Concesionarea Serviciului Public

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 16668
Mărime: 79.47KB (arhivat)
Publicat de: Eleonora Balazs
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. Capitolul 1: Noul management public 4
 3. 1.1. Prezentare generală 4
 4. 1.2. Principalele modificări aduse de noul management public 7
 5. 1.3. Impactul modificărilor aduse NMP asupra administraţiei publice 11
 6. Capitolul 2: Serviciile publice 18
 7. 2.1. Serviciul public – domeniu al managementului public 18
 8. 2.2 Tipologia serviciilor publice 20
 9. 2.3. Concesionarea serviciilor publice 22
 10. 2.3.1. Definirea, subiectele şi procedura concesiunii 25
 11. 2.3.2. Contractul de concesiune 28
 12. 2.3.3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului de concesiune 30
 13. 2.3.4. Avantajele concesionării către societăţi comerciale private 33
 14. Capitolul 3: Studiu de oportunitate privind concesionarea diferitelor servicii publice din Piatra Neamţ 35
 15. 3.1. Studiu de oportunitate privind concesionarea a serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a ştrandului municipal din Piatra Neamţ 35
 16. 3.2. Studiu de oportunitate privind concesionarea serviciului public de salubrizare a oraşului Piatra Neamţ 40
 17. CONCLUZII 48
 18. BIBLIOGRAFIE 50

Extras din licență

INTRODUCERE

Administraţia publică reprezintă o “mare afacere publică “, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţeni şi, ca urmare, este necesar să nu rămânem pasivi la lucrurile care ne privesc şi pe care le putem schimba sau îmbunătăţi în mod direct sau indirect. Acest proiect “Administraţia Viitorului “ este o şansă pentru mine de a-mi exprima părerea şi am convingerea că cel puţin una dintre propunerile mele va avea aplicabilitate în viitorul apropiat.

Conform art. 119 din Constituţia României, “administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice “. Principiul autonomiei locale are în vedere organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale pornind de la “dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale, de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor publice, în folosul colectivităţilor locale pe care le reprezintă “, autorităţile administraţiei centrale, potrivit principiului subsidiarităţii, intervenind dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii nu pot fi realizate de autorităţile locale.

Reforma managementului Administraţiei Publice din România, în principal a managementului serviciilor publice prin intermediul cărora aceasta îşi defineşte utilitate, eficienţă şi transparenţă în satisfacerea nevoilor sociale în raport cu mediul social în care funcţionează respectivul sistem administrativ, este o prioritate de necontestat a oricărei guvernări.

Nevoia schimbărilor structurale şi funcţionale cu mutaţii semnificative în plan central sau local, pune în evidenţă faptul că. acest proces implică parcurgerea unor etape de transformări accelerate cu caracter istoric, constituindu-se într-o modernizare forţată realizată prin concursul forţei externe exercitată de Uniunea Europeana (U.E.) printr-un set complex de elemente stimulative şi de constrângere.

Realitatea demonstrează că de aproape 10 ani se încearcă adaptarea la transformările de natură administrativă, politică şi juridică ce au loc în statele dezvoltate. O analiză a cadrului legislativ şi instituţional arată că nu au fost găsite cele mai bune instrumente pentru realizarea reformei în administraţie:

- nu s-a reuşit optimizarea procesului decizional, autonomia locală nefiind asumată complet de autorităţile locale;

- neidentificarea, în mod cert, a responsabilităţilor şi relaţiilor dintre diferite instituţii;

- descentralizarea este incompletă, nereuşindu-se apropierea de interesul cetăţeanului, a unor atribuţii şi decizii. Nu s-a reuşit nici transferul complet de resurse materiale şi financiare care asigură apropierea deciziei de realitatea economică şi care conferă o mai bună valorificare a resurselor.

- bugetele colectivităţilor locale sunt dependente în mare măsură de resursele bugetului de stat, veniturile proprii bugetelor locale nedepăşind 25% din necesarul de resurse locale, reforma finanţelor vizând, după model european, o cotă de aproximativ 50%.

