Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 16446
Mărime: 1007.42KB (arhivat)
Publicat de: Mitrofan Timofte
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul 1. Elemente teoretice privind recompensarea 7
 3. 1.1. Cadrul noțional al sistemului de recompensare 7
 4. 1.2. Noţiuni universale despre salarizare 8
 5. 1.3. Principii de salarizare 10
 6. 1.3.1. Principii generale de stabilire a salariilor 10
 7. 1.3.2. Principii de salarizare abordate din perspectiva managerială 11
 8. Capitolul 2. Sisteme de recompensare a resurselor umane 12
 9. 2.1. Echitatea şi tipologia recompenselor 12
 10. 2.2. Cuprinsul și structura sistemului de recompensare 12
 11. 2.2.1. Recompensele directe 15
 12. 2.2.2. Recompensele indirecte 21
 13. 2.3. Factorii care influențează sistemele de recompensare 22
 14. 2.4. Conceptul de abordare sistemică a conceptului de remunerare 24
 15. 2.5. Relațiile recompensă - satisfacție - performanță 26
 16. 2.5.1. Relaţia dintre recompensă și satisfacţie 26
 17. 2.5.1. Relaţia dintre recompensă și performanţă 26
 18. Capitolul 3. Pachetul de beneficii la S.C. Troleibuzul S.A 28
 19. 3.1. Metodologia cercetării 28
 20. 3.1.1. Scopul general al cercetării 28
 21. 3.1.2. Obiectivele și ipotezele cercetării 28
 22. 3.1.3. Metode și instrumente de lucru folosite ȋn cadrul activității de cercetare 28
 23. 3.2. Prezentarea generală a societății 29
 24. 3.2.1. Date de identificare 29
 25. 3.2.2. Istoric firmă 29
 26. 3.2.3. Activitatea organizaţiei 30
 27. 3.3. Aspecte legate de Managementul Resurselor Umane 31
 28. 3.4. Recompensarea resurselor umane la S.C. Troleibuzul S.A 33
 29. 3.5. Interpretarea datelor obținute din cercetare 35
 30. Concluzii și propuneri 46
 31. 1. Validarea/Invalidarea ipotezelor 46
 32. 2. Propuneri de ȋmbunătățire a pachetului de beneficii 47
 33. Bibliografie 49
 34. Anexa 1 50
 35. Anexa 2 55
 36. Lista Tabelelor și Figurilor
 37. Lista tabelelor
 38. Tabel 1.1: Principii de salarizare acordate din perspectiva managerială 11
 39. Tabel 2.1: Clasificarea recompenselor după anumite criterii 12
 40. Tabel 3.1: Situația financiară S.C. Troleibuzul S.A 30
 41. Tabel 3.2: Situaţia fluctuaţiei de personal în cadrul S.C TROLEIBUZUL S.A în ultimii 3 ani (2009-2011) 33
 42. Tabel 4.1. Propunere beneficii 47
 43. Lista figurilor
 44. Figura 2.1: Elementele sistemului de recompensare 14
 45. Figura 2.2: Grupele de sporuri aplicabile ȋn cadrul organizațiilor 16
 46. Figura 2.3: Sistemul de adaosuri 17
 47. Figura 2.4: Planurile de stimulente 18
 48. Figura 2.5: Factorii cheie de influenţă a salarizării 23
 49. Figura 2.6: Procesul de concepere a sistemului de remunerare 25
 50. Figura 3.1: Evoluţie profit brut (2006-2010) 32
 51. Figura 3.2: Număr salariați SC Troleibuzul SA 32
 52. Figura 3.3: Structura posturilor eşantionului pe care s-a realizat cercetarea 36
 53. Figura 3.4: Structura respondenţilor pe compartimente 36
 54. Figura 3.5: Structura respondenţilor după pregătirea profesională 37
 55. Figura 3.6: Structura eşantionului după vechimea în muncă şi după vârstă 37
 56. Figura 3.7: Structura eşantionului după sex 38
 57. Figura 3.8: Motivul angajării în firmă 38
 58. Figura 3.9: Elementele care ar determina angajaţii să obţină rezultate mai bune 39
 59. Figura 3.10: Gradul de satisfacţie în muncă a personalului SC TROLEIBUZUL SA 39
 60. Figura 3.11: Afirmaţii generale despre sistemul de recompensare 40
 61. Figura 3.12: Criterii de acordare a recompenselor 41
 62. Figura 3.13. Beneficiile dorite de angajaţi 41
 63. Figura 3.14: Percepţia angajaţilor despre sistemul de salarizare 42
 64. Figura 3.15: Aprecierea modului de remunerare de către angajaţi 42
 65. Figura 3.16: Gradul de importanţă privind recompensele salariale şi nonsalariale 43
 66. Figura 3.17: Importanța și satisfacția pachetului salarial 44
 67. Figura 3.18: Importanța recompenselor indirecte 45
 68. Figura 3.19: Motivul menținerii job-ului actual 45

Extras din disertație

Introducere

Motivaţia esenţială a alegerii acestei teme de cercetare decurge din convingerea asupra necesităţii recunoaşterii rolului determinant al recompensării. Aceasta constituie o problemă de actualitate cu care se confruntă multe organizații din Romȃnia, iar potrivit studiilor de specialitate, recompensarea este unul din cei mai importanţi factori care condiţionează nivelul performanţelor individuale şi, implicit, al performanţelor organizaţiei.

