Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 37438
Mărime: 134.01KB (arhivat)
Publicat de: Adam Dragu
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vlad Barbu
Lucrare de licenta prezentata in vara 2010, contine reglementari din diferite ramuri de drept precum si din legi speciale in legatura cu raspunderea disciplinara a politistului si faptele pentru care poate fi pedepsit.

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I
 3. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 6
 4. SECŢIUNEA 1. Noţiunea disciplinei profesionale a poliţistului, natura sa juridică 6
 5. SECŢIUNEA 2. Izvoarele şi căile de înfăptuire a disciplinei 10
 6. SECŢIUNEA 3. Cerinţele disciplinei profesionale a poliţistului 11
 7. SECŢIUNEA.4. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale răspunderii disciplinare. 16
 8. SECŢIUNEA 5. Cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme ale răspunderii juridice. 18
 9. 5.1. Justificare. 18
 10. 5.2. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea patrimonială. 18
 11. 5.3. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală 19
 12. 5.4. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea contravenţională. 24
 13. CAPITOLUL II
 14. ABATEREA DISCIPLINARĂ ŞI SANCŢIUNILE DISCIPLINARE 25
 15. Secţiunea 1. Abaterea disciplinară - cauză a răspunderii disciplinare a poliţiştilor 25
 16. Secţiunea 2. Sacţiunile disciplinare aplicabile poliţiştilor 29
 17. 2.1.Noţiunea. 29
 18. 2.2.Clasificarea sancţiunilor disciplinare. 30
 19. 2.3. Sancţiunile disciplinare generale 31
 20. 2.4. Sancţiunile disciplinare speciale 36
 21. CAPITOLUL III
 22. PROCEDURA DISCIPLINARĂ ŞI EXECUTAREA 38
 23. SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE 38
 24. SECŢIUNEA I. Procedura obişnuită. 38
 25. SECŢIUNEA 2. Organele competente să aplice sancţiunile disciplinare. 42
 26. 2.1. Consiliile de onoare 43
 27. 2.2. Consiliile de judecată 54
 28. SECŢIUNEA 3. Cercetarea abaterii disciplinare 65
 29. SECŢIUNEA 4. Individualizarea şi aplicarea sancţiunilor. 75
 30. SECŢIUNEA 5. Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare 77
 31. SECŢIUNEA 6. Executarea sancţiunilor disciplinare. 83
 32. CAPITOLUL IV
 33. CĂILE DE ATAC 85
 34. SECŢIUNEA 1. Contestaţia 85
 35. 1.1. Reglementare 85
 36. 1.2. Reguli procedurale de soluţionare a contestaţiei şi consecinţele admiterii acesteia. 85
 37. 1.3. Problema înlocuirii sancţiunii disciplinare. 88
 38. SECŢIUNEA 2. Plângerea 94
 39. SECŢIUNEA 3. Revizuirea 97
 40. SECŢIUNEA 4. Reabilitarea disciplinară reglementată de acte normative speciale 99
 41. 4.1. Necesitatea reglementării 99
 42. 4.2. Reabilitarea disciplinară reglementată de acte normative speciale. 100
 43. CONCLUZII 102
 44. BIBLIOGRAFIE 104

Extras din licență

Introducere

După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii societăţi şi a deschis calea spre instaurarea unui stat de drept.

Măsurile luate de către stat de a reda forţelor publice poliţieneşti şi organelor din componenţa lor, funcţiile specifice statului de drept au constituit un pas decisiv în procesul de restructurare si modernizare a infrastructurilor. Astfel, Poliţia Română a devenit unul din factorii cu rol determinant în menţinerea echilibrului societăţii, a respectării legalităţii, a ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. În acelaşi timp, Poliţia Română a cunoscut un radical proces de reînnoire şi restructurare pe toate planurile, prima schimbare fiind depolitizarea acestei instituţii, ceea ce a permis să fie doar în slujba comunităţii, a legii şi adevărului. În ceea ce priveşte structura şi rolul organelor cu atribuţii poliţieneşti în cadrul statului de drept, se impune şi analiza situaţiei juridice, a personalului care compune aparatul poliţiei, a drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin din legile ţării, a naşterii şi încetării raportului de serviciu şi a altor aspecte ce ţin de statutul juridic al funcţionarului care acţionează în sistemul forţelor publice poliţieneşti.

Statutul juridic al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002 , reprezintă un ansamblu de drepturi şi obligaţii profesionale şi personale conferite de funcţia exercitată, conform legii, în una din structurile aparatului poliţienesc, în slujba comunităţii clarifică definitiv trecerea poliţiştilor din structura militară în cea civilă, demilitarizarea poliţiei fiind considerat în acelaşi timp un pas important în lupta împotriva criminalităţii, o activitate mai calificată şi responsabilă a poliţistului.

