Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 15853
Mărime: 263.98KB (arhivat)
Publicat de: Nam B.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasiel Teodor Nica
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Academia de Studii Economice, Bucuresti
Specializare: Politici Financiare

Extras din licență

INTRODUCERE

Strategia națională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, are ca obiectiv principal crearea și consolidarea unei economii de piață funcționale, în strânsă legătură cu normele, directivele, mecanismele și instituțiile UNIUNII EUROPENE; vizează asigurarea unei creșteri economice durabile, promovarea unor politici economice coerente, precum și asigurarea unui mediu de desfășurare a afacerilor prielnic, modernizarea și dezvoltarea întregii vieți socio-economice.

Trecerea bruscă de la economia centralizată la economia de piață, fie ea și într-o formă incipientă, a găsti marea majoritate a unităților comerciale nepregătite, incapabile să facă față schimbărilor, multe dintre ele continuând și astăzi să fie neperformante și să înfrâneze dezvoltarea economică a țării. Dotările învechite, stil de conducere inadecvat noilor realități sociale, modul de producție, însăși modul de luare a deciziilor, sunt probleme pe care o politică economică viabilă este chemată să le înlăture, pentru a spera la o viață bazată pe un nivel de trai ridicat.

În acest context, modelarea activității unei firme are o contribuție deosebită, prin crearea unei legături între partea teoretică, despre modele și aplicații ale acestora în experiența managerială.

Astfel, se poate spune că este absolut necesară cunoașterea de către managerii economiști, patroni, a problemelor teoretice și metodologice de bază, ale modelării activității unei firme, tocmai pentru a se putea considera că aceștia au o imagine de ansamblu asupra activității ei, și că pot oricând rezolva diferitele probleme cu care se confruntă firma, rezolvare ce depinde de gradul de însușire al acestor cunoștințe.

O firmă, ce de-a lungul timpului s-a consolidat, ar ajunge la un moment dat să considere că este necesar elaborarea unor strategii de dezvoltare a ei, că nu mai poate merge pe intuiție, ci trebuie să se bazeze pe metode bine fundamentate în teoria economică și verificate în practică.

Astfel, modelarea activității unei firme are importanță atât din punct de vedere teoretic al conceptelor folosite, cât și a rezultatelor practice, ce rezultă din aplicarea unui model anume. Ca un exemplu simplu, modelarea activității financiare a firmei prin caracteristicile sale, permite o analiză aprofundată a situației financiare a firmei, posibilitățile acesteia de a investi, de a apela la credite și capacitatea de rambursare a acestora.

În cadrul activității financiare a firmei, intenția de a realiza un proiect de investiții necesită o cunoaștere a disponibilului de capital ce poate fi investit, determinarea riscului la care se expune firma și nu în ultimul rând a profitului estimat a fi obținut în urma realizării investiției.

Întregul proces de modelare al activității unei firme, presupune o descompunere pe elemente componente a acelei părți a activității firmei, ce se dorește a fi modelată și implică din partea managerului o bună cunoaștere, de altfel obligatorie, a firmei, pentru a pune în evidență acele elemente ce servesc cel mai bine scopului propus.

Astfel, un rol hotărâtor în cadrul unei strategii de dezvoltare a unei firme îl au investițiile, ca factor al suplimentării, diversificării și creșterii calitative a factorilor de producție. Investițiile sunt propagatoare de nou, duc întotdeauna la schimbarea situației deja existente și apariția altor elemente decât cele cunoscute anterior. O firmă ce decide realizarea unui proiect de investiții, trebuie să analizeze temeinic decizia de a investi, să aibă în vedere toate aspectele, să ia în considerare riscul și incertitudinea, posibilele pierderi dar și profitul de care ar beneficia și în funcție de toate acestea, să ia decizia pe care o consideră potrivită pentru firmă.

Decizia are, deci, un rol important în procesul decizional și pe parcursul lucrării vom prezenta și aspecte ale procesului decizional, și modul de rezolvare al problemei decizionale.

