Fenomenul brain drain migrația intelectualilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 14775
Mărime: 101.44KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE ______________________________________________ 3
 2. CAPITOLUL I.
 3. ANALIZA FORȚEI DE MUNCĂ ________________________________ 4
 4. 1.1. Factorii de producție _________________________________________ 4
 5. 1.2. Managementul resurselor umane _______________________________ 9
 6. 1.3. Pregătirea și perfecționarea forței de muncă ______________________ 12
 7. CAPITOLUL II.
 8. FENOMENUL BRAIN DRAIN - "EXODUL CREIERELOR″________ 16
 9. 2.1. Definire, scurt istoric și structură _______________________________ 16
 10. 2.2. Cauzele migrației intelectualilor ________________________________ 21
 11. 2.3. Efecte și poziționări ale țărilor participante _______________________ 26
 12. CAPITOLUL III.
 13. ANALIZA MIGRAȚIEI INTELECTUALILOR
 14. LA NIVEL EUROPEAN _______________________________________ 29
 15. 3.1. Situația din Uniunea Europeană________________________________ 29
 16. 3.2. Cercetarea fenomenului ″brain-drain″ în România _________________ 33
 17. 3.2.1. Situția migrației intelectualior români în UE _______________ 33
 18. 3.2.2. Analiză privind migrația din sectorul medical ______________ 36
 19. 3.2.3. Măsuri pentru stoparea exodului intelectualilor români _______ 42
 20. CONCLUZII _________________________________________________ 47
 21. BIBLIOGRAFIE ______________________________________________ 50

Extras din licență

INTRODUCERE

Artiștii, oamenii de știință, gânditorii, în general cei nativi ca nivel de inteligență, au fost atrași încă din antichitate de curțile princiare bogate și cu intenții de mecenat. În zilele noastre, acest fenomen numit ″brain-drain″, cunoaște o dezvoltare continuă și a căpătat dimensiuni impresionante. Printre elementele favorizante se numără: tendința de globalizare, concentrarea capitalurilor, dorința de acaparare a piețelor, avansul înaltei tehnologii, apariția unor blocuri economice. Expansiunea sistemelor economice pe orice direcție are ca suport principal cercetarea, inovarea, digitalizarea, robotizarea care conduc către creșterea performanțelor.

Realizarea obiectivelor nu se poate face decât cu sprijinul specialiștilor, care sunt atrași fără scrupule din orice colț al lumii, generând o migrație a inteligenței către țările bogate. Exodul amintit nu poate fi contestat și este ușor de argumentat. Tinerii dotați caută un mediu care să le ofere garanția calității procesului de instruire și educare cu recunoașterea internațională a calificărilor obținute. Nu este de neglijat perspectiva stimulentelor materiale superioare și posibilitarea promovării celor mai competenți în: instituții de învățământ, de cercetare sau în cadrul unor companii transnaționale puternice. Țara receptoare beneficiază de un efect de capitalizare a inteligenței din alte țări, fenomen cunoscut sub numele de ″brain-gain″. Dacă specialiștii nu se mai întorc în țara de origine, exodul inteligenței duce la irosirea potențialului de valoare adăugată pe care ar fi putut să-l genereze pentru dezvoltarea societății. De obicei, aportul adus de creierele care se repatriază este superior în mod semnificativ în comparație cu cel adus de restul populației.

Scurgerea de inteligență afectează tot mai mult România, care a intrat în grupul țărilor donatoare. Sectoare întregi ale economiei sunt în suferință datorită lipsei specialiștilor și prăpastia se adâncește în fiecare moment. Nimeni nu știe sau nu poate să reducă dimensiunile pierderii de inteligență, chiar dacă au apărut unele măsuri ce s-au dovedit a fi prea firave.

CAPITOLUL I.

ANALIZA FORȚEI DE MUNCĂ

Economia mondială a zilelor noastre este influențată puternic de direcții orientate către realizarea profitului și cucerirea piețelor de desfacere. Competiția a devenit nemiloasă, ieșită din limite și capabilă să utilizeze metode lipsite de etică. Dorințele unor oameni bogați au cunoscut o escaladare care a "infectat" țări, companii transnaționale sau blocuri economice. Cursa către condiții mai bune de viață sau acumularea de bogăție și capital pare a fi principala preocupare a unor persoane potente financiar și a unor conglomerate economice. Se discută practic despre bani, influență, relații profitabile. În această furtună care trebuie să producă plusvaloare, cei mai nedreptățiți sunt cei care muncesc.

1.1. Factorii de producție

Teoreticianul care a studiat și dezvoltat primul, în științele economice, subiectul factorilor de producție a fost francezul Jean Batist Say (1767-1832). Perioada în care a trăit s-a caracterizat printr-o emulație la nivel doctrinar, economic și politic. El a îmbogățit liberalismul economic prin două noțiuni noi:

A. Factorii de producție: munca, capitalul și pământul, care erau răsplătiți prin salariu, profit și rentă, toate însemnând câștiguri complementare;

B. Întreprinzătorul: adică persoana care se ocupă de organizarea unei entități economice ce pune la dispoziția consumatorului bunuri și servicii pentru a le comercializa în scopul obținerii de profit. Factorii de producție se identifică cu totalitatea resurselor care pot fi valorificate și se remarcă printr-o diversitate endogenă și eterogenă. Resursele sunt directe: cele palpabile (materiale, utilaje, echipamente, construcții), indirecte (prestări de servicii, activități bancare) sau cele fără substanță (experiență, studii, relații). Niciodată aceste verigi nu vor putea acționa singure, ci numai împreună.

