Agricultura ecologică

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 15614
Mărime: 975.55KB (arhivat)
Publicat de: Adonis Grosu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

AGRICULTURA ECOLOGICĂ - SISTEM DE AGRICULTURĂ CARE SUSȚINE CALITATEA ALIMENTELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1.1. Termenii definitorii pentru agricultura ecologică

În contextul social, economic și ecologic actual, la scară planetară poate fi remarcată tendința de trecere, într-un procent tot mai ridicat, de la sistemul de agricultură convențională, de tip industrial, supraintensiv, spre sisteme de agricultură ecologică, o agricultură „a bunului simț”, care să răspundă următoarelor directive majore: obținerea produselor agricole în cantitate suficientă, de înaltă calitate și la costuri rezonabile; îmbunătățirea și conservarea stării de calitate a tuturor resurselor mediului înconjurător și reducerea la minimum a surselor de poluare; crearea cadrului general pentru producătorii de produse agroalimentare, care să asigure cantitățile necesare dezvoltării societății, să garanteze securitatea mediului de lucru, să permită creșterea veniturilor, să ofere satisfacția muncii și armonizarea vieții cu natura.

Astfel, interesul crescut al consumatorilor în privința securității alimentare, respectiv în privința alimentelor sănătoase, cu valoare nutrițională ridicată, precum și preocuparea pentru protecția mediului, au contribuit la dezvoltarea în ultimele decenii a unor noi concepte privind sistemele de agricultură, printre care sistemul de agricultură ecologică. Acest sistem trebuie privit ca fiind parte integrantă a strategiilor de dezvoltare durabilă și ca o alternativă viabilă pentru agricultura convențională.

Agricultura ecologică se diferențiază fundamental de metodele tradiționale în măsura în care ea este asociată în mod conștient, coerent și sistematic unui ansamblu de tehnici (compostare, îngrășăminte verzi, culturi de protecție, lucrarea solului la suprafață, fertilizanți organici sau minerali puțin solubili, etc.), care nu erau utilizate decât ocazional, parțial sau separat în epoca pre-industrială.

Exploatația agricolă, în agricultura ecologică, este privită drept un sistem deschis, care are o serie de relații în interiorul său, dar care și interrelaționează armonios cu oricare din componentele exterioare.

Agricultura ecologică este deopotrivă o filozofie și un sistem de producție agricolă. Ea își are rădăcinile în anumite valori care reflectă fidel realitățile ecologice și sociale. Ea presupune proiectarea și gestiunea procedurilor care lucrează cu procesele naturale pentru a conserva toate resursele, a minimiza reziduurile și daunele asupra mediului înconjurător, menținând sau crescând totodată profitabilitatea unei exploatații agricole.

Deși există unele diferențe în ceea ce privește sistemele agricole ecologice, biologice și ecologice, se acceptă în general faptul că termenii de „ecologic”, „biologic” și „organic” se referă la același lucru, fapt reglementat și legislativ, la nivelul Uniunii Europene prin Reglementarea Consiliului CEE nr. 2092/91.

Termenul de „agricultură biologică” a fost preluat de către Franța, Italia, Portugalia și Olanda, termenul de „agricultură organică” este utilizat în SUA și Marea Britanie, iar termenul de „agricultură ecologică” este utilizat în țări ca Germania, Spania, Danemarca și România.

Conform definiției dată de FAO (Food and Agriculture Organization) și OMS (Organizația Mondială a Sănătății) în „Codex Alimentarius”, agricultura ecologică reprezintă un „sistem integrat de gestionare a procesului de producție, care contribuie la sprijinirea și consolidarea agroecosistemului, incluzând biodiversitatea, ciclurile biologice și activitatea biologică a solului. Agricultura ecologică folosește practici de gestionare corespunzătoare, în locul unor produse obținute în afara fermei și ia în considerare faptul că fiecare regiune în parte necesită sisteme, bine adaptate specificului fiecăreia dintre acestea. Acest lucru se poate realiza prin utilizarea, pentru anumite operații în cadrul sistemului, acolo unde este posibil, a metodelor agronomice, biologice și mecanice în locul materialelor sintetice”.

Agricultura ecologică este definită de către Ion Toncea în lucrarea sa „Ghid practic de Agricultură Ecologică” drept „știința sau arta administrării sau ținerii sub control a viețuitoarelor agricole și a mediului lor de viață, în folosul îndelungat al naturii și omenirii. Ca știință, agricultura ecologică se ocupă cu studiul sistematic al structurilor materiale (organismele vii și mediul lor de viață) și funcționale (intră și interrelațiile structurilor materiale) ale sistemelor agricole și cu proiectarea managementului agroecosistemelor capabile de a asigura, timp îndelungat, nevoile umane de hrană, îmbrăcăminte și de locuit, fără a le diminua potențialul

ecologic, economic și social. Ca ocupație, agricultura ecologică este activitatea de asamblare a cunoștințelor teoretice despre natură și agricultură în sisteme tehnologice durabile, bazate pe resursele materiale, energetice și informaționale ale sistemelor agricole. De asemenea, agricultura ecologică se bazează pe înțelepciune și ca atare, implică cunoașterea amănunțită a ogorului, viețuitoarelor și a celorlalte realități economice și sociale, precum și pe intuiție, cumpătare în alegerea și aplicarea măsurilor în practică”.

Agricultura ecologică (biologică) este agricultura bazată pe observarea legilor vieții care constau în a nu hrăni direct plantele cu îngrășăminte solubile, ci ființele vii din sol care elaborează și furnizează toate elementele de care plantele au nevoie (Claude Aubert, „L'Agriculture biologique”, Paris, 1970).

