Potențialul turistic al Buzăului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 16689
Mărime: 512.72KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

INTRODUCERE

În mediul concurenţial de astăzi, dezvoltarea turismului trebuie să ajute la crearea unui mediu favorabil acestui sector. Turismul, în general, este o “întreprindere pluridisciplinară” care are nevoie de o strategie îndrăzneaţă, proprie sectorului, stabilită cu concursul responsabililor la nivel operaţional, care să ofere o viziune, un model capabil să orienteze producţia şi comercializarea produselor turistice.

Experienţa internaţională a dovedit că ţările care nu au o politică turistică şi nu depun eforturi pentru dezvoltarea turismului îşi pierd, cu timpul, poziţia de pe piaţa internaţională, în favoarea concurenţei internaţionale, iar soluţiile miraculoase ulterioare în natură de politică turistică necesare recuceririi pieţei sunt greu de găsit.

Luând în considerare avantajele turismului ca mobilizator al forţei de muncă, cea mai importantă contribuţie pe care statul o poate aduce pentru încurajarea creşterii numărului de locuri de muncă în turism este cea de a creea un mediu favorabil dezvoltării sectorului turistic pe pieţele pe care acesta poate opera efectiv cu o puternică focalizare de liberalizare, de reglementare şi pe posibilitatea industriei turismului de a investi şi inova.

Turismul românesc, ocupă un loc aparte ţinând cont de faptul că el a început să se dezvolte în adevăratul sens al cuvântului şi să fie reglementată dezvoltarea lui abia după revoluţia din 1989.

Se poate afirma că în ţara noastră turismul:

• este unul din sectoarele economice cu valenţe reale de dezvoltare pe termen lung;

• este un mijloc de creare şi îmbunătăţire a imaginii României în lume. Este o sursă de sporire a încasărilor valutare ale statului. Este o piaţă sigură a forţei de muncă şi de redistribuire a celei disponibilizată din sectoarele puternic restructurate;

• este un mijloc de asigurare temporară a locurilor de muncă şi a veniturilor populaţiei;

• este un mijloc de dezvoltare economică şi socială, atât prin veniturile create cât şi prin schimburile interumane, culturale, pe care acesta le realizează;

• este o modalitate unică de valorificare a potenţialului natural bogat şi variat al ţării care nu poate fi exportat în stare brută, dar poate constitui o sursă importantă de export prin valorificarea sa la faţa locului;

• este un mijloc de păstrare şi valorificare a potenţialului istoric, cultural, etno–folcloric al ţării în condiţiile respectării şi promovării principiilor cu dezvoltarea turistică.

Prin toate forme sale, turismul românesc poate deveni una din industriile de export puternice ale României. Aspectele negative privitoare la standardele produsului turistic în ansamblul său, sunt rezultatul faptului că, dacă înainte de 1989 era aproape inexistent sau se desfăşura într-un mod cu totul sporadic, nici în ultimii 17 ani eforturile investiţionale în acest sector nu au fost la înălţimea pitorescului plaiurilor româneşti, a istoriei zbuciumate a poporului român, a tradiţiei culturale, a specificului etno-folcloric, a obiceiurilor şi ritualurilor româneşti.

Având în vedere toate acestea am ales tema “Posibilităţi de valorificare a potenţialului turistic al judeţului Buzău”, pentru a evalua care este oferta turistică a judeţului Buzău şi posibilităţile sale reale de dezvoltare în perioada următoare.

Lucrarea este structurată pe 4 capitole, plus concluziile, anexele şi bibliografie.

Primul capitol şi capitolul II cuprind :având în vedere că mi-am propus să prezint perspectivele de dezvoltare a turismului buzoian, reprezintă o prezentare a judeţului Buzău – scurt istoric, aşezare, organizare administrativ teritorială, dezvoltarea economică, socială şi culturală, potenţialul său turistic.

În Capitolul III şi capitolul IV - mă voi referi la formele, modalităţile şi direcţiile de valorificare superioară a potenţialului turistic buzoian, atât pe piaţa turistică internă, cât şi pe piaţa turistică externă

Anexele vin să demonstreze care este locul turismului în general în judeţul Buzău, cuprinde câteva hăţii reprezentative şi unele fotografii ale unor obiective turistice semnificative din judeţul Buzău.

Concluziile şi bibliografia încheie lucrarea.

CAPITOLUL 1

PREZENTARE GENERALĂ A JUDEŢULUI BUZĂU

Numele Buzău îşi are originea în radicalul tracic “BUZE”, care se găseşte şi la noi, pentru că şi noi ne tragem din traci “BUZEOS”. La aceasta s-a mai adăugat sufixul greco- latin AIOS-EUS care nu mai e astăzi active decât în formaţii culte de neologisme latinizate, dar care atunci nu putea da decât BUZEOS- BUZǍU!”

Ţinutul Buzăului, înzestrat cu un peisaj natural variat, de la culmile semeţe ale Penteleului şi până la întinderile nesfârşite ale Bărăganului, prilejuieşte turistului satisfacţia întâlnirii cu neasemuite comori de frumuseţi şi bogăţie, cu farmecul şi pitorescul unor peisaje inedite.

Potenţialul turistic al judeţului este foarte vast, însă acesta nu este pus cu eficienţă în valoare, introducerea lui mai “agresivă” în circuitul naţional şi european necesitând investiţii care în prezent nu au fost identificate. Forma sa inspirată de amfiteatru, din care doar marea lipseşte, bogăţia şi diversitatea cadrului natural, vestigiile istorice aflate la tot pasul, mărturiile vieţii materiale şi spirituale, zestrea etnografică şi folclorică sunt tot atâtea provocări pentru turistul ocazional sau avizat.

