Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 16677
Mărime: 2.32MB (arhivat)
Publicat de: Viorel Stoica
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA ,,PETRU MAIOR’’ TÎRGU-MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE Specializarea: FINANȚE ȘI BĂNCI

Cuprins

 1. Întroducere
 2. CAP. I. ASPECTELE GENERALE PRIVIND CAPITALUL 1
 3. 1.1.Noţiunea de capitaluri 1
 4. 1.2.Structura capitalului 2
 5. 1.3. Capital Social 6
 6. 1.4 Capital fix 8
 7. 1.5 Capital Circulant 10
 8. 1.6.Capital Propriu 10
 9. CAP. II. SURSA CAPITALULUI 18
 10. 2.1. Creşterea capitalului prin surse proprii 19
 11. 2.2. Creşterea capitalului prin surse externe 20
 12. CAP.III GLOBARIZAREA PIEŢELOR FINANCIARE PRIVIND CAPITALUL 24
 13. 3.1.Caracteristicile procesului de globalizare 24
 14. 3.2 Gradele integrării internaţionale 25
 15. 3.3 Avantajele aşteptate ale globalizării privind capitalul 26
 16. 3.4 Riscurile privind capitalul asociat diversificării internaţionale a portofoliilor financiare 27
 17. 3.5 Criza financiară şi globarizarea 29
 18. CAP. IV. STRUCTURA ŞI FACTORII DE DEZVOLTARE A CAPITALULUI LA S.C. “Anonymus”S.R.L ODORHEIU SECUIESC. 30
 19. 4.1.Descrierea activităţii companiei, scurt istoric şi previziuni 30
 20. 4.2.Piața și concurența 32
 21. 4.3.Riscuri identificate 45
 22. CAP. V.CONCLUZII ȘI PROPUNERI 47
 23. Bibliografie selectivă 50

Extras din licență

INTRODUCERE

În cadrul lucrării mele vreau să prezint importanţa că unităţile patrimoniale indiferent de tipul şi forma de organizare, trebuie să-şi constituie capitalul, ca prima măsura şi ca element important al patrimoniului care le creeaza posibilitatea stabilirii relaţiilor cu terţii pentru demararea şi dezvoltarea obiectului activităţii. Capitalul exprimă, în esenţă, sub forma bănească, obligaţiile unităţii faţă de cei care participă la constituirea sa, aceştia fiind atât pesoane fizice (asociati, actionari), cât şi persoane juridice (societăţi, fundaţii, instituţii, statul).

Conceptul de capital trebuie utilizat de către societăţi comerciale, având la baza necesităţile utilizatorilor situaţiilor financiare. În cazul în care utilizatorii sunt preocupaţi de menţinerea capitalului nominal investit se adoptă conceptul financiar al capitalului, iar dacă aceştia sunt preocupaţi de capacitatea de exploatare a societăţii se adopta conceptul fizic al capitalului.

Orice manager trebuie să cunoască structura capitalului şi valoarea unei firme pentru a putea lua o decizie dacă firma respectivă este finanţată adecvat. Structura capitalului oferă în acest sens primele informaţii despre situaţia financiară a unei firme. Pentru managerul unui grup de firme, structura capitalului devine importantă pentru continuitatea activităţii acesteia.

Proporţia dintre datorii şi capitaluri folosite pentru a finanţa activitatea unei firme are

implicaţii asupra valorii acţiunilor. În plus, structura capitalului afectează levierul financiar, care la rândul său afectează rezultatele şi riscul aşteptat atât al proprietarilor cât şi al creditorilor firmei.

Această proporţie canalizează fenomenul interdependent între levierul financiar şi structura capitalului atunci când compania are cheltuieli de exploatare fixe şi cheltuieli financiare fixe, în structura costului

În prima parte a lucrării mele am prezentat importanţa constituirii capitalului, originea şi modalităţi de formare a capitalului social.

Capitalul este un stoc de bunuri create prin muncă servind nu consumaţiei directe a oamenilor, ci producerii de noi bunuri. Capitalul este o sursă permanentă de venituri

O structură optimă a capitalului reprezintă în fapt, o decizie importantă pentru orice mediu de afaceri. Această decizie nu e necesară doar din nevoia de a maximiza rezultatele, dar şi pentru ca firmele să fie mai competitive în cadrul sectorului de activitate.

Structura patrimonială este stabilită de contabilitate şi se regăseşte in activul bilanţului.

După modul în care participă la activitatea economică, cum se consumă şi se înlocuiesc elementele capitalului tehnic se împart în: capital fix şi capital circulant.

Am prezentat în scurt existenţa capitalului real şi fictiv în societatea comercială. Capital tehnic (real), cuprinde bunurile ce au existenţă fizică, materială. Capital nominal (fictiv), nu are o valoare reală intrinsecă ci semnifică valoarea; se prezintă sub forma titlurilor de proprietate (acţiuni); capital bănesc, lichid.

Capitolul doi a lucrării prezintă sursa capitalului creşterea capitalului prin fonduri proprii, ca şi autofinanţarea sau prin împrumut de capital. Cea mai bună structură a capitalului depinde de mai mulţi factori. Astfel, dacă o firmă îşi finanţează activităţile din împrumuturi, creditorii aşteaptă ca suma investită plus dobânda să le fie achitată conform contractului de împrumut. Imposibilitatea firmei de a achita sumele scadente, poate conduce la acţiuni în justiţie din partea creditorilor. Finanţarea unei afaceri prin intermediul împrumutului este mai ieftină decât prin intermediul capitalului.