- o insuficientă comunicare între autoritatea publică şi cetăţean;

- nu s-a reuşit implementarea unui sistem informaţional în toate ramurile administraţiei;

- există o nemulţumire a cetăţenilor determinată de necorelarea dintre confortul urban oferit de autorităţi şi suma ridicată de bani pe care trebuie să o verse anual la bugetul local;

- intrarea în vigoare a Legii finanţelor publice locale a fost amânată datorită insuficientei pregătiri a acestui moment, consiliile locale şi judeţene neorganizându-şi propriile compartimente fiscale.

Este bine-cunoscut faptul că majoritatea oamenilor este nemulţumită de calitatea serviciilor publice. Pentru o mai bună comunicare între administraţia locală şi cetăţeni, este necesar ca periodic să se efectueze cercetări (monitorizarea plângerilor, instituirea unor linii telefonice, chestionarea scrisă) din care să se afle gradul de satisfacere a nevoilor consumatorilor şi măsura în care serviciile corespund necesităţilor beneficiarilor.

Anumite servicii, prin crearea cadrului legislativ necesar, pot fi prestate de către agenţi economici privaţi, sub controlul autorităţilor locale, în schimbul unor facilităţi fiscale. Asemenea situaţii există deja (ex.: transportul în comun), dar lipsa unei coordonări riguroase din partea organelor abilitate determină unele nemulţumiri în rândul cetăţenilor.

Reforma administrativă în România este necesară numai în condiţiile în care ea va fi realizată conştiincios şi va avea efecte pozitive. Deşi statele europene dezvoltate constituie un model, să nu facem reformă doar că aşa spune Uniunea Europeană, ci pentru că românii au nevoie de ea.

Preview document

Concesionarea Serviciului Public - Pagina 1
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 2
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 3
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 4
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 5
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 6
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 7
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 8
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 9
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 10
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 11
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 12
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 13
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 14
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 15
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 16
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 17
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 18
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 19
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 20
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 21
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 22
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 23
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 24
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 25
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 26
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 27
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 28
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 29
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 30
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 31
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 32
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 33
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 34
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 35
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 36
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 37
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 38
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 39
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 40
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 41
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 42
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 43
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 44
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 45
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 46
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 47
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 48
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 49
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 50
Concesionarea Serviciului Public - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Concesionarea Serviciului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Administrația Publică și Serviciul Public

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Datorită faptului că administraţia publică – ca activitate – se realizează printr-o multitudine de forme care...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Aspecte Privind Informatizarea Administrației Publice

1. Administraţia publică Activitatea executivă constă în organizarea executării şi executarea în concret a legii şi a actelor normative. Aceasta...

Managementul Serviciului Public

Introducere Pentru o administrare publică eficientă e nevoie să se ţină cont de serviciile care realizează interesul naţional şi deci care trebuie...

Analiza statistico-economică a fenomenelor sezoniere a întreprinderilor de servicii publice la SC Termoficare 2000 SA Pitești

INTRODUCERE De ce am ales ca obiect de studiu analiza statistică a seriei cronologice - şi anume sezonalitatea ? Dezvoltarea şi producerea de...

Modele de Gestiune a Serviciilor Publice

Modele de gestiune a serviciilor publice – concesionarea Termenul de gestiune, acceptat ca administrare a patrimoniului sau a unor bunuri ale unei...

Modalități de gestiune în cadrul serviciilor publice

Gestiunea serviciilor publice Termenul de gestiune, acceptat ca administrare a patrimoniului sau a unor bunuri ale unei persoane de către...

Aleșii Locali

1. Administratia publica locala: principii Administratia publica locala, desemneaza ansamblul de structuri administrative si autoritati locale...

Monografie Primărie comună

Scurt istoric O legenda auzita in 1894 de la un batran de peste 100 de ani explica astfel denumirea satului: "De peste cinci - sase veacuri...

Ai nevoie de altceva?