Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 24297
Mărime: 1.89MB (arhivat)
Publicat de: Georgian C.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Secţia INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Extras din licență

CAPITOLUL I

PREZENTAREA S. C. ALFA CONSTRUCT SRL

1.1 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, CAPITAL SOCIAL

Societatea comercială supusă studiului în prezenta lucrare s-a constituit având ca obiect principal de activitate producţiaa de saltele, somiere şi canapele.

SC ALFA CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bistriţa, str.1 Mai nr. 114, ap 1, tel. fax. 0263-211972, a fost înfiinţată în anul 1996, conform actului constitutiv, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J06/199/1996 având cod unic de înregistrare fiscală 2949363, cu atribut fiscal RO.

Conform Contractului şi Statutului societăţii SC ALFA CONSTRUCT SRL are capital privat 100% românesc, având 3 asociaţi cu o participare de: 50 % , 30% şi respectiv 20%, la capitalul social.

Dreptul de administrare şi reprezentare a societăţii îi revine domnului Alexandru Stan, în calitate de manager general. Fiecare dintre asociaţi are şi calitatea de administrator şi fac parte din Consiliul de administraţie a societăţii. Drepturile, obligaţiile şi răspunderile administratorilor sunt cele prevăzute în dispoziţiile art. 75-78 ale Legii 31/1990, republicată.

Capitalul social subscris de către acţionari, la data înfiinţării societăţii era în valoare de 30.000 lei, aport în numerar, subscris şi vărsat integral la data constituirii societăţii de către asociaţii acesteia. Din analiza situaţiilor financiare de raportare anuală , din Rapoartele de gestiune şi Rapoartele Consiliului de administratie întocmite la datele de: 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 şi 31.12,.2011 am constatat ca în cursul anului 2010 a avut loc o majorare de capital social prin aport în numerar cu păstrarea procentelor subscrise, astfel că la 31.12.2010 capitalul social subscris şi vărsat al societăţii ALFA CONSTRUCT SRL era în valoare de 120.000 lei.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Conform statutului societăţii, domeniul principal de activitate al S.C ALFA CONSTRUCT SRL este: “Producţia 1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton”.

Obiectul secundar de activitate al societăţii il reprezintă “comercializarea ambalajelor de hârtie şi carton”.

1.3 PRODUSE ŞI SERVICII OFERITE

Producţia firmei este comercializată pe piaţa internă în proporţie de 100%, pe baza de contracte comerciale şi comenzi ferme întrucât societatea realizează ambalaje pentru clienţi în funcţie de solicitările şi designul propus de către aceştia. SC ALFA CONSTRUCT SRL are în dotare utilaje de producţie din import de precizie şi calitate ridicată care sunt necesare pentru obţinerea unor produse de calitate care să facă faţă cerinţelor de piaţă.

Produsele rezultate din prelucrarea şi imprimarea cartoanelor de diferite tipuri şi dimensiuni utilizate ca şi materie primă, sunt:

- ambalaje din carton pentru industriile prelucrătoare de materii prime ca: sare, zahăr, dulciuri, ciocolată, etc

- ambalaje imprimate din carton pentru industria farmaceutică ;

- ambalaje din carton neimprimat pentru industria metalurgică prelucrătoare(cuie, şuruburi, piuliţe, etc ),

- servicii de imprimare ambalaje

Ambalajele pot fi, în principal, de două tipuri în funcţie de solicitările clienţilor:

- ambalaje din carton imprimate;

- ambalaje din carton simplu sau ondulat neimprimate.

Firma are două ateliere de producţie, respectiv atelierul de concepţie, proiectare şi decupare a ambalajelor şi atelierul de producţie unde se imprimă ambalajele sau părţi ori subansamble componente ale ambalajelor. În acest din urmă atelier are loc şi finisarea şi organizarea livrării pe loturi a producţiei.

La rândul lor atelierele sunt structurate pe secţii ale producţiei necesare etapelor pe care le parcurge ciclul de producţie până la obţinerea produselor finite.

Printre serviciile oferite de firmă clienţilor este şi transportul gratuit al produselor comandate.

1.4 CLIENŢI, FURNIZORI

Producţia firmei este distribuită pe baza de contracte la peste 150 clienţi care utilizează ambalaje simple sau personalizate. Pe lângă livrarea pe baza de contracte livrarea se mai realizează şi prin desfaceri ocazionale în special a ambalajelor simple fară personalizare. În cazul în care nu s-au încheiat contracte livrarea se realizează pe baza de comenzi de la clienţi din ţară.

Principalii clienţi sunt:

- DAN STEEL S.A. BECLEAN

- METALICPLAS IMPEX SRL DEJ

- FARMAFARM SA BRASOV

- IASITEX SA IAŞI

- FARMAVET SRL Targu Mures

- AXON STAR S.R.L Bucuresti

- SINTEROM SA CLUJ-NAPOCA

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 24
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 25
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 26
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 27
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 28
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 29
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 30
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 31
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 32
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 33
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 34
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 35
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 36
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 37
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 38
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 39
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 40
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 41
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 42
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 43
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 44
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 45
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 46
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 47
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 48
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 49
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 50
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 51
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 52
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 53
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 54
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 55
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 56
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 57
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 58
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 59
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 60
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 61
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 62
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 63
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 64
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 65
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 66
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 67
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 68
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 69
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 70
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 71
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 72
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 73
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 74
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 75
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 76
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 77
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 78
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 79
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 80
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 81
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 82
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 83
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 84
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 85
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor la SC Alfa SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL

Introducere Apărută din nevoia gestionării patrimoniului, în scopul păstrării și dezvoltării acestuia, contabilitatea se structurează și se...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Monografie contabilă - SC Ela SRL

SC “Ela”SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul produse pielarie prezinta la 1 decembrie 2005 urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Fiscalitatea operațiunilor comerciale

I. Repere genearle cu privire la comercianţi 1. Noţiunea de comerţ În sens economic, comerţul reprezintă activitatea realizată cu scopul de...

Set 1 CECCAR - București

Studiile de caz sunt construite pe seama trazactiilor intalnite la trei firme diferite: • SC Alfa SRL – are ca principal obiect de activitate...

Aplicații CECCAR

1. Studiu de caz privind ambalajele. Societatea Alfa vinde un stoc de marfa societatii Beta la pretul de vanzare 10.000 lei + TVA. Impreuna cu...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Aplicații rezolvate bazele contabilității

Aplicaţia 1 Societatea comercială IMOBILIZAREA SA are următoarea situaţie iniţială la 01.12.200N: Cheltuieli de constituire 10.000 um, amortizate...

Ai nevoie de altceva?