În al treilea capitol am prezentat globalizarea economiei mondiale ca procesul deosebit de dinamic al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în sfere ale vieţii economice, politice, sociale şi culturale, tot mai largi şi mai variate, cu implicaţie directă asupra globalizării activităţilor, cerând la rândul lor o soluţionare globală.

Capitolul patru conţine un studiu de caz, clasa de performanţă financiară şi clasa generală de risc de creditare pentru majorarea capitalului al S.C. Anonymus S.R.L.

CAPITOLUL I.

ASPECTELE GENERALE PRIVIND CAPITALUL

1.1.NOŢIUNEA DE CAPITALURI

Unităţile patrimoniale indiferent de tipul şi forma de organizare, trebuie să-şi constituie capitalul, ca prima măsură şi ca element important al patrimoniului care le creează posibilitatea stabilirii relaţiilor cu terții pentru demararea şi dezvoltarea obiectului activităţii.

Capitalul exprimă, în esenţă, sub forma bănească, obligaţiile unităţii faţă de cei care participă la constituirea sa, acestia fiind atât persoane fizice (asociaţi, acţionari), cât şi persoane juridice (societăţi, fundaţii, instituţii, statul).

În sensul general, capitalul reprezintă bunurile folosite pentru a produce alte bunuri şi pentru a obţine profit. Se mai numeşte capital tehnic sau mijloace de producţie și faţă de factorii de producţie originari primari (pământuri sau natura, forţa de muncă) se prezintă ca un factor derivat (este rezultatul unor procese de muncă anterioare). De asemenea, capitalul are caracter creativ, reproductibil, de bunuri și servicii, adică se autovalorifică în procesul folosirii. Capitalul este o sursă permanentă de venituri.

Bibliografie

Prof .univ.dr.Atanasiu Pop: Directivele contabile Europene, standardele internationale de contabilitate , Ardealul Cluj Napoca 2002

Bichi C.:Basel II și riscul operational, Piața Financiară, nr.11,2003

Bistriceanu,Gheorghe: Finanţele agenţilor economici, Editura Economică, Bucureşti, 2001

Lect.univ.drd. Ciobănaşu Marilena - Universitatea Titu Maiorescu Analiza situaţiilor financiare, 2003

Gheorghiu Al.:Analiza economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2004

Mestchian P.: Advances in Operational Risk: Firm-wide for Financial Institutions, Second Edition, Incisive Media Ltd, London, UK,,2005

Ong M.K.:The Basel Handbook: A guide for Financial Practitioners, Incisive Media Ltd. With KPMG, London, UK, 2005

Onofrei,Mihaela,:Finanţele întreprinderii, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, vol.I, Iaşi 2003

Onofrei Mihaela: Finanţele întreprinderii, Editura Economică, 2004

Patriche, D.: Bazele comerţului, Editura Economică, Bucureşti, 1999

Păvăloaia W., Păvăloaia D.: Analiza economico-financiară, Editura Moldavia, Bacău, 2003

Radu F.:Metode şi tehnici de analiză economico-financiară, Editura Scrisul Românesc, Craiova 2004

Ristea M, Dumitru C.: Contabilitatea în managementul întreprinderii, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 2005

Socol A.: Contabilitatea și gestiunea societăților bancare, Editura Economică, București 2005

Preview document

Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 1
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 2
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 3
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 4
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 5
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 6
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 7
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 8
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 9
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 10
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 11
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 12
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 13
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 14
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 15
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 16
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 17
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 18
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 19
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 20
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 21
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 22
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 23
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 24
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 25
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 26
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 27
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 28
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 29
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 30
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 31
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 32
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 33
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 34
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 35
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 36
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 37
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 38
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 39
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 40
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 41
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 42
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 43
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 44
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 45
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 46
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 47
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 48
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 49
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 50
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 51
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 52
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 53
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 54
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 55
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 56
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 57
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 58
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 59
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 60
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 61
Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Structura Capitalului si Dezvoltarea Intreprinderii
  • Structura Capitalului si Dezvoltarea Intreprinderii.doc
  • Structura Capitalului si Dezvoltarea Intreprinderii.ppt

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Conducerea Sistemului financiar-contabil al Societății Comerciale Agromec Berești SA

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL I.1. CONCEPTUL DE CIRCUIT FINANCIAR ŞI CLASIFICAREA CIRCUITELOR...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

INTRODUCERE Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Structura financiară a întreprinderii

Capitolul I. Definirea capitalului întreprinderii 4 1.1. Definirea noțiunii de capital-element esențial al afacerii 5 1.1.1.Surse de provenienta...

Diagnosticul și Estimarea Potențialului Economic al întreprinderii în Condițiile Dezvoltării Durabile

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este...

Blocajul Financiar

Capitolul I. Definirea si categoriile blocajului financiar I.1. Introducere Intr-o economie de piata creditele intre intreprinderi reprezinta o...

Diagnosticul activității economice

INTRODUCERE Firmele puternice dețin în cadrul lor un compartiment de analiză economico-financiară a cărei responsabilitate este de a efectua...

Ai nevoie de altceva?