Gestiunea Calității Portofoliului de Credite

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 22501
Mărime: 491.91KB (arhivat)
Publicat de: Inga I.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Yubic A

Cuprins

 1. Introducere.5
 2. Capitolul I. ABORDAREA TEORETICĂ A GESTIUNII PORTOFOLIULUI DE CREDITE AL BĂNCII.8
 3. 1.1. Conceptul de gestiune a portofoliului de credite al băncii.8
 4. 1.2. Metode de gestiune a resurselor creditare bancare.13
 5. 1.3. Indicatori de calcul ai calităţii portofoliului de credite al băncii.19
 6. Capitolul II. ESTIMAREA CALITĂŢII PORTOFOLIULUI DE CREDITE AL BC ”VICTORIABANK” S.A.25
 7. 2.1. Analiza portofoliului de credite al BC ”Victoriabank” S.A.25
 8. 2.2. Gestiunea resurselor creditare bancare.30
 9. 2.3. Conexiunea plasamentelor bancare creditare şi profitabilitate.37
 10. Capitolul III. TACTICI DE GESTIUNE REUŞITĂ A PORTOFOLIULUI DE CREDITE AL BĂNCII ÎN CONDIŢIILE ACTUALE.42
 11. 3.1. Practici internaţionale utilizate pentru gestiunea optimă a portofoliului de credite al băncilor.42
 12. 3.2. Recuperarea creditelor neperformante din portofoliul de credite al băncii.46
 13. 3.3. Îmbunătăţirea gestiunii portofoliului de credite al băncii în condiţiile actuale.51
 14. Încheiere.56
 15. Bibliografie.59
 16. Anexe.62

Extras din licență

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea activităţilor economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine un instrument activ în stimularea dezvoltării economice, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza atât la nivelul întreprinderilor, cât şi la nivelul băncilor.

Creditarea reprezintă operaţiunea de bază a instituţiilor bancare atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Anume operaţiunile creditare oferă băncii posibilitatea de înregistrare a unui nivel mai înalt al profitului în condiţiile elaborării şi aplicării unei politici de credit corecte şi raţionale. Astfel, creditele ocupă ponderea principală în cadrul operaţiunilor active ale băncilor şi eficienţa acestor operaţiuni depinde de calitatea portofoliului de credite înregistrat la bancă.

Este cunoscut faptul că nivelul scăzut al calităţii portofoliului de credite reprezintă principala cauză a falimentării multor instituţii bancare. În condiţiile dezvoltării actuale a sistemului de creditare este evident că operaţiunile de creditare sunt pe atât de profitabile, pe cât şi riscante.

Actualitatea temei. În condiţiile dezvoltării actuale a Republicii Moldova, creditele constituie actualmente, cel mai important produs bancar. De aceea, urmărirea lor încă de la aprobare şi acordare face parte din gestiunea portofoliului de credite al băncilor.

Formarea unui portofoliu de credite sigur necesită o economie dezvoltată şi stabilă de aceea tendinţa de dezvoltare a vieţii economice actuale precum şi criza care a periclitat activitatea unui număr important de agenţi economici, face ca pentru atingerea obiectivelor urmărite de băncile licenţiate acestea să implementeze o politică de creditare flexibilă, axată pe principiul prudenţei, în procesul de gestiune a portofoliului de credite.

Deoarece riscurile de credit sunt actualmente indispensabile operaţiunilor de creditare ale băncilor, acestea se confruntă cu o mulţime de dificultăţi în atingerea scopului de maximizare a calităţii portofoliului de credite. Astfel, gestiunea eficientă a portofoliului de credite necesită perseverenţă, flexibilitate şi certitudine.

Scopul tezei este de a studia caracteristicile şi problemele de organizare a gestiunii portofoliului de credite al băncilor din Republica Moldova precum şi identificarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea gestiunii portofoliului de credite.

Reieşind din scopul lucrării pe parcursul elaborării acesteia am urmărit următoarele obiective:

– identificarea abordărilor conceptuale a creditului şi a gestiunii portofoliului de credite;

– examinarea legislaţiei existente care reglementează gestiunea portofoliului de credite, a riscului de credit şi a durabilităţii băncii;

– cercetarea metodelor de gestiune a creditelor ca parte componentă a activelor băncii;

– identificarea indicatorilor de analiză a calităţii gestiunii portofoliului de credite al băncii;

– efectuarea analizei portofoliului de credite al BC ”Victoriabank” S.A. în scopul determinării eficienţei gestiunii acestuia;

– dezvoltarea unui set de măsuri care vizează îmbunătăţirea gestiunii portofoliului de credite al băncii.

Obiectul investigat reflectă conjunctura economică a Republicii Moldova atât din perspectiva băncilor în calitate de creditori, cât şi din cea a întreprinderilor şi a persoanelor fizice în calitate de debitori. Tematica cercetată face parte din ramura prestării serviciilor şi are o influenţă directă asupra nivelului dezvoltării creditului bancar, precum şi la nivelul unităţilor economice, nelăsându-i indiferenţi de calitatea gestiunii portofoliului de credite în condiţiile actuale.

