Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 17896
Mărime: 74.77KB (arhivat)
Publicat de: Vasilica Pintilie
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Dan Maniu Duse
Lucrare de disertatie prezentata in iunie 2008 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Inginerie Master – Managementul Sistemelor Integrate

Cuprins

 1. 1. Introducere pag.4
 2. 2. Conceptul de „carieră” pag.7
 3. 3.Particularităţi ale managementului organizaţiilor militare, în particular a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (M.I.R.A.) pag.9
 4. 3.1. Caracteristicile organizaţiei militare pag.9
 5. 3.2. Conceptul de management al organizaţiei militare pag.10
 6. 3.3. Provocări ale managementului resurselor umane în M.I.R.A pag.13
 7. 3.4. Despre evaluarea perspectivelor carierei în M.I.R.A. pag.15
 8. 4. Modele de formare a carierei şi etapele carierei de-a lungul vieţii pag.18
 9. 5. Rolul organizaţiei şi a individului în dezvoltarea carierei angajaţilor pag.24
 10. 6. Planificarea carierei – factor esenţial în obţinerea performanţei pag.26
 11. 6.1.Definirea conceptului pag.26
 12. 6.2.Strategiile de carieră pag.27
 13. 6.3.Modele de planificare a carierei pag.29
 14. 6.4.Factorii care influenţează alegerea carierei pag.30
 15. 6.5.Despre motivaţia individului şi relaţia cu dezvoltarea carierei sale pag.32
 16. 7. Eficacitatea carierei pag.37
 17. 7.1.Criterii de apreciere a eficacităţii carierei pag.37
 18. 7.2.Evaluarea carierei pag.38
 19. 7.3.Auto-evaluarea şanselor de dezvoltarea a carierei pag.38
 20. 7.4.Dezvoltarea carierei la nivel organizaţional pag.39
 21. 8. Dezvoltarea carierei poliţiştilor din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Sibiu (S.P.C.E.E.P.S. Sibiu) pag.41
 22. 8.1.Legislaţie în materie, funcţionare pag.41
 23. 8.2.Prezentarea personalului încadrat la S.P.C.E.E.P.S. Sibiu pag.42
 24. 8.3.Clasificări ale carierelor în M.I.R.A. şi, în particular, în S.P.C.E.E.P.S. Sibiu pag.44
 25. 8.4.Dezvoltarea carierei şi componentele sale esenţiale: managementul carierei şi planificarea carierei pag.48
 26. 8.5.Principiile dezvoltării carierei pag.50
 27. 8.6.Modalităţi de evoluţie în carieră a poliţiştilor din S.P.C.E.E.P.S. Sibiu pag.51
 28. 8.7.Gestiunea carierei (recrutare, selecţie şi încadrare; pregătirea personalului; aspecte particulare; gestiunea carierei ofiţerilor de poliţie; gestiunea carierei agenţilor de poliţie) pag.52
 29. 8.8.Proiecţia evoluţiei carierei poliţiştilor (reguli de evoluţie în cariera ofiţerilor de poliţie şi a agenţilor de poliţie) pag.58
 30. 9. Concluzii pag.60
 31. 10.Bibliografie pag.62

Extras din disertație

1. Introducere

Se poate spune, astăzi, că resursele umane sunt primele resurse strategice ale oricărui tip de organizaţie, întrucât sunt cele mai valoroase, rare, relativ de neînlocuit. Succesul organizaţiei, îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor specifice, depind tot mai mult de calitatea resurselor umane, de nivelul de creativitate al acestora, oamenii constituind „bunul cel mai de preţ” .

Resursele umane constituie un potenţial deosebit, care trebuie înţeles, motivat şi antrenat în vederea implicării cât mai depline sau mai profunde în realizarea atribuţiilor unităţii. Din acest punct de vedere, individul, prin structura, mentalitatea şi cultura sa, se constituie într-o entitate biologică, care reprezintă întotdeauna „marea necunoscută”, putând potenţa sau, dimpotrivă, împiedica o acţiune, o activitate sau un proces.

Conducerea modernă a organizaţiilor, inclusiv a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a structurilor sale, presupune efectuarea unei analize profunde a realităţii, a influenţei mediului intern, dar şi a celui extern în care evoluează acestea. Dintr-o asemenea perspectivă, devine esenţială punerea în evidenţă a influenţei factorilor care configurează specificul domeniului de activitate al M.I.R.A., care îl individualizează şi îl determină instituţional şi funcţional. Aşa încât, supusă fiind impactului continuu al unor constrângeri diverse, activitatea dobândeşte trăsături definitorii, care impun un anumit specific al managementului general şi, subsecvent, al managementului resurselor umane.

În contextul instituţiei la care doresc să mă raportez în această lucrare, M.I.R.A., precum şi al caracteristicilor sale (între care predomină ordinea şi rigoarea, reglementarea fermă – uneori excesivă – a activităţilor, dar şi persistenţa tradiţiilor), resursele umane deţin un loc şi un rol bine determinate, au misiuni clare, fiindu-le reglementată o evoluţie profesională conturată precis, în limitele unor parametri definiţi cu precizie.

