării;

- cheltuielile publice trebuie finanţate pe seama impozitelor plătite de membrii

comunităţii numai în masura în care aceste cheltuieli se fac în interesul general al

societăţii;

- impozitele reprezintă un rău deoarece afectează acumularea de capital productiv,

dar sunt un rău necesar deoarece finanţează cheltuielile publice indispensabile societăţii;

- veniturile bugetare curente trebuie să acopere cheltuielile publice anuale altfel

statul se îndatorează în scopuri neproductive;

- apelul la împrumuturi este nefast deoarece determină

creşterea datoriei publice care antrenează cheltuieli bugetare suplimentare cu dobânzi,

constituind astfel o povară pentru generaţiile viitoare.

Preview document

Finanțe și Bugete Publice - Pagina 1
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 2
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 3
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 4
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 5
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 6
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 7
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 8
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 9
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 10
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 11
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 12
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 13
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 14
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 15
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 16
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 17
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 18
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 19
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 20
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 21
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 22
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 23
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 24
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 25
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 26
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 27
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 28
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 29
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 30
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 31
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 32
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 33
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 34
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 35
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 36
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 37
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 38
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 39
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 40
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 41
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 42
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 43
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 44
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 45
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 46
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 47
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 48
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 49
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 50
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 51
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 52
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 53
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 54
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 55
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 56
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 57
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 58
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 59
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 60
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 61
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 62
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 63
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 64
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 65
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 66
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 67
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 68
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 69
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 70
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 71
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 72
Finanțe și Bugete Publice - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Finante si Bugete Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Tematică Finanțe

1. Finanţele publice: definire, funcţii. Concepte de definire ale finanţelor publice: - finanţele publice reprezintă fondurile băneşti la...

Finanțe locale

CAP. I FINANTELE PUBLICE LOCALE: CONCEPT, FUNCTII, COMPONENTE 1.1. Conceptul de finante publice locale si functiile sale Conceptul de finante...

Bugetul local și procesul bugetar local

1.1. Conceptul de buget local şi locul său în cadrul finanţelor publice locale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară...

Cheltuielile publice

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau...

Conturile internaționale

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE Balanța de plăți externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul...

Finanțe

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FINANȚELE PUBLICE 1.1. CONCEPTUL DESPRE FINANȚELE PUBLICE 1.2.FINANȚELE CA ȘTIINȚĂ ȘI...

Situațiile financiare anuale consolidate

Introducere Consolidarea conturilor reprezintă o operațiune care are ca scop exprimarea situației și arezultatelor unei societăți ținând cont de...

Finanțe publice

Conceptul de finante publice Termenul de finante publice cunoaste mai multe definitii. Conform dictionarului explicative al limbii...

Te-ar putea interesa și

Proces bugetar public monografie al Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea, Pașcani

CAPITOLUL I ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE LA COLEGIULUI TEHNIC DE CAI FERATE “UNIREA”, PASCANI 1.1Scurt istoric Infiintarea in 1920 a scolii...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Teatrul Victor Ion Popa, Bârlad

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Teatrul “Victor Ion Popa”, Bârlad 1.1. Scurt istoric Primele mărturii despre existenţa unui nucleu al...

Monografie spital - institutul de boli cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iași

Cap 1. Organizare si functionalitate la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.George I.M. Georgescu" Iasi 1.1.Scurt istoric In anii...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Monografie Vatra Dornei

1. Organizare si funcTionalitate la Primaria Vatra Dornei 1.1 Scurt istoric Localitatea Vatra Dornei s-a dezvoltat începând din secolul XVIII în...

Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad 1.1. Scurt istoric Puţine localităţi din România se pot mândri cu o...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul de Copii Sfânta Parascheva Botoșani

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul de copii „Sf. Parascheva” Botosani 1.1.Scurt istoric Entitatea publică studiată se numeste...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONALITATEA PRIMARIEI FRUNTISENI 1.1 Scurt istoric Comuna Fruntiseni se afla situata in partea de sud a judetului...

Ai nevoie de altceva?