“Recompensarea angajaţilor este un instrument deosebit de important al managementului resurselor umane prin care se influenţează eficienţa activităţii unei firme”. Prin urmare, managementul recompenselor este ceva pe care companiile trebuie să îl ia în serios, dacă acestea vor să obţină un avantaj competitiv pe piaţă.

Managementul Resurselor Umane (MRU), nu a fost niciodată la fel de important cum este astăzi. Companiile vor să atragă, să reţină şi să motiveze creierele oamenilor pentru a-şi îndeplini obiectivele. Oamenii de azi sunt consideraţi ca fiind unul dintre activele fiecărei societăţi, astfel încât ei trebuie să fie efectiv şi eficient gestionaţi. Unul dintre instrumentele pe care companiile le utilizează pentru a atrage, reţine şi motiva oamenii săi este acela de Managementul recompenselor.

Cei mai mulţi dintre noi am auzit termenul de "compensaţie", în contextul de a fi plătit pentru munca pe care o facem. Sensul pe care îl sugerează este de răsplată pentru un efort neplăcut şi nedorit pe care îl depune angajatul, deşi ar putea să-şi petreacă altfel timpul. Locul de muncă poate fi, ca parte a angajamentului cu normă întreagă sau part time. Ce este comun pentru cele două este faptul că suntem compensaţi pentru energia noastră irosită şi să nu mai vorbim de timp.

Se poate spune că recompensarea este "lipiciul" care leagă relaţia dintre angajat şi angajator, acest lucru fiind în continuare realizat sub forma unui contract sau a unui document juridic obligatoriu reciproc, în care sunt explicate exact cât de mult ar trebui să fie plătit angajatul şi care sunt componentele pachetului de recompensare.

Managementul recompenselor se referă la modul în care sunt recompensaţi oamenii în funcţie de valoarea pe care o aduc organizaţiei şi cuprinde atât recompensele financiare, cât şi pe cele nonfinanciare. Managementul recompenselor este tratat ca parte integrată a MRU. Trăsăturile sale esenţiale sunt următoarele :

• managementul recompenselor vine în sprijinul înfăptuirii strategiei economice a organizaţiei;

• managementul recompenselor este integrat cu celelalte strategii de MRU, îndeosebi cu cele care se referă la dezvoltarea resurselor umane;

• managementul recompenselor se bazează pe o filozofie bine structurată – o serie de supoziţii şi convingeri care corespund filozofiei de MRU a organizaţiei şi subliniază modalităţile în care aceasta îşi propune să-şi motiveze angajaţii;

• managementul recompenselor recunoaşte că MRU presupune investiţii în capitalul uman, de la care se aşteaptă o contribuţie rezonabilă, astfel încât este normal ca oamenii să fie recompensaţi diferit, în funcţie de contribuţiile lor;

• managementul recompenselor se concentrează asupra dezvoltării aptitudinilor şi competenţelor angajaţilor, pentru a mări capabilitatea organizaţională în planul resurselor (remunerarea în funcţie de competenţe sau aptitudini);

• managementul recompenselor este în sine un proces integrat, funcţionând în mod flexibil;

• managementul recompenselor susţine celelalte iniţiative de MRU, în domeniul asigurării resurselor, al dezvoltării şi al relaţiilor dintre angajaţi.

Preview document

Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 1
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 2
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 3
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 4
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 5
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 6
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 7
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 8
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 9
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 10
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 11
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 12
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 13
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 14
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 15
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 16
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 17
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 18
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 19
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 20
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 21
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 22
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 23
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 24
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 25
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 26
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 27
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 28
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 29
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 30
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 31
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 32
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 33
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 34
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 35
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 36
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 37
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 38
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 39
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 40
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 41
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 42
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 43
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 44
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 45
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 46
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 47
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 48
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 49
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 50
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 51
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 52
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 53
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 54
Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea Managerială

INTRODUCERE Comunicarea face parte din “infrastructura” organizaţiei. Orice efort de dezvoltare a unei organizaţii trebuie să aibă în vedere cu...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sisteme și Metode de Management

Sistemele şi metodele generale de management sunt: - managementul prin obiective; - managementul prin proiecte; - managementul prin produs;...

Management Resurse Umane

INTRODUCERE IN MRU Definirea Managementului Resurselor Umane MRU-constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea,...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Recompenselor

1. Cadrul conceptual al managementului recompensării personalului În ultimiii ani, în literatura de specialitate tot mai frecvent este întîlnit...

Ai nevoie de altceva?