Bibliografie

1. Andreica V. „Un liceu de tradiţie” Editura Alpha, Buzău, 2003;

2. Bǎltǎreţu A. „Amenajarea turisticǎ a teritoriului”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003;

3. Bǎltǎreţu A. „Turism internţional”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2004;

4. Balaure V., Cǎtoiu I., Veghes C. „Marketing turistic”, Editura Uranus, Bucureşti, 2005;

5. Ciobanu D., Constantinescu E.M. „Buzău: mică enciclopedie istorică”, Editura Alpha, Buzău, 2000;

6. Glǎvan V. „Turismul în România”, Editura Economicǎ, Bucureşti, 2000;

7. Ionescu I. „Turismul – fenomen economic,social si cultural”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000;

8. Istrate I., Bran F., Rusu A.G. „Economia turismului şi mediul înconjurǎtor” Editura Economicǎ, Bucureşti, 1996;

9. Minciu R. „Amenajarea turisticǎ a teritoriului”, Editura U.C.D.C., Bucureşti, 2002;

10. Minciu R., Baron P., Neacşu N. „Economia turismului”, Editura U.C.D.C., Bucureşti, 1991;

11. Neacşu N. „Turismul şi dezvoltarea durabilǎ”, Editura Expert, Bucureşti, 1999;

12. Neacşu N., Băltăreţu A. „Economia turismului. Studii de caz. Reglementări”, Editura Uranus, Bucureşti, 2002;

13. Petcu Ghe. „Municipiul Buzău – monografie” Editura Alpha, Buzău, 2002;

14. Posea G., Ielenicz M. „Judeţul Buzău”, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1998;

15. Snak O., Baron P., Neacşu N. „Economia turismului”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003;

16. Stǎncioiu A.F. „Dictionar de terminologie turistica”, Editura Economicǎ, Bucureşti, 1999;

17. Ştefan C. „Vestigiile rupestre din Munţii Buzău” Editura Arhivele Statului Buzău, buzău 1995;

18. ***Anuarul statistic al României, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2005;

19. *** Anuarul statistic al judeţului Buzău, Buzău, 2004;

20*** Buzău – Ghid monografic, Editura Anastasia – Ina, Colecţia Mileniul III, Ediţia I , Buzău, 2002 ;

21. *** Frecvenţa structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în anul 2004, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2005;

22. *** Frecvenţa structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în anul 2005, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2006;

23. ***Statistică teritorială, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2006;

24. www.buzău.einformaţii.ro;

25. www.buzău.insse.ro;

26. www.cjbuzău.ro;

27. www.rotur.ro

28. www.nturism.ro;

29. www.turistinfo.ro;

Preview document

Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 1
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 2
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 3
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 4
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 5
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 6
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 7
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 8
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 9
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 10
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 11
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 12
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 13
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 14
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 15
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 16
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 17
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 18
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 19
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 20
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 21
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 22
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 23
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 24
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 25
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 26
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 27
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 28
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 29
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 30
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 31
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 32
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 33
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 34
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 35
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 36
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 37
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 38
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 39
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 40
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 41
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 42
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 43
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 44
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 45
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 46
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 47
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 48
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 49
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 50
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 51
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 52
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 53
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 54
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 55
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 56
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 57
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 58
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 59
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 60
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 61
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 62
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 63
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 64
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 65
Potențialul turistic al Buzăului - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Potentialul turistic al Buzaului.docx

Alții au mai descărcat și

România, membră a Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în...

Managementul strategic în industria de telecomunicații

INTRODUCERE La strategie se face referire ori de câte ori se iau deciziile care determină cursul evoluției unei societăți sau a unei organizații....

Strategia de dezvoltare a turismului în Municipiul Roman

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentare Roman este un municipiu din judetul Neamt, Moldova, Romania. Este situat in partea centrala a podisului Moldovei,...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Potențialul Turistic și Valorificarea sa în Orașul Buzău și Împrejurimi

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1.SCOPUL LUCRĂRII Am ales această temă pentru lucrarea de faţă deoarece vreau sa-mi aprofundez cunoştinţele despre...

Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului

INTRODUCERE Înzestrată cu un potenţial turistic de excepţie, bucurându-se de o climă favorabilă practicării turismului cu o floră şi o faună...

Amenajarea unei Pensiuni Agroturistice în Zona Bran

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atât în planul ofertei cât şi al cererii, sub influenţa a...

Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Turistică și Agroturistică a Județului Buzău

CAPITOLUL I Contextul natural şi socio-economic al zonei judeţului Buzau Un ţinut de legendă, judeţul Buzău Buzăul, nume cu învăluiri de legendă...

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turistică și agroturistică a localității Râmnicu Sărat din punct de vedere geografic și împrejurimile

INTRODUCERE Teritoriul judetului Buzau, leaganul culturii si civilizatiei romane, conserva vestigii care atesta existenta omului in regiune din...

Analiza activității turistice și impactul acesteia asupra economiei județului Buzău

Pentru a defini serviciile se pleacă de la un element de bază, adică serviciul, care este o acţiune efectuată de un subiect pentru altul fără a...

Valorificarea potențialului turistic al județului Buzău - arii naturale protejate

1. PREZENTARE GENERALA Judetul Buzau, situat in partea sud-estica a tarii si avand coordonatele 44˚ 50’-45˚ 50’ longitudine si 26˚ 10’-27˚ 20’...

Promovarea turismului rural în Județul Buzău

Capitolul 1. 1.1 Caracteristici generale Turismul rural este forma turistica preponderenta a regiunii Buzau/ Dealu Mare. Destinatiile turistice...

Ai nevoie de altceva?