Bibliografie

1. BRIDIER, M., MICHAILOZ, S. "Guide pratique d'analyse des

profets", Economia, Paris, 1980;

2. BUTLER, R., DAVIES, L., "Strategic Investment Decision",

PIKE, R., SHARP, J. Routledge, Londra, 1993;

3. HYMMAN, D. "Microeconomice", Irrcin, Hemewod,

Boston, 1984;

4. BOTEZATU, M., "Investiții. Studii de caz", Editura

VASILESCU, I. Economică, București, 2000;

5. CAMASOIU, I. "Investițiile și factorul timp", Editura

Politică, București, 1991;

6. DOBRE, I. "Teoria deciziei" - note de curs,

Catedra de Cibernetică Economică,

București, 1995;

7. MĂRĂCINE, V., NICA, V. "Modelarea activității firmei", Editura

Matrix Rom, București, 2001;

8. MĂRĂCINE, V. "Decizii Manageriale", Editura

Economică, București, 1998;

9. NICA, V. "Cercetări operaționale cu aplicații în

economie" - note de curs, Catedra de

Cibernetică, ASE, București, 1995;

10. NICA, V., MUSTAȚĂ, F. "Cercetări Operaționale", Editura

CIOBANU, GH., MĂRĂCINE, V. Matrix Rom, București, 1998;

11. NICOLESCU, O., "Management", Editura Didactică și

VERBONCU, I. Pedagogică, București, 1992;

12. SCARLAT, E. "Microeconomie" - note de curs,

Catedra de Cibernetică Economică,

ASE, București, 1995;

13. SCARLAT, E. "Teoria Deciziei" - note de curs,

Catedra de Cibernetică Economică,

ASE, București, 1995;

14. STAICU, FL., "Eficiența economică a investițiilor",

VASILESCU, M. Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1995;

15. VASILESCU, I. "Investițiile și relanasarea

economică", Editura Semne,

București, 1996.

Preview document

Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 1
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 2
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 3
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 4
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 5
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 6
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 7
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 8
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 9
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 10
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 11
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 12
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 13
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 14
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 15
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 16
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 17
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 18
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 19
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 20
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 21
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 22
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 23
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 24
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 25
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 26
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 27
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 28
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 29
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 30
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 31
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 32
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 33
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 34
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 35
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 36
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 37
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 38
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 39
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 40
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 41
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 42
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 43
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 44
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 45
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 46
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 47
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 48
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 49
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 50
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 51
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 52
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 53
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 54
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 55
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 56
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 57
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 58
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 59
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 60
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 61
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 62
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 63
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 64
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 65
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 66
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 67
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 68
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 69
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 70
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 71
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 72
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 73
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 74
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 75
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 76
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 77
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 78
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 79
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 80
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 81
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 82
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 83
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 84
Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Modelarea economico-matematica a strategiilor de dezvoltare a unei firme.docx

Alții au mai descărcat și

Interrelația lichiditate - profitabilitate în activitatea bancară

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare,...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Strategii Decizionale de Preț Utilizând Capacitatea Firmei

INTRODUCERE Progresul continuu al societăţii contemporane este strâns legat de realizarea a numeroase obiective în diferite sectoare de...

Jocuri de Întreprindere - Simulări

CAPITOLUL I. PROCESUL MANAGERIAL ŞI TRĂSĂTURILE SALE În cadrul organizaţiilor, se pot identifica două categorii de procese ce caracterizează...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Analiza economico - financiară

CAP.1.ABORDĂRI CONCEPTUALE SI METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO –FINANCIARĂ 1.1. Notiuni si concepte - Analiza economică financiară...

Politici și strategii în calitatea activității economice

Cap. 1. Introducere în “Calitate” şi “Managementul calităţii” 1.1. Prezentare generală a problemei calităţii Economia de piaţă este o competiţie...

Analiză economică

ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE A ENTITĂŢII ECONOMICE 1. ANALIZA DE ANSAMBLU A POZIŢIEI FINANCIARE Perioada 1999 – 2000, cu prelungire până în...

Previziunea social economică

I. previziunea ca un component al managementului economic. 1. denumiri conceptuale necesitatea activităţii previzionale 2. management şi...

Ai nevoie de altceva?