Agricultura ecologică este o metodă care necesită capacitate de observare și de reflexie. Folosește un potențial ridicat de mână de lucru, necesitând locuri noi de muncă, aspect important într-o perioadă de șomaj, pe de o parte și exod masiv din zonele rurale către aglomerările urbane, pe de altă parte.

Preview document

Agricultura ecologică - Pagina 1
Agricultura ecologică - Pagina 2
Agricultura ecologică - Pagina 3
Agricultura ecologică - Pagina 4
Agricultura ecologică - Pagina 5
Agricultura ecologică - Pagina 6
Agricultura ecologică - Pagina 7
Agricultura ecologică - Pagina 8
Agricultura ecologică - Pagina 9
Agricultura ecologică - Pagina 10
Agricultura ecologică - Pagina 11
Agricultura ecologică - Pagina 12
Agricultura ecologică - Pagina 13
Agricultura ecologică - Pagina 14
Agricultura ecologică - Pagina 15
Agricultura ecologică - Pagina 16
Agricultura ecologică - Pagina 17
Agricultura ecologică - Pagina 18
Agricultura ecologică - Pagina 19
Agricultura ecologică - Pagina 20
Agricultura ecologică - Pagina 21
Agricultura ecologică - Pagina 22
Agricultura ecologică - Pagina 23
Agricultura ecologică - Pagina 24
Agricultura ecologică - Pagina 25
Agricultura ecologică - Pagina 26
Agricultura ecologică - Pagina 27
Agricultura ecologică - Pagina 28
Agricultura ecologică - Pagina 29
Agricultura ecologică - Pagina 30
Agricultura ecologică - Pagina 31
Agricultura ecologică - Pagina 32
Agricultura ecologică - Pagina 33
Agricultura ecologică - Pagina 34
Agricultura ecologică - Pagina 35
Agricultura ecologică - Pagina 36
Agricultura ecologică - Pagina 37
Agricultura ecologică - Pagina 38
Agricultura ecologică - Pagina 39
Agricultura ecologică - Pagina 40
Agricultura ecologică - Pagina 41
Agricultura ecologică - Pagina 42
Agricultura ecologică - Pagina 43
Agricultura ecologică - Pagina 44
Agricultura ecologică - Pagina 45
Agricultura ecologică - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Agricultura ecologica.pdf

Alții au mai descărcat și

Etichetarea Produselor Alimentare

Introducere Cunoaşterea caracteristicilor produselor alimentare, precum data de expirare, ingredientele folosite, producătorul, cantitatea netă,...

Tehnologia Obținerii Vinurilor

Vinurile româneşti ca produs finit al viţei de vie, se bucură pe plan internaţional de un bine meritat prestigiu. Acest lucru este confirmat de...

Igienizarea în Întreprinderile de Prelucrare a Peștelui

Introducere Industria Alimentară reprezintă un domeniu prioritar în cadrul economiei naţionale, produsele alimentare fiind de importanţă...

Vin Ecologic

Vinul ecologic Viţa-de-vie ecologică este,în opinia investitorilor din industria vinului, o cultură greu de întretinut de aceea puţini mizeaza,...

Ultrafiltrarea și Microfiltrarea Aplicate în Industria Laptelui și Produselor Lactate

Ultrafiltrarea si microfiltrarea in industria laptelui: Laptele este un lichid nutrient produs de glandele mamare ale mamiferelor femele. Este...

Probleme în industria zahărului

CARE ESTE SUTIRAJUL APLICAT LA EXTRACTIA IN KG LA 100 KG SFECLA DACA SE PRELUCREAZA TAITEI DE SFECLA CU 15% ZAHAR IAR CONTINUTUL DE ZAHAR AL ZEMII...

Noțiuni generale de gastronomie

NOTIUNI GENERALE IN GASTRONOMIE - Tehnologia culinara – transforma materiile prime in produse finite sau semifinite printr-o succesiune de...

Drojdii și Mucegaiuri

STUDIUL MICROBIOLOGIC AL MUCEGAIURILOR Mucegaiurile sunt microorganisme de tip eucariot, monocelulare sau pluricelulare, diferentiate din punct...

Te-ar putea interesa și

Agricultura ecologică și rolul ei în dezvoltarea rurală în concepția dezvoltării durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Fertilitatea Solurilor Privind Implimentarea Agriculturii Ecologice

INTRODUCERE Deja suntem obişnuiţi cu peisajul persistent în compartimentele de produse agricole din centrele comerciale de prestigiu. Fructe...

Promovarea Produselor Agroalimentare Ecologice în România

Introducere În lumea noastră modernă nu se poate vorbi de dezvoltare economică fără a se ţine cont de mediul înconjurător. Dezvoltarea...

Evoluția și perspectiva pieței produselor agroalimentare ecologice în România

INTRODUCERE Dacă ar fi sa definim agricultura ecologică în cel mai simplu mod, aceasta ar fi agricultura care furnizează consumatorilor alimente...

Situația Agriculturii Ecologice în România

INTRODUCERE În literatura de specialitate nu s-a dat încă o definiţie clară a agriculturii ecologice, ea fiind de mult ori confundată cu...

Agricultură Ecologică

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE Conform definiţiei, dată de Organizaţia pentru Alimente şi Agricultura FAO (Food şi Agriculture organization),...

Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Agricutura ecologică promovează sisteme de producţie durabile, diversificate şi echilibrate, în vederea prevenirii...

Ai nevoie de altceva?