Subiectul cercetării este ilustrat de calitatea portofoliului de credite prin prisma gestiunii acestuia, efectele apărute în urma crizei economice în care a fost înrolată viaţa economică autohtonă, precum şi căile parcurse de instituţiile bancare pentru a se recupera drept consecinţe a acestei crize. Tema respectivă are o abordare dezvoltată atât în cadrul ştiinţelor naţionale, cât şi internaţionale. Printre savanţii autohtoni care au abordat această temă îi putem menţiona: Gaitur T., Caragaciu A., Zubic A., Gîlcea M., etc. Printre savanţii străini care au aplicat tema respectivă în lucrări sunt: Braun P, Masson J., Fatianova A, etc.

Metodologia cercetării, cuprinde analize statistice de influenţă asupra portofoliului de credite şi a gestiunii acestuia precum volumul şi structura activelor şi a pasivelor BC ”Victoriabank” S.A. De asemenea aste aplicată prezentarea graficelor, tabelelor, schemelor aferente volumului portofoliului de credite prin prisma gestiunii acestuia sub influenţa diverşilor factori interni şi externi.

Baza informaţională a tezei o constituie rapoartele anuale şi buletinele trimestriale ale BC ”Victoriabank” S.A., literatura de specialitate editată în Republica Moldova, România, Rusia şi alte state, publicaţiile periodice în revistele de specialitate din autohtone, regulamente şi instrucţiuni atât interne ale băncii, cât şi publicate de BNM, publicaţii statistice, etc.

Structura lucrării cuprinde următoarele compartimente: introducere, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, concluzii, bibliografie şi anexe.

Bibliografie

I. Acte normative:

1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. 1995, nr. 56-57/624, p.6-7;

2. Regulamentul 1/09 privind tranzacţiile cu persoane afiliate băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.31 din 10.11.1995. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. nr.67 din 30.11.1995.

3. Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile "mari", aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 01.12.1995 În: Monitorul Oficial al R. Moldova. nr.70/31 din 14.12.1995 (cu modificările şi completările ulterioare);

4. Legea Republicii Moldova cu privire la instituţiile financiare nr.550-XIII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. nr.1/2 din 01.01.1996;

5. Regulamentul cu privire la creditele expirate, Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.130 din 15.05.1998. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. nr.87-89 din 24.09.1998;

6. Regulamentul cu privire la dirijarea riscului ratei dobânzii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.249 din 22.09.1999. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. 1999, nr.109-111/192 (cu modificările şi completările ulterioare);

7. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 392 din 21.12.2000. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. nr.163-165/446 din 29.12.2000 (cu modificările şi completările ulterioare);

8. Legea cu privire la gaj: nr. 449-XV din 30.07.2001. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. 2001, nr. 120.

9. Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiţionale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 224 din 30.08.2007. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. 2007, nr. 149-152/560);

10. Regulamentul cu privire la sistemele de control intern în bănci, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 30.04.2010. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. nr.98-99/368 din 15.06.2010;

11. Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.84 din 28 aprilie 2011. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. nr.110-112 din 08.07.2011, art. 874);

12. Politica de creditare a BC „Victoriabank” S.A., aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii, proces verbal nr. 168 din 22.12.2008;

13. Legea privind activitatea bancară nr. 33 din 29 martie 1991. În: Monitorul Oficial al României. nr. 70 din 3 aprilie 1991.

Preview document

Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 1
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 2
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 3
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 4
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 5
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 6
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 7
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 8
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 9
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 10
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 11
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 12
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 13
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 14
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 15
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 16
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 17
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 18
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 19
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 20
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 21
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 22
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 23
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 24
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 25
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 26
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 27
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 28
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 29
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 30
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 31
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 32
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 33
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 34
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 35
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 36
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 37
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 38
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 39
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 40
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 41
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 42
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 43
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 44
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 45
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 46
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 47
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 48
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 49
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 50
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 51
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 52
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 53
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 54
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 55
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 56
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 57
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 58
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 59
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 60
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 61
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 62
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 63
Gestiunea Calității Portofoliului de Credite - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Calitatii Portofoliului de Credite.docx

Alții au mai descărcat și

Portofoliul de Creditare a VictoriaBanc

INTRODUCERE B.C. ,, Victoriabank” S.A. a pus bazele procesului de dezvoltare a sistemului bancar în Republica Moldova în condițiile economiei de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Caracteristici ale Activității de Creditare a Persoanelor Juridice la Banca Transilvania Sucursala Medias

INTRODUCERE Activitatea bancară se întrepătrunde cu activitatea economică, penetrând mecanismul complex al acesteia, având totodată, rolul de a...

Creditarea bancară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Raportul practicii de producție Băncii de Economii SA

INTRODUCERE Cu începuturile puse la finele anului 1940, trecutǎ prin transformǎri şi reforme, Banca de Economii a reuşit cu brio sǎ facǎ faţǎ...

Riscul în Activitatea de Credit

Capitolul 1. CREDITAREA, PARTE COMPONENTA DE BAZA A TEHNICII SI OPERATIUNILOR BANCARE 1.1Necesitatea diversificarii operatiunilor, tehnicilor,...

Aspecte specifice ale creditării persoanelor fizice în Republica Moldova

Plan: Întroducere Capitolul I. Determinantele esentiale ale operatiunii de creditare a persoanelor fizice 1.1 Importanta economica si principii...

Ai nevoie de altceva?