Bibliografie

1. Albu C., - Conjunctura economiei mondiale, anuar

Cartaș M. editat de IEM, București, 2013.

2. Nica E. - Managementul performanței, Ed. Economică,

București, 2006.

3. Dumitrescu S., - Economia mondială, Ed. Independența

Puiu O., Marin G. Economică, Pitești, 2006.

4. Gavrilă T., - Managementul general al firmei,

Lefter V. Ed. Economică, București, 2002.

5. Nicolescu O., - Management, Ed. Economică,

Verboncu I. București, 2007.

6. Nicolescu O., - Fundamentele managementului organizației,

Verboncu I. Ed. Economică, București, 2008.

7. Puiu Al. - Management. Analize și studii comparative,

Ediția a treia, Ed Independența Economică,

Pitești, 2007.

8. Puiu Al. - Management - curs aplicativ, Universitatea

(coord.) ″Constantin Brâncoveanu″, Pitești, 2013.

9. Puiu O., Voicu I., - Economie și organizații mondiale, Ed.

Voiculeț A., Independența Economică, Pitești, 2010.

10. Puiu O., Mihai I., - Economie și organizații mondiale - curs

Voiculeț A., aplicativ, Universitatea ″Constantin

Brâncoveanu, Pitești, 2013.

11. Scurtu M., Niculcea S., - Microeconomie - curs aplicativ,

Ioneci M., Universitatea ″ConstantinBrâncoveanu″,

Bălănescu M. Pitești, 2013.

Adrese web

1. * * * www.britanica.com/biography/J-B/Say. (24.11.2015).

2. * * * www.conspecte.com/Teoria-economica/factorii/si-

costurile-de-productie.html. (24.11.2015).

3. * * * www.eur/lex.europa.eu/lebal-content/RO/TXT/HTML/?

uri=URISERV:l33501&from=RO. (29.11.2015).

4. * * * www.joric/wordpress.com/2011/05/03-neofactorii-de-

si-particulalitatile-lor/html. (29.11.2015).

5. * * * www.stiucum.com/economie/economie/generala/

neofactorii-de-productie.11563.php. (29.11.2015).

6. * * * www.socio-umane.ct-asachi.ro/e107_files/dowloads/

Economie/04Producatorul si comportamentul sau.html.

(29.11.2015).

7. * * * www.dw.com/ro/comentariu-migratia-face-parte-din-

istoria-omenirii/a-18694230. (14.12.2015).

8.* * * www.documents.tips/documents/fenomenul-de-brain-

drain.html. (14.12.2015).

9. * * * www.sferapoliticii.ro/sfera137/art02-prelipcean.html.

(19.01.2016).

10. * * * www.editurauniversitaria.ucv.ro/circulatia-internationala-a-

fortei-de-munca-si-efectele-fenomenului-migratiei-asupra-

dezvoltarii-economice-si-modernizarii-structurale-a-

economiei.html. (19.01.2016).

...

Preview document

Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 1
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 2
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 3
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 4
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 5
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 6
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 7
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 8
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 9
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 10
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 11
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 12
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 13
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 14
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 15
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 16
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 17
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 18
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 19
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 20
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 21
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 22
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 23
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 24
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 25
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 26
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 27
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 28
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 29
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 30
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 31
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 32
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 33
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 34
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 35
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 36
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 37
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 38
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 39
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 40
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 41
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 42
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 43
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 44
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 45
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 46
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 47
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 48
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 49
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 50
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 51
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 52
Fenomenul brain drain migrația intelectualilor - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Fenomenul brain drain migratia intelectualilor.doc

Alții au mai descărcat și

Migrația Forței de Muncă din România și Nevoia Reglementării Sale de Către Stat

INTRODUCERE Decizia românilor de a se îndrepta spre piaţa muncii din Europa în special este influenţatӑ de o serie de factori. În primul rând,...

Managementul resurselor umane în organizația viitorului

Introducere Această temă de cercetare științifică, privitoare la resursele umane din organizația viitorului mi-a trezit interesul datorită...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Migrația inteligenței economice. Impact asupra creșterii

Introducere Migraţia este unul dintre procesele sociale care au influenţat şi influenţează profund societatea romanească actuală, milioane de...

Exodul Creierelor - Fenomenul Brain Drain

Expresia exodului de creiere datează încă din anii ’60, atunci când se referea strict la fenomenul de pierdere a forţei de muncă înalt calificată...

Brain Drain - ca orientare în rândul studenților de la Facultatea de Filosofie

Migraţia constituie un fenomen contemporan propagat extrem de dinamic.Ultimii ani au adus in discuţie, mai pregnant decat oricând, problema...

Geografia Economică Mondială

Capitolul I NOTIUNI GENERALE DE GEOGRAFIE POLITICA Concepte de geografie politica si geopolitica. Statul si componentele sale Pentru...

Economie Mondială

Saltul activitatii economice la nivel international a avut loc atunci când capitalismul s-a extins pe întregul glob. Capitalismul înseamna...

Ai nevoie de altceva?