Un rol crucial îl ocupă problema asigurării cu acte normative a activităţii poliţieneşti şi, îndeosebi, ajustarea statutului juridic al poliţistului la prevederile constituţionale.

De nivelul profesionismului şi al competenţei, al culturii juridice şi deontologice, al demnităţii şi corectitudinii poliţistului, al aptitudinii lui de a asigura legalitatea depinde nu numai prestigiul şi autoritatea organelor poliţieneşti, dar şi eficienţa acestora. Este evident necesară restabilirea şi asigurarea creşterii sprijinului populaţiei în activitatea organelor poliţieneşti, care din mai multe cauze (obiective şi subiective) s-a diminuat. Anume poliţistul poartă povara fizică şi morală a unui regim intensiv de activitate, iar problemele cu care se confruntă zi de zi, mai multe ca înainte, sunt însoţite de riscul pentru viaţă şi sănătate, ceea ce necesită o selectare şi pregătire riguroasă a acestuia.

Răspunderea disciplinară a poliţistului reprezintă una dintre formele răspunderii

juridice, specifice dreptului poliţienesc, care intervine atunci când un poliţist săvârşeşte, cu vinovăţie, o abatere de la executarea îndatoririlor de serviciu, prevăzute de actele legislative şi/sau alte acte normative, inclusiv de comportament.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA 1. Noţiunea disciplinei profesionale a poliţistului, natura sa juridică

Necesitatea respectării unei anumite ordini, a unor anumite reguli, care să coordoneze conduita indivizilor, pentru atingerea scopului comun, se impune cu forţa unui adevăr evident, valabil pentru orice activitate desfăşurată în colectiv

Respectarea obligaţiilor ce revin poliţistului constituie o cerinţa a disciplinei muncii acestuia. Disciplina muncii poliţistului se referă la respectarea atât a normelor care stabilesc obligaţiile specifice funcţiei sau postului pe care îl ocupa poliţistul, cât şi a normelor generale de comportare la serviciu şi în cadrul comunităţii, a mediului social.

Preview document

Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 1
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 2
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 3
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 4
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 5
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 6
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 7
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 8
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 9
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 10
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 11
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 12
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 13
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 14
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 15
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 16
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 17
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 18
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 19
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 20
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 21
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 22
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 23
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 24
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 25
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 26
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 27
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 28
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 29
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 30
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 31
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 32
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 33
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 34
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 35
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 36
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 37
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 38
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 39
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 40
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 41
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 42
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 43
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 44
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 45
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 46
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 47
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 48
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 49
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 50
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 51
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 52
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 53
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 54
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 55
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 56
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 57
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 58
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 59
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 60
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 61
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 62
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 63
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 64
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 65
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 66
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 67
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 68
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 69
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 70
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 71
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 72
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 73
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 74
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 75
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 76
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 77
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 78
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 79
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 80
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 81
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 82
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 83
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 84
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 85
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 86
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 87
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 88
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 89
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 90
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 91
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 92
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 93
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 94
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 95
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 96
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 97
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 98
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 99
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 100
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 101
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 102
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 103
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 104
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 105
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 106
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 107
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 108
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 109
Răspunderea Disciplinară a Polițistului - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Disciplinara a Politistului.doc

Alții au mai descărcat și

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Poliția locală și autoritățile publice

1. Poliţia locală Această instituţie a fost concepută pentru eficientizarea activităţilor de ordine publică la nivelul comunităţilor locale si va...

Statutul și răspunderea juridică a polițistului

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului După 1989, în România a avut loc...

Codul de Etică și Deontologie al Polițistului

Comportamentul poliţistului în relaţia cu publicul Relaţia dintre structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi public se...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Retorică

Facultatea de drept Semestrul I 1. Definitie. Retorica este o disciplina de deschidere, de cultura, un domeniu interdisciplinar si in istoria...

Te-ar putea interesa și

Funcționarul public în actualul context actual

Capitolul I Consideraţii privind funcţionarul public Pentru definirea noţiunii de funcţionar public vom porni de la art.33 al Constituţiei din...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. La momentul actual, constituţia este actul prin care se definesc condiţiile exercitării puterii politice, se...

Pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor

CUVANT INAINTE Dintotdeauna oamenii au avut nevoia unei securitati individuale si colective incercand din cele mai vechi timpuri sa-si asigure...

Statutul și răspunderea juridică a polițistului

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului După 1989, în România a avut loc...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

1. Introducere Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul...

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

I. Răspunderea administrativă – Concept Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt...

Ai nevoie de altceva?