Pe de altă parte, eficienţa instituţiilor din domeniul aplicării legilor, al ordinii şi securităţii publice, este strâns legată de calitatea personalului care la deserveşte. Personalul dobândeşte, astfel, statutul de resursă strategică, pentru care se impun măsuri de „identificare, prelucrare şi dezvoltare”, fără de care îndeplinirea atribuţiilor de către instituţie poate fi sever afectată. Cum resursele umane constituie unul dintre puţinele domenii care pot produce, fără eforturi materiale şi financiare majore, prin simple investiţii manageriale, mutaţii calitative semnificative în planul activităţii profesionale, dezvoltarea personalului şi, implicit, a carierei acestuia, reprezintă noi atribuţii şi responsabilităţi pentru structurile de ordine publică şi cele cu atribuţii în domeniul resurselor umane din cadrul acestora.

M.I.R.A., asemenea altor instituţii similare, este pus în situaţia de a reproiecta activităţile din domeniul resurselor umane, pentru a asigura gestionarea unitară a carierelor personalului din structurile sale componente, în raport de particularităţile misiunilor acestora şi de alte criterii specifice. Sunt puse în discuţie modalităţile de fundamentare a structurii posturilor, de reglementare a recrutării, selecţiei, încadrării, promovării în funcţie şi avansării în grad, formării şi perfecţionării personalului, sistemului de sancţiuni şi recompense, precum şi a modalităţilor de ieşire din sistem.

Un pas important a fost făcut odată cu promovarea, prin ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor, a „Ghidului carierei personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor”, ca set de politici de resurse umane integrate, menite să asigure realizarea cadrului instituţional de dezvoltare a persoanei şi a carierei, precum şi corelarea intereselor ministerului cu cele ale angajaţilor.

Domnul profesor universitar doctor Dan-Maniu Duşe, căruia doresc să-i mulţumesc şi pe această cale pentru cunoştinţele insuflate în această materie, definea cariera, referindu-se la precizările făcute de E.H.Schein, ca fiind „o serie de aptitudini şi talente, nevoi şi motive, atitudini şi valori ale individului, care îi ghidează, constrâng, stabilizează şi integrează cariera”, acestea fiind:”competenţa tehnico-funcţională, competenţa managerială – analitică, interpersonală şi emoţională –, securitatea şi stabilitatea, creativitatea, autonomia şi independenţa” .

Pentru dezvoltarea carierei personale trebuie să ne înţelegem pe noi şi, în acelaşi timp, să înţelegem lumea în care trăim. Intrat în sistemul M.I.R.A. de relativ puţin timp, am avut şi am ocazia să verific pas cu pas paşii necesari evoluţiei în carieră, alături de ceilalţi colegi ai mei, ofiţeri sau agenţi de poliţie. Pot afirma cu certitudine că noţiunile teoretice prezentate în lucrările de specialitate sunt aplicate în cadrul politicii de resurse umane a ministerului, managementul resurselor umane începând să funcţioneze şi aici, cu rezultate încurajatoare.

2. Conceptul de „carieră”

Înţelesul popular al termenului de carieră este asociat cu ideea de mişcare ascendentă sau de avansare a unei persoane într-un anumit domeniu de activitate dorit, cu scopul de a obţine mai mulţi bani, mai multă responsabilitate sau de a dobândi mai mult prestigiu şi mai multă putere.

Spre deosebire de noţiunea de „carieră”, ce în limbajul curent este bine înţeleasă, conceptul de „carieră” este complex, iar numeroşi autori au încercat să-l definească cât mai precis. Şi asta întrucât „o carieră se referă la situaţii diferite pentru oameni diferiţi” . Prin carieră se înţelege „atât succesiunea evolutivă de activităţi profesionale şi poziţii ocupate într-o organizaţie, pe care le atinge o persoană, cât şi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului” .

Preview document

Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 1
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 2
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 3
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 4
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 5
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 6
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 7
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 8
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 9
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 10
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 11
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 12
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 13
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 14
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 15
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 16
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 17
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 18
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 19
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 20
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 21
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 22
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 23
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 24
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 25
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 26
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 27
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 28
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 29
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 30
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 31
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 32
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 33
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 34
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 35
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 36
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 37
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 38
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 39
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 40
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 41
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 42
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 43
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 44
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 45
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 46
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 47
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 48
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 49
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 50
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 51
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 52
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 53
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 54
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 55
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 56
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 57
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 58
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 59
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 60
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 61
Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea Carierei Politistilor din Cadrul SPCEEPS Sibiu.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public

NTRODUCERE Schimbarile petrecute la nivelul societatii românesti ar fi trebuit sa elimine sau cel putin sa atenueze tensiunile existente. Criza...

Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita

CAP.1 NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. GENEZA RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane, ca orice domeniu...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Ai nevoie de altceva?