Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 15845
Mărime: 66.25KB (arhivat)
Publicat de: Livia Pal
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doina Balahur
UNIVERSITATEA „Al. I.CUZA”, IAŞI FACULATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN 3
 2. I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL 3
 3. I.2. IMPORTANŢA CĂILOR DE ATAC 6
 4. I.3. PRINCIPIILE REGLEMENTĂRII APELULUI 8
 5. I.4. EVOLUŢIE (COMPARAŢIA REGLEMENTĂRII ACTUALE CU CEA VIITOARE) 10
 6. CAPITOLUL II. PROCEDURA JUDECĂRII APELULUI 15
 7. II.1. FAZA PRELIMINARĂ JUDECĂRII APELULUI 15
 8. II.1.1. TERMENELE 15
 9. II.1.2. HOTĂRÂRILE APELULUI 17
 10. II.1.3. CEREREA DE APEL 21
 11. II.2. JUDECAREA APELULUI 24
 12. II.3. PARTICULARITĂŢI ALE JUDECĂRII APELULUI 29
 13. CAPITOLUL III. SOLUŢIILE APELULUI 31
 14. III.1. RESPINGEREA APELULUI 32
 15. III.2. ADMITEREA APELULUI 36
 16. III.2.1. ADMITEREA APELULUI, DESFIINŢAREA SENTINŢEI PENALE ŞI SOLUŢIONAREA CAUZEI DE FOND 36
 17. III.2.2. REJUDECAREA CAUZEI LA PRIMA INSTANŢĂ 37
 18. CONCLUZII 42
 19. BIBLIOGRAFIE 46

Extras din licență

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN

I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL

Căile de atac sunt mijloace juridice procesuale prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor judecătoreşti şi în final remedierea erorilor săvârşite. Căile de atac sunt în consecinţă apreciate ca „remedii procedurale în contra greşelilor ce eventual s-ar putea ivi datorită părţilor sau judecătorilor, în împărţirea dreptăţii” care determină trecerea procesului penal prin mai multe grade de jurisdicţie pentru a fi garantată cerinţa aflării adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana făptuitorului, principiu, de altfel, fundamental al procesului penal.

Exercitarea căii de atac îndeplineşte două sarcini :

- repararea greşelilor existente în hotărârea judecătorească;

- realizarea uniformităţii în interpretarea şi aplicarea legilor.

Căile legale de atac reprezintă deci o instituţie de drept creată tocmai în scopul preîntâmpinării şi înlăturării erorilor în sfera de realizare a justiţiei. Obiectul căilor de atac constă într-o nouă apreciere a stării de drept şi de fapt a cauzei, iar finalitatea lor în repararea erorilor comise în primă instanţă.

Aşadar, prin căile legale de atac se înţeleg toate acţiunile deschise de lege părţilor şi terţilor în vederea obţinerii unor noi hotărâri, într-un litigiu asupra căruia există deja decizia unei instanţe. Căile legale de atac de atac implică o prezumţie de greşeală pentru judecata atacată şi o prezumţie de eventuală îndreptare în privinţa judecăţii ce va urma.

In faza judecăţii după dezbaterile judiciare în urma eliberării sentinţei sau a hotărârii judecătoreşti apare o posibilitate de atac în instanţa ierarhic superioară a hotărârilor emise de instanţa de judecată care examinează la moment cazul penal. Această posibilitate sigur că nu este oferită împotriva tuturor sentinţelor judecătoreşti.

Judecata în căile de atac este o activitate prin care se realizează controlul judecătoresc al soluţiei pronunţate de către prima instanţă, controlul ce se realizează, cât priveşte căile ordinare de atac de către instanţe superioare celei care a pronunţat hotărârea sau hotărârile atacate.

Necesitatea existenţei căilor de atac nu rezidă însă doar din realităţile înfăptuirii actului de justiţie ci şi din reglementări internaţionale şi interne care instituie reguli şi obligaţii în materie

În dreptul românesc s-a impus regula „rei indicata pro veritae accipitur” (lucrul judecat se consideră adevărat) în sensul că sentinţa judecătorului nu e adevăr, ci ţine loc de adevăr. Tocmai datorită acestui fapt s-a văzut necesar ca o hotărâre pronunţată în urma unei judecăţi să poată fi controlată de instanţa superioară, pentru a se permite îndreptarea eventualelor erori săvârşite de judecătorii primei instanţe

Controlul judiciar se întemeiază pe principiul organizării ierarhice al instanţelor judecătoreşti. Tocmai datorită acestui fapt, numai în anumite circumstanţe excepţionale i se permite judecătorului să revină asupra propriei sale soluţii şi să pronunţe o hotărâre nouă (calea de atac de retractare).

Calea de atac este un mijloc juridic procesual pus la dispoziţia părţii interesate, procurorului etc., prin care se creează posibilitatea verificării legalităţii si temeiniciei hotărârilor judecătoreşti şi înlăturarea eventualelor greşeli săvârşite.

In materie penală, potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură Penală, căile de atac sunt:

- ordinare (apelul si recursul), si

- extraordinare (contestaţia în anulare, revizuirea, recursul în anulare şi recursul în interesul legii).

Căile de atac pot fi exercitate împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege.

Preview document

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 1
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 2
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 3
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 4
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 5
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 6
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 7
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 8
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 9
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 10
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 11
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 12
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 13
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 14
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 15
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 16
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 17
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 18
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 19
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 20
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 21
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 22
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 23
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 24
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 25
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 26
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 27
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 28
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 29
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 30
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 31
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 32
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 33
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 34
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 35
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 36
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 37
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 38
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 39
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 40
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 41
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 42
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 43
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 44
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 45
Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Reglementarea Juridica a Apelului in Dreptul Procesual.doc

Alții au mai descărcat și

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Capitolul I Secţiunea I. Referiri de ordin istoric 1.5. Origine - vechiul drept francez Originea apelului se află în dreptul roman, unde,...

Contestația în Anulare

Capitolul I. Acţiunea civilă 1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă Persoanele au posibilitatea recunoscută de legea civilă , de a putea, in...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală SECŢIUNEA 1 Noţiunea de competenţă in materie penală În doctrina...

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Problemele actuale ale realizării principiului contradictorialității în procesul penal

INTRODUCERE Problema consolidării legității în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecționarea teoriei...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Instanța apelului

Capitolul 1 - Aspecte introductive privind instituţia apelului 1. 1. Noţiune Apelul a apărut în legislaţiile ţărilor, într-o perioadă în care...

Ai